مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 فصل دهم

فرشتگان و شیاطین چه تأثیری بر زندگی ما دارند؟‏

فرشتگان و شیاطین چه تأثیری بر زندگی ما دارند؟‏
  • آیا فرشتگان می‌توانند به انسان‌ها کمک کنند؟‏

  • شیاطین یا دیوها چه تأثیری بر انسان‌ها دارند؟‏

  • آیا باید از شیاطین بترسیم؟‏

۱.‏ شناختن فرشتگان خدا از چه جهت برای ما حائز اهمیت است؟‏

یکی از راه‌های آشنایی با خصلت‌ها و خصوصیات یک شخص آشنایی با خصوصیات خانوادهٔ اوست.‏ برای خداشناسی نیز بجاست با «پسران خدا» در آسمان یعنی فرشتگان درگاه او آشنا شویم.‏ (‏ایّوب ۳۸:‏۷‏)‏ در این فصل خواهیم دید که یَهُوَه چه وظایفی به این پسران خود محوّل کرده است؟‏ آیا فرشتگان نقشی در تاریخ بشر ایفا کرده‌اند؟‏ آیا در زندگی روزمرهٔ ما تأثیری می‌گذارند؟‏ و اگر تأثیری بر زندگی ما دارند،‏ به چه صورت است؟‏

۲.‏ فرشتگان چگونه به وجود آمدند،‏ و شمار آنان چقدر است؟‏

۲ در صدها آیهٔ کتاب مقدّس از فرشتگان صحبت به میان آمده است.‏ بررسی این گونه آیات ما را با این مخلوقات روحی بهتر آشنا می‌کند.‏ نخست ببینیم فرشتگان چگونه به وجود آمدند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید که یَهُوَه «آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است» از طریق عیسی مسیح آفرید.‏ (‏کُولُسیان ۱:‏۱۶‏)‏ به این مفهوم که یَهُوَه نخست عیسی را آفرید و سپس از طریق وی موجودات دیگر،‏ و همچنین یکایک فرشتگان را آفرید.‏ کتاب مقدّس اشاره می‌کند که صدها میلیون  فرشته بدین شکل خلق شدند.‏ فرشتگانی که هر یک دارای قدرتی عظیمند.‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰‏.‏ *

۳.‏ در ایّوب ۳۸:‏۴-‏۷ در مورد فرشتگان چه می‌آموزیم؟‏

۳ فرشتگان بسیار پیش از انسان‌ها و حتی پیش از آفرینش زمین خلق شدند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید هنگام آفرینش زمین «جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند.‏» (‏ایّوب ۳۸:‏۴-‏۷‏)‏ این آیه از شادمانی و ترنّم فرشتگان صحبت می‌کند و این خود نشان می‌دهد که فرشتگان نیز دارای عواطف و احساساتند.‏ همچنین توجه کنید که می‌گوید:‏ ‏«جمیع پسران خدا» شاد گشتند.‏ پس در آن زمان تمام فرشتگان به خدا وفادار بودند و شانه به شانهٔ یکدیگر او را خدمت می‌کردند.‏

حمایت فرشتگان از انسان‌ها

۴.‏ چگونه از روی آیات کتاب مقدّس متوجه می‌شویم که فرشتگان خوبِ خدا به انسان‌ها علاقه‌ای خاص دارند؟‏

۴ فرشتگانِ خوبِ درگاه خدا از بدو آفرینش بشر توجهی خاص به انسان‌ها و چگونگی به تحقق رسیدن مقصود خدا داشتند.‏ (‏امثال ۸:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ ۱پِطْرُس ۱:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ شکی نیست که فرشتگان وفادار یَهُوَه از دیدن اینکه بشر رفته‌رفته از خالق خود دور می‌شود بسیار اندوهگین و متأثر می‌شوند،‏ ولی به همان اندازه از اینکه حتی یک انسان به سوی او بازگردد،‏ شاد و خرسند می‌شوند.‏ (‏لوقا ۱۵:‏۱۰‏)‏ به دلیل همین علاقه و توجه فرشتگان به انسان‌ها بود که یَهُوَه بارها از آن‌ها برای کمک به بندگان خود استفاده کرد.‏ ‏(‏عبرانیان ۱:‏۷،‏ ۱۴ خوانده شود.‏)‏ اجازه دهید به چند نمونه اشاره کنیم.‏

