مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

درس ۳۲

پادشاهی خدا در حال حکمرانی است!‏

پادشاهی خدا در حال حکمرانی است!‏

پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ در آسمان شروع به حکمرانی کرده است و از همان سال دورانی به نام «روزهای آخر» شروع شد؛‏ دورانی که منجر به نابودی حکومت‌های انسانی می‌شود.‏ از کجا این را می‌دانیم؟‏ برای جواب دادن به این سؤال،‏ در این درس بررسی می‌کنیم که پیشگویی‌های کتاب مقدّس دربارهٔ سال ۱۹۱۴ چطور به تحقق رسیدند و از آن سال به بعد وضعیت دنیا و رفتار مردم چطور بوده است.‏

۱.‏ کتاب مقدّس چه چیزی را پیشگویی کرده بود؟‏

خدا از طریق پیامبرش دانیال نشان داد که پادشاهی‌اش بعد از پایان دوره‌ای به نام ‏«هفت زمان»‏ شروع به حکمرانی می‌کند.‏ (‏دانیال ۴:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ قرن‌ها بعد عیسی به همان دوران اشاره کرد و آن را ‏«دورانِ معینِ ملت‌ها»‏ نامید.‏ او به پیروانش گفت که آن دوران در زمان خودش هنوز به پایان نرسیده است.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۲۴‏)‏ در این درس می‌بینیم که آن هفت زمان در سال ۱۹۱۴ به پایان رسید.‏

۲.‏ وضعیت دنیا و رفتار مردم از سال ۱۹۱۴ چطور بوده است؟‏

شاگردان عیسی از او پرسیدند:‏ «نشانهٔ حضور تو و دوران پایانی نظام حاضر چه خواهد بود؟‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۳‏)‏ عیسی در جواب آن‌ها اتفاقاتی را پیشگویی کرد که بعد از شروع حکمرانی‌اش رخ می‌داد؛‏ اتفاقاتی مثل جنگ،‏ قحطی و زلزله.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۷ را بخوانید.‏)‏ کتاب مقدّس همین طور پیشگویی کرده بود که طرز فکر و رفتار مردم در ‏‹روزهای آخر،‏ زندگی را سخت می‌کند.‏›‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ تحقق این پیشگویی‌ها دربارهٔ وضعیت دنیا و رفتار مردم از سال ۱۹۱۴ به‌روشنی دیده می‌شود.‏

۳.‏ چرا با شروع حکمرانی عیسی وضعیت دنیا بدتر شده است؟‏

بعد از این که عیسی حکمران پادشاهی خدا شد،‏ با شیطان و دیوهایش در آسمان جنگید و آن‌ها را شکست داد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که ‏‹شیطان به همراه فرشتگانش به زمین انداخته شد.‏›‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۰،‏ ۱۲‏)‏ شیطان می‌داند که به‌زودی نابود می‌شود،‏ برای همین خیلی عصبانی است و باعث درد و رنج مردم در تمام دنیا شده است.‏ پس جای تعجب نیست که وضعیت دنیا اینقدر بد است!‏ اما پادشاهی خدا تمام این مشکلات را برطرف می‌کند.‏

نگاهی عمیق‌تر

در این درس می‌بینیم که پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده است و این موضوع چه تأثیری بر زندگی ما می‌گذارد.‏

۴.‏ محاسبات زمانی کتاب مقدّس چطور ما را به سال ۱۹۱۴ می‌رساند؟‏

خدا کاری کرد که نِبوکدنَصَّر،‏ پادشاه بابِل خوابی دربارهٔ اتفاقات آینده ببیند.‏ با بررسی آن خواب و تعبیر دانیال می‌بینیم که آن پیشگویی،‏ هم به پادشاهی نِبوکدنَصَّر و هم به پادشاهی خدا مربوط می‌شود.‏—‏دانیال ۴:‏۱۷ را بخوانید.‏ a

دانیال ۴:‏۲۰-‏۲۶ را بخوانید و بعد با استفاده از تصاویر و جدول مربوطه به سؤالات زیر جواب دهید:‏

 • الف)‏ نِبوکدنَصَّر چه چیزی در خواب دید؟‏—‏رجوع به آیه‌های ۲۰ و ۲۱‏.‏

 • ب)‏ برای آن درخت چه اتفاقی افتاد؟‏—‏رجوع به آیهٔ ۲۳‏.‏

 • پ)‏ در پایان آن «هفت زمان» قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟‏—‏رجوع به آیهٔ ۲۶‏.‏

درختی که پادشاه بابِل در خواب دید چه ربطی به پادشاهی خدا دارد؟‏

پیشگویی (‏دانیال ۴:‏۲۰-‏۳۶‏)‏

حکمرانی

الف)‏ یک درخت خیلی بلند

وقفه در حکمرانی

ب)‏ «درخت را قطع کنید» و بگذارید ‹هفت زمان بگذرد›‏

شروع دوبارهٔ حکمرانی

پ)‏ ‹پادشاهیِ تو به تو برگردانده خواهد شد.‏›‏

در تحقق اول این پیشگویی .‏ .‏ .‏

 • ت)‏ آن درخت سمبل چه کسی بود؟‏—‏رجوع به آیهٔ ۲۲‏.‏

 • ث)‏ چطور در حکمرانی او وقفه ایجاد شد؟‏‏—‏دانیال ۴:‏۲۹-‏۳۳ را بخوانید.‏

 • ج)‏ در پایان آن «هفت زمان» چه اتفاقی برای نِبوکدنَصَّرِ پادشاه افتاد؟‏‏—‏دانیال ۴:‏۳۴-‏۳۶ را بخوانید.‏

