تا ابد از زندگی لذّت ببرید!‏—‏آشنایی با دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس

این بروشور شما را با دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس که کاملاً رایگان است آشنا می‌کند.‏ همچنین نشان می‌دهد که کتاب مقدّس می‌تواند زندگی‌تان را بهتر کند.‏

مطلب جالب دیگر ...

سؤالات متداول

دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس که شاهدان یَهُوَه ارائه می‌دهند چطور برگزار می‌شود؟‏

در دورهٔ آموزشی شاهدان یَهُوَه می‌توانید از هر ترجمهٔ کتاب مقدّس استفاده کنید.‏ همچنین می‌توانید از خانواده و دوستانتان دعوت کنید تا با شما شرکت کنند.‏