مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

درد و رنج به زودی پایان می‌یابد!‏

درد و رنج به زودی پایان می‌یابد!‏

دنیایی را تصوّر کنید که خالی از هر گونه درد و مصیبتی است؛‏ دنیایی بدون جنایت،‏ جنگ،‏ بیماری و فجایع طبیعی.‏ تصوّر کنید که هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزد دیگر نگران تبعیض،‏ ظلم و ستم و امنیت مالی نیستید.‏ آیا این تصوّرات تنها خواب و خیال است؟‏ مسلّم است که هیچ فرد و سازمانی نمی‌تواند این شرایط را برایمان فراهم آورد.‏ اما خدا به ما وعده داده است که تمام علل درد و رنج بشر را از میان برمی‌دارد،‏ از جمله عواملی که در مقالهٔ پیشین مورد بررسی قرار دادیم.‏ در ادامه به وعده‌های خدا که در کلامش،‏ کتاب مقدّس،‏ آمده است توجه کنید:‏

حکومتی ایده‌آل بر مردم حکمرانی خواهد کرد

‏«خدای آسمان‌ها سلطنتی را که تا ابدالآباد زایل نشود،‏ برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد،‏ بلکه تمامی آن سلطنت‌ها را خرد کرده،‏ مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالآباد استوار خواهد ماند.‏»—‏دانیال ۲:‏۴۴‏.‏

پادشاهی خدا،‏ حکومتی آسمانی و پادشاه منتخب آن عیسی مسیح است.‏ این پادشاه جایگزین تمام حکمرانان بشری می‌شود و اراده و خواست خدا را که در آسمان به انجام رسانده است،‏ بر روی زمین نیز به انجام می‌رساند.‏ (‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ هیچ حکومت دیگری جایگزین این حکومت نمی‌شود،‏ زیرا «پادشاهیِ جاودانِ خداوند و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح» است.‏ این حکومت صلح ابدی را با خود به ارمغان می‌آورد.‏—‏۲پِطرُس ۱:‏۱۱‏.‏

ادیان کاذب از میان خواهند رفت

‏«شیطان نیز خود را به شکل فرشتهٔ نور درمی‌آورد؛‏ پس تعجبی ندارد که خادمانش نیز خود را به خادمان طریق پارسایی همانند سازند.‏ سرانجامِ اینان فراخور کارهایشان خواهد بود.‏»—‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

مردم پی خواهند برد که ادیان کاذب محصول دست شیطانند و این ادیان از روی زمین برچیده خواهند شد.‏ دیگر تعصبات و خون‌ریزی‌هایی که مذاهب مسبب آنند،‏ وجود نخواهد داشت.‏ از این رو،‏ عاشقان «خدای زنده و حقیقی» می‌توانند او را در «یک ایمان» یعنی با اعتقاداتی یکسان و «در روح و راستی» بپرستند.‏ به راستی که چه صلح و وحدتی در آن زمان برقرار خواهد شد!‏—‏۱تِسالونیکیان ۱:‏۹؛‏ اِفِسُسیان ۴:‏۵؛‏ یوحنا ۴:‏۲۳‏.‏

بشر کامل و بی‌نقص خواهد بود

‏«خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود.‏ او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.‏ و دیگر مرگ نخواهد بود؛‏ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت،‏ زیرا چیزهای اوّل سپری شد.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

یَهُوَه خدا از طریق عیسی مسیح که جانش را در راه بشریت داد،‏ این امر را میسر می‌سازد.‏ (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ با راهنمایی و هدایت عیسی،‏ انسان‌ها رفته‌رفته کامل و بی‌نقص خواهند شد.‏ در آن زمان دیگر درد و رنجی نخواهد بود،‏ زیرا «خود خدا با ایشان خواهد بود» و «هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.‏» ناکاملی  انسان‌ها و درد و رنج،‏ به گذشته تعلّق خواهد داشت؛‏ «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏.‏

نیروهای شیطانی از میان خواهند رفت

‏«او [عیسی مسیح] اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدّت هزار سال در بند نهاده،‏ به چاه بی‌انتها انداخت و درِ آن را به رویش بسته،‏ مُهر و موم کرد تا او دیگر نتواند ملّتها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد.‏»—‏مکاشفه ۲۰:‏۲،‏ ۳‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

با به بند کشیدن شیطان و فرشتگان شریر و انداختن آنان در «چاه» یعنی مکانی که در آن هیچ فعالیت و کاری صورت نمی‌گیرد،‏ جامعهٔ بشری از تأثیرات آنان به دور می‌ماند.‏ آنان دیگر نمی‌توانند با نقشه‌های شریرانه‌شان زندگی انسان‌ها را تحت کنترل خود در آورند.‏ به راستی که زندگی در دنیایی فراغ از هر گونه نفوذ شیطان و نیروهای شیطانی به ما آرامش و تسلّی می‌بخشد!‏

