مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

گفتگوهای شاهدان یَهُوَه با دیگران

پادشاهی خدا از چه سالی شروع به حکمرانی کرد؟‏ (‏قسمت ۱)‏

پادشاهی خدا از چه سالی شروع به حکمرانی کرد؟‏ (‏قسمت ۱)‏

گفتگوی زیر یکی از معمول‌ترین گفتگوهایی است که شاهدان یَهُوَه با دیگران دارند.‏ فرض کنید یک شاهد یَهُوَه به نام کامران برای موعظه به خانهٔ مردی به نام رضا رفته است.‏

فهم و دانش را ‹جستجو› کن

کامران:‏ رضا جان خیلی خوشحالم که می‌تونیم همیشه دربارهٔ کتاب مقدّس با هم صحبت کنیم.‏ * دفعهٔ پیش که صحبت می‌کردیم یه سؤال دربارهٔ پادشاهی خدا داشتی.‏ پرسیدی چرا شاهدان یَهُوَه عقیده دارند که پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده.‏

رضا:‏ بله من یکی از نشریات شما رو خوندم که می‌گفت پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده.‏ راستش کنجکاو شدم،‏ چون شما میگید که همهٔ عقایدتون بر اساس کتاب مقدّسه.‏

کامران:‏ درسته،‏ همهٔ عقاید ما بر اساس کتاب مقدّسه.‏

رضا:‏ من خودم کتاب مقدّس رو خوندم ولی هیچ آیه‌ای ندیدم که به سال ۱۹۱۴ اشاره کنه.‏ حتی تو نسخهٔ آنلاین کتاب مقدّس هم،‏ سال ۱۹۱۴ رو جستجو کردم.‏ ولی هیچ نتیجه‌ای پیدا نکرد.‏

کامران:‏ کارت واقعاً جای تحسین داره رضا جان.‏ اول،‏ به خاطر این که کل کتاب مقدّس رو خوندی،‏ این نشون میده که کلام خدا رو خیلی دوست داری.‏

رضا:‏ بله دوست دارم،‏ فکر می‌کنم هیچ کتابی مثل کتاب مقدّس نیست.‏

کامران:‏ بله منم موافقم.‏ دلیل دومی که کارت جای تحسین داره اینه که وقتی سؤال داشتی،‏ تو کتاب مقدّس دنبال جوابت گشتی.‏ دقیقاً کاری رو انجام دادی که کتاب مقدّس گفته بکنیم،‏ چون کتاب مقدّس ما رو تشویق می‌کنه که فهم و دانش رو ‹جستجو› کنیم.‏ * خیلی خوبه که تلاش می‌کنی این طوری به جواب سؤال‌هات برسی.‏

رضا:‏ مرسی!‏ دوست دارم همیشه اطلاعاتم رو بیشتر کنم.‏ راستش بعد از اون بیشتر تحقیق کردم و تو این کتابی که مطالعه می‌کنیم یه سری اطلاعات دربارهٔ سال ۱۹۱۴ پیدا کردم.‏ از خواب یه پادشاه صحبت می‌کنه—‏دربارهٔ درخت بزرگی که قطع شد و بعداً دوباره شروع به رشد کرد.‏ فکر کنم همچین چیزی بود!‏

کامران:‏ درسته،‏ اون پیشگویی تو باب ۴ کتاب دانیال اومده.‏ دربارهٔ خوابی صحبت می‌کنه که نِبوکَدنَصَّر،‏ پادشاه بابِل دیده بود.‏

رضا:‏ بله همونه.‏ چند بار اون پیشگویی رو خوندم.‏ ولی راستش هنوز نفهمیدم چه ربطی به پادشاهی خدا یا سال ۱۹۱۴ داره.‏

کامران:‏ می‌دونی رضا جان راستش خود دانیال نبی هم معنی دقیق چیزهایی رو که نوشت نمی‌دونست!‏

