برج دیده‌بانی:‏ مقالاتی از مجلّهٔ انگلیسی اول اکتبر ۲۰۱۴

موضوع اصلی این شماره

چرا پادشاهی خدا برای عیسی مهم بود؟‏

عیسی بیشتر از هر موضوع دیگری،‏ دربارهٔ پادشاهی خدا با مردم صحبت می‌کرد.‏

گفتگویی با همسایه

پادشاهی خدا از چه سالی شروع به حکمرانی کرد؟‏ (‏قسمت ۱)‏

اگر جواب این سؤال را می‌دانید،‏ آیا می‌توانید با استفاده از کتاب مقدّس آن را برای کسی توضیح دهید؟‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

بیش از حد به خودم فکر می‌کردم

کریستف بایِر طی سفرش در اقیانوس اطلس وقتش را صرف خواندن کتاب مقدّس کرد.‏ مطالعهٔ کتاب مقدّس چه تأثیری بر او گذاشت؟‏