مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

سرود ۱۰۶

نهال محبت را در دل بکاریم

نهال محبت را در دل بکاریم

‏(‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۱-‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ دعا کنیم تو را ای خدا

  بخشی صفاتِ خود را به ما

  محبت برترینِ آن‌ها

  با روحِ خود در ما بیفزا

  حکیم و دانا اگر باشیم

  بی‌مهر و محبت باطلیم

  محبتی به دور از ریا

  در اعمالمان باشد پیدا

 2. ۲.‏ محبت راهِ نیکویی‌ها

  بخشش،‏ وفا،‏ فداکاری‌ها

  هرگز کینه به دل نگیرد

  خطای دیگران بخشاید

  صبر و شکیبایی می‌کند

  بارِ دیگران را می‌کِشد

  بر سختی‌ها پیروز می‌شود

  مدارا کند،‏ بر جا ماند