‏«خدای من فرشتهٔ خود را فرستاده،‏ دهان شیران را بست.‏»—‏دانیال ۶:‏۲۳

۵.‏ چه نمونه‌هایی را می‌توان از کمک و حمایت فرشتگان نام برد؟‏

۵ برای مثال،‏ هنگامی که یَهُوَه تصمیم گرفت شهرهای سُدُوم و غَمورَه را که از بدی و شرارت پر شده بودند نابود سازد،‏ دو فرشته را فرستاد تا لوط و خانواده‌اش را نجات بخشند.‏ (‏پیدایش ۱۹:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ چند صد سال بعد،‏ دانیال  نبی پس از آنکه از چاه شیران نجات یافت در مورد رهایی خود گفت:‏ «خدای من فرشتهٔ خود را فرستاده،‏ دهان شیران را بست تا به من ضرری نرسانند.‏» (‏دانیال ۶:‏۲۳‏)‏ در قرن اوّل مسیحی،‏ فرشته‌ای یکی از شاگردان عیسی،‏ به نام پِطْرُس را از زندان آزاد ساخت.‏ (‏اَعمال ۱۲:‏۶-‏۱۱‏)‏ فرشتگان همچنین عیسی را در آغاز خدمت زمینی‌اش حمایت کردند.‏ (‏مَرقُس ۱:‏۱۳‏)‏ همچنین اندکی پیش از مرگ عیسی،‏ فرشته‌ای بر او ظاهر شد و روحیهٔ او را تقویت کرد.‏ (‏لوقا ۲۲:‏۴۳‏)‏ شکی نیست که عیسی در آن لحظاتِ حساسِ زندگی‌اش به کمک و حمایت آن فرشتگان نیاز داشت!‏

۶.‏ الف)‏ فرشتگان چگونه از پیروان راستین یَهُوَه حمایت می‌کنند؟‏ ب)‏ چه سؤالاتی در مورد فرشتگان پلید مطرح می‌شود؟‏

۶ امروزه،‏ فرشتگان دیگر با بدن انسانی به پیروان راستین خدا ظاهر نمی‌شوند.‏ اما هنوز هم این مخلوقات قدرتمند از بندگان خوب خدا حمایت می‌کنند؛‏ بویژه در مواردی که ایمان ایشان در معرض خطر باشد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «فرشتهٔ خداوند گرداگرد ترسندگان او است.‏ اردو زده،‏ ایشان را می‌رهاند.‏» (‏مزمور ۳۴:‏۷‏)‏ این آیه بویژه از این جهت برای ما حائز اهمیت است که می‌دانیم فرشتگان پلیدی نیز هستند که می‌خواهند به هر نحوی پیروان خدا را آزار برسانند و نابود سازند.‏ این فرشتگان پلید از کجا آمده‌اند؟‏ چگونه می‌توانند به ما آسیب برسانند؟‏ برای پاسخ به این سؤالات لازم است نگاهی به آغاز تاریخ بشر بیندازیم.‏

شیاطین دشمن انسان‌ها

۷.‏ شیطان تا چه حد در دور کردن انسان‌ها از خدا موفق بوده است؟‏

۷ چنانکه در فصل سوّم آموختیم یکی از فرشتگان خدا میل به حکمرانی بر دیگران را در دل پروراند،‏ و بر ضدّ خدا سر به طغیان برداشت و به این ترتیب نامش به شیطان و ابلیس تغییر یافت.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ شیطان موفق شد بعد از فریب دادن حوّا در مدتی حدود هزار و ششصد سال،‏ کل انسان‌ها را از خدا برگرداند؛‏ البته به غیر از شمار معدودی همچون هابیل،‏ خَنوخ و نوح.‏—‏عبرانیان ۱۱:‏۴،‏ ۵،‏ ۷‏.‏

