مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موضوع اصلی این شماره | حکومتی عاری از فساد—‏آیا امکان‌پذیر است؟‏

سم مهلک فساد دولتی

سم مهلک فساد دولتی

فساد دولتی چیست؟‏ این کار به سوءاستفاده از اختیارات برای نفع شخصی توصیف شده است.‏ چنین سوءاستفاده‌ای،‏ قدمتی تاریخی دارد.‏ برای مثال،‏ در تورات قانونی بیان شده است که برای جلوگیری از رشوه‌خواری در امور قضایی بود.‏ از این رو،‏ می‌توان گفت که چنین عملی بیش از ۳۵۰۰ سال پیش نیز شناخته شده بود.‏ (‏خروج ۲۳:‏۸‏)‏ البته،‏ چنین فسادی فقط به دریافت رشوه محدود نمی‌شود.‏ مأموران فاسد اداری دولت برخی اوقات،‏ اموال را تصاحب می‌کنند،‏ از خدماتی که به آنان تعلّق نمی‌گیرد سوءاستفاده می‌نمایند یا حتی از بودجهٔ عمومی می‌دزدند.‏ آنان حتی ممکن است که ناعادلانه از مقام خود در راه لطف به دوستان و خویشاوندانشان استفاده کنند.‏

با آن که ممکن است فساد در هر سازمان بشری وجود داشته باشد،‏ از قرار معلوم،‏ فساد دولتی بدترین می‌باشد.‏ طبق گزارش مؤسسهٔ «شفافیّت بین‌الملل» با عنوان «بارومتر فساد جهانی ۲۰۱۳» مردم سراسر جهان برداشت می‌کنند که پنج نهاد بیش از نهادهای دیگر فاسد می‌باشند؛‏ آن‌ها عبارتند از احزاب سیاسی،‏ پلیس،‏ مأموران اداری،‏ پارلمان و نهادهای قضایی.‏ اکنون،‏ به برخی از گزارش‌ها که جدّیت این مشکل را برجسته می‌سازد توجه کنید:‏

  • آفریقا:‏ در سال ۲۰۱۳،‏ تقریباً ۲۲٬۰۰۰ مأمور اداری دولت در آفریقای جنوبی به فساد اداری متهم شده‌اند.‏

  • قارّهٔ آمریکا:‏ در سال ۲۰۱۲،‏ در برزیل ۲۵ نفر محکوم شدند که با استفاده از بودجهٔ عمومی رأی خریدند.‏ در میان محکوم‌شدگان رئیس کارکنان رئیس جمهورِ سابق برزیل یعنی دومین مرد پرقدرت کشور بود.‏

  • آسیا:‏ در سئول،‏ پایتخت کرهٔ جنوبی،‏ ۵۰۲ نفر در سال ۱۹۹۵ در فروشگاهی بزرگ زیر الوار مردند.‏ مأموران تحقیق دریافتند که مقامات شهر با دریافت رشوه به پیمانکاران اجازه داده بودند تا از سیمان غیراستاندارد استفاده کنند و قوانین امنیتی را زیر پا بگذارند.‏

  • اروپا:‏ خانم سیسیلیا مالمستروم عضو کمیسیون امور داخلی اتحادیهٔ اروپا می‌گوید:‏ «وسعت مشکل [فساد اداری در اروپا] غیرقابل تصوّر است!‏ به نظر می‌آید که سیاستمداران حاضر نیستند چنین فسادی را ریشه‌کن کنند.‏»‏

ریشهٔ فساد دولتی بسیار عمیق است.‏ استاد سوزان رُز آکرمن،‏ کارشناس موضوع مبارزه با فساد اداری نوشته است که لازمهٔ اصلاح،‏ «تغییرات اساسی در شیوهٔ عمل دولت می‌باشد.‏» با آن که این موضوع به نظر غیرقابل علاج است،‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که نه تنها چنین فسادی نابود می‌شود بلکه تغییراتی بس بزرگ‌تر از آن قطعاً به وقوع خواهد پیوست.‏