برج دیده‌بانی مه ۲۰۱۳ | یا زندگی‌ای پرمفهوم امکان‌پذیر است؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا واقعاً می‌توان در این دنیا زندگی‌ای پرمفهوم داشت؟‏

به خصوص هنگام رویارویی‌با درد و رنج‌های زندگی نیاز داریم بدانیم که آیا واقعاً می‌توان زندگی‌ای پرمفهوم داشت.‏

موضوع اصلی این شماره

عیسی کلید رسیدن به زندگی‌ای

به چهار جنبه از زندگی عیسی توجه کنید که به زندگی او مفهوم و معنا می‌بخشید.‏

موضوع اصلی این شماره

داشتن زندگی‌ای پرمفهوم با پیروی کردن از سرمشق عیسی و پندهای او

سرگذشت زندگی این افراد نشان می‌دهد که بکار بستن پندهای سخنرانی معروف عیسی به زندگی مفهوم و معنا می‌بخشد.‏

آیا می‌دانستید که

چرا نِینَوا «شهر خون‌ریز» خوانده شد؟‏ یهودیان به چه منظوری در اطراف بام خانه‌هایشان دیواری محافظ می‌ساختند؟‏

بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«کدام حکم شریعت،‏ مهمترین همه است؟‏»‏

آنچه خدا از ما انتظار دارد در یک کلمه خلاصه می‌شود.‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

‏«خشن و زورگو بودم»‏

اسا علی‌رغم موفقیت‌هایش در موسیقی در زندگی‌اش احساس خلاء می‌کرد.‏ بیایید ببینید که این خوانندهٔ هوی متال چگونه شادی و سعادت واقعی را یافت.‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

نوح «با خدا راه می‌رفت»‏

از نوح،‏ همسر و خانواده‌اش چه می‌آموزیم؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا شاهدان یَهُوَه فکر می‌کنند که فقط آنان نجات خواهند یافت؟‏

کتاب مقدّس شرح می‌دهد که به چه کسانی فرصت نجات داده خواهد شد.‏