مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«اینک همه چیز را نو می‌سازم»‏

‏«اینک همه چیز را نو می‌سازم»‏

کیست که برای خود و عزیزانش آرزوی عمر طولانی و سلامتی نداشته باشد؟‏ آیا شما آرزو ندارید در دنیایی زندگی کنید که درد،‏ رنج و مرگ دیگر نباشد؟‏ تصوّر چنین دنیایی،‏ خیالی واهی نیست.‏ به زودی دنیایی برقرار خواهد شد که در آن عدالت و سلامتی حاکم است،‏ چون یَهُوَه خدا چنین اراده کرده است.‏ توجه کنید که تحقق خواستهٔ او چگونه در کتاب مقدّس توصیف شده است.‏‏—‏مکاشفه ۲۱:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

خدا «هر اشکی را از چشمان آن‌ها پاک خواهد کرد.‏» ‏(‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ اما خدا چه اشک‌هایی را از میان خواهد برداشت؟‏ منظور اشک شوق و اشکی که چشمان ما را حفظ می‌کند،‏ نیست.‏ بلکه منظورِ خدا اشک درد و رنج است.‏ او نه فقط این اشک‌ها را پاک می‌کند بلکه در واقع آنچه را که سبب ریختن این اشک‌ها می‌شود از میان برمی‌دارد؛‏ یعنی درد و رنج را.‏

‏«دیگر مرگ نخواهد بود.‏» ‏(‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ به راستی چه چیز بیش از مرگِ عزیز،‏ چشمان انسان‌ها را اشکبار ساخته است.‏ یَهُوَه خدا انسان‌های مطیع را از چنگال مرگ،‏ این دشمن دیرینهٔ ما رها خواهد ساخت.‏ اما چگونه؟‏ او عامل اصلی مرگ؛‏ یعنی گناه را از میان برخواهد داشت.‏ ما فرزندان آدم این گناه را از او به ارث برده‌ایم.‏ (‏رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ یَهُوَه خدا از طریق قربانی عیسی مسیح،‏ * گناهان انسان‌ها را پاک خواهد ساخت و در نهایت انسان‌های مطیع،‏ کامل خواهند شد و مرگ،‏ دشمن آخر ‹از میان برداشته می‌شود.‏› (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶‏)‏ انسان‌های وفادار به خدا،‏ از زندگی‌ای بهره‌مند خواهند شد که خدا برای آنان می‌خواهد؛‏ زندگی ابدی با سلامتی کامل.‏

‏«دیگر .‏ .‏ .‏ درد وجود نخواهد داشت.‏» ‏(‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ چه دردی دیگر وجود نخواهد داشت؟‏ دردهای روحی،‏ عاطفی و جسمی از میان خواهند رفت.‏ ناکاملی و مرگ مسبب این دردهاست که زندگی میلیاردها انسان را با رنج و عذاب،‏ عجین ساخته است.‏

به‌زودی زندگی‌ای عاری از مرگ و خالی از اشک و درد به حقیقت خواهد پیوست.‏ شاید بپرسید:‏ ‹اما کجا؟‏ آیا این وعدهٔ خدا در آسمان به تحقق می‌رسد؟‏› خیر،‏ چنین نیست.‏ نخست این که در کتاب مقدّس این وعده با این جمله آغاز شده است:‏ «اینک،‏ مسکن خدا با آدمیان است.‏» واضح است که آدمیان بر زمین زندگی می‌کنند.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۳‏)‏ دوم این که این وعده،‏ دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن ‏«دیگر مرگ نخواهد بود.‏» پس منظور،‏ دنیایی است که ابتدا در آن مرگ وجود داشته است،‏ اما در آینده،‏ مرگ در آن از میان خواهد رفت.‏ هیچ گاه در آسمان مرگ وجود نداشته،‏ اما مدت‌هاست که مرگ بر زمین سایه افکنده است.‏ پس روشن است که تحقق این وعدهٔ خدا در مورد زندگی‌ای بهتر،‏ بر همین زمین خواهد بود.‏

خدا هر اشکی را که درد و رنج آن را جاری ساخته،‏ پاک می‌کند

این خواست یَهُوَه است که ما به تحقق وعدهٔ او در مورد دنیایی که در آن عدالت حاکم است،‏ اطمینان داشته باشیم.‏ یَهُوَه خدا درست پس از ذکر برکاتی که در آینده خواهد آمد،‏ این چنین بر تحقق وعدهٔ خود تأکید می‌کند:‏ «اینک همه چیز را نو می‌سازم.‏» سپس چنین می‌افزاید:‏ ‹این سخنان درخور اعتماد و راست است.‏› (‏مکاشفه ۲۱:‏۵‏)‏ شما و عزیزانتان می‌توانید با فراگیری تعالیم خدا،‏ از جمله آنانی باشید که با شادی،‏ خدا را پرستش می‌کنند و در آینده شاهد تحقق وعدهٔ شکوهمند خدا خواهند بود.‏

^ بند 5 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قربانی عیسی به فصل ۵ در کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