مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخش ۲

به یکدیگر وفادار باشید

به یکدیگر وفادار باشید

‏«آنچه خدا پیوسته است،‏ هیچ انسانی جدا نسازد.‏»—‏مَرقُس ۱۰:‏۹

یَهُوَه از ما می‌خواهد که امین و وفادار باشیم.‏ (‏مزمور ۳۱:‏۲۳‏)‏ وفاداری به‌ویژه در پیوند زناشویی اهمیت بسیار دارد؛‏ زیرا جایی که وفاداری نباشد،‏ اعتماد نخواهد بود و اگر اعتماد نباشد فضایی برای شکوفا شدن عشق و محبت ایجاد نخواهد شد.‏

امروزه حفظ وفاداری در پیوند ازدواج بسیار دشوار شده است.‏ برای حفظ این پیوند دو نکته از اهمیتی بسزا برخوردار است.‏

۱ پیوند زناشویی خود را در میان اولویت‌ها قرار دهید

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «تشخیص دهید چه چیزهایی پراهمیت‌تر است.‏» (‏فیلیپیان ۱:‏۱۰‏)‏ پیوند زناشویی شما از پراهمیت‌ترین امور زندگی شماست.‏ پس باید به آن اولویت دهید.‏

یَهُوَه از شما می‌خواهد که به همسر خود توجهی خاص نشان دهید و از زندگی لذّت ببرید.‏ (‏جامعه ۹:‏۹‏)‏ او روشن ساخته است که هرگز نباید به شریک زندگی خود بی‌توجه باشید،‏ بلکه هر دو راه‌هایی را بجویید که یکدیگر را خرسند سازید.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۴‏)‏ پس به همسر خود نشان دهید که به او نیاز دارید و قدر او را می‌دانید.‏

آنچه می‌توانید انجام دهید:‏

  • به طور مرتب اوقاتی را با یکدیگر صرف کنید و در این اوقات توجه شما کاملاً معطوف به همسرتان باشد.‏

  • هنگام تصمیم‌گیری بیشتر به فکر علایق یکدیگر باشید،‏ تا صرفاً علایق خودتان.‏

۲ دل خود را محفوظ نگاه دارید

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر که به گونه‌ای به زنی چشم بدوزد که شهوت در دلش برانگیخته شود،‏ همان دم در دل خود با او زنا کرده است.‏» (‏مَتّی ۵:‏۲۸‏)‏ اگر شخصی مرتباً در مورد امور غیراخلاقی فکر کند،‏ می‌توان گفت که به گونه‌ای به همسر خود خیانت می‌کند.‏

یَهُوَه از ما می‌خواهد که دل خود را محفوظ نگاه داریم.‏ (‏امثال ۴:‏۲۳؛‏ اِرْمیا ۱۷:‏۹‏)‏ برای این منظور لازم است که چشمان خود را محفوظ نگاه داریم.‏ (‏مَتّی ۵:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ ایّوب سرمشق خوبی برای ما به جا گذاشت.‏ او با چشمان خود عهد بسته بود که هرگز با نظر شهوت به زنی دیگر نگاه نکند.‏ (‏ایّوب ۳۱:‏۱‏)‏ پس در دل خود مصمم باشید که خود را از هرزه‌نگاری دور نگاه دارید‏.‏ همچنین مصمم باشید که با هیچ شخصی غیر از همسر خود رابطه‌ای عاشقانه و رمانتیک ایجاد نکنید.‏

آنچه می‌توانید انجام دهید:‏

  • برای دیگران به‌خوبی روشن سازید که به همسر خود کاملاً وفادارید.‏

  • اگر روابط شما با شخصی،‏ همسرتان را معذّب می‌کند،‏ احساسات او را در نظر بگیرید و فوراً آن رابطه را قطع کنید.‏