آیا حیات آفریده شده است؟‏

اعتقاد شما در خصوص چگونگی پیدایش حیات اهمیت دارد.‏

مقدّمه

آیا سیّارهٔ ما برای حیات طراحی شده است؟‏ آیا نظریهٔ تکامل بر اساس حقایق ثابت‌شده است؟‏

باور شما چیست؟‏

شاید به وجود خدا و کلام خدا اعتقاد داشته باشید،‏ اما نظرات دانشمندان معروف که به آفرینش معتقد نیستند نیز برایتان اهمیت داشته باشد.‏

زمین،‏ گهوارهٔ حیات

زمین از ویژگی‌های بسیار منحصربه‌فردی برخوردار است که بدون آن‌ها حیات هرگز روی آن شکل نمی‌گرفت.‏ آیا این ویژگی‌ها حاصل تصادف است یا نظمی حساب‌شده در آن دیده می‌شود؟‏

طراح اصلی کیست؟‏

محققان برای رفع اشکالات فنی ،‏ از سازوکارهای موجود در طبیعت بهره می‌گیرند.‏ اگر الگوبرداری از یک طرح به طراحی هوشمند نیاز دارد،‏ طرح اصلی چطور؟‏

تکامل—‏ادعاها و حقایق

یکی از جنبه‌های تئوری تکامل آن است که جهش می‌تواند گونه‌ای گیاه یا حیوان را به گونه‌ای جدید مبدّل کند.‏ آیا این نکته حقیقت دارد؟‏

علم و کتاب پیدایش

آیا علم،‏ گزارش کتاب مقدّس از آفرینش را رد می‌کند؟‏

آیا اهمیت دارد که شخصاً چه اعتقادی دارید؟‏

آیا اعتقاد به تکامل،‏ بر دیدگاه ما در رابطه با مقصود زندگی تأثیر می‌گذارد؟‏

فهرست ارجاعات

فهرستی از مرجع‌های این بروشور.‏