مراجعه به متن

تسلی برای افسردگان

تسلی برای افسردگان

تسلی برای افسردگان

‏«تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی،‏ مانند درد زایمان نالیده است.‏» (‏رومیان ۸:‏۲۲ انجیل شریف‏)‏ حدود ۱۹۰۰ سال پیش،‏ زمانی که این آیه نوشته شد،‏ انسانها در رنج و عذاب بسیار بسر می‌بردند.‏ بسیاری افسرده بودند.‏ از اینرو به مسیحیان اصرار شد:‏ «افسردگان را تسلی دهید.‏»​–‏⁠۱تسالونیکیان ۵:‏۱۴ ترجمهٔ دنیای جدید ‏(‏انگلیسی‏)‏.‏

امروزه،‏ بشر حتی از آن هم پریشانتر است،‏ و انسانها بیش از پیش افسرده هستند.‏ ولی آیا این باید ما را متحیر سازد؟‏ در واقع خیر،‏ زیرا کتاب مقدس هویت این روزها را به عنوان «ایام آخر» معرفی کرده و آنها را «زمانهای سخت» لقب داده است.‏ (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ عیسی مسیح پیشگوئی کرد که در هنگام ایام آخر «ملتها .‏ .‏ .‏ پریشان و نگران خواهند شد.‏ آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد،‏ از هوش خواهند رفت.‏»​–‏⁠لوقا ۲۱:‏۷-‏۱۱،‏ ۲۵-‏۲۷؛‏ متی ۲۴:‏۳-‏۱۴‏،‏ اش‏.‏

هنگامی که مردم با اضطرابی طولانی،‏ هراس،‏ غم و اندوه،‏ و یا چیزهای دیگر مانند احساسات منفی دست به گریبان باشند،‏ اغلب دچار افسردگی می‌شوند.‏ مرگ یک عزیز،‏ طلاق،‏ از دست دادن کار،‏ و یا یک بیماری سخت،‏ ممکن است علت افسردگی و یا دلتنگی شدید باشد.‏ انسانها همچنین هنگامیکه احساس عدم شایستگی،‏ و یا عجز و ناتوانی کرده و فکر می‌کنند که دیگران از آنها قطع امید کرده‌اند،‏ دچار افسردگی می‌شوند.‏ هر کسی ممکن است در زیر فشار روانی از پا درآید،‏ اما اگر شخصی در خود‏،‏ حس ناامیدی را نمو داده و قادر به یافتن راه خروج از وضع ناگوار نباشد،‏ نتیجهٔ آن ممکن است افسردگی شدید باشد.‏

انسانها در زمانهای قدیم نیز از احساسات متشابهی رنج برده‌اند.‏ ایوب متحمل بیماری و بدبختی شد.‏ او احساس می‌کرد که خدا او را رها کرده است و به این دلیل نسبت به زندگی اظهار انزجار می‌کرد.‏ (‏ایوب ۱۰:‏۱؛‏ ۲۹:‏۲،‏ ۴،‏ ۵‏)‏ یعقوب از مرگ ظاهری فرزندش آنقدر افسرده بود که از تسلی یافتن اجتناب ورزیده و آرزوی مرگ می‌کرد.‏ (‏پیدایش ۳۷:‏۳۳-‏۳۵‏)‏ پادشاه داوود با احساس گناه در مورد اشتباهی جدی،‏ چنین اظهار تأسف کرد:‏ «تمامی روز ماتم‌کنان تردد میکنم.‏ من بیحس .‏ .‏ .‏ شده‌ام.‏»​–‏⁠مزمور ۳۸:‏۶،‏ ۸؛‏ ۲قرنتیان ۷:‏۵،‏ ۶‏.‏

امروزه،‏ بسیاری به علت کار بیش از اندازه،‏ و سعی در دنبال کردن برنامهٔ روزانه‌ای که ورای قدرت فکری،‏ احساسی و جسمی آنان است،‏ دچار افسردگی می‌شوند.‏ ظاهراً فشار روانی همراه با افکار و احساسات منفی می‌توانند بر بدن تأثیر گذاشته و باعث بر هم زدن تعادل شیمیائی مغز شوند،‏ و از اینرو موجب افسردگی گردند.‏​–‏⁠با امثال ۱۴:‏۳۰ مقایسه شود.‏

کمکی که آنها به آن احتیاج دارند

اَپَفرُودِتُس،‏ یک مسیحی قرن اول «غمگین شده بود از اینکه دوستانش شنیده بودند که او بیمار شده است.‏» اَپَفرُودِتُس،‏ پس از آنکه توسط دوستانش با محموله‌ای از آذوقه برای پولس رسول به رم فرستاده شد،‏ بیمار گشت.‏ شاید او تصور کرده بود که دوستانش را ناامید کرده است و آنها او را درمانده پنداشته‌اند.‏ (‏فیلپیان ۲:‏۲۵-‏۲۷؛‏ ۴:‏۱۸‏)‏ پولس رسول چگونه کمک کرد؟‏

