مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 فصل سوّم

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏
  • مقصود خدا برای انسان‌ها چیست؟‏

  • سرکشی در مقابل خدا چگونه آغاز شد؟‏

  • زندگی روی زمین در آینده چگونه خواهد بود؟‏

۱.‏ مقصود خدا برای زمین چه بود؟‏

یَهُوَه خداوند از آفرینش زمین مقصودی خاص داشت.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس خداوند باغی روی زمین به وجود آورد.‏ باغی با درختان زیبا و میوه‌های خوش‌طعم.‏ این باغ،‏ باغ عدن نامیده شد.‏ خداوند اوّلین مرد و زن یعنی آدم و حوّا را آفرید و آنان را در باغ عدن قرار داد.‏ او به آنان گفت فرزندانی به دنیا آورند و وظیفهٔ حفاظت از باغ،‏ گسترش آن و نگهداری از حیوانات را به آنان واگذار کرد.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۸؛‏ ۲:‏۸،‏ ۹،‏ ۱۵‏)‏ مقصود خدا برای زمین این بود که انسان‌ها مرزهای این باغ زیبا را گسترش دهند و کل زمین را بهشت سازند و در صلح و سلامتی در کنار یکدیگر زندگی کنند.‏

۲.‏ الف)‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم مقصود خدا برای زمین به انجام خواهد رسید؟‏ ب)‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس چه کسانی تا ابد روی زمین زندگی خواهند کرد؟‏

۲ آیا روزی مقصود خدا به انجام خواهد رسید و زمین بهشت خواهد شد؟‏ خداوند به ما اطمینان می‌دهد که هر آن چه بگوید انجام خواهد داد.‏ (‏اِشَعْیا ۴۶:‏۹-‏۱۱؛‏ ۵۵:‏۱۱‏)‏ او خود گفته است که زمین بیهوده آفریده نشده بلکه به منظور سکونت انسان‌ها آفریده و آماده شده است.‏ (‏اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸‏)‏ خداوند در کلامش آشکار می‌کند که زمین را برای چه کسانی آفریده است.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت  خواهند نمود.‏» آری،‏ زمین برای صالحان و درستکاران آفریده شده که تا به ابد در صلح و سلامتی روی آن زندگی کنند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

۳.‏ امروزه شاهد چه وقایع اسفباری هستیم و این موضوع چه سؤالی را مطرح می‌کند؟‏

۳ همان طور که شاهد آن هستیم دنیای امروز با مقصود خدا بسیار فاصله دارد.‏ بیماری و مرگ،‏ جنگ و جنایت انسان‌ها را در چنگال خود فرو گرفته است.‏ قطعاً از خود می‌پرسید بهشت چه شد؟‏ چرا خواست خدا برای زمین به انجام نرسیده است؟‏ در واقع مشکل اصلی از آسمان آغاز شد.‏ به همین دلیل جواب این سؤال را در هیچ کتاب مکتوب بشری نمی‌توان یافت و تنها کلام خدا پاسخگوی این پرسش است.‏

دشمنی قدیمی

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ چه کسی از طریق مار با حوّا سخن گفت؟‏ ب)‏ چگونه ممکن است که یک شخص صادق راه خود را ترک کند و راه خلاف پیشه کند؟‏

۴ در اوّلین کتاب کتاب مقدّس وقایعی که علیه خدا در باغ عدن رخ داد نگاشته شده است.‏ در آنجا آمده است یک مار که در واقع آلت دستی بیش نبود با حوّا سخن گفت.‏ در آخرین کتاب کتاب مقدّس می‌خوانیم این «مار» همان «ابلیس و شیطان» است که مردم را فریب می‌دهد.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ اما منظور از این موضوع که این مار همان شیطان است چیست؟‏ چون این مار تنها یک وسیله بود و در پشت پرده شیطان قرار داشت؛‏ مثل یک نمایش عروسکی که شخصی با مهارت یک عروسک را حرکت می‌دهد و به جای او صحبت می‌کند.‏ به همین ترتیب این موجود پرقدرت و شریر از یک مار برای فریب دادن حوّا استفاده کرد.‏