۸.‏ الف)‏ چگونه برخی فرشتگان به دیو مبدّل شدند؟‏ ب)‏ دیوها برای رهایی از توفان چه کردند؟‏

 ۸ در روزگار نوح شمار دیگری از فرشتگان بر ضدّ یَهُوَه سر به شورش برداشتند.‏ آن‌ها مکان خود را در آسمان ترک کردند،‏ به زمین آمدند و خود را به شکل انسان درآوردند.‏ دلیل این عمل آنان در پیدایش ۶:‏۲ چنین ذکر شده است:‏ «پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند،‏ و از هر کدام که خواستند،‏ زنان برای خویشتن می‌گرفتند.‏» این عمل آنان و فسادی که در میان انسان‌ها رواج دادند،‏ در نظر یَهُوَه بسیار ناپسند آمد.‏ یَهُوَه توفانی عظیم به وجود آورد و تمام انسان‌های شریر را از میان برد و فقط پیروان وفادار خود را نجات بخشید.‏ (‏پیدایش ۷:‏۱۷،‏ ۲۳‏)‏ توفان  همچنین سبب شد که آن فرشتگانِ از خدا برگشته بدن‌های جسمانی خود را رها کنند و با بدن روحی خود به آسمان بازگردند.‏ تمام آن فرشتگان پلید که دیوها و شیاطین نیز خوانده شده‌اند،‏ جانب شیطان را گرفتند.‏ به این ترتیب شیطان «رئیس دیوها» شد.‏—‏متّیٰ ۹:‏۳۴‏.‏

۹.‏ الف)‏ هنگامی که دیوها به آسمان بازگشتند چه روی داد؟‏ ب)‏ در ادامه به چه موضوعی خواهیم پرداخت؟‏

۹ هنگامی که این فرشتگان نافرمان به آسمان بازگشتند یَهُوَه آن‌ها و رئیس‌شان شیطان را طرد کرد.‏ (‏۲پِطْرُس ۲:‏۴‏)‏ آن‌ها اگرچه دیگر نمی‌توانند بدنی جسمانی مثل انسان‌ها به خود بگیرند ولی هنوز قادرند صدمات شدیدی به جامعهٔ بشری وارد آورند.‏ در واقع،‏ شیطان با همکاری همین شیاطین است که تمام مردم دنیا را فریب می‌دهد.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹؛‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏)‏ دیوها برای فریب دادن انسان‌ها از ترفندهای بخصوصی بهره می‌گیرند.‏ ‏(‏۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱ خوانده شود.‏)‏ در اینجا می‌خواهیم به شماری از آن‌ها بپردازیم.‏

ترفندهای شیاطین

۱۰.‏ طعمه‌های شیاطین چه چیزهایی هستند؟‏

۱۰ همان طور که ماهی‌گیران برای گرفتن ماهی‌های مختلف از طعمه‌های گوناگون استفاده می‌کنند،‏ شیاطین نیز برای جلب کردن و به دام انداختن افراد مختلف از طعمه‌های متنوعی بهره می‌گیرند.‏ طعمه‌های آن‌ها طالع،‏ فال،‏ سحر و جادو و چیزهایی از این قبیل است که در کتاب مقدّس شدیداً منع شده‌اند.‏ (‏غَلاطیان ۵:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ ارتباط با شیاطین گاهی به صورت مستقیم انجام می‌شود و گاهی از طریق شخص دیگری که مدیوم یا واسطه خوانده می‌شود.‏

۱۱.‏ دیوها چه ابزاری برای غیبگویی و ارتباط با ناشناخته‌ها در اختیار انسان‌ها قرار داده‌اند،‏ و چرا باید از آن‌ها پرهیز کنیم؟‏

