مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

چرا ضروری است که برای آمدن پادشاهی خدا دعا کنیم؟‏

آیا مایلید دربارهٔ پادشاهی خدا و آنچه انجام خواهد داد بیشتر بدانید؟‏

پادشاهی خدا حکومتی آسمانی است.‏ عیسی به پیروانش گفت که برای آمدن این پادشاهی دعا کنند زیرا عدالت و صلح را برقرار خواهد ساخت.‏ هیچ یک از حکومت‌های بشری قادر نیست که خشونت،‏ بی‌عدالتی،‏ یا بیماری را کاملاً ریشه‌کن سازد،‏ ولی پادشاهی خدا قدرت این کار را دارد و به زودی وارد عمل خواهد شد.‏ یَهُوَه خدا،‏ عیسی مسیح را برگزیده است که حاکم پادشاهی‌اش باشد.‏ او همچنین گروهی از پیروان عیسی را برگزیده است که با مسیح در پادشاهی‌اش حکمرانی کنند.‏—‏لوقا ۱۱:‏۲؛‏ ۲۲:‏۲۸-‏۳۰ خوانده شود.‏

پادشاهی خدا به‌زودی به ضدّ مخالفانش وارد عمل خواهد شد.‏ پس وقتی از خدا می‌خواهیم پادشاهی‌اش بیاید،‏ در واقع از او درخواست می‌کنیم پادشاهی‌اش جایگزین تمام حکومت‌های بشری شود.‏—‏دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ مکاشفه ۱۱:‏۱۵،‏ ۱۸ خوانده شود.‏

از کجا می‌دانیم که پادشاهی خدا به نفع انسان‌ها عمل خواهد کرد؟‏

عیسی چون دلسوز است شایسته‌ترین پادشاه ممکن است.‏ او از خدا قدرت گرفته است تا به داد همهٔ کسانی برسد که به خدا استغاثه می‌کنند.‏—‏مزمور ۷۲:‏۸،‏ ۱۲-‏۱۴ خوانده شود.‏

برکات پادشاهی خدا نصیب همهٔ کسانی خواهد شد که صمیمانه برای آمدنش دعا می‌کنند و زندگی خود را با مقصود خدا هماهنگ می‌سازند.‏ مطمئناً از یادگیری آنچه کتاب مقدّس دربارهٔ پادشاهی خدا می‌گوید،‏ پشیمان نخواهید شد.‏—‏لوقا ۱۸:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ یوحنا ۴:‏۲۳ خوانده شود.‏