مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره:‏ از موسی چه می‌آموزیم؟‏

موسی کیست؟‏

موسی کیست؟‏

هنگامی که نام موسی را می‌شنوید چه تصویری از او در ذهنتان تداعی می‌شود؟‏

  • نوزادی که مادرش او را در سبدی پنهان و بر روی رود نیل رها کرد؟‏

  • پسری که دختر فرعون او را در دربار پرعظمت مصر بزرگ کرد،‏ اما او هیچ گاه فراموش نکرد که اسرائیلی است؟‏

  • مردی که به مدت ۴۰ سال در مِدیان چوپانی کرد؟‏

  • مردی که با یَهُوَه * از میان بوتهٔ آتشین گفتگویی داشت؟‏

  • مردی که در مقابل پادشاه مصر ایستاد و با شهامت،‏ خواهان آزادی اسرائیلیان از بردگی مصریان شد؟‏

  • مردی که به فرمان خدا،‏ ده بلایی را اعلام کرد که به دلیل سرپیچی پادشاه مصر،‏ بر این سرزمین وارد شد؟‏

  • مردی که خروج عظیم اسرائیلیان را از مصر رهبری کرد؟‏

  • مردی که خدا در شکافتن دریای سرخ از او استفاده کرد؟‏

  • مردی که ده فرمان را از طرف خدا به اسرائیلیان داد؟‏

موسی در زندگی‌اش تمام این ماجراها و بسیاری از ماجراهای دیگر را پشت سر گذاشت.‏ پس جای تعجب نیست که مسیحیان،‏ یهودیان و مسلمانان برای این مردِ باایمان،‏ احترام و ارزش فراوان قائلند.‏

بی‌تردید،‏ موسی پیامبری بود که «کارهای مهیب» انجام داد.‏ (‏تثنیه ۳۴:‏۱۰-‏۱۲‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ او اجازه داد که خدا از او به شکلی فوق‌العاده استفاده کند.‏ موسی مردی عادی بود.‏ انسانی مانند الیاس نبی،‏ ‹انسانی همچون ما،‏› با همین احساس و عواطف.‏ (‏یعقوب ۵:‏۱۷‏)‏ او نیز با بسیاری از مشکلاتی که ما امروزه با آن مواجه‌ایم،‏ دست و پنجه نرم کرد و توانست بر آن غالب آید.‏

اما موسی واقعاً چگونه توانست با تمام مشکلات زندگی روبرو شود؟‏ در ادامه به سه خصوصیت بارز او می‌پردازیم و خواهیم دید که او چگونه چنین خصوصیاتی را از خود نشان داد و ما از سرگذشت زندگی‌اش چه می‌آموزیم.‏

^ بند 7 یَهُوَه،‏ نام خداست که در کتاب مقدّس به آن اشاره شده است.‏