مراجعه به متن

نوح،‏ ایمانش او را به اطاعت برانگیخت

ببینید که چگونه نوح با ایمان خود و اطاعت از یَهُوَه از دنیای شریر نجات یافت.‏ این نمایشنامه بر مبنای آیاتی از پیدایش ۶:‏۱–‏۸:‏۲۲؛‏ ۹:‏۸-‏۱۶ تهیه شده است.‏

مطلب جالب دیگر ...

از ایمانشان سرمشق بگیریم

نوح—‏او «با خدا راه می‌رفت»‏

نوح و همسرش برای بزرگ کردن فرزندانشان با چه مشکلاتی روبرو بودند؟‏ چگونه با ساختن کشتی ایمانشان را نشان دادند؟‏

برج دیده‌بانی

او را «با هفت تن دیگر محفوظ داشت»‏

نوح و خانواده‌اش چگونه از سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین دوران تاریخ بشر نجات یافتند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

توفان نوح—‏حقیقت یا افسانه؟‏

طبق کتاب مقدّس،‏ خدا از طریق یک توفان جهانی،‏ مردمان شریر را نابود کرد.‏ چه شواهدی نشان می‌دهد که توفان نوح حقیقتاً روی داده است؟‏

برج دیده‌بانی

خَنوخ—‏«او خدا را خشنود ساخته است»‏

آیا مسئول تأمین نیازهای خانواده‌تان هستید؟‏ آیا گاهی اوقات جانبداری از آنچه درست است برایتان مشکل است؟‏ در این صورت می‌توانید از ایمان خَنوخ درس‌هایی ارزنده بیاموزید.‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

نِفیلیان چه کسانی بودند؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید که آنان تنومندانی «از روزگاران کهن بودند که مردانی نام‌آور شدند.‏» در مورد آنان چه می‌دانیم؟‏