مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 ضمیمه

عیسی،‏ مسیح موعود

عیسی،‏ مسیح موعود

یَهُوَه در کتاب مقدّس به قلم بسیاری از پیامبرانش جزئیات تولّد مسیح،‏ خدمت روحانی و همین طور مرگ این نجات‌دهندهٔ بشر را از پیش گفته بود.‏ این پیشگویی‌های دقیق و روشن ما را یاری می‌کنند تا مسیح موعود را  شناسایی کنیم.‏ همهٔ این پیشگویی‌های کتاب مقدّس در مورد عیسی به انجام رسیده است.‏ لطفاً در ادامه به نمونه‌هایی از آن‌ها که در مورد تولّد و کودکی عیساست توجه کنید.‏

اِشَعْیا،‏ پیامبر یَهُوَه پیشگویی کرده بود که مسیح از دودمان داودِ پادشاه خواهد بود.‏ (‏اِشَعْیا ۹:‏۷‏)‏ بر طبق کتاب مقدّس،‏ عیسی در خانواده‌ای از دودمان داود به دنیا آمد.‏—‏متّیٰ ۱:‏۱،‏ ۶-‏۱۷‏.‏

میکاه،‏ یکی از پیامبران یَهُوَه،‏ پیشگویی کرده بود که این کودک در شهری به نام «بیت‌لَحَمِ اَفْراتَه» به دنیا خواهد آمد و سرانجام به پادشاهی خواهد رسید.‏ (‏میکاه ۵:‏۲‏)‏ در هنگام تولّد عیسی دو شهر به نام «بیت‌لَحَم» وجود داشت؛‏ یکی در شمال اسرائیل نزدیک شهر ناصره و دیگری در یهودا نزدیک اورشلیم.‏ نام سابق «بیت‌لَحَم» که در نزدیکی اورشلیم قرار داشت،‏ «اَفْراتَه» بود.‏ عیسی در این شهر به دنیا آمد،‏ همانطور که میکاه در خصوص محل تولّد مسیح پیشگویی کرده بود.‏—‏متّیٰ ۲:‏۱‏.‏

در پیشگویی دیگری آمده است که خداوند مسیح را از ‹مصر می‌خواند.‏› یوسف و مریم،‏ عیسی را در زمان کودکی به مصر بردند و تا مرگ هیرودیس در آنجا ماندند.‏ بدین‌سان پیشگویی کتاب مقدّس به انجام رسید.‏—‏هوشَع ۱۱:‏۱؛‏ متّیٰ ۲:‏۱۵‏.‏

در جدول «‏ پیشگویی‌های مربوط به مسیح‏» آیه‌هایی تحت عنوان «پیشگویی» آمده است که حاوی جزئیاتی در مورد زندگی مسیح است.‏ لطفاً این آیه‌ها را با آیه‌هایی که در ستون «تحقق پیشگویی» آمده‌اند مقایسه کنید.‏ خواندن این آیه‌ها ایمان شما را به کلام خدا راسخ‌تر و محکم‌تر خواهد ساخت.‏

باید توجه داشته باشید که این پیشگویی‌ها قرن‌ها پیش از تولّد عیسی به رشتهٔ تحریر درآمده بود.‏ عیسی خود اظهار داشت که همهٔ مطالبی که در تورات موسی و نوشته‌های پیامبران و همین طور مزامیر در بارهٔ او نوشته شده بود باید به انجام می‌رسید.‏ (‏لوقا ۲۴:‏۴۴‏)‏ و چنین نیز شد.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم که همهٔ این پیشگویی‌ها بی‌کم‌وکاست به انجام رسید!‏