۱۱ یکی از طعمه‌های شیاطین این است که انسان‌ها را با غیبگویی و ارتباط با ناشناخته‌ها سرگرم کنند.‏ آن‌ها از ابزارهای مختلفی برای این کار استفاده می‌کنند.‏ چیزهایی از قبیل طالع‌بینی از روی ماه تولّد،‏ فال ورق،‏ فال قهوه،‏ فالگیری با کتاب‌های شعرا،‏ احضار ارواح،‏ دعانویسی،‏ نظرقربانی،‏ انواع طلسم  و افسون،‏ دخیل بستن،‏ وِرد خواندن،‏ تعبیر خواب،‏ آینه‌بینی،‏ کف‌بینی و اَعمالی از این قبیل.‏ شاید بسیاری از مردم این اَعمال را بی‌ضرر بدانند و حتی محض تفریح و تفنن انجام دهند.‏ اما باید بدانیم که دیوها هستند که به فالگیران و جادوگران قدرت غیب‌گویی و اَعمال خارق‌العاده می‌دهند.‏ نمونه‌ای از آن در کتاب مقدّس آمده است.‏ در آنجا از دختری صحبت می‌کند که اسیر دیو بود و با کمک او غیب‌گویی می‌کرد.‏ اما وقتی دخترک از شرّ آن دیو آزاد شد،‏ قدرت غیب‌گویی او نیز از بین رفت.‏—‏اَعمال ۱۶:‏۱۶-‏۱۸‏.‏

شیاطین از شیوه‌های مختلفی برای فریب دادن انسان‌ها استفاده می‌کنند

۱۲.‏ چرا ارتباط با مردگان عملی خطرناک است؟‏

۱۲ طعمهٔ دیگری که شیاطین برای فریب دادن انسان‌ها استفاده می‌کنند،‏ احضار ارواح است.‏ اغلب کسانی نزد احضارکنندگان ارواح می‌روند که واقعیت را در مورد مرگ نمی‌دانند و می‌خواهند با عزیز از دست رفتهٔ خود تماس برقرار کنند.‏ احضارکنندهٔ روح چه بسا بتواند اطلاعاتی در مورد شخص متوفیٰ بدهد و یا صدای او را تقلید کند و بدین شکل در شخص این تصوّر را ایجاد کند که عزیزش به صورت موجودی روحی هنوز زنده است.‏ اما چنین تسلّی‌ای فریبنده  و حتی خطرناک است.‏ دیوها براحتی می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار احضارکنندهٔ روح قرار دهند و یا صدای شخص متوفیٰ را تقلید کنند.‏ (‏۱سموئیل ۲۸:‏۳-‏۱۹‏)‏ چنانکه در فصل ششم ذکر شد وقتی کسی می‌میرد روحی از او باقی نمی‌ماند که با دیگران صحبت کند و یا به کسی ظاهر شود.‏ (‏مزمور ۱۱۵:‏۱۷‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید هر کس که با «مردگان مشورت» کند فریب شیاطین را خورده و برخلاف خواست خدا عمل کرده است.‏ ‏(‏تثنیه ۱۸:‏۱۰،‏ ۱۱ خوانده شود؛‏ اِشَعْیا ۸:‏۱۹‏)‏ پس،‏ بسیار مراقب باشید که فریب این طعمهٔ شیاطین را نخورید.‏

۱۳.‏ کسانی که در ترس و دلهرهٔ ارواح شریر بودند چه کردند؟‏

۱۳ دیوها یا همان ارواح پلید غیر از فریب دادن انسان‌ها،‏ سعی دارند در دل آن‌ها رعب و وحشت ایجاد کنند.‏ اکنون،‏ شیطان و دیوهای او می‌دانند که یَهُوَه بزودی آنان را از صحنه عالَم بیرون خواهد کرد،‏ و به همین سبب با قصاوت و بیرحمی بیشتری انسان‌ها را مورد آزار و حملات خود قرار می‌دهند.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲،‏ ۱۷‏)‏ هزاران نفر که در ترس و دلهرهٔ این ارواح شریر به سر می‌بردند خود را از شرّ آنان خلاص کرده‌اند.‏ چگونه می‌توان خود را از زیر سلطهٔ این شیاطین آزاد کرد؟‏ آیا کسی که خود را شدیداً در ارتباط با دیوها قرار داده است می‌تواند خود را از چنگ آنان برهاند؟‏

