برج دیده‌بانی ژانویه ۲۰۱۵ | حکومتی عاری از فساد—‏آیا امکان‌پذیر است؟‏

در سراسر جهان،‏ مردم برداشت می‌کنند که نهادهای دولتی بیشتر از نهادهای دیگر فاسد می‌باشند.‏ آیا امید به داشتن دولتی عاری از فساد فقط رؤیاست؟‏

موضوع اصلی این شماره

سم مهلک فساد دولتی

تا چه حد از وجود فساد دولتی آگاهید؟‏

موضوع اصلی این شماره

پادشاهی خدا—‏حکومتی عاری از فساد

شش جنبه از این حکومت ثابت می‌کند که همیشه عاری از فساد خواهد بود.‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم؟‏»‏

زن فوطیفار مصمم بود که موضع یوسف را بشکند.‏ یوسف چگونه توانست در مقابل تلاش‌های او ایستادگی کند؟‏

پاسخ به سؤالات خوانندگان

منشأ کریسمس و شب یلدا چیست؟‏

منشأ کریسمس و شب یلدا احتمالاً شما را متعجب می‌سازد.‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

رستاخیزهایی که به دست عیسی صورت گرفت،‏ تضمینی است محکم که او به وعده‌هایش در خصوص آینده جامهٔ عمل خواهد پوشید.‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

پادشاهی خدا چه خواهد کرد که هیچ حکومت بشری قادر به انجام آن نیست؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

کتاب مقدّس در مورد ازدواج همجنس‌گرایان چه می‌گوید؟‏

خدا،‏ بنیان‌گذار ازدواج بهتر از همه می‌داند که چگونه می‌توان پیوندی شاد و همیشگی داشت.‏