مراجعه به متن

‏«به این دلیل به این دنیا آمدم»‏

در این فیلم،‏ ببینید که عیسی چگونه با مهارت و شهامت،‏ در مورد حقایق کلام خدا به مردم تعلیم می‌داد.‏

 

مطلب جالب دیگر ...

عیسی—‏راه و حقیقت و حیات

بر هم زدن نقشه‌های رهبران مذهبی

عیسی نخست فَریسیان،‏ سپس صَدّوقیان و در آخر گروهی از آنان را به سکوت وا داشت.‏

عیسی—‏راه و حقیقت و حیات

محکوم کردن مخالفان مذهبی

چرا عیسی شیوهٔ پرستشی را که کاملاً با حقایق کلام خدا هماهنگ نبود،‏ مجاز نمی‌شمرد؟‏

عیسی—‏راه و حقیقت و حیات

دو مَثَل در مورد تاکستان

منظور عیسی از مَثَل پدری که از دو پسرش خواست که در تاکستان کار کنند و مردی که تاکستانش را به باغبانان شریر اجاره داد،‏ چه بود؟‏

ویدیوها

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت اول

شما بر چه مبنایی یقین دارید که خدا عیسی را سَرور و مسیح ساخته است؟‏

ویدیوها

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت دوم

ببینید که شما چگونه می‌توانید ایمانی قوی به عیسی داشته باشید.‏