مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موضوع اصلی این شماره | حکومتی عاری از فساد—‏آیا امکان‌پذیر است؟‏

پادشاهی خدا—‏حکومتی عاری از فساد

پادشاهی خدا—‏حکومتی عاری از فساد

رئیس ادارهٔ مالیات کشور نیکاراگوآ گفت که دلیل اصلی فساد در میان مأموران دولت این است که آنان هم از جامعه منشأ می‌گیرند؛‏ پس اگر شهروندان فاسد باشند،‏ مأموران دولت نیز فاسد می‌شوند.‏ توضیح رئیس ادارهٔ مالیات نشان می‌دهد که ریشه‌کن ساختن فساد دولتی به نظر غیرممکن است.‏

آیا موافق نیستید که اگر اجتماع بشر فاسد باشد،‏ هر حکومتی که از آن برخیزد فاسد خواهد بود؟‏ اگر چنین استدلالی درست باشد،‏ حکومتی عاری از فساد باید از جایی خارج از اجتماع بشری منشأ گیرد.‏ کتاب مقدّس چنین دولت یا حکومتی را پادشاهی خدا می‌نامد.‏ عیسی حتی به شاگردانش تعلیم داد که برای برقراری آن حکومت دعا کنند.‏—‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

پادشاهی خدا حکومتی است واقعی که از آسمان بر زمین حکم می‌راند.‏ این پادشاهی جایگزین تمامی حکومت‌های بشری خواهد شد.‏ (‏مزمور ۲:‏۸،‏ ۹؛‏ مکاشفه ۱۶:‏۱۴؛‏ ۱۹:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ یکی از نعمت‌هایی که این پادشاهی با خود به همراه می‌آورد این است که فساد دولتی را کاملاً نابود می‌سازد.‏ برای اثبات این موضوع،‏ بیایید شش جنبهٔ پادشاهی خدا را بررسی کنیم.‏

۱.‏ قدرت

مشکل اصلی:‏ هزینهٔ حکومت‌های بشری غالباً از طریق شهروندان با پرداخت مالیات و عوارض تأمین می‌شود.‏ پول فراوانی که از این طریق جاری می‌شود،‏ برخی از مأموران را به دزدی وسوسه می‌کند.‏ همچنین کسانی که رشوه می‌دهند،‏ در پی این می‌باشند که مالیات یا عوارض کمتری به دولت دهند.‏ در نتیجه،‏ دولت برای جبران درآمد ازدست‌رفته مالیات را افزایش می‌دهد و این خود سبب فساد بیشتر می‌گردد.‏ بدین شکل چرخه‌ای ناعادلانه به وجود می‌آید.‏ در چنین وضعیتی،‏ انسان‌های صادق اغلب بیشتر از دیگران مورد ظلم قرار می‌گیرند.‏

راه‌حل:‏ پادشاهی خدا قدرت خود را از یَهُوَه،‏ * خدای متعال دریافت می‌کند.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏)‏ این پادشاهی برای عملکرد و فعالیت خود نیازی به جمع‌آوری مالیات ندارد.‏ در عوض،‏ خدا با «عظمت توانایی» و سخاوت بی‌کران خود از این پادشاهی حمایت می‌کند تا نیاز تمام تابعین آن فراهم شود.‏—‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶؛‏ مزمور ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

۲.‏ حکمران

مشکل اصلی:‏ سوزان رُز آکرمن که در مقالهٔ قبل به او اشاره شد،‏ بیان می‌کند که نابودی فساد «باید از بالا شروع شود.‏» حکومت‌ها وقتی می‌کوشند فساد را در میان پلیس یا مأموران دولتی ریشه‌کن سازند،‏ چون با فساد مقامات والا مدارا می‌کنند،‏ اعتبار خود را از دست می‌دهند.‏ حتی باانصاف‌ترین حاکم بشری نیز ناکاملی را از آدم و حوّا به ارث برده است.‏ از این رو،‏ سلیمان نبی در کلام خدا چنین می‌گوید:‏ «در دنیا آدم کاملاً درستکاری وجود ندارد که هر چه می‌کند درست باشد.‏»—‏جامعه ۷:‏۲۰‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

