مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سرود ۷۹

یاری به شاگردان کلام خدا

یاری به شاگردان کلام خدا

‏(‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏

 1. ۱.‏ شادیم از شاگردانِ کلام

  دور باشند از این دنیا

  عشقِ یاه در دلشان باشد

  می‌روند راه خدا

   

  یَهُوَه بشنو این دعا

  در پناهت باشند هر جا

  عیسی شد بهرشان فدا

  غالب آیند،‏ این وفاداران بر دنیا

 2. ۲.‏ ما بودیم یاورشان هر جا

  با دل و مهر و وفا

  در جنگِ ایمانشان پیروز

  می‌یابند برِکت‌ها

   

  یَهُوَه بشنو این دعا

  در پناهت باشند هر جا

  عیسی شد بهرشان فدا

  غالب آیند،‏ این وفاداران بر دنیا

 3. ۳.‏ اطمینان همواره در دل‌ها

  به عیسی وَ به خدا

  بیابند حیاتِ جاوِدان

  پیروزی بر این دنیا

   

  یَهُوَه بشنو این دعا

  در پناهت باشند هر جا

  عیسی شد بهرشان فدا

  غالب آیند،‏ این وفاداران بر دنیا