مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ به سؤالات خوانندگان

منشأ کریسمس و شب یلدا چیست؟‏

منشأ کریسمس و شب یلدا چیست؟‏

در سرتاسر جهان،‏ میلیون‌ها نفر جشن‌های کریسمس و شب یلدا را به دلایل گوناگون برگزار می‌کنند.‏ برخی در این جشن‌ها از بودن با خانواده‌شان لذّت می‌برند.‏ برخی این جشن‌ها را موقعیتی برای امور مذهبی و کمک به فقیران می‌دانند.‏ بدون شک،‏ همهٔ این‌ها،‏ کارهایی خوب و باارزش به شمار می‌آید.‏ اما آیین و رسومی که به این جشن‌ها مربوط است،‏ در بت‌پرستی و ادیان مشرک ریشه دارد.‏

اول آن که بسیاری جشن کریسمس را برگزار می‌کنند،‏ زیرا معتقدند تولّد عیسی را جشن می‌گیرند.‏ اما تاریخدانان هم‌عقیده‌اند که هیچ کس از تاریخ تولّد مسیح باخبر نیست.‏ * همچنین کریسمس که در روز ۲۵ دسامبر برگزار می‌شود با شب یلدا ارتباط مستقیم دارد.‏ لغتنامهٔ دهخدا در خصوص کریسمس و شب یلدا می‌گوید که «طبق تحقیق محققان در اصل،‏ جشن ظهور میترا» خدای نور و آفتاب بوده است.‏

دوم آن که بسیاری از محققان با وحدت‌نظر می‌گویند ریشهٔ جشن کریسمس را باید در آیین‌های مشرکانه جست،‏ نه در کتاب مقدّس.‏ همچنین،‏ کتابی در مورد کلیسای کاتولیک چنین بیان می‌کند:‏ «وقتی طی عید کریسمس به هم هدیه می‌دهیم یا حلقه‌هایی از گلِ سبز در خانه یا کلیسا آویزان می‌کنیم،‏ آیا می‌دانید که در واقع آیین‌های مشرکانه را برگزار می‌کنیم؟‏» همچنین،‏ در خصوص تولّد خورشید که امروزه شب یلدا خوانده می‌شود،‏ در کتاب آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز،‏ آمده است که در اصل این روز «روزی مقدّس برای مهرپرستان بود.‏»‏

در اصل،‏ شب یلدا «روزی مقدّس برای مهرپرستان بود.‏»—‏کتاب آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز

حال،‏ شاید بگویید:‏ «آیا واقعاً خطاست که این جشن‌های ظاهراً بی‌ضرر را برگزار کنیم؟‏» به این نکتهٔ سوم بیندیشید.‏ خدا آمیختن آیین‌های مشرکانه را با پرستش پاک تأیید نمی‌کند.‏ یَهُوَه خدا از طریق عاموس نبی به پرستندگان منحرف خود در اسرائیل باستان گفت:‏ «من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم .‏ .‏ .‏ آهنگ سرودهای خود را از من دور کن.‏»‏‏—‏عاموس ۵:‏۲۱،‏ ۲۳‏.‏

آیا این سخنان کوبنده بجا بود؟‏ برای پاسخ این سؤال باید در نظر بگیریم که حکومت شمالی اسرائیلِ باستان دقیقاً چه کار کردند.‏ یَرُبْعام،‏ نخستین پادشاهشان گوساله‌های طلایی در شهرهای دان و بیت‌ئیل برپا کرد.‏ سپس مردم را واداشت به جای آن که یَهُوَه خدا را مطابق فرمانش در معبد اورشلیم بپرستند،‏ آن گوساله‌ها را به نام یَهُوَه بپرستند.‏ این پادشاه،‏ اعیادی نیز برپا کرد و کاهنانی تعیین نمود تا در برگزاری آن عیدها به مردم یاری رسانند.‏—‏۱پادشاهان ۱۲:‏۲۶-‏۳۳‏.‏

با نگاهی سطحی شاید تصوّر کنیم که آن اسرائیلیان از اعمالشان منظور بدی نداشتند.‏ به علاوه شاید بگوییم:‏ «قصدشان این بود یَهُوَه را بپرستند و او را خشنود سازند،‏ این طور نیست؟‏» سخنان کوبنده‌ای که خدا از طریق عاموس و انبیای دیگر به اسرائیلیان گفت احساس و دیدگاه خدا را نسبت به این موضوع نشان می‌دهد.‏ خدا از طریق مَلاکی نبی گفت:‏ «من خداوندی تغییرناپذیر هستم.‏» (‏مَلاکی ۳:‏۶‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ پس آیا نظر خدا در مورد اعیادی همچون کریسمس و شب یلدا امروزه تغییر کرده است؟‏

پس از بررسی این واقعیت‌ها،‏ میلیون‌ها نفر تصمیم گرفته‌اند که از برگزاری عید کریسمس و شب یلدا خودداری کنند.‏ به جای آن،‏ هر وقت که بخواهند،‏ اوقاتی خوش را در طول سال با خانواده و دوستانشان صرف می‌کنند و به فقیران و محتاجان کمک می‌نمایند.‏ بدین شکل طعم شادی و رضایت حقیقی را می‌چشند.‏