مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

از معجزات عیسی چه درسی می‌گیریم؟‏

از معجزات عیسی چه درسی می‌گیریم؟‏

از معجزات عیسی چه درسی می‌گیریم؟‏

شاید تعجب کنید که در زبان اصلی،‏ در گزارش زندگی عیسی در کتاب مقدّس کلمهٔ «معجزه» به کار نرفته است.‏ معنی تحت‌اللفظی کلمهٔ یونانی دینامیس که گاه در فارسی «معجزه» ترجمه شده است،‏ به معنی «نیرو» یا «قدرت» است.‏ (‏لوقا ۸:‏۴۶‏)‏ این کلمه «توانایی» یا «اعمال خارق‌العاده» نیز ترجمه شده است.‏ (‏مَتّی ۱۱:‏۲۰؛‏ ۲۵:‏۱۵‏)‏ محققی در مورد این کلمهٔ یونانی گفته است که این کلمه عملی بزرگ و خارق‌العاده را برجسته می‌کند و به خصوص بر قدرتی که در پس آن است تأکید دارد که قدرتی الٰهی است.‏

در کتاب مقدّس کلمهٔ یونانی تِراس نیز اغلب «عجایب» یا «آیات» ترجمه شده است.‏ (‏یوحنا ۴:‏۴۸؛‏ اعمال ۲:‏۱۹‏)‏ این کلمه بیشتر برجسته کنندهٔ تأثیر آن عمل روی کسانی است که شاهد آن بوده‌اند.‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد،‏ اغلب جمعیت و شاگردان عیسی از اعمال خارق‌العادهٔ او حیرت‌زده می‌شدند.‏—‏مَرقُس ۲:‏۱۲؛‏ ۴:‏۴۱؛‏ ۶:‏۵۱؛‏ لوقا ۹:‏۴۳‏.‏

در کتاب مقدّس سومین کلمهٔ یونانی که برای معجزات عیسی به کار رفته سیمیون است و به مفهوم «نشانه» و «آیت» است.‏ محققی به نام روبرت دفینبائو در این مورد می‌گوید:‏ «این کلمه بیشتر بر هدفی که در پس معجزه است تأکید دارد.‏» همچنین گفته است:‏ «نشانه یا آیت،‏ معجزه‌ای است که حقیقت یا موضوعی را در مورد عیسی روشن می‌کند.‏»‏

اعمال فریب‌کارانه یا قدرت الٰهی؟‏

کتاب مقدّس معجزات عیسی را طوری توصیف نمی‌کند که گویی برای سرگرمی مردم بوده و عیسی مثل شعبده‌بازی عمل می‌کرده است.‏ مثلاً وقتی عیسی روحی ناپاک را از پسری خارج کرد،‏ این کار در کتاب مقدّس «عظمت قدرت خدا» خوانده شده است.‏ (‏لوقا ۹:‏۳۷-‏۴۳‏)‏ آیا واقعاً چنین کاری برای خدای قادر مطلق سخت است؛‏ کسی که ‹قدرت و قوّتش کثیر و عظیم› است؟‏ (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏)‏ مسلّماً برای خدا سخت نیست.‏

در انجیل‌ها حدوداً به ۳۵ معجزهٔ عیسی اشاره شده است.‏ اما معجزات عیسی به این تعداد محدود نمی‌شود.‏ در مَتّی ۱۴:‏۱۴ گفته شده که عیسی ‹جمعیتی بزرگ را دید و دلش به حال آنان سوخت و بیمارانشان را شفا داد.‏› در اینجا گفته نشده که عیسی در آن روز چند نفر را شفا داد.‏

این اعمال خارق‌العادهٔ عیسی تأییدی بود بر این که او پسر خدا و مسیح موعود است.‏ کتاب مقدّس به‌روشنی نشان می‌دهد که عیسی با قدرت خدا این معجزات را انجام می‌داد.‏ پِطرُس رسول در مورد عیسی گفته است که «خدا با معجزات،‏ عجایب و نشانه‌هایی که از طریق وی در میان شما به ظهور رساند،‏ او را بر شما آشکار ساخت.‏» (‏اعمال ۲:‏۲۲‏)‏ پِطرُس بار دیگر نیز گفته است:‏ خدا «عیسای ناصری را با روح‌القدس مسح کرد و به او قدرت داد.‏» همچنین گفته شده که او «سراسر این سرزمین را زیر پا گذاشت،‏ کارهای نیکو انجام داد و همهٔ کسانی را که تحت ستم ابلیس بودند،‏ شفا بخشید؛‏ زیرا خدا با او بود.‏»—‏اعمال ۱۰:‏۳۷،‏ ۳۸‏.‏

