مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مقدّمه

مقدّمه

آیا حیات آفریده شده است یا صرفاً در اثر تصادف به وجود آمده است؟‏ این موضوعی بحث‌برانگیز و در عین حال بااهمیت برای همهٔ ماست.‏ در این بروشور این سؤالات مورد بررسی قرار می‌گیرد:‏

  • آیا سیّارهٔ ما برای حیات طراحی شده است؟‏

  • از ویژگی‌های موجودات زنده چه می‌آموزیم؟‏

  • آیا نظریهٔ تکامل بر اساس حقایق ثابت‌شده است؟‏

  • آیا علم گزارش کتاب مقدّس از آفرینش را رد می‌کند؟‏

  • چرا اهمیت دارد که چه اعتقادی دارید؟‏