۵ اما چگونه ممکن است خداوند که اَعمالش بی‌عیب و نقص است موجودی شریر مثل شیطان را بیافریند؟‏ خداوند قبل از اینکه زمین را برای انسان آماده سازد فرشتگان را آفرید.‏ (‏ایّوب ۳۸:‏۴،‏ ۷‏)‏ یکی از این فرشتگان قدرتمند یعنی  یکی از پسران خدا به مخالفت با او برخاست و به دشمن خدا،‏ شیطان یا ابلیس مبدّل شد.‏ اما چگونه امکان دارد که فرشته‌ای به موجودی شریر مبدّل شود؟‏ به عنوان مثال،‏ آیا امکان دارد فردی صادق و درستکار راه خود را ترک کند و راه خلاف پیشه کند؟‏ البته که ممکن است.‏ اگر او بذر خواسته‌ای نابجا را در دل خود بکارد و مرتباً در مورد آن فکر کند و آن را در دل خود بپروراند،‏ این میل ناپاک در دل او قوّت می‌گیرد و امکان دارد در فرصتی مناسب دست به عملی خطا زند.‏—‏یعقوب ۱:‏۱۳-‏۱۵ خوانده شود.‏

۶.‏ چگونه یکی از فرشتگان پرقدرت خداوند به شیطان و ابلیس تبدیل شد؟‏

۶ شیطان نیز که در ابتدا فرشته‌ای پاک بود به دشمن خدا مبدّل شد.‏ او شنید که خداوند به آدم و حوّا فرمود فرزند به دنیا آورند و زمین را از نوادگان خود پر کنند.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏ ظاهراً این فرشته خواست که بر آنان خدایی کند و انسان‌ها او را به جای خدا پرستش کنند.‏ به این شکل بذر تمایل نادرست را در دل خود کاشت،‏ آن را پروراند و سرانجام در مقابل خدا سرکشی و مخالفت کرد و با تهمت زدن به خدا،‏ حوّا را فریفت.‏ ‏(‏پیدایش ۳:‏۱-‏۵ خوانده شود.‏)‏ به این ترتیب او به ابلیس به معنی «تهمت‌زننده» و شیطان به معنی «مخالفت‌کننده» مبدّل شد.‏

۷.‏ الف)‏ چرا آدم و حوّا مردند؟‏ ب)‏ چرا انسان‌ها پیر می‌شوند و می‌میرند؟‏

۷ شیطان با دروغ و فریب باعث شد که آدم و حوّا از خدا نافرمانی کنند.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۷؛‏ ۳:‏۶‏)‏ و همان طور که خداوند گفته بود این نافرمانی منجر به مرگشان شد.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱۷-‏۱۹‏)‏ آدم با شکستن قانون خدا موهبت زندگی ابدی را از دست داد.‏ او ناکامل شد و مُرد.‏ این ناکاملی به نوادگان او نیز منتقل شد.‏ ‏(‏رومیان ۵:‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ این موضوع را شاید بتوان با مثالی روشن کرد.‏ قالب کیکی را در نظر بگیرید که در اثر ضربه،‏ فرورفتگی‌ای در آن ایجاد شده باشد.‏ طبعاً هیچ کیک کاملی از این قالبِ ناقص بیرون نخواهد آمد.‏ به همین ترتیب هیچ یک از نوادگان آدم نیز کامل به دنیا نمی‌آیند و ناکاملی را از او به ارث برده‌اند.‏ پیری و مرگ نتیجهٔ این ناکاملی است.‏—‏رومیان ۳:‏۲۳‏.‏

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ شیطان با عمل خود چه موضوعی را مطرح کرد؟‏ ب)‏ چرا خدا سرکشان را فوراً نابود نکرد؟‏

 ۸ در واقع شیطان با فریب دادن آدم و حوّا رهبری شورش علیه خدا را آغاز کرد.‏ او ادعا کرد:‏ ‹خدا دروغگوست و چیزهای خوب را از آنان دریغ می‌کند.‏ او حاکم مناسبی برای انسان‌ها نیست.‏ انسان‌ها خود می‌توانند خوبی را از بدی تشخیص دهند و نیاز به قانون‌گذاری مثل خدا ندارند.‏› شیطان خواست جای خدا بنشیند و مدعی شد انسان‌ها تحت حاکمیت او خوشبخت‌تر خواهند بود.‏ حال خداوند چنین ادعایی را چگونه پاسخ داد؟‏ بعضی تصوّر می‌کنند که خدا باید همان موقع این سرکشان را نابود می‌کرد.‏ اما آیا این کار پاسخی بر ادعاهای شیطان می‌بود؟‏ آیا ثابت می‌شد انسان‌ها تنها تحت قوانین خدا سعادتمند خواهند بود؟‏

