مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سرود ۱۳۸

موی سفید،‏ تاجی پرجلال

موی سفید،‏ تاجی پرجلال

‏(‏امثال ۱۶:‏۳۱‏)‏

 1. ۱.‏ سالمندان را ای خدا،‏ بنْگر آنان را

  ضعفِ پیری و محنت،‏ رنج و دردها را

  همچنان وفا کنند،‏ عهدشان به تو

  قوّت بخشا آنان را به دنیای نو

   

  ای پدر به یاد دار،‏ ایمانِ ایشان

  آفرین بگویی بر این خادمان

 2. ۲.‏ مویِ تو سفید و پاک،‏ تاجِ پرجلال

  یاه تو را زیبا بیند،‏ خوب و باکمال

  یاد دارد جوانی‌ات،‏ همّتِ تو را

  هدیه داده‌ای آن را در راهِ خدا

   

  ای پدر به یاد دار،‏ ایمانِ ایشان

  آفرین بگویی بر این خادمان