رضا:‏ واقعاً؟‏

کامران:‏ بله.‏ تو دانیال ۱۲:‏۸ نوشته:‏ «من شنیدم اما درک نکردم.‏»‏

رضا:‏ پس فقط من نیستم که نفهمیدم.‏ خیالم راحت شد‏.‏

کامران:‏ در واقع چون هنوز وقتش نرسیده بود که خدا معنی پیشگویی‌های کتاب دانیال رو برای انسان‌ها روشن کنه،‏ دانیال هم معنی دقیق اون‌ها رو نمی‌دونست.‏ ولی الآن معنی دقیق پیشگویی‌ها روشن شده و ما می‌تونیم اون‌ها رو بهتر درک کنیم.‏

رضا:‏ از کجا می‌دونی؟‏

کامران:‏ توجه کن که تو آیهٔ بعدش چی می‌خونیم.‏ دانیال ۱۲:‏۹ میگه:‏ «این کلام تا زمان آخر پنهان گشته و مهر شده است.‏» پس معنی این پیشگویی‌ها قرار بود مدت‌ها بعد یعنی تو «زمان آخر» روشن بشه.‏ بعداً تو مطالعه‌مون می‌خونیم که طبق شواهد،‏ ما الآن تو همون دوره،‏ یعنی تو «روزهای آخر» زندگی می‌کنیم.‏ *

رضا:‏ می‌شه این پیشگویی رو که تو کتاب دانیال اومده برام توضیح بدی؟‏

کامران:‏ حتماً!‏ سعی می‌کنم واضح توضیح بدم.‏

خواب نِبوکَدنَصَّر

کامران:‏ برای شروع به طور خلاصه میگم که خواب نِبوکَدنَصَّر چی بود.‏ بعد می‌بینیم که معنی اون خواب چیه.‏

رضا:‏ باشه.‏

کامران:‏ نِبوکَدنَصَّر تو خواب یه درخت خیلی بزرگ دید که سر به آسمون کشیده بود.‏ بعد صدای پیام‌آور خدا رو شنید که فرمان داد درخت باید قطع بشه.‏ خدا گفت که کندهٔ اون درخت باید سر جاش بمونه،‏ چون بعد از «هفت زمان» درخت دوباره رشد می‌کنه.‏ * این پیشگویی در درجهٔ اول دربارهٔ خود نِبوکَدنَصَّر بود.‏ مقام اون خیلی بالا بود،‏ دقیقاً مثل همون درختی که سر به آسمون کشیده بود.‏ اون پادشاه خیلی سرشناسی بود.‏ ولی مثل همون درخت،‏ به‌اصطلاح قطع شد و برای «هفت زمان» رشد نکرد.‏ یادت میاد چه اتفاقی برای نِبوکَدنَصَّر افتاد؟‏

رضا:‏ نه یادم نیست.‏

کامران:‏ اشکال نداره.‏ کتاب مقدّس نشون میده که نِبوکَدنَصَّر ظاهراً برای هفت سال عقلشو از دست داد.‏ تو اون مدت نمی‌تونست به عنوان پادشاه حکمرانی کنه،‏ ولی بعد از اون،‏ عقلش برگشت و دوباره شروع به حکمرانی کرد.‏ *

رضا:‏ تا الآن چیزهایی رو که گفتی متوجه شدم.‏ ولی این‌ها چه ربطی به پادشاهی خدا یا سال ۱۹۱۴ داره؟‏

کامران:‏ در واقع این پیشگویی دو تا تحقق داره.‏ تحقق اولش این بود که حکمرانی نِبوکَدنَصَّر برای مدتی قطع شد.‏ تحقق دومش وقتی بود که حکمرانی خدا برای مدتی قطع شد.‏ پس یعنی تحقق دوم این پیشگویی به پادشاهی خدا مربوط می‌شه.‏

رضا:‏ از کجا می‌دونید که این پیشگویی یه تحقق دوم هم داره که مربوط به پادشاهی خداست؟‏

