مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موضوع اصلی این شماره | آیا مرگ پایان همه چیز است؟‏

مرگ پایان نیست!‏

مرگ پایان نیست!‏

بیت‌عَنْیا دهکدهٔ کوچکی در ۳ کیلومتری اورشلیم بود.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۱۸‏)‏ چند هفته پیش از مرگ عیسی،‏ در این دهکده اتفاقی ناگوار رخ داد.‏ ایلعازَر یکی از دوستان نزدیک عیسی،‏ ناگاه سخت بیمار شد و درگذشت.‏

عیسی پس از شنیدن این خبر به شاگردانش گفت که ایلعازَر در خواب است و قصد دارد او را بیدار کند.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۱۱‏)‏ اما شاگردان عیسی مفهوم سخنان او را به‌خوبی درک نکردند.‏ از این رو،‏ عیسی واضح به آنان گفت:‏ «ایلعازَر مرده است.‏»—‏یوحنا ۱۱:‏۱۴‏.‏

چهار روز از خاکسپاری ایلعازَر گذشته بود.‏ عیسی وارد دهکدهٔ بیت‌عَنْیا شد.‏ او می‌خواست مارتا،‏ خواهر ایلعازَر را تسلّی دهد.‏ مارتا رو به عیسی گفت:‏ «سرورم،‏ اگر اینجا بودی برادرم نمی‌مرد.‏» (‏یوحنا ۱۱:‏۱۷،‏ ۲۱‏)‏ سپس عیسی چنین پاسخ داد:‏ «قیامت و حیات مَنَم.‏ آن که به من ایمان آوَرَد،‏ حتی اگر بمیرد،‏ باز زنده خواهد شد.‏»—‏یوحنا ۱۱:‏۲۵‏.‏

‏«ایلعازَر،‏ بیرون بیا!‏»‏

عیسی برای این که نشان دهد که گفته‌هایش وعده‌ای توخالی نیست به مقبرهٔ ایلعازَر نزدیک شد و فریاد بر آورد:‏ «ایلعازَر،‏ بیرون بیا!‏» (‏یوحنا ۱۱:‏۴۳‏)‏ ایلعازَر در برابر چشمان ناباور ناظران از مقبره بیرون آمد!‏

عیسی تا آن زمان حداقل دو نفر را به زندگی بازگردانده بود.‏ یک بار دختر یایروس را رستاخیز داد.‏ پیش از این که او را به زندگی بازگرداند،‏ این بار نیز مرگ دخترک را به خواب تشبیه کرد.‏—‏لوقا ۸:‏۵۲‏.‏

توجه کنید که عیسی،‏ مرگ ایلعازَر و دختر یایروس را به «خواب» تشبیه کرد؛‏ این تشبیه بجاست،‏ زیرا هنگام خواب،‏ شخص از هیچ چیز آگاهی ندارد و از هر گونه درد و مصیبتی به دور است.‏ (‏جامعه ۹:‏۵‏؛‏ به کادر زیر با عنوان  ‏«مرگ همچون خوابی عمیق است»‏ توجه کنید.‏)‏ اولین شاگردان عیسی به‌خوبی می‌دانستند که مردگان در چه وضعیتی هستند.‏ در «دایرة‌المعارف دین و اخلاقیات»‏ * در این زمینه آمده است:‏ «در تصوّر شاگردان عیسی،‏ مرگ همچون خواب بود و قبر آرامگاه کسانی بود .‏ .‏ .‏ که تا پایان زندگی‌شان در ایمان استوار بودند.‏»‏ *

این که مردگان در گور خفته‌اند و هیچ درد و مصیبتی نمی‌کشند،‏ برای ما تسلّی‌بخش است.‏ پس،‏ مرگ دیگر رازی مخوف نیست که سبب وحشتمان شود.‏

‏«وقتی انسان می‌میرد،‏ آیا دوباره زنده می‌شود؟‏»‏

یقیناً ما از خوابی عمیق و آرامش‌بخش لذّت می‌بریم،‏ اما کدام یک از ما می‌خواهد که تا ابد بخوابد؟‏ آیا ما امید داریم که مردگانی که در خواب مرگ فرو رفته‌اند،‏ همچون ایلعازَر و دختر یایروس،‏ روزی دوباره به زندگی باز گردند؟‏