۹ عدالت یَهُوَه مانع از آن شد که سرکشان را همان موقع نابود کند.‏ او راه دیگری برای پاسخ گفتن به این ادعا برگزید.‏ خدا وقت کافی داد تا انسان‌ها زیر نفوذ شیطان حکومت‌های خود را برقرار سازند.‏ به این ترتیب ادعای شیطان پاسخ داده می‌شد و دروغ او ثابت می‌گردید.‏ در فصل یازدهم به این سؤال خواهیم پرداخت که چرا یَهُوَه چنین تصمیمی گرفت و چرا زمانی چنین طولانی برای پاسخگویی به این سؤال در نظر گرفته است؟‏ به عقیدهٔ شما چرا آدم و حوّا یَهُوَه را که همه چیز به آنان بخشیده بود رد کردند و دروغ شیطان را باور کردند؟‏ اگر شما جای آدم یا حوّا بودید چگونه عمل می‌کردید؟‏

۱۰.‏ ما چگونه می‌توانیم از یَهُوَه جانبداری کنیم و به سهم خود ادعای دروغین شیطان را رد کنیم؟‏

۱۰ بررسی و تفکّر در مورد این سؤالات اهمیت دارد.‏ چون هر کدام از ما دیر یا زود باید نشان دهیم که نسبت به ادعاهای شیطان چه نظری داریم؟‏ ما می‌توانیم به سهم خود از یَهُوَه جانبداری کنیم و ادعای دروغین شیطان را رد کنیم.‏ یَهُوَه را به عنوان قانون‌گذارمان بپذیریم و به این ترتیب دروغگو بودن شیطان را ثابت کنیم.‏ (‏مزمور ۷۳:‏۲۸؛‏ امثال ۲۷:‏۱۱ خوانده شود.‏)‏ متأسفانه تنها تعداد کمی از انسان‌ها از یَهُوَه جانبداری می‌کنند.‏ در اینجا سؤالی مطرح می‌شود،‏ آیا حقیقتاً کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که دنیا تحت نفوذ شیطان است؟‏

 حاکم واقعی این دنیا کیست؟‏

اگر حکومت‌های جهان متعلّق به شیطان نبود او چگونه می‌توانست آن‌ها را به عیسی عرضه کند؟‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ چگونه پیشنهاد شیطان به عیسی نشان می‌دهد که شیطان حاکم این دنیاست؟‏ ب)‏ چه نکات دیگری نشان می‌دهد که شیطان حاکم بر این دنیاست؟‏

۱۱ عیسی شکی نداشت که شیطان حاکم این دنیاست.‏ در کتاب مقدّس آمده است شیطان به طریقی اعجاز آمیز «همهٔ ممالک جهان و جلال آن‌ها را» به عیسی نشان داد و گفت:‏ «اگر افتاده مرا سجده کنی،‏ همانا این همه را به  تو بخشم.‏» (‏متّیٰ ۴:‏۸،‏ ۹؛‏ لوقا ۴:‏۵،‏ ۶‏)‏ اگر این حکومت‌ها به شیطان تعلّق نداشت،‏ او چگونه می‌توانست از آن‌ها به عنوان وسیله‌ای برای وسوسهٔ عیسی استفاده کند؟‏ عیسی هیچ گاه منکر این موضوع نشد که این حکومت‌ها به شیطان تعلّق دارد،‏ قطعاً اگر غیر از این بود این موضوع را به او می‌گفت.‏

۱۲ البته شکی نیست که یَهُوَه خداوند آفرینندهٔ عالَم و قادر مطلق است.‏ (‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ اما حاکم دنیا شیطان است.‏ عیسی مشخصاً شیطان را «رئیس این جهان» معرفی کرد.‏ (‏یوحنّا ۱۲:‏۳۱؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ ۱۶:‏۱۱‏)‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس شیطان «خدای این جهان» است.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ یوحنّا،‏ رسولِ عیسی گفته است تمام دنیا زیر سلطهٔ شریر یعنی شیطان است.‏—‏۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏.‏

دنیای شیطان چگونه نابود خواهد شد

۱۳.‏ چرا دنیا نیاز به یک تغییر اساسی دارد؟‏

۱۳ دنیا روز به روز رو به وخامت است.‏ درگیری‌های نظامی و جنایت‌های بی‌رحمانه دنیا را پر کرده است.‏ فریبکاری‌های سیاستمداران و ریاکاری‌های رهبران مذهبی نیز به شدّت به چشم می‌خورد.‏ براستی که دنیای شریر امروز اصلاح‌ناپذیر به نظر می‌رسد.‏ اما خداوند بزودی آن را پاک خواهد ساخت.‏ خدا در کلامش از جنگی صحبت می‌کند که در آن شرارت را نابود خواهد کرد.‏ او این جنگ را حارمَجِدّون نامیده است که بزودی به وقوع خواهد پیوست و بعد از آن دنیا از عدل و انصاف پر خواهد شد.‏ به عبارت دیگر دنیای جدیدی آغاز خواهد گشت.‏—‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴-‏۱۶‏.‏

