مراجعه به متن

خواندن کتاب مقدّس به سبک نمایشی

به گزارش‌هایی خوانده‌شده از کتاب مقدّس به همراه صداها و افکت‌های مختلف و توضیحات گوش دهید و آن را در ذهن مجسم کنید.‏ فیلم‌های زبان اشاره نیز در دسترس است.‏

زبانی را در قسمت «نما» انتخاب کنید و دکمهٔ جستجو را بزنید تا در زبان مورد نظرتان فایل‌های موجود را ببینید.‏ قسمتی از عنوان مورد نظر را وارد کنید تا فایل‌های موجود را با کلمه‌ای مشابه بیابید.‏

 

تغییر نما