برنامهٔ کنگرهٔ ۲۰۲۴​—‏⁠‹خبر خوش را اعلام کنید!‏›‏

جمعه

برنامهٔ روز جمعه بر اساس لوقا ۲:‏۱۰ است​—‏⁠‹خبر خوشی که برای همهٔ مردم شادی زیادی می‌آورد.‏›‏

شنبه

برنامهٔ روز شنبه بر اساس مزمور ۹۶:‏۲ است​—‏⁠‹هر روز این خبر خوش را اعلام کنید که خدا نجات می‌دهد!‏›‏

یکشنبه

برنامهٔ روز یکشنبه بر اساس مَتّی ۲۴:‏۱۴ است​—‏⁠«آن وقت،‏ پایان عصر حاضر خواهد رسید.‏»

اطلاعاتی برای شرکت‌کنندگان کنگره

اطلاعاتی مفید برای شرکت‌کنندگان کنگره

مطلب جالب دیگر ...

دربارهٔ ما

در کنگرهٔ ۲۰۲۴ با عنوان ‹خبر خوش را اعلام کنید!‏› حضور داشته باشید.‏

ما صمیمانه شما را دعوت می‌کنیم تا در کنگرهٔ سه روزهٔ شاهدان یَهُوَه حضور داشته باشید.‏

کنگره‌ها

از شما دعوت می‌کنیم در کنگرهٔ ۲۰۲۴ شاهدان یَهُوَه شرکت کنید.‏ عنوان این کنگره:‏ «خبر خوش را اعلام کنید!‏»‏

صمیمانه از شما دعوت می‌کنیم که امسال در کنگرهٔ سه روزهٔ شاهدان یَهُوَه شرکت کنید.‏

کنگره‌ها

پیش‌پردهٔ نمایش اصلی کنگره:‏ خبر خوش مطابق گفتهٔ عیسی:‏ قسمت اول—‏نور واقعی دنیا

پیش‌پردهٔ قسمت اول نمایش اصلی کنگرهٔ ۲۰۲۴ را ببینید.‏ عنوان این ویدیو خبر خوش مطابق با گفتهٔ عیسی است.‏