کامران:‏ اول این که خود پیشگویی این رو نشون میده.‏ طبق دانیال ۴:‏۱۷ این پیشگویی به دانیال الهام شد «تا زندگان بدانند که آن متعال در حکومت بشری حکم می‌راند،‏ و آن را به هر که بخواهد می‌بخشد.‏» توجه کردی که آیه میگه «حکومت بشری؟‏»‏

رضا:‏ بله،‏ میگه «آن متعال در حکومت بشری حکم می‌راند.‏»‏

کامران:‏ درسته!‏ فکر می‌کنی منظور از «آن متعال» کیه؟‏

رضا:‏ فکر کنم منظورش خداست.‏

کامران:‏ دقیقاً!‏ پس این نشون میده که این پیشگویی فقط دربارهٔ نِبوکَدنَصَّر نیست،‏ بلکه دربارهٔ خدا هم هست که بر انسان‌ها حکمرانی می‌کنه.‏ این موضوع با توجه به مضمون پیشگویی کاملاً منطقیه.‏

رضا:‏ منظورت چیه؟‏

موضوع اصلی کتاب دانیال

کامران:‏ در کتاب دانیال چند بار به یک موضوع خاص اشاره شده.‏ اون موضوع،‏ برقراری پادشاهی خداست که عیسی مسیح پادشاه اونه.‏ مثلاً یکی از اون‌ها تو دانیال ۲:‏۴۴ اومده.‏ می‌شه لطفاً این آیه رو بخونی؟‏

رضا:‏ باشه.‏ میگه:‏ «در روزهای آن پادشاهان،‏ خدای آسمانها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت.‏ آن سلطنت به قومی دیگر واگذار نخواهد شد بلکه همهٔ سلطنتها را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد،‏ و خود تا به ابد استوار خواهد ماند.‏»‏

کامران:‏ مرسی.‏ آیا به نظرت این آیه دربارهٔ پادشاهی خدا صحبت می‌کنه؟‏

رضا:‏ راستش نمی‌دونم.‏

کامران:‏ توجه کن اینجا میگه این سلطنت یا پادشاهی «تا به ابد استوار خواهد ماند.‏» در واقع فقط پادشاهی خداست که ابدیه،‏ هیچ کدوم از حکومت‌های انسانی نمی‌تونن تا ابد ادامه داشته باشن،‏ نه؟‏

رضا:‏ بله فکر کنم درسته.‏

کامران:‏ حالا یه پیشگویی دیگه دربارهٔ پادشاهی خدا تو کتاب دانیال بخونیم.‏ تو دانیال ۷:‏۱۳ و ۱۴ دربارهٔ پادشاه این پادشاهی پیشگویی شده و میگه:‏ «حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد،‏ تا تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند.‏ حکومت او حکومتی است جاودانه و بی‌زوال،‏ و پادشاهی او زایل نخواهد شد.‏» کدوم قسمت این پیشگویی برات آشناست؟‏

رضا:‏ اینکه دربارهٔ پادشاهی صحبت می‌کنه.‏

کامران:‏ درسته.‏ البته منظورش هر پادشاهی‌ای نیست،‏ توجه کن که میگه این پادشاهی روی «تمامی قومها و ملتها و زبانها» تسلّط داره.‏ یعنی به عبارت دیگه قلمروی این پادشاهی،‏ کل دنیاست!‏

رضا:‏ به این نکته فکر نکرده بودم،‏ ولی منطقیه،‏ آیه همین رو میگه.‏

کامران:‏ توجه کن که تو این پیشگویی چه نکتهٔ دیگه‌ای هست.‏ میگه:‏ «حکومت او حکومتی است جاودانه و بی‌زوال،‏ و پادشاهی او زایل نخواهد شد.‏» این نکته خیلی شبیه همون پیشگوییه که تو دانیال ۲:‏۴۴ خوندیم،‏ نه؟‏

