مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سرود ۵۸

در جستجوی دوستداران صلح

در جستجوی دوستداران صلح

‏(‏لوقا ۱۰:‏۶‏)‏

 1. ۱.‏ عیسی فرمان داد:‏ «موعظه کنید»‏

  چه در گرما وَ سختی‌ها،‏ همی گفته حقیقت را

  مردم را دوست داشت،‏ هر کجا برفت

  به هر سو گشت تا یابد یک قلبِ نیکو را

  طلوعِ صبح وَ تا به شب،‏ این مژده را گوییم هر آن

  پایان گیرد رنج و ناله در دنیا

   

  در هر کجا،‏ با غیرت صالحان را جوییم

  یاری کنیم،‏ امیدِ بی‌کران بگوییم

  با سعیِ خود،‏ ما می‌کوشیم

 2. ۲.‏ حالا این دوران می‌رسد پایان

  ز میلیون‌ها یکی یابیم،‏ نجاتِ او شود این سان

  با آنان باشیم،‏ یارِ باوفا

  آرامش را بیابند از درد و غصه‌ها

  در شهر و ده وَ کوچه‌ها،‏ پیدا کنیم دوستِ خدا

  خدمت کنیم با همّت و شادی‌ها

   

  در هر کجا،‏ با غیرت صالحان را جوییم

  پیدا کنیم،‏ امیدِ بی‌کران بگوییم

  با سعیِ خود،‏ ما می‌کوشیم