تحقق اول:‏

حکمرانی

ت)‏ نِبوکدنَصَّر،‏ پادشاه بابِل

وقفه در حکمرانی

ث)‏ نِبوکدنَصَّر بعد از سال ۶۰۶ ق.‏م.‏ عقلش را از دست داد و به مدت ۷ سال نتوانست حکمرانی کند

شروع دوبارهٔ حکمرانی

ج)‏ نِبوکدنَصَّر شفا پیدا کرد و دوباره شروع به حکمرانی کرد

در تحقق دوم این پیشگویی .‏ .‏ .‏

 • چ)‏ آن درخت سمبل چه کسانی بود؟‏‏—‏۱تواریخ ۲۹:‏۲۳ را بخوانید.‏

 • ح)‏ چطور در حکمرانی آن‌ها وقفه ایجاد شد؟‏ از کجا می‌دانیم که این وقفه در زمان عیسی هنوز ادامه داشت؟‏‏—‏لوقا ۲۱:‏۲۴ را بخوانید.‏

 • خ)‏ آن حکمرانی چه وقت و در کجا دوباره شروع شد؟‏

تحقق دوم

حکمرانی

چ)‏ پادشاهان اسرائیل که به نمایندگی از خدا حکمرانی می‌کردند

وقفه در حکمرانی

ح)‏ نابودی اورشلیم وقفه‌ای به مدت ۲۵۲۰ سال در حکمرانی پادشاهان اسرائیل که نمایندهٔ خدا بودند ایجاد کرد

شروع دوبارهٔ حکمرانی

خ)‏ عیسی در پادشاهی خدا در آسمان شروع به حکمرانی کرد

‏«هفت زمان» چند سال است؟‏

بعضی از آیات کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند که آیات دیگر را درک کنیم.‏ مثلاً کتاب مکاشفه می‌گوید که سه زمان و نیم برابر با ۱۲۶۰ روز است.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۶،‏ ۱۴‏)‏ بنابراین هفت زمان که دو برابر آن است ۲۵۲۰ روز می‌شود.‏ در کتاب مقدّس بعضی وقت‌ها منظور از یک روز یک سال است.‏ (‏حِزْقیال ۴:‏۶‏)‏ در رابطه با پیشگویی دانیال هم همین طور است،‏ یعنی آن هفت زمان برابر با ۲۵۲۰ سال است.‏

۵.‏ دنیا از سال ۱۹۱۴ تغییر کرده است

عیسی پیشگویی کرد که بعد از شروع حکمرانی‌اش وضعیت دنیا چطور می‌شود.‏ لوقا ۲۱:‏۹-‏۱۱ را بخوانید و بعد این سؤال را بررسی کنید:‏

 • شما کدام یک از این موارد را دیده‌اید یا در موردش شنیده‌اید؟‏

کتاب مقدّس پیشگویی کرده بود که مردم در «روزهای آخر» چه طرز فکر و رفتاری دارند.‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵ را بخوانید و بعد این سؤال را بررسی کنید:‏

 • شما شاهد کدام یک از این رفتارها بوده‌اید؟‏

۶.‏ پادشاهی خدا و تأثیر آن بر ما

مَتّی ۲۴:‏۳ و ۱۴ را بخوانید و بعد سؤالات زیر را بررسی کنید:‏

 • کدام فعالیت مهم نشان می‌دهد که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است؟‏

 • شما چطور می‌توانید به این فعالیت مشغول شوید؟‏

پادشاهی خدا در حال حکمرانی است و به‌زودی روزی می‌رسد که تمام زمین جزو قلمروی آن می‌شود و بر همهٔ مردم حکمرانی می‌کند.‏ عبرانیان ۱۰:‏۲۴ و ۲۵ را بخوانید و بعد این سؤال را بررسی کنید:‏

 • وقتی ‹می‌بینیم آن روز نزدیک‌تر می‌شود› چه کار باید بکنیم؟‏

اگر بفهمید چه چیزی به مردم کمک می‌کند و زندگی‌شان را نجات می‌دهد،‏ چه کار می‌کنید؟‏

بعضی‌ها می‌پرسند:‏ «چرا شاهدان یَهُوَه اینقدر دربارهٔ سال ۱۹۱۴ صحبت می‌کنند؟‏»‏

 • شما چه جوابی می‌دهید؟‏

خلاصه

پیشگویی‌های کتاب مقدّس و محاسبات زمانی آن و همین طور وضعیت دنیا نشان می‌دهد که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است.‏ ما با شرکت در موعظه و جلسات نشان می‌دهیم که به این موضوع ایمان داریم.‏

مرور

 • در پایان «هفت زمان» که در پیشگویی دانیال آمده است چه اتفاقی افتاد؟‏

 • چه چیز شما را متقاعد می‌کند که پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده است؟‏

 • آیا ایمان دارید که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است؟‏ چطور می‌توانید نشان دهید که به این موضوع ایمان دارید؟‏

هدف

تحقیق بیشتر

تاریخدانان و محققان دربارهٔ تغییرات دنیا از سال ۱۹۱۴ به بعد،‏ چه می‌گویند؟‏

‏«دوران سقوط اخلاقی»‏ (‏مقالهٔ اینترنتی)‏

از کجا می‌دانیم که دوران «هفت زمان» در سال ۱۹۱۴ میلادی به پایان رسید؟‏

‏«پادشاهی خدا از چه سالی شروع به حکمرانی کرد؟‏—‏قسمت ۲»‏ (‏مقالهٔ اینترنتی)‏

a به  دو مقالهٔ آخر در قسمت «تحقیق بیشتر» رجوع شود.‏