رهایی از شیاطین

۱۴.‏ برای رهایی از شرّ دیوها چگونه می‌توانیم مسیحیان اَفَسُس را الگوی خود قرار دهیم؟‏

۱۴ کتاب مقدّس،‏ هم به ما می‌آموزد که چگونه در برابر شیاطین مقاومت کنیم،‏ و همینکه چگونه خود را از زیر نفوذ آن‌ها برهانیم.‏ به واقعه‌ای که در قرن اوّل در شهر اَفَسُس رخ داد توجه کنید.‏ در آن شهر شماری از فالگیران و غیبگویان و جادوگران به مسیحیت گرویده بودند.‏ آنان چگونه خود را از این اَعمال پاک کردند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید آنان کتاب‌های خود را آوردند و در برابر همگان سوزاندند.‏ (‏اَعمال ۱۹:‏۱۹‏)‏ آن مسیحیان الگوی بسیار خوبی برای تمام کسانی هستند که می‌خواهند خود را از زیر نفوذ نیروهای شیطانی آزاد کنند.‏ آری،‏ کسی که می‌خواهد یَهُوَه را بپرستد می‌باید هر گونه فیلم،‏ موسیقی،‏ مجلّه،‏ کتاب،‏ عکس و اصولاً هر چیزی که بویی از سحر و جادو می‌دهد،‏ و این اَعمال زشت  را جالب و هیجان‌انگیز جلوه می‌دهد از خود دور کند.‏ به غیر از آن،‏ می‌باید اشیایی را که برای دور کردن چشم بد،‏ نظرقربانی و محافظت از شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد دور بیندازد.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۱‏.‏

۱۵.‏ برای مقابله با دیوها و شیاطین چه باید کرد؟‏

۱۵ چند سال پس از آنکه مسیحیان اَفَسُس کتاب‌های جادوگری خود را سوزاندند پولُس رسول به آنان نوشت که جنگ ما با نیروهایی پلید و شیطانی در آسمان است.‏ (‏اَفَسُسیان ۶:‏۱۲‏)‏ واضح بود که شیاطین هنوز دست از سر آن مسیحیان برنداشته بودند.‏ پس آنان چه کار دیگری باید انجام می‌دادند؟‏ پولُس رسول در ادامهٔ نامهٔ خود به آنان نوشت:‏ «بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر [شیطان] را خاموش کنید.‏» (‏اَفَسُسیان ۶:‏۱۶‏)‏ آری،‏ هر چه سپر ایمان ما استوارتر و قوی‌تر باشد،‏ بهتر می‌توانیم در برابر نیروهای پلید آسمانی،‏ یعنی دیوها و شیاطین مقاومت کنیم.‏—‏متّیٰ ۱۷:‏۲۰‏.‏

۱۶.‏ چگونه می‌توانیم ایمان خود را تقویت کنیم؟‏

۱۶ اما چگونه می‌توانیم ایمانمان را استوار کنیم؟‏ ایمان ما با مطالعهٔ کتاب مقدّس تقویت می‌شود.‏ ایمان را می‌توان به یک دیوار تشبیه کرد.‏ هرچه زیربنای دیوار قوی‌تر باشد دیوار استوارتر و مقاوم‌تر می‌گردد.‏ استحکامِ دیوارِ ایمان ما نیز به زیربنای آن،‏ یعنی عمق درک ما از کتاب مقدّس بستگی دارد.‏ برای تقویت آن باید هر روز کتاب مقدّس را بخوانیم و آن را مطالعه کنیم.‏ بدین گونه دیوارِ قوی ایمانمان ما را در مقابل نیروهای شیطانی محافظت خواهد کرد.‏—‏۱یوحنّا ۵:‏۵‏.‏