رضا:‏ بله.‏

کامران:‏ پس بیا چیزهایی رو که تا الآن گفتیم مرور کنیم.‏ پیشگویی باب ۴ کتاب دانیال میگه:‏ «آن متعال در حکومت بشری حکم می‌راند.‏» پس این پیشگویی نشون میده که تحققش فقط محدود به نِبوکَدنَصَّر نبود.‏ در قسمت‌های دیگهٔ کتاب دانیال هم پیشگویی‌هایی دربارهٔ برقراری پادشاهی خدا می‌بینیم که حاکم یا پادشاه اون عیسی مسیحه.‏ پس فکر می‌کنی که پیشگوییِ باب ۴ هم به پادشاهی خدا ربطی داره؟‏

رضا:‏ فکر کنم.‏ ولی این‌ها چه ربطی به سال ۱۹۱۴ داره؟‏

‏«هفت زمان بگذرد»‏

کامران:‏ خُب،‏ دوباره به ماجرای نِبوکَدنَصَّر فکر کن.‏ درختی که تو خواب دید در واقع سمبل خود نِبوکَدنَصَّر بود.‏ وقتی درخت قطع شد و به مدت هفت زمان رشد نکرد،‏ حکومت نِبوکَدنَصَّر هم موقتاً قطع شد،‏ یعنی همون دوره‌ای که عقلش رو از دست داد.‏ وقتی نِبوکَدنَصَّر دوباره عقلشو به دست آورد و حکمرانی رو شروع کرد آن هفت زمان تموم شد.‏ در تحقق دوم این پیشگویی،‏ پادشاهی خدا هم برای مدتی دچار وقفه می‌شه،‏ ولی دلیلش چیز دیگه‌ای بود.‏

رضا:‏ منظورت چیه؟‏

کامران:‏ تو زمان باستان،‏ پادشاهان اسرائیل که در اورشلیم حکمرانی می‌کردن،‏ به اصطلاح بر «تخت خداوند» می‌نشستن،‏ * یعنی برای مردم نمایندهٔ یَهُوَه بودن.‏ پس می‌شه گفت حکمرانی اون‌ها نمادی از حکمرانی یَهُوَه بود.‏ ولی اکثر اون پادشاهان از خدا سرپیچی کردن و مردم هم از اون‌ها پیروی کردن.‏ به خاطر نافرمانی اسرائیلیان،‏ خدا اجازه داد که بابلی‌ها تو سال ۶۰۷ قبل از میلاد اون‌ها رو شکست بدن.‏ از اون موقع به بعد،‏ دیگه هیچ پادشاهی تو اورشلیم نمایندهٔ یَهُوَه نبود.‏ برای همین می‌شه گفت که حکمرانی خدا دچار وقفه شد.‏ متوجه شدی؟‏

رضا:‏ بله،‏ فکر کنم.‏

کامران:‏ پس سال ۶۰۷ قبل از میلاد شروع اون هفت زمانه،‏ یعنی شروع دوره‌ای که حکمرانی خدا دچار وقفه شد.‏ در آخر این دوره،‏ خدا یک پادشاه جدید انتخاب کرد که نمایندهٔ خودش باشه،‏ ولی این دفعه پادشاهی که انتخاب کرد تو آسمونه.‏ پیشگویی‌های دیگهٔ کتاب دانیال هم همون موقع به تحقق میرسن.‏ ولی سؤال اینجاست که اون هفت زمان کی تموم شد؟‏ جواب این سؤال نشون میده که پادشاهی خدا از چه سالی شروع شد.‏

