مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | دروغ‌هایی که مردم را از خدا دور می‌کند

حقیقت می‌تواند شما را آزاد کند

حقیقت می‌تواند شما را آزاد کند

روزی،‏ عیسی در اورشلیم در مورد یَهُوَه خدا،‏ پدر آسمانی‌اش صحبت می‌نمود و اعمال و گفتار رهبران مذهبی دروغین را برملا می‌کرد.‏ (‏یوحنا ۸:‏۱۲-‏۳۰‏)‏ گفته‌های عیسی در آن روز،‏ به ما می‌آموزد که چگونه باید اعتقادات رایجی را که امروزه در مورد خدا وجود دارد،‏ بررسی کنیم.‏ عیسی مسیح گفت:‏ «اگر در کلام من بمانید،‏ براستی شاگرد من خواهید بود.‏ و حقیقت را خواهید شناخت،‏ و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.‏»—‏یوحنا ۸:‏۳۱،‏ ۳۲‏.‏

عیسی با گفتن این عبارت که «در کلام من بمانید» معیاری را برای سنجش تعالیم مذهبی مشخص کرد.‏ با این معیار می‌توان تشخیص داد که آیا تعلیمی «حقیقت» دارد یا خیر.‏ زمانی که گفته‌ای را در مورد خدا می‌شنوید،‏ باید از خود بپرسید:‏ ‹آیا این گفته با تعالیم عیسی و سایر تعالیم کتاب مقدّس هماهنگ است؟‏› برخی از مردم در قرن اول چنین کردند.‏ آنان سخنان پولُس رسول را شنیده،‏ «هر روز کتب مقدّس را بررسی می‌کردند تا صحت گفته‌های پولُس را دریابند.‏» (‏اعمال ۱۷:‏۱۱‏)‏ شما نیز می‌توانید آنان را سرمشق قرار دهید.‏

مارکو،‏ روزا و ریمونده که در مقالهٔ اول از آنان یاد شد،‏ تعالیم کتاب مقدّس را به همراه شاهدان یَهُوَه بررسی کردند و بدین شکل اعتقادات خود را سنجیدند.‏ آنان از این تحقیق خود چه نتیجه‌ای گرفتند؟‏

مارکو:‏ ‏«معلّم کتاب مقدّس‌مان با استفاده از کلام خدا به هر سؤال من و همسرم پاسخ می‌داد.‏ در نتیجه توانستیم به یَهُوَه نزدیک شویم و عشق‌مان به یَهُوَه بیشتر و بیشتر شد و من و همسرم نیز به یکدیگر نزدیک‌تر شدیم.‏»‏

روزا:‏ ‏«در ابتدا فکر می‌کردم که کتاب مقدّس،‏ کتابی فلسفی است که با توجه به دیدگاه انسان‌ها خدا را توصیف می‌کند.‏ اما رفته‌رفته پاسخ سؤالاتم را در این کتاب یافتم.‏ حال یَهُوَه برایم یک شخصیت واقعی است؛‏ کسی که می‌توانم به او اعتماد کنم.‏»‏

ریمونده:‏ ‏«من دعا کردم که خدا به من کمک کند تا او را بشناسم.‏ چندی نگذشت که من و شوهرم شروع به فراگیری تعالیم کتاب مقدّس کردیم.‏ بالاخره حقیقت را در مورد یَهُوَه یافتیم!‏ ما خیلی خوشحال شدیم چون که پی بردیم که یَهُوَه خدا واقعاً چه شخصیتی دارد.‏»‏

کتاب مقدّس نه تنها دروغ‌هایی را که در مورد خدا گفته شده است برملا می‌کند،‏ بلکه واقعیت را نیز در مورد خصوصیات جذاب و گیرای او نشان می‌دهد.‏ آری،‏ کتاب مقدّس کلام الهامی خداست و به ما یاری می‌رساند که «آنچه را خدا به ما عطا کرده است،‏ بدانیم.‏» (‏۱قُرِنتیان ۲:‏۱۲‏)‏ شما نیز می‌توانید دریابید که کتاب مقدّس چگونه به سؤالاتی رایج اما اساسی در مورد خدا،‏ مقصودش و آینده‌مان پاسخ می‌دهد.‏ به این منظور می‌توانید از یکی از شاهدان یَهُوَه بخواهید که با شما تعالیم کتاب مقدّس را مطالعه و بررسی کند یا در سایت www.jw.org/fa برای فراگیری تعالیم کلام خدا درخواستنامه‌ای را پر کنید.‏ ما اطمینان داریم که اگر شما چنین تصمیمی گیرید،‏ می‌توانید به خدا نزدیک و نزدیک‌تر شوید،‏ حتی بیش از آنچه که تصوّرش را می‌کنید.‏