زمانی که ایّوب،‏ بندهٔ وفادار خدا فکر می‌کرد که مرگش نزدیک است،‏ همین سؤال را مطرح کرد و چنین گفت:‏ «وقتی انسان می‌میرد،‏ آیا دوباره زنده می‌شود؟‏»—‏ایّوب ۱۴:‏۱۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

ایّوب با مخاطب قرار دادن خدای قادر مطلق،‏ به این سؤال خود چنین پاسخ داد:‏ «تو مرا صدا می‌زنی و من جواب می‌دهم و تو از دیدن این مخلوقت خوشحال می‌شوی.‏» (‏ایّوب ۱۴:‏۱۵‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ ایّوب اطمینان داشت که یَهُوَه در آرزوی روزی است که بندهٔ وفادارش را رستاخیز دهد.‏ آیا ایّوب امیدی واهی داشت؟‏ به هیچ وجه.‏

عیسی با رستاخیز انسان‌ها به وضوح ثابت کرد که خدا قدرت پیروزی بر مرگ را به او بخشیده است.‏ در واقع کتاب مقدّس در مورد عیسی می‌گوید که اکنون «کلیدهای مرگ» در دست اوست.‏ (‏مکاشفه ۱:‏۱۸‏)‏ یعنی این که این اقتدار به او داده شده است که در آینده مردگان را به زندگی باز گرداند،‏ همان طور که اقتدار یافت که ایلعازَر را رستاخیز دهد.‏

کتاب مقدّس بارها به وعدهٔ رستاخیز مردگان اشاره کرده است.‏ برای نمونه،‏ فرشته‌ای به دانیال نبی چنین اطمینان داد:‏ «راه خود را دنبال کن تا روز مرگت فرا رسد،‏ امّا بدان که در آخر زمان زنده خواهی شد تا پاداش خود را دریافت کنی.‏» (‏دانیال ۱۲:‏۱۳‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ عیسی به صَدّوقیان،‏ گروهی از رهبران مذهبی که منکر رستاخیز بودند،‏ چنین گفت:‏ «شما گمراه هستید،‏ زیرا نه از کتب مقدّس آگاهید و نه از قدرت خدا!‏» (‏مَتّی ۲۲:‏۲۳،‏ ۲۹‏)‏ پولُس،‏ یکی از رسولان عیسی نیز در مورد قیامت یا رستاخیز مردگان گفت:‏ «امید بر خدا دارم و معتقدم برای نیکان و بدان قیامتی در پیش است.‏»—‏اعمال ۲۴:‏۱۵‏.‏

چه وقت مردگان به زندگی باز خواهند گشت؟‏

چه وقت نیکان و بدان به زندگی باز خواهند گشت؟‏ به یاد آورید که آن فرشته به دانیال،‏ پیامبر وفادار خدا،‏ گفت که «در آخر زمان» رستاخیز خواهد یافت.‏ مارتا نیز معتقد بود که ایلعازَر،‏ برادرش «در روز قیامت برخواهد خاست.‏»—‏یوحنا ۱۱:‏۲۴‏.‏

کتاب مقدّس «روز قیامت» یا روز رستاخیز مردگان را با حکمرانی عیسی مسیح در پادشاهی خدا مرتبط می‌داند.‏ پولُس در مورد عیسی نوشت:‏ «باید تا زمانی که پا بر همهٔ دشمنانش بگذارد،‏ حکم براند.‏ دشمن آخر که باید از میان برداشته شود،‏ مرگ است.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ پس بجاست که برای پادشاهی خدا و به انجام رسیدن خواست او بر روی زمین دعا کنیم.‏ *

خواست خداست که مردگان را به زندگی باز گرداند.‏ ایّوب از این امر به خوبی آگاه بود.‏ به راستی که در آن زمان دشمن آخر یعنی مرگ از میان برداشته خواهد شد و دیگر هیچ کس بار دیگر نخواهد پرسید:‏ «آیا مرگ پایان همه چیز است؟‏»‏

^ بند 8 در فارسی موجود نیست.‏

^ بند 8 در زبان یونانی واژهٔ «قبرستان» به مفهوم «محل خواب» است.‏ این واژه همانند واژهٔ فارسی «آرامگاه» است.‏

^ بند 18 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پادشاهی خدا به فصل ۸ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏ این کتاب در وب‌سایت www.jw.org/fa نیز موجود است.‏