عیسی بزرگ‌ترین رشوهٔ ممکن را رد کرد

راه‌حل:‏ عیسی مسیح،‏ پادشاه برگزیدهٔ خدا،‏ برخلاف انسان‌های ناکامل هرگز به انجام دادن خطا وسوسه نمی‌شود.‏ چرا؟‏ زیرا عیسی این موضوع را با رد کردن بزرگ‌ترین رشوهٔ ممکن یعنی «تمام حکومت‌های دنیا و شکوه آن‌ها» ثابت کرد.‏ شیطان حاکم دنیا به او وعده داده بود که تمام این‌ها را به او دهد به شرطی که عیسی او را فقط یک بار پرستش کند.‏ (‏مَتّی ۴:‏۸-‏۱۰؛‏ یوحنا ۱۴:‏۳۰‏)‏ عیسی حتی در شرف مرگ که زیر شکنجه بود،‏ چنان مصمم بود به خدا وفادار بماند که از نوشیدن مادهٔ مخدّر اجتناب کرد.‏ هر چند که آن مادهٔ مخدّر ممکن بود دردش را تسکین بخشد،‏ عیسی خواست تا پای مرگ کاملاً هوشیار بماند.‏ (‏مَتّی ۲۷:‏۳۴‏)‏ عیسای رستاخیزیافته به زندگی آسمانی کاملاً ثابت کرده است که صلاحیت حاکم پادشاهی خدا را دارد.‏—‏فیلیپیان ۲:‏۸-‏۱۱‏.‏

۳.‏ ثبات

مشکل اصلی:‏ در بسیاری از کشورها مرتباً انتخابات برگزار می‌شود که در اصل باید به مردم فرصت دهد مأموران فاسد دولتی را از سمت خود براندازند.‏ اما،‏ واقعیت این است که فعالیت‌های سیاسی و انتخابات حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته از فساد مصون نیستند.‏ ثروتمندان قدرت دارند با حمایت مالی یا طرق دیگر در انتخاب شدن مقامات کنونی و آینده تأثیر بگذارند.‏

یکی از قضات دیوان عالی آمریکا به نام جان پل اِستیوِنس نوشت که نفوذ ثروتمندان «نه فقط مشروعیت و کیفیت دولت را [به خطر می‌اندازد] بلکه اعتماد عموم را به آن سلب می‌کند.‏» پس جای تعجب نیست که بسیاری از مردم در سراسر دنیا معتقدند که احزاب سیاسی فاسدترین سازمان‌ها می‌باشند.‏

راه‌حل:‏ از آنجایی که حکمرانی پادشاهی خدا ثابت خواهد ماند،‏ دیگر جایی برای فعالیت‌های سیاسی و انتخابات فاسد باقی نخواهد ماند.‏ (‏دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ حاکم این پادشاهی به دست خدا برگزیده شده است.‏ بنابراین،‏ این پادشاهی نه از طریق انتخابات تأیید می‌شود،‏ نه دولتی دیگر جایگزین آن می‌گردد.‏ ثبات این پادشاهی تضمینی است بر این که عملکرد آن همیشه به نفع تابعینش خواهد بود.‏

۴.‏ قوانین

پادشاهی خدا حکومتی است واقعی که از آسمان بر زمین حکم می‌راند

مشکل اصلی:‏ شاید تصوّر کنید که تصویب قانون‌های جدید اوضاع را بهتر می‌سازد.‏ با این حال،‏ متخصصان دریافته‌اند که افزایش تعداد قانون راه‌های بیشتری را اغلب برای فساد باز می‌کند.‏ به علاوه،‏ به اجرا گذاشتن قوانین به قصد کاهشِ فساد اغلب پرهزینه است و به ندرت به موفقیت می‌رسد.‏

راه‌حل:‏ برتری قوانین پادشاهی خدا در مقابل قوانین حکومت‌های بشری غیرقابل مقایسه است.‏ برای مثال،‏ عیسی لیستی بلندپایه تهیه نکرد که «این کار را بکن،‏ آن کار را نکن،‏» بلکه قانونی داد که به قانون طلایی مشهور است.‏ او گفت:‏ «با مردم همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏» (‏مَتّی ۷:‏۱۲‏)‏ قوانین پادشاهی خدا در اصل با انگیزه و اعمال شخص ارتباط دارد.‏ برای مثال،‏ عیسی گفت:‏ «همسایه‌ات را همچون خویشتن دوست بدار.‏» (‏مَتّی ۲۲:‏۳۹‏)‏ البته،‏ خدا چون افکار دل شخص را می‌داند،‏ قادر است چنین احکامی را به اجرا بگذارد.‏—‏۱سموئیل ۱۶:‏۷‏.‏

۵.‏ انگیزه‌ها

مشکل اصلی:‏ نیروی محرک پشت فساد طمع و خودخواهی است.‏ مقامات دولتی و شهروندان اغلب این صفات منفی را از خود نشان می‌دهند.‏ برای مثال،‏ در مقالهٔ قبل خواندیم که فروشگاهی در شهر سئول پایتخت کرهٔ جنوبی فرو ریخت.‏ دلیل آن واقعه این بود که مقامات دولتی از پیمانکاران رشوه گرفته بودند.‏ پیمانکاران می‌دانستند که دادن رشوه برایشان ارزان‌تر از خریدن مصالح ساختمانی مناسب و به‌کارگیری شیوهٔ صحیح بنّایی است.‏