او اَپَفرُودِتُس را با نامه‌ای برای دوستان فیلِپی به خانه فرستاد که در آن نامه آمده است:‏ «پس او را [اَپَفرُودِتُس] در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسانرا محترم بدارید.‏» (‏فیلپیان ۲:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ این موضوع که پولس از او اینچنین با احترام یاد کرد و فیلِپیان به گرمی و محبت به او خوشآمد گفتند،‏ مطمئناً اَپَفرُودِتُس را تسلی داده و به او برای رهائی از افسردگیش یاری کرده است.‏

بدون شک توصیهٔ کتاب مقدس مبنی بر اینکه «افسردگان را تسلی دهید» بهترین اندرز می‌باشد.‏ زنی که از افسردگی رنج می‌برد،‏ گفت:‏ «شما باید بدانید که دیگران به شما به عنوان یک شخص،‏ علاقمند هستند.‏ شما نیاز به آن دارید که کسی به شما بگوید:‏ «من منظورت را می‌فهمم» و یا اینکه،‏ «حالت خوب می‌شود.‏»‏

کسی که افسرده است،‏ اغلب باید پیشقدم شده و شخصی دلسوز و غمخوار را جستجو کند،‏ کسی را که قابل اطمینان باشد.‏ این شخص باید شنوندهٔ خوبی بوده و خیلی صبور باشد.‏ او باید از هرگونه سرزنش و اظهار عقیده‌ای از قبیل:‏ «نباید اینطور فکر کنی» و یا «این رفتار درستی نیست»،‏ در مورد شخص افسرده خودداری کند.‏ شخص افسرده حساس می‌باشد و این نظریات انتقادی تنها باعث می‌شوند که وی احساس بدتری نسبت به خود داشته باشد.‏

شخص افسرده ممکن است خود را ناچیز بشمارد.‏ (‏یونس ۴:‏۳‏)‏ با وجود این،‏ یک شخص باید بخاطر داشته باشد که تنها چیزی که واقعاً به حساب می‌آید،‏ ارزشی است که خدا برای او قائل است.‏ مردم برای عیسی مسیح «هیچ ارزشی قائل نشدند» اما این موضوع ارزش واقعی او را در نظر خدا تغییر نداد.‏ (‏اشعیا ۵۳:‏۳‏)‏ مطمئن باشید،‏ همانطوریکه خدا پسر عزیزش را دوست می‌دارد،‏ او شما را نیز دوست می‌دارد.‏​–‏⁠یوحنا ۳:‏۱۶‏.‏

عیسی اشخاصی را که در زیر فشار روحی بودند شفقت کرده و به آنان کمک کرد تا ارزش شخصی خویش را دریابند.‏ (‏متی ۹:‏۳۶؛‏ ۱۱:‏۲۸-‏۳۰؛‏ ۱۴:‏۱۴‏)‏ او توضیح داد که خدا حتی گنجشکهای کوچک و بی‌اهمیت را ارزش می‌نهد.‏ او گفت:‏ «حتی یکی از آنها نزد خدا فراموش نمی‌شود.‏» چقدر بیشتر او برای انسانهایی ارزش قائل خواهد شد که می‌کوشند ارادهٔ او را بجا آورند!‏ در این مورد عیسی فرمود:‏ «بلکه موهای سر شما همه شمرده شده است.‏»​–‏⁠لوقا ۱۲:‏۶،‏ ۷‏.‏

در حقیقت برای شخصی که به سختی افسرده و در ضعفها و قصوراتش غوطه‌ور است،‏ مشکل است باور کند که خدا تا این حد برای او ارزش قائل است.‏ او ممکن است احساس کند که شایستگی محبت و توجه خدا را ندارد.‏ کلام خدا چنین اذعان می‌کند:‏ «دل ما ما را مذمت می‌کند.‏» اما آیا این عامل تعیین کننده است؟‏ خیر،‏ اینطور نیست.‏ خدا درک می‌کند که انسانهای گناهکار ممکن است بصورت منفی فکر کرده و حتی خود را محکوم کنند.‏ کلام او ما را اینچنین تسلی می‌دهد:‏ «خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را می‌داند.‏»​–‏⁠۱یوحنا ۳:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

آری،‏ پدر مهربان و آسمانی ما چیزی بیش از گناهان و اشتباهات ما را می‌بیند.‏ او موقعیتهای استثنائی،‏ تمام مسیر زندگی و انگیزه‌ها و تصورات ما را می‌داند.‏ او می‌داند که ما گناه،‏ بیماری و مرگ را به ارث برده و بدین سبب محدودیتهای بسیاری داریم.‏ اینکه ما احساس اندوه کرده و از خود آزرده هستیم،‏ خود دلیلی بر این امر است که ما خواهان گناه نبوده و نمی‌خواستیم تا به این مرحله پیش برویم.‏ کتاب مقدس می‌گوید که ما بر خلاف ارادهٔ خود «مطیع بطالت» شده‌ایم.‏ از اینجهت خدا با وضع رقت‌بار ما همدردی کرده و دلسوزانه ضعفهای ما را مورد ملاحظه قرار می‌دهد.‏​–‏⁠رومیان ۵:‏۱۲؛‏ ۸:‏۲۰‏.‏

