مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پرسش ۵

آیا اعتقاد به کتاب مقدّس منطقی است؟‏

آیا اعتقاد به کتاب مقدّس منطقی است؟‏

آیا تا به حال از کسی تصویری اشتباه در ذهنتان ایجاد شده است؟‏ شاید از دیگران چیزهایی دربارهٔ او یا به نقل از او شنیده باشید و جای شک برایتان نمانده باشد که علاقه‌ای به او ندارید.‏ اما بعد از آشنایی با او متوجه می‌شوید در اشتباه بوده‌اید.‏ بسیاری چنین دیدی به کتاب مقدّس داشته‌اند.‏

اکثر افراد تحصیل‌کرده دیدِ مثبتی به کتاب مقدّس ندارند.‏ اما چرا چنین است؟‏ این کتاب اغلب به گونه‌ای ارائه یا از آن نقل‌قول شده است که به نظر غیرمنطقی،‏ غیرعلمی یا نادرست می‌آید.‏ آیا ممکن است تصویری اشتباه از این کتاب ارائه شده باشد؟‏

طی خواندن این بروشور شاید این که گفته‌های کتاب مقدّس از نظر علمی دقیق است،‏ شما را متعجب کرده باشد.‏ بسیاری از دقت علمی کتاب مقدّس چنین احساسی داشته‌اند.‏ همچنین برایشان تعجب‌آور بوده که بسیاری از مذاهب مطالبی می‌گویند که در این کتاب نیست.‏ برای نمونه این مطلب که خدا کل عالَم و حیات را در شش روز ۲۴ ساعته آفریده است.‏ اما گفته‌های کتاب مقدّس با تخمین‌های دانشمندان از عمر عالَم یا زمین تضاد ندارد.‏ *

به علاوه،‏ کتاب مقدّس جای نظریه و تحقیق علمی را باز می‌گذارد.‏ در واقع این کتاب به منشأ حیات بسیار مختصر اشاره کرده است و فقط می‌گوید خدا حیات را آفرید و موجودات زنده را «بر حسب گونه‌هایشان» به وجود آورد.‏ (‏پیدایش ۱:‏۱۱،‏ ۲۱،‏ ۲۴‏)‏ هر چند که این مطلب با برخی نظریه‌ها و تئوری‌های علمی در تضاد است،‏ اما با شواهد علمی ثابت‌شده در تضاد نیست.‏ تاریخ علم نشان داده که نظریه‌ها ارائه می‌شوند و کنار گذاشته می‌شوند،‏ اما حقیقت و واقعیت باقی می‌ماند.‏

بسیارند کسانی که علاقه‌ای به تحقیق در کتاب مقدّس ندارند،‏ چون از مذهب ناامید و دلسرد شده‌اند.‏ عامل آن نیز فساد،‏ ریاکاری و جنگ‌افروزی مذاهب بوده است.‏ اما آیا درست است که قضاوت ما بر کتاب مقدّس،‏ بر مبنای اعمال و رفتار کسانی باشد که ادعا می‌کنند به این کتاب معتقدند؟‏ مسلّماً نظریهٔ تکامل را بر مبنای رفتار کسانی قضاوت نمی‌کنیم که از آن در جهت اهداف نژادپرستانهٔ خود استفاده کرده‌اند و موجب وحشت بسیاری از محققان صادق و انسان‌دوست شده‌اند،‏ بلکه بجاست قضاوت بر این نظریه بر مبنای شواهد و مدارک باشد.‏

شما را ترغیب می‌کنیم در مورد کتاب مقدّس نیز چنین کنید.‏ شاید از آنچه می‌آموزید شگفت‌زده شوید که تا چه حد با تعالیم مذاهب متفاوت است.‏ کتاب مقدّس جنگ و خشونت‌های قومی را ترویج نمی‌دهد،‏ بلکه می‌گوید باید از هر جنگی،‏ حتی هر نفرتی که می‌تواند به خشونت بینجامد،‏ پرهیز کرد.‏ (‏اِشَعْیا ۲:‏۲-‏۴؛‏ مَتّی ۵:‏۴۳،‏ ۴۴؛‏ ۲۶:‏۵۲‏)‏ این کتاب از تعصب و باور کورکورانه حمایت نمی‌کند،‏ بلکه تعلیم می‌دهد که ایمان واقعی بر شواهد استوار است و برای شناخت و خدمت به خدا قدرت استدلال لازم است.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۱؛‏ عبرانیان ۱۱:‏۱‏)‏ این کتاب کنجکاوی و تشنگی دانستن را خاموش نمی‌کند،‏ بلکه ما را به بررسی و تحقیق در مورد جالب‌ترین و دشوارترین پرسش‌های بشر ترغیب می‌کند.‏

برای نمونه آیا هیچ‌وقت فکر کرده‌اید،‏ ‹اگر خدایی هست،‏ چرا اجازه داده بدی و بی‌عدالتی وجود داشته باشد؟‏› کتاب مقدّس به این پرسش و بسیاری از پرسش‌های دیگر پاسخی قانع‌کننده می‌دهد.‏ * همهٔ شما را که تشنهٔ دانستن حقیقت هستید ترغیب می‌کنیم به دنبال پاسخ پرسش‌هایتان باشید.‏ خواهید دید پاسخی قانع‌کننده،‏ شگفت‌آور و منطقی بر مبنای شواهدی قطعی خواهید یافت،‏ و این تصادفی نیست.‏

^ بند 5 برای کسب اطلاعات بیشتر به بروشور آیا حیات آفریده شده است؟‏ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏

^ بند 9 برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل ۱۱ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