معجزات و پیام عیسی یک هدف داشت و دو چیز مجزا نبود.‏ برای مثال،‏ گزارش مَرقُس ۱:‏۲۱-‏۲۷ عکس‌العمل مردم را به تعلیم و یکی از معجزات عیسی نشان می‌دهد.‏ مَرقُس ۱:‏۲۲ می‌گوید:‏ «شیوهٔ تعلیم او،‏ مردم را شگفت‌زده کرد.‏» در ادامه وقتی عیسی روحی ناپاک را اخراج کرد در آیهٔ ۲۷ به واکنش مردم اشاره شده که می‌گوید:‏ همه بسیار «متعجب شدند.‏» در واقع هم معجزات و هم تعالیم عیسی ثابت کرد که او مسیح موعود است.‏

این که عیسی مسیح بود صرفاً یک ادعا نبود،‏ بلکه در کنار گفته‌ها و اعمالش،‏ قدرت خدا نیز در معجزاتش آشکار می‌شد و این اثباتی بر این بود که مسیح است.‏ وقتی مردم نقش و وظیفهٔ عیسی را زیر سؤال بردند،‏ او با شجاعت گفت:‏ «شهادتی که من دارم،‏ بزرگ‌تر از شهادتی است که یحیی داد؛‏ زیرا کارهایی که پدر به من محوّل کرده است تا به انجام رسانم،‏ یعنی همین کارهایی که می‌کنم،‏ شهادت می‌دهد که پدر مرا فرستاده است.‏»—‏یوحنا ۵:‏۳۶‏.‏

واقعی بودن معجزات عیسی

چه چیز ثابت می‌کند که معجزات عیسی واقعاً رخ داده است؟‏ به دلایلی توجه کنید.‏

عیسی هیچ‌وقت برای جلب توجه معجزه نمی‌کرد،‏ بلکه کاری می‌کرد که از آن معجزه،‏ خدا جلال داده شود و نشان می‌داد که آن معجزه با قدرت خدا انجام شده است.‏ مثلاً قبل از شفای مردی نابینا تأکید کرد که از طریق آن مرد فرصتی فراهم شده است «تا کارهای خدا آشکار شود.‏»—‏یوحنا ۹:‏۱-‏۳؛‏ ۱۱:‏۱-‏۴‏.‏

برخلاف جادوگران و شعبده‌بازان یا آنان که امروزه ادعا می‌کنند با نیروهای مافوق‌طبیعی و دعا شفا می‌دهند،‏ عیسی هیچ گاه از چیزی مشابه هیپنوتیزم،‏ ترفند،‏ نمایشی جذاب،‏ دعانویسی،‏ خواندن ورد یا انجام اعمالی عجیب استفاده نکرد.‏ هیچ گاه به خرافات یا اشیاء به اصطلاح مقدّس متوصل نمی‌شد.‏ توجه کنید عیسی چگونه به شیوه‌ای ساده و با تواضع دو نابینا را شفا داد.‏ در کتاب مقدّس آمده:‏ «عیسی دلش به حالشان سوخت» و «چشمان آنان را لمس کرد و همان دم،‏ بینایی خود را بازیافتند و به دنبال او رفتند.‏» (‏مَتّی ۲۰:‏۲۹-‏۳۴‏)‏ عیسی بدون هیچ تشریفات،‏ نمایش یا آداب و رسومی خاص در ملأ عام و معمولاً در جمع معجزه می‌کرد،‏ با نورپردازی یا وسایلی خاص صحنه‌پردازی نمی‌کرد.‏ درست برخلاف کسانی که امروزه ادعا می‌کنند معجزه می‌کنند.‏—‏مَرقُس ۵:‏۲۴-‏۲۹؛‏ لوقا ۷:‏۱۱-‏۱۵‏.‏

عیسی گاه به ایمان کسانی که از معجزاتش فایده می‌بردند اشاره کرده است.‏ اما اگر شخص ایمان نداشت مانعی بر سر راه عیسی نبود که برای او معجزه کند.‏ مثلاً یک بار که در کفَرناحوم در جلیل بود «مردمْ بسیاری افراد دیوزده را نزد او آوردند و عیسی ارواح را به یک فرمان بیرون راند و همهٔ بیماران را نیز شفا داد.‏»—‏مَتّی ۸:‏۱۶‏.‏

عیسی برای رفع کنجکاوی کسی یا نفع شخصی معجزه نمی‌کرد بلکه معجزاتش همیشه برای فایده رساندن به مردم بود.‏—‏مَرقُس ۱۰:‏۴۶-‏۵۲؛‏ لوقا ۲۳:‏۸؛‏ مَتّی ۴:‏۲-‏۴؛‏ ۱۰:‏۸‏.‏