به ما اطمینان داده شده است که «خداوند رحمان و کریم است.‏ به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است،‏ بهمان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است.‏ زیرا جِبِلَت ما را می‌داند و یاد می‌دارد که ما خاک هستیم.‏» (‏مزمور ۱۰۳:‏۸،‏ ۱۲،‏ ۱۴‏)‏ براستی که یهوه «خدای جمیع تسلیات است که ما را در هر تنگی تسلی می‌دهد.‏»​–‏⁠۲قرنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

کمکی که افسردگان به آن نیاز دارند،‏ بیشتر توسط نزدیک شدن به خدای مهربان خود و پذیرفتن دعوت او مبنی بر «سپردن بار خود به او» برآورده می‌شود.‏ او می‌تواند در حقیقت «دل افسردگان را زنده سازد.‏» (‏مزمور ۵۵:‏۲۲؛‏ اشعیا ۵۷:‏۱۵‏)‏ بنابراین کلام خدا دعاکنندگان را تشویق می‌کند:‏ «بار تمام نگرانیهای خود را به دوش او [یَهوَه] بگذارید،‏ زیرا او همیشه در فکر شما است.‏» (‏۱پطرس ۵:‏۷‏،‏ اش‏)‏ آری،‏ بوسیلهٔ دعا و درخواست،‏ اشخاص می‌توانند خود را به خدا نزدیک کرده و از «آرامش الهی که مافوق فهم بشر است»،‏ لذت ببرند.‏​–‏⁠فیلپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏،‏ اش‏؛‏ مزمور ۱۶:‏۸،‏ ۹‏.‏

همچنین،‏ اصلاحات عملی در سبک زندگی،‏ می‌توانند به یک شخص برای فایق آمدن بر حالت افسردگی،‏ کمک کنند.‏ ورزش بدنی،‏ خوردن غذای سالم،‏ تنفس هوای تازه و استراحت کافی،‏ و همینطور پرهیز از تماشای بیش از اندازهٔ تلویزیون،‏ همه حایز اهمیت هستند.‏ خانمی اشخاص افسرده را با وادار کردن آنان به انجام پیاده‌رویهای طولانی یاری می‌داد.‏ وقتی که یک زن افسرده گفت:‏ «من میل به پیاده‌روی ندارم،‏» آن خانم با ملایمت و در عین حال با استواری پاسخ داد:‏ «شما باید به پیاده‌روی بروید.‏» آن خانم گزارش می‌دهد:‏ «ما تقریباً شش کیلومتر پیاده‌روی کردیم.‏ هنگامی که بازگشتیم،‏ او خسته بود،‏ اما احساس بهتری داشت.‏ شما تا زمانی که خود،‏ آنرا امتحان نکنید،‏ نمی‌توانید تصور کنید که تا چه حد فعالیت بدنی مفید می‌باشد.‏»‏

با این وجود،‏ حتی اگر همهٔ کوششها و معالجات پزشکی انجام گرفته باشند،‏ گاهی از میان برداشتن افسردگی بطور کامل امکان پذیر نمی‌باشد.‏ یک زن میان‌سال گفت:‏ «من همه چیز را امتحان کردم،‏ اما افسردگی همچنان باقی ماند.‏» بهمین نحو هم‌اکنون در بیشتر موارد شفای نابینایان،‏ ناشنوایان،‏ و یا افلیجان،‏ غیر ممکن است.‏ با وجود این،‏ شخص افسرده می‌تواند از طریق مطالعهٔ کلام خدا،‏ کلامی که امید حتمی رهائی ابدی از تمام بیماریهای بشری را می‌دهد،‏ تسلی و امیدواری یابد.‏​–‏⁠رومیان ۱۲:‏۱۲؛‏ ۱۵:‏۴‏.‏

زمانیکه دیگر هیچکس افسرده نخواهد بود

هنگامیکه عیسی چیزهای وحشت انگیزی را که در ایام آخر بر روی زمین پدیدار خواهند شد،‏ توصیف می‌کرد،‏ اضافه کرد:‏ «وقتی این چیزها شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاهدارید،‏ چون رستگاری شما نزدیک است.‏» (‏لوقا ۲۱:‏۲۸‏،‏ اش‏)‏ عیسی دربارهٔ رستگاری برای زندگی در دنیایِ جدید و عادل خدا صحبت می‌کرد،‏ جائیکه «خودِ خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادئ جلال فرزندان خدا شریک شود.‏»​–‏⁠رومیان ۸:‏۲۱‏.‏

چه آسایشی برای بشریت خواهد بود هنگامیکه از دشواریهای گذشته رهایی یافته و هر روز با اندیشه‌ای آزاد،‏ برخاسته و با اشتیاق به فعالیتهای روزانه بپردازد!‏ دیگر هیچکس توسط موجی از افسردگی از کار باز نخواهد ماند.‏ وعدهٔ مطمئن برای بشریت این است که خدا:‏ «هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود،‏ زیرا که چیزهای اول در گذشت.‏»​–‏⁠مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

تمام آیات از کتاب مقدس فارسی چاپ ۱۹۰۴ می‌باشند،‏ در غیر این صورت نام ترجمهٔ مورد نظر قید شده است.‏