مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

در روز داوری چه روی خواهد داد؟‏

در روز داوری چه روی خواهد داد؟‏

 آنچه از کلام خدا می‌آموزیم

در روز داوری چه روی خواهد داد؟‏

این مقاله به سؤالاتی می‌پردازد که شاید شما نیز به آن فکر کرده باشید و نشان می‌دهد که با خواندن کدام آیات کتاب مقدّس،‏ می‌توانید پاسخ را بیابید.‏ شاهدان یَهُوَه مایلند که پاسخ پرسش‌های زیر را با شما بررسی کنند.‏

۱.‏ روز داوری چیست؟‏

همان طور که در این تصویر نشان داده می‌شود،‏ بسیاری از روز داوری این تصوّر را دارند که میلیاردها نفر به درگاه خدا فرا خوانده می‌شوند تا مطابق با اعمالشان داوری شوند؛‏ گروهی به بهشت می‌روند.‏ گروهی دیگر به جهنم می‌روند تا عذاب کشند.‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که هدف از روز داوری،‏ نجات انسان‌ها از بی‌عدالتی است.‏ (‏مزمور ۹۶:‏۱۳‏)‏ خدا،‏ عیسی را برای داوری برگزیده است.‏ او عدالت را دوباره در میان انسان‌ها برقرار خواهد کرد.‏—‏ اِشَعْیا ۱۱:‏۱-‏۵؛‏ اعمال ۱۷:‏۳۱ خوانده شود.‏

۲.‏ در روز داوری عدالت چگونه دوباره برقرار خواهد شد؟‏

زمانی که اولین انسان یعنی آدم،‏ آگاهانه از خدا نافرمانی کرد،‏ تمام نوادگان خود را به گناه،‏ درد و رنج و مرگ محکوم کرد.‏ (‏رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ برای از میان برداشتن این بی‌عدالتی،‏ عیسی میلیاردها نفر را از مرگ به زندگی باز می‌گرداند.‏ کتاب مکاشفه نشان می‌دهد که این امر در طی حکومت هزار سالهٔ عیسی مسیح به وقوع خواهد پیوست.‏—‏ مکاشفه ۲۰:‏۴،‏ ۱۱،‏ ۱۲ خوانده شود.‏

آنانی که به زندگی باز خواهند گشت،‏ بر اساس اعمالی که پیش از مرگشان انجام داده‌اند،‏ داوری نمی‌شوند.‏ آنان بر پایهٔ «طومارهایی» که در کتاب مکاشفه باب ۲۰ به آن اشاره شده است،‏ تعلیم خواهند گرفت.‏ پس داوری آنان بر اساس اعمالشان در آن زمان خواهد بود.‏ (‏رومیان ۶:‏۷‏)‏ بر اساس گفتهٔ پولُس رسول کسانی که به زندگی باز می‌گردند،‏ از این فرصت برخوردار می‌شوند که در مورد خدا بیاموزند؛‏ این گروه هم از «نیکان» و هم از «بدان» خواهند بود.‏—‏ اعمال ۲۴:‏۱۵ خوانده شود.‏

 ۳.‏ نتیجهٔ روز داوری چه خواهد شد؟‏

آنانی که چشم از جهان فرو بسته‌اند و هیچ گاه در مورد خدا آموزش ندیده‌اند و به او خدمت نکرده‌اند،‏ از این فرصت برخوردار می‌شوند که خود را تغییر دهند و اعمالی هماهنگ با خواست خدا انجام دهند.‏ اگر چنین کنند،‏ در آن زمان زندگی‌شان برای همیشه «به حیات می‌انجامد.‏» اما برخی از آنانی که به زندگی باز می‌گردند،‏ نمی‌خواهند معیارهای یَهُوَه را بیاموزند.‏ این گروه به «قیامتی که مکافات در پی دارد» محکوم می‌شوند.‏—‏ یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ اِشَعْیا ۲۶:‏۱۰؛‏ ۶۵:‏۲۰ خوانده شود.‏

در پایان روز داوری که به مدت هزار سال به طول می‌انجامد،‏ یَهُوَه تمامی انسان‌های مطیع را به وضعیتی برمی‌گرداند که آدم و حوّا آن را از دست دادند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۴-‏۲۸‏)‏ به راستی چه امید شگرفی برای همهٔ مطیعان!‏ در آزمایش نهایی،‏ خدا شیطان را از زندانی که به مدت هزار سال در آن محبوس خواهد بود،‏ رها خواهد کرد.‏ شیطان بار دیگر خواهد کوشید که مردم را از پرستش یَهُوَه منحرف کند،‏ اما آنانی که به دام شیطان نمی‌افتند،‏ تا ابد بر روی زمین زندگی خواهند کرد.‏—‏ اِشَعْیا ۲۵:‏۸؛‏ مکاشفه ۲۰:‏۷-‏۹ خوانده شود.‏

۴.‏ انسان‌ها از چه روز داوری دیگری بهره خواهند برد؟‏

در کتاب مقدّس همچنین عبارت «روز داوری» در مضمونی دیگر بکار رفته است و این روز به رویدادی نسبت داده می‌شود که به نظام کنونی این جهان پایان می‌دهد.‏ این روز همچون «طوفان نوح» ناگهانی خواهد بود.‏ در این طوفان،‏ بدی و شرارت از روی زمین محو شد.‏ جای بسی خوشحالی است که نابودی قریب‌الوقوعِ «بی‌دینان» راه را برای جامعه‌ای نوین هموار می‌کند؛‏ جامعه‌ای که در آن عدالت و «پارسایی» حکمفرما خواهد بود.‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۶،‏ ۷،‏ ۱۳ خوانده شود.‏

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات ۲۱۲-‏۲۱۵ این کتاب‏،‏ آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس‏،‏ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه فرمایید.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۶]‏

‏«داوری نهایی» اثر گوستاو دورِ،‏ ۱۸۳۲-‏۱۸۸۳

‏[سطر اعتبار]‏

Engravings by Doré