در مورد گزارش انجیل‌ها چه می‌توان گفت؟‏

در چهار انجیلی که در کتاب مقدّس است،‏ از معجزات عیسی با خبر می‌شویم.‏ آیا واقعاً دلیلی وجود دارد که بتوان به این گزارش‌ها اطمینان داشت؟‏ البته،‏ در ادامه برخی از این دلایل را بررسی می‌کنیم.‏

همان طور که گفته شد عیسی اغلب معجزاتش را در ملأ عام و در جمع انجام می‌داد.‏ در زمانی چند انجیل اول نوشته شده است که هنوز اکثر کسانی که شاهد معجزات عیسی بودند،‏ زنده بودند.‏ در کتاب «معجزات و رستاخیز»‏ * در مورد صداقت نویسندگان انجیل‌ها چنین آمده است:‏ «بی‌انصافی است اگر کسی ادعا کند،‏ این نویسندگان برای تبلیغات و پیشبرد اهداف مذهبی‌شان حقایق تاریخی را با داستان‌هایی غیرواقعی در مورد معجزات آمیخته باشند.‏ .‏.‏.‏ نویسنده‌های انجیل همیشه تلاش کرده‌اند صادقانه همه چیز را ثبت کنند.‏»‏

حتی یهودیانی که مخالف مسیح بودند هیچ‌گاه معجزاتی را که در انجیل‌ها آمده است،‏ تکذیب نکردند.‏ آن‌ها قدرتی که در پس این معجزات بود زیر سؤال بردند.‏ (‏مَرقُس ۳:‏۲۲-‏۲۶‏)‏ بعدها منتقدین عیسی هم نتوانستند معجزاتش را رد کنند.‏ برعکس،‏ حتی در قرن اول و دوم میلادی در منابع دیگر نیز به معجزات عیسی اشاره شده است.‏ واقعاً دلایل محکمی وجود دارد که ثابت می‌کند گزارش‌های انجیل‌ها در مورد معجزات عیسی درست و واقعی است.‏

شخصیتی که در پس این معجزات بود

در بررسی معجزات عیسی نباید فقط به واقعی بودن آن‌ها اکتفا کرد،‏ بلکه باید ببینیم چه شخصیتی در پس این معجزات بوده است.‏ در انجیل‌ها به خصوص به احساسات عمیق عیسی دلسوزی و توجه و علاقهٔ او به دیگران اشاره شده است.‏

مثلاً مردی جذامی پیش عیسی آمد و چنین التماس کرد:‏ «اگر فقط بخواهی،‏ قادری مرا پاک کنی.‏» در کتاب مقدّس آمده:‏ «عیسی دلش به حال او سوخت.‏» و گفته شده عیسی «دستش را دراز کرد،‏ آن مرد را لمس نمود و به او گفت:‏ ‹می‌خواهم.‏ پاک شو.‏›» مرد فوراً شفا پیدا کرد.‏ (‏مَرقُس ۱:‏۴۰-‏۴۲‏)‏ عیسی نشان داد انگیزهٔ او در انجام معجزات و استفاده از این قدرت خدادادی‌اش دلسوزی بود.‏

همین طور یک بار در نزدیکی شهر نائین عیسی با تشییع جنازهٔ پسر جوانی روبرو شد.‏ او تنها پسر بیوه‌زنی بود.‏ عیسی با دیدن آن زن «دلش به حال او سوخت» به او نزدیک شد و گفت:‏ «دیگر گریه مکن.‏» بعد آن پسر را رستاخیز داد و به زندگی بازگرداند.‏—‏لوقا ۷:‏۱۱-‏۱۵‏.‏

نکتهٔ مهم در مورد معجزات عیسی این است که عیسی دلش به حال مردم می‌سوخت و می‌خواست که به آن‌ها کمک کند.‏ اما این معجزات فقط به گذشته تعلّق ندارد.‏ در عبرانیان ۱۳:‏۸ آمده است:‏ «عیسی مسیح،‏ امروز همان است که دیروز بود و تا ابد نیز چنین خواهد بود.‏» عیسی اکنون پادشاهی قدرتمند در آسمان است.‏ او می‌خواهد و قادر است همچون زمانی که بر زمین معجزاتی صورت می‌داد،‏ در سطح وسیع‌تر معجزاتی انجام دهد.‏ در آینده‌ای نزدیک او از قدرت الٰهی‌اش استفاده می‌کند و درد و رنج انسان‌های وفادار را از بین می‌برد.‏ شاهدان یَهُوَه با کمال میل به شما کمک می‌کنند تا در مورد این آیندهٔ زیبا بیشتر بدانید.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 19 مأخذ انگلیسی.‏

‏[تصویر]‏

معجزات عیسی نمایشی از «عظمت قدرت خدا» بود

‏[تصویر]‏

عیسی مردی پر احساس بود