مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

تند بدو،‏ پیش برو!‏

تند بدو،‏ پیش برو!‏
 1. ۱.‏ پشتِ سر

  برنمی‌گردی

  تمرکز کردی تو

  رو خطِ پایان

  بار دنیا رو،‏ چون

  تو رها کردی

  پس قوی‌تر می‌شی با

  نیروی ایمان

   

  پس تو

  تند بدو،‏ پیش برو

  تا بشی پیروز

  پس با تلاش تو به پاداش

  نگاهِتو بدوز

  تندتر بدو،‏ پیش برو

  می‌بری جامِ زندگی و

  تاج ابدی رو

  تند بدو،‏ به پیش برو

 2. ۲.‏ چون جایزه‌ات

  ببین بی‌نهایته

  اون روز پُر از لذّت

  پُر برکته

   

  پس تو

  تند بدو،‏ پیش برو

  تا بشی پیروز

  پس با تلاش تو به پاداش

  نگاهِتو بدوز

  تندتر بدو،‏ پیش برو

  می‌بری جامِ زندگی و

  تاج ابدی رو

  تند بدو،‏ به پیش برو

  تا بشی پیروز

   

  نذار حواسِت بشه پَرت از مسیر

  با زرق و برقِ دنیا

  هرگز نشو اسیر

  پس تو

  تند بدو،‏ پیش برو

  تند بدو،‏ پیش برو

   

  پس تو

  تند بدو،‏ پیش برو

  تا بشی پیروز

  پس با تلاش تو به پاداش

  نگاهِتو بدوز

  تندتر بدو،‏ پیش برو

  می‌بری جامِ زندگی و

  تاج ابدی رو

  تند بدو

  به پیش برو

  تا بشی پیروز

  تا بشی پیروز

  تا آخر پیش برو پس

  بیا و تند بدو

  پیش برو

  پس تند بدو

  پیش برو

  تا بشی پیروز!‏