۱۴.‏ خداوند چه کسی را به عنوان پادشاه حکومت خود انتخاب کرد،‏ و این موضوع چگونه پیشگویی شده بود؟‏

۱۴ یَهُوَه،‏ عیسی مسیح را به عنوان پادشاه حکومت آسمانی‌اش برگزیده است.‏ در یکی از پیشگویی‌های کتاب مقدّس می‌خوانیم که پسری زاده خواهد شد و سلطنت خواهد کرد.‏ سلطنت او گسترش خواهد یافت و صلح ابدی را برقرار خواهد نمود.‏ پادشاه این حکومت سَروَر صلح خوانده خواهد شد.‏ (‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏)‏ به نوشتهٔ کتاب مقدّس عیسی از پیروانش خواست که  برای آمدن این پادشاهی دعا کنند تا به وسیلهٔ آن خواست و ارادهٔ خدا همان طور که در آسمان انجام می‌گیرد بر زمین نیز انجام گیرد.‏ (‏متّیٰ ۶:‏۱۰‏)‏ در فصل‌های بعد خواهیم دید که این پادشاهی همهٔ حکومت‌ها را نابود خواهد کرد و خود جایگزین آن‌ها خواهد شد.‏ ‏(‏دانیال ۲:‏۴۴ خوانده شود.‏)‏ به این شکل حکومت خدا دنیای جدید،‏ یعنی بهشت را روی زمین به وجود خواهد آورد.‏

بزودی دنیای جدید برقرار خواهد شد

۱۵.‏ منظور از «زمین جدید» چیست؟‏

۱۵ کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که می‌توانیم ‹به حسب وعدهٔ او،‏ منتظر آسمان‌های جدید و زمین جدید باشیم که در آن‌ها عدالت ساکن خواهد بود.‏› (‏۲پِطْرُس ۳:‏۱۳؛‏ اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷‏)‏ در بعضی آیات کتاب مقدّس منظور از «زمین» مردم روی زمین است.‏ (‏مزمور ۹۶:‏۱‏)‏ در بالا نیز منظور از «زمین جدید» مردمی عادل هستند که مورد تأیید یَهُوَه می‌باشند.‏

۱۶.‏ چه هدیهٔ پرارزشی نصیب کسانی می‌شود که مورد تأیید خداوند می‌باشند و برای دریافت آن چه باید کرد؟‏

۱۶ عیسی گفت در این دنیای جدید کسانی که مورد تأیید یَهُوَه هستند «حیات جاودانی» را خواهند یافت.‏ (‏مَرقُس ۱۰:‏۳۰‏)‏ در یوحنّا ۳:‏۱۶ و ۱۷:‏۳ عیسی متذکر شد که چگونه می‌توان به زندگی ابدی نایل شد.‏ شما می‌توانید این سخنان دلگرم‌کنندهٔ عیسی را در کتاب مقدّس خود بخوانید.‏ حال می‌خواهیم به برکاتی که کتاب مقدّس به آن‌ها اشاره کرده است و ساکنین بهشت از آن برخوردار خواهند شد بپردازیم.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ چگونه می‌توان اطمینان داشت که در آینده صلح و امنیت بر روی زمین برقرار خواهد شد؟‏

۱۷ جنگ و خون‌ریزی،‏ ظلم و خشونت،‏ تبهکاری و جنایت ریشه‌کن خواهد شد.‏ به نوشتهٔ کتاب مقدّس شرارت از میان خواهد رفت و درستکاران باقی خواهند ماند.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ همچنین خداوند زمین را از جنگ پاک خواهد کرد و صلح برقرار خواهد شد.‏ (‏مزمور ۴۶:‏۹؛‏ اِشَعْیا ۲:‏۴‏)‏ در چنین  شرایطی صالحان شکوفا می‌شوند و آنان از صلح و آرامش ابدی روی زمین لذّت خواهند برد.‏—‏مزمور ۷۲:‏۷‏.‏

