برج دیده‌بانی مارس ۲۰۱۳ | از موسی چه می‌آموزیم؟‏

در این مقلات سه خصوصیت بارز موسی مورد بررسی قرار داده می‌شود.‏

موضوع اصلی این شماره

موسی کیست؟‏

مسیحیان،‏ یهودیان،‏ مسلمانان و بسیاری دیگر برای این مردِ باایمان،‏ احترام و ارزش فراوان قائلند.‏ در مورد او چه می‌دانید؟‏

موضوع اصلی این شماره

موسی—‏مردی باایمان

موسی ایمانی قوی داشت زیرا زندگی‌اش بر وعده‌های خدا متمرکز بود.‏ شما چگونه می‌توانید چنین ایمانی داشته باشید؟‏

موضوع اصلی این شماره

موسی—‏مردی متواضع

بسیاری تواضع و فروتنی را نقطهٔ ضعف می‌پندارند.‏ نظر خدا در این مورد چیست؟‏ موسی چگونه نشان داد که فردی متواضع است؟‏

موضوع اصلی این شماره

مردی—‏با محبت

موسی به خدا و قوم اسرائیل عشق و محبت خود را ابراز داشت.‏ از سرگذشت زندگی او چه درس‌هایی می‌توانیم بگیریم؟‏

بیایید به خدا نزدیک شویم

‏«او .‏ .‏ .‏ خدای زندگان است»‏

خدا با بازگرداندن مردگان،‏ قدرت مرگ را خنثی خواهد کرد.‏ تا چه حد می‌توان به این وعدهٔ خدا اطمینان داشت؟‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

‏«آنان می‌خواستند که من خود به درستی تعالیم کتاب مقدس پی برم»‏

لویز آلفونسو می‌خواست میسیونری مورمون شود.‏ مطالعه و بررسی تعالیم کتاب مقدس بر هدف و زندگی او چه تأثیری داشت؟‏

سعادت را به خانۀ خود آورید

رویارویی با مشکلات مراقبت از فرزند ناتوان و معلول

سه موقعیت متفاوت را در نظر گیرید که ممکن است شما نیز با آن روبرو باشید و ببینید که توصیه‌های کتاب مقدس چگونه می‌تواند به شما کمک کند.‏

‏«کتاب یهودا» چیست؟‏

آیا یهودا،‏ کسی که به عیسی خیانت کرد،‏ این کتاب را نوشته است؟‏ آیا این امر باید بر دید ما از مسیح و تعالیم او تأثیر بگذارد؟‏

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدس

آیا خدا که آفریدگار عالم است،‏ شیطان را آفرید؟‏ تعلیم کتاب مقدس را در این مورد بررسی کنید.‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا شاهدان یَهُوَه مسیحی هستند؟‏

توجه کنید که چرا شاهدان یَهُوَه مسیحی محسوب می‌شوند و آنان چه تفاوتی با دیگر مذاهب مسیحی دارند.‏