‏«روزهای آخر» به پایان خواهد رسید

‏«روزهای آخر» با زمان به خصوصی که عیسی آن را «مصیبت عظیم» خواند،‏ به پایان می‌رسد.‏ او گفت:‏ «در آن زمان چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که مانندش از آغاز جهان تا کنون روی نداده،‏ و هرگز نیز روی نخواهد داد.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۲۱‏.‏

این مصیبت،‏ از این نظر مهیب و عظیم خواهد بود که بلاها و فاجعه‌هایی بی‌سابقه رخ خواهد داد.‏ این وقایع در «نبردِ روزِ عظیمِ خدای قادر مطلق» به اوج خود می‌رسد؛‏ آن روز «حارمَگِدّون» خوانده می‌شود.‏—‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏.‏

عاشقان راستی و عدالت از هر جای دنیا مشتاقند که پایان نظام شریر کنونی را ببینند.‏ در ادامه به بررسی بخشی از برکاتی می‌پردازیم که پادشاهی خدا آن را به آنان می‌بخشد.‏

خدا حتی برکات دیگری به ما خواهد بخشید

‏«جماعتی عظیم» از مصیبت عظیم نجات یافته،‏ به دنیای جدید و پر از صلح و آرامش وارد می‌شوند:‏ کلام خدا می‌گوید که «جماعتی عظیم» و بی‌شمار ‹از مصیبت عظیم› نجات می‌یابند و به دنیای جدید که در آن عدالت حکمفرماست،‏ وارد می‌شوند.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۰،‏ ۱۴؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۱۳‏)‏ آنان نجات خود را به عیسی مسیح،‏ یعنی ‹برهٔ خدا که گناه را از جهان برمی‌گیرد› نسبت می‌دهند.‏—‏یوحنا ۱:‏۲۹‏.‏

نجات‌یافته‌گان از آموزش الٰهی فواید بسیار خواهند برد:‏ در دنیای جدید،‏ بر روی زمین «دانش و حکمت خدا پُر خواهد بود.‏» (‏اِشَعْیا ۱۱:‏۹‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ این آموزش الٰهی شامل تعلیماتی است که به نجات‌یافته‌گان می‌آموزد که چگونه با یکدیگر در مسالمت و آرامش زندگی کنند.‏ همچنین آنان پی می‌برند که به چه طرقی از محیط پیرامونشان بهره گیرند و از آن محافظت کنند.‏ خدا به ما وعده می‌دهد:‏ «من یَهُوَه خدای تو هستم و تو را تعلیم می‌دهم تا سود ببری و تو را به راهی که باید بروی هدایت می‌نمایم.‏»—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷‏.‏

عزیزان ازدست‌رفته‌مان به زندگی باز می‌گردند:‏ زمانی که عیسی بر روی زمین بود،‏ ایلعازَر دوست عزیزش درگذشت.‏ اما عیسی او را به زندگی بازگرداند.‏ (‏یوحنا ۱۱:‏۱،‏ ۵،‏ ۳۸-‏۴۴‏)‏ عیسی با این معجزهٔ خود نشان داد که چگونه در لوای پادشاهی خدا،‏ مردگان را در ابعادی وسیع‌تر به زندگی باز خواهد گرداند.‏—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

عدالت و صلح سرانجام برقرار خواهد شد و تمامی زمین را فرا خواهد گرفت:‏ تحت لوای پادشاهی خدا هر گونه بی‌قانونی و هرج‌ومرج به گذشته تعلّق خواهد داشت.‏ چرا می‌توان چنین اطمینانی داشت؟‏ زیرا عیسی که می‌تواند افکار ما را بخواند،‏ از این توانایی‌اش بهره خواهد گرفت و در میان عادلان و شریران داوری خواهد کرد.‏ آنانی که نمی‌خواهند از شرارت دست کشند،‏ نمی‌توانند در دنیای جدید به زندگی خود ادامه دهند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۹،‏ ۱۰؛‏ اِشَعْیا ۱۱:‏۳،‏ ۴؛‏ ۶۵:‏۲۰؛‏ مَتّی ۹:‏۴‏.‏

نکاتی که ما در اینجا مورد بررسی قرار دادیم،‏ تنها بخشی کوچک از برکاتی است که در دنیای جدید شامل حالمان خواهد شد و کتاب مقدّس به ما وعده داده است.‏ زمانی که پادشاهی خدا بر روی زمین حکمفرما شود،‏ ‹فراوانیِ صلح› سرانجام برقرار خواهد شد و تمامی زمین را فرا خواهد گرفت.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۲۹‏)‏ تمامی عوامل درد و رنج بشر که انسان‌ها را به ستوه آورده است،‏ از میان خواهد رفت.‏ ما می‌توانیم از این امر اطمینان کامل داشته باشیم،‏ زیرا در کلام خدا آمده است:‏ «اینک همه چیز را نو می‌سازم.‏ .‏ .‏ .‏ این سخنان درخور اعتماد است و راست است.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۵‏.‏