۱۸ پرستندگان یَهُوَه در آرامش و امنیت خواهند بود.‏ این موضوع را به خوبی می‌توان در تاریخ قوم اسرائیل که در کتاب مقدّس نگاشته شده است مشاهده کرد.‏ تا زمانی که آنان از یَهُوَه اطاعت می‌کردند در آرامش و امنیت به سر می‌بردند.‏ (‏لاویان ۲۵:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ واقعاً چقدر شادی‌بخش است در بهشت از چنین امنیت و آرامشی برخوردار شویم!‏—‏اِشَعْیا ۳۲:‏۱۸ خوانده شود؛‏ میکاه ۴:‏۴‏.‏

۱۹.‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که در آینده قحطی و کمبود غذا نخواهد بود؟‏

۱۹ در بهشت قحطی و کمبود غذا وجود نخواهد داشت.‏ در مزمور آمده است که «فراوانی غلّه در زمین بر قلهٔ کوه‌ها خواهد بود.‏» (‏مزمور ۷۲:‏۱۶‏)‏ زمین از برکت یَهُوَه پر خواهد شد و «محصول خود را خواهد داد» و درستکاران از آن بهره‌مند خواهند شد.‏—‏مزمور ۶۷:‏۶‏.‏

۲۰.‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم تمام زمین به بهشت مبدّل خواهد شد؟‏

۲۰ تمامی زمین بهشت خواهد شد.‏ مکان‌هایی که به دست انسان‌های شریر ویران شده بود بازسازی و خانه‌ها و باغ‌های زیبا در آن ساخته خواهد شد.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۴ خوانده شود؛‏ مکاشفه ۱۱:‏۱۸‏)‏ به این ترتیب طی مرور زمان تمامی زمین همچون باغ عدن زیبا می‌گردد و محصول فراوان می‌آورد.‏ کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که خداوند دست پر برکت خویش را به روی انسان‌ها باز خواهد کرد و همهٔ نیازهای آنان را برطرف خواهد نمود.‏—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

۲۱.‏ صلح میان انسان‌ها و حیوانات چگونه خواهد بود؟‏

۲۱ درنده‌خویی در حیوانات از بین خواهد رفت.‏ حیوانات وحشی و اهلی با هم غذا خواهند خورد و حتی کودکان نیز از هیچ حیوانی ترس نخواهند داشت.‏ صلح و آرامش در میان انسان‌ها و حیوانات حکمفرما خواهد بود.‏—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۶-‏۹ خوانده شود؛‏ ۶۵:‏۲۵‏.‏

۲۲.‏ در آینده وضعیت جسمی ساکنین زمین چگونه خواهد بود؟‏

۲۲ بیماری از میان خواهد رفت.‏ زمانی که عیسی روی زمین بود بیماری‌ها  و دردها را شفا می‌داد.‏ به همین ترتیب به عنوان پادشاه حکومت آسمانی این کار را در سطحی وسیع‌تر به انجام خواهد رساند.‏ (‏متّیٰ ۹:‏۳۵؛‏ مَرقُس ۱:‏۴۰-‏۴۲؛‏ یوحنّا ۵:‏۵-‏۹‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است کسی در بهشت از بیماری رنج نخواهد برد.‏—‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴؛‏ ۳۵:‏۵،‏ ۶‏.‏

۲۳.‏ چرا رستاخیز شادی‌آور است؟‏

۲۳ عزیزان از دست رفته‌مان رستاخیز خواهند یافت و می‌توانند از زندگی جاودانی بهره‌مند شوند‏.‏ یَهُوَه هر که را بخواهد از خواب مرگ بیدار خواهد کرد و به زندگی باز خواهد گرداند.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس هم نیکان و هم بدان رستاخیز خواهند یافت.‏—‏اَعمال ۲۴:‏۱۵؛‏ یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹ خوانده شود.‏

۲۴.‏ آیا زندگی در بهشت جذابیتی برای شما دارد؟‏

۲۴ آینده‌ای بس زیبا و باشکوه،‏ بهشتی واقعی در انتظار تمام کسانی است که می‌خواهند آفرینندهٔ عالَم،‏ یَهُوَه خدا را بشناسند و او را خدمت کنند.‏ عیسی مسیح به مجرمی که در کنار او جان سپرد این بهشت را وعده داد.‏ او گفت:‏ «با من در فردوس خواهی بود.‏» (‏لوقا ۲۳:‏۴۳‏)‏ شناخت عیسی مسیح برای رسیدن به برکات خداوند از اهمیت فراوان برخوردار است.‏ چرا که دستیابی به این برکات تنها از طریق او امکان‌پذیر است.‏