۱۷.‏ برای مقاومت در برابر دیوها و شیاطین چه قدمی از اهمیت بسزایی برخوردار است؟‏

۱۷ مسیحیان اَفَسُس می‌بایست برای رهایی از دیوها چه قدم دیگری برمی‌داشتند؟‏ شهر اَفَسُس شدیداً زیر نفوذ نیروهای شیطانی بود و مسیحیان آنجا نیاز به کمک بیشتری داشتند.‏ پولُس به آنان چنین گفت:‏ «با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید.‏» (‏اَفَسُسیان ۶:‏۱۸‏)‏ دنیای ما نیز شدیداً تحت نفوذ دیوهاست.‏ لذا،‏ باید صمیمانه از یَهُوَه بخواهیم تا ما را محافظت کند.‏ در دعا باید حتماً نام خدا را به کار ببریم.‏ ‏(‏امثال ۱۸:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید اگر بخواهیم یَهُوَه ما را از دست ابلیس برهاند می‌باید به طور مستمر به او دعا کنیم.‏ (‏متّیٰ ۶:‏۱۳‏)‏ یَهُوَه چنین دعای صمیمانه و خالصانه‌ای را نادیده نمی‌گیرد.‏—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۹‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ چرا می‌توانیم از پیروزی خود علیه شیاطین اطمینان داشته باشیم؟‏ ب)‏ در فصل بعدی چه سؤالی پاسخ داده خواهد شد؟‏

 ۱۸ دیوها ارواحی پلید و خطرناکند.‏ ولی اگر به خدا نزدیک بمانیم،‏ مطابق راهنمایی‌های او عمل کنیم و در مقابل دیوها از خود مقاومت نشان دهیم،‏ هیچ جای ترسی وجود ندارد.‏ ‏(‏یعقوب ۴:‏۷،‏ ۸ خوانده شود.‏)‏ قدرت یَهُوَه بسیار بیشتر از دیوهاست.‏ همان طور که یَهُوَه آنان را در زمان نوح به مجازات رساند،‏ در آینده نیز حکم داوری‌شان را به اجرا در خواهد آورد.‏ (‏یهودا ۶‏)‏ به علاوه،‏ فرشتگان وفادار یَهُوَه نیز با ما می‌باشند و به ما قوّت قلب می‌دهند.‏ (‏۲پادشاهان ۶:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ وقتی در برابر دیوها از خود مقاومت نشان می‌دهیم،‏ آن فرشتگان بسیار شاد می‌شوند.‏ امید است همواره به یَهُوَه و فرشتگان وفادار او نزدیک بمانیم.‏ همچنین خود را از تمام اَعمالی که ما را در رابطه با ارواح پلید قرار می‌دهد دوری جسته،‏ نصایح پدر آسمانی‌مان را آویزهٔ گوش خود سازیم.‏ (‏۱پِطْرُس ۵:‏۶،‏ ۷؛‏ ۲پِطْرُس ۲:‏۹‏)‏ بدین گونه می‌توانیم در پیکار علیه شیاطین و دیوها پیروز گردیم.‏

۱۹ اما چرا خدا گذاشته است شیاطین و مردمان شریر باعث رنج و مصیبت مردم دنیا شوند؟‏ این موضوع را در فصل بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.‏

^ بند 2 در مکاشفه ۵:‏۱۱ در مورد شمار فرشتگان وفادار خدا می‌گوید:‏ «عدد ایشان کرورها کرور» می‌باشد که در زبان اصلی کتاب مقدّس به معنی ده‌هاهزار ضرب در ده‌هاهزار است.‏ بدین ترتیب می‌توان گفت که صدها میلیون فرشته وجود دارد.‏