برای ریشه‌کن‌سازی فساد،‏ لازم است که انسان‌ها نحوهٔ غلبه بر انگیزه‌هایی مانند طمع و خودخواهی را یاد بگیرند.‏ اما حکومت‌های بشری نه می‌خواهند چنین آموزشی به مردم بدهند،‏ نه توانایی آن را دارند.‏

راه‌حل:‏ پادشاهی خدا با تعلیم دادن نحوهٔ غلبه بر انگیزه‌های نادرست تیشه بر ریشهٔ فساد می‌زند.‏ تابعین پادشاهی خدا از طریق این آموزش یاد می‌گیرند که «طرز فکر خود را» تازه کنند.‏ (‏اِفِسُسیان ۴:‏۲۳‏)‏ آنان می‌آموزند که قناعت و علاقه به دیگران را جایگزین طمع و خودخواهی کنند.‏—‏فیلیپیان ۲:‏۴؛‏ ۱تیموتائوس ۶:‏۶‏.‏

۶.‏ تابعین

مشکل اصلی:‏ حتی در بهترین محیط زندگی و بهترین تحصیلات اخلاقی،‏ برخی از انسان‌ها ترجیح می‌دهند فریبکار و فاسد باشند.‏ متخصصان اذعان می‌کنند این دلیلی است که حکومت‌های بشری در ریشه‌کن ساختن فساد موفق نشده‌اند.‏ تنها امید حکومت‌ها این است که بتوانند تأثیر مخرّب فساد را تا حدّی کم سازند.‏

راه‌حل:‏ در توافق‌نامه‌ای از سازمان ملل متحد بیان شده است که برای مبارزه با فساد لازم است دولت‌ها «درستکاری،‏ صداقت و مسئولیت‌پذیری» را ترویج دهند.‏ با آن که چنین هدفی ارجمند است،‏ پادشاهی خدا فقط این خصوصیات را ترویج نمی‌دهد،‏ بلکه تابعین آن موظفند چنین خصوصیاتی در خود پرورش دهند.‏ کلام خدا نشان می‌دهد که «طمعکاران» و «دروغگویان» حق زندگی تحت پادشاهی خدا را دریافت نخواهند کرد.‏—‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹-‏۱۱؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۸‏.‏

درست همانند مسیحیان قرن اول،‏ انسان‌ها قادرند پای‌بندی به معیارهای اخلاقی والا را یاد گیرند.‏ برای مثال،‏ وقتی شاگردی به نام شَمعون تلاش کرد با پرداخت مبلغی به رسولان صاحب قدرتی از خدا شود،‏ رسولان رشوهٔ او را رد کردند و گفتند:‏ «از این بدی خود توبه کن.‏» وقتی شَمعون به نادرستی خواسته‌اش پی برد،‏ از رسولان درخواست کرد برای او دعا کنند تا بر آن تمایل غلط غلبه کند.‏—‏اعمال ۸:‏۱۸-‏۲۴‏.‏

چگونه می‌توان تابع پادشاهی خدا شد؟‏

از هر ملیتی که باشید،‏ این فرصت را دارید که تابع پادشاهی خدا شوید.‏ (‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ چگونه؟‏ از طریق آموزشی که پادشاهی خدا در سراسر جهان برای همه،‏ حتی شما،‏ فراهم دیده است.‏ شاهدان یَهُوَه،‏ بسیار خوشحال می‌شوند نحوهٔ تدریس خانگی کتاب مقدّس را به شما نشان دهند.‏ چنین آموزشی که هر هفته ده دقیقه یا بیشتر طول می‌کشد،‏ کاملاً رایگان است.‏ در این دورهٔ آموزشی چیزهای بیشتری در رابطه با «بشارت پادشاهی خدا» خواهید آموخت،‏ منجمله نحوهٔ ریشه‌کن شدن فساد دولتی.‏ (‏لوقا ۴:‏۴۳‏)‏ شما را تشویق می‌کنیم تا با یکی از شاهدان یَهُوَه در محدودهٔ خانه‌تان تماس گیرید یا از وب‌سایت jw.org/fa دیدن کنید.‏

آیا مایلید کتاب مقدّس را به طور رایگان آموزش ببینید؟‏

^ بند 8 یَهُوَه نام پروردگار است که کلام خدا آن را برایمان آشکار می‌سازد.‏