مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

موسی—‏مردی باایمان

موسی—‏مردی باایمان

ایمان چیست؟‏

«ایمان» در کتاب مقدّس اعتقادی راسخ بر پایهٔ دلایلی محکم تعریف شده است.‏ شخصی که به خدا ایمان می‌ورزد،‏ اطمینان دارد که او تمام وعده‌های خود را به تحقق می‌رساند.‏

موسی چگونه ایمانی داشت؟‏

موسی در تمام جوانب زندگی‌اش نشان داد که به وعده‌های خدا ایمان دارد.‏ (‏پیدایش ۲۲:‏۱۵-‏۱۸‏)‏ او می‌توانست در رفاه و آسایش به سر برد و از زندگی‌ای تجمّلی و پرزرق و برق در مصر لذّت برد،‏ اما موسی داشتن چنین زندگی‌ای را رد کرد و «آزار دیدن با قوم خدا را بر لذتِ زودگذرِ گناه ترجیح داد.‏» (‏عبرانیان ۱۱:‏۲۵‏)‏ آیا او تصمیمی آنی و نسنجیده گرفت؛‏ تصمیمی که بعدها از آن پشیمان شود؟‏ خیر،‏ زیرا کتاب مقدّس در مورد موسی می‌گوید:‏ «آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت.‏» (‏عبرانیان ۱۱:‏۲۷‏)‏ موسی هیچ گاه از تصمیمش که بر اساس ایمان به وعده‌های خدا بود،‏ پشیمان نگشت.‏

موسی همچنین به دیگران یاری می‌رساند که ایمانی قوی داشته باشند.‏ به این نمونه توجه کنید.‏ هنگامی که سپاهیان مصر،‏ اسرائیلیان را تعقیب می‌کردند و آنان در میان ارتش مصر و دریای سرخ قرار گرفته بودند،‏ به نظر می‌رسید که به دام افتاده‌اند و نابودی‌شان نزدیک است.‏ اسرائیلیان از ترس و وحشت فریاد برآوردند و به یَهُوَه و موسی متوسل شدند.‏ اما موسی چه می‌توانست بکند؟‏

موسی شاید از این که خدا می‌خواست دریای سرخ را از هم بشکافد و راهی را برای نجات اسرائیلیان فراهم کند،‏ اطلاع چندانی نداشت.‏ اما او اطمینان داشت که خدا یقیناً به شکلی قومش را رهایی خواهد داد.‏ موسی می‌خواست که اسرائیلیان نیز چنین ایمانی به یَهُوَه داشته باشند.‏ از این رو به آنان گفت:‏ ‹نترسید!‏ بایستید و ببینید چگونه یَهُوَه امروز شما را نجات می‌دهد.‏› (‏خروج ۱۴:‏۱۳‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ آیا موسی توانست ایمان آنان را تقویت کند؟‏ مسلّماً،‏ زیرا کتاب مقدّس نه تنها در مورد موسی بلکه در مورد تمام اسرائیلیان می‌گوید:‏ «با ایمان بود که قوم از میان دریای سرخ همچون زمینی خشک گذشتند.‏» (‏عبرانیان ۱۱:‏۲۹‏)‏ ایمان موسی نه تنها برای خود او مفید بود،‏ بلکه برای همهٔ کسانی که به اهمیت این امر پی بردند،‏ نیز مفید بود.‏

از ایمان موسی چه می‌آموزیم؟‏

ما می‌توانیم در زندگی‌مان با تمرکز کردن بر وعده‌های خدا،‏ موسی را سرمشق قرار دهیم.‏ برای نمونه،‏ خدا به ما وعده داده است که اگر در زندگی‌مان پرستش او را در درجهٔ اول اهمیت قرار دهیم،‏ به نیازهای مادی ما رسیدگی می‌کند.‏ (‏مَتّی ۶:‏۳۳‏)‏ داشتن چنین دیدی در زندگی چندان آسان نیست،‏ زیرا بسیاری در پی مال و منال این دنیا هستند.‏ اما می‌توانیم مطمئن باشیم که چنانچه بکوشیم که زندگی ساده‌ای داشته باشیم و بر پرستش خدا تمرکز کنیم،‏ او نیازهای اصلی ما را فراهم خواهد کرد.‏ یَهُوَه خدا به ما چنین وعده‌ای داده است:‏ «تو را هرگز وا نخواهم گذاشت،‏ و هرگز ترک نخواهم کرد.‏»—‏عبرانیان ۱۳:‏۵‏.‏

ما همچنین می‌توانیم با جدّیت به دیگران یاری رسانیم تا آنان نیز ایمانشان را قوی‌تر سازند.‏ برای مثال،‏ پدران و مادران خردمند و باتدبیر تشخیص می‌دهند که از فرصتی بی‌نظیر برخوردارند تا به فرزندانشان کمک کنند که به خدا ایمان ورزند.‏ والدین باید از همان اوان کودکی به فرزندانشان بیاموزند که خدایی وجود دارد.‏ او به آنان می‌آموزد که معیارهای بد را از خوب تشخیص دهند.‏ به علاوه آنان باید واقعاً اطمینان داشته باشند که پیروی از این معیارها بهترین راه زندگی است.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ پدران و مادران چه هدیهٔ پرارزشی می‌توانند به فرزندانشان دهند؟‏ آنان می‌توانند به فرزندانشان در راه داشتن ایمان به خدای یکتا یاری رسانند؛‏ خدایی که «هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.‏»—‏عبرانیان ۱۱:‏۶‏.‏