رضا:‏ فکر کنم هفت زمان تو سال ۱۹۱۴ تموم شد،‏ درسته؟‏

کامران:‏ دقیقاً!‏ درست حدس زدی.‏

رضا:‏ ولی از کجا این رو می‌دونیم؟‏

کامران:‏ وقتی عیسی روی زمین بود،‏ نشون داد که هفت زمان هنوز تموم نشده.‏ * پس باید یه دورهٔ خیلی طولانی باشه.‏ هفت زمان از صدها سال قبل از این که عیسی به زمین بیاد شروع شد و تا مدت‌ها بعد از برگشتن عیسی به آسمون ادامه داشت.‏ این رو هم یادت باشه که معنی دقیق پیشگویی‌های دانیال باید تو «زمان آخر» روشن می‌شد.‏ * جالبه که تو اواخر قرن هجدهم شاگردان کتاب مقدّس تصمیم گرفتن پیشگویی‌های کتاب مقدّس رو به‌دقت بررسی کنن و بعد به این نتیجه رسیدن که آن هفت زمان در سال ۱۹۱۴ تموم شد.‏ اتفاقات بزرگی هم که از اون سال به بعد رخ داده نشون میده که از سال ۱۹۱۴ پادشاهی خدا تو آسمون شروع به حکمرانی کرده.‏ در واقع از همون سال بود که روزهای آخر این دنیا شروع شد.‏ می‌دونم که این اطلاعات،‏ هم زیاده هم برات جدیده و زمان می‌بره تا کاملاً برات جا بیفته.‏

رضا:‏ بله،‏ باید حتماً این مطالب رو دوباره مرور کنم تا برام کاملاً جا بیفته.‏

کامران:‏ نگران نباش،‏ برای منم خیلی طول کشید که معنی این پیشگویی‌ها و تحققشون رو کاملاً درک کنم.‏ حالا با توجه به صحبت‌هایی که کردیم متوجه شدی که عقاید ما دربارهٔ پادشاهی خدا بر اساس کتاب مقدّسه؟‏

رضا:‏ بله،‏ همیشه برام جالب بوده که عقاید شما چقدر با کتاب مقدّس هماهنگه.‏

کامران:‏ معلومه که تو هم کتاب مقدّس رو دوست داری.‏ ولی همونطور که گفتم این اطلاعات هم جدیده و هم زیاده.‏ مثلاً این که متوجه شدیم هفت زمان برای وقفه در حکمرانی خدا از سال ۶۰۷ قبل از میلاد شروع شد.‏ اما شاید بپرسی دقیقاً از کجا می‌دونیم که اون هفت زمان تو سال ۱۹۱۴ تموم شد؟‏ *

رضا:‏ بله،‏ واقعاً برام سؤاله.‏

کامران:‏ در واقع خود آیه‌های کتاب مقدّس به ما کمک می‌کنه که طول اون هفت زمان رو دقیقاً حساب کنیم.‏ دوست داری دفعهٔ بعد که به دیدنت میام دربارهٔ این موضوع صحبت کنیم؟‏

رضا:‏ بله خیلی خوبه.‏

آیا شما هم سؤالی دارید که می‌خواهید جوابش را بدانید؟‏ آیا می‌خواهید دربارهٔ اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی شاهدان یَهُوَه بیشتر بدانید؟‏ در این صورت به شما توصیه می‌کنیم که با یکی از شاهدان یَهُوَه صحبت کنید.‏ باعث خوشحالی آن‌هاست که دربارهٔ این موضوعات با شما صحبت کنند.‏

^ بند 5 شاهدان یَهُوَه از طریق دوره‌های آموزشی کتاب مقدّس که به صورت خصوصی و رایگان برگزار می‌شود،‏ به طور مرتب دربارهٔ کتاب مقدّس با دیگران صحبت می‌کنند.‏

^ بند 11 امثال ۲:‏۳-‏۵‏.‏

^ بند 21 به فصل ۹ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه رجوع شود.‏ این کتاب در سایت jw.org هم در دسترس است.‏

^ بند 63 عیسی دربارهٔ روزهای آخر چنین پیشگویی کرد:‏ «اورشلیم [که سمبل حکمرانی خداست] زیر پای ملت‌ها لگدمال خواهد شد تا زمانی که دورانِ معینِ ملت‌ها به انجام رسد.‏» (‏لوقا ۲۱:‏۲۴‏)‏ بنابراین در زمان عیسی حکمرانی خدا هنوز در دوران وقفه بود و آن وقفه تا روزهای آخر ادامه پیدا می‌کرد.‏

^ بند 67 به صفحات ۲۱۵-‏۲۱۸ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس رجوع شود.‏