مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتابی تاریخی،‏ نه افسانه‌ای

کتابی تاریخی،‏ نه افسانه‌ای

 کتابی تاریخی،‏ نه افسانه‌ای

‏«همه چیز را از آغاز به‌دقّت بررسی کرده‌ام.‏»—‏لوقا ۱:‏۳‏.‏

چرا کتاب مقدّس،‏ کتابی متفاوت است؟‏ حکایت‌ها و افسانه‌ها،‏ داستان‌های جالبی را تعریف می‌کنند،‏ بدون این که از زمان و مکان دقیق اتفاقات و شخصیت‌های تاریخی نامی برند.‏ در مقابل،‏ کتاب مقدّس به بسیاری از اطلاعات تاریخی اشاره می‌کند که به خواننده اطمینان می‌دهد که گفته‌های این کتاب «بی‌نظیر و درست است.‏»—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۶۰‏،‏ مزامیر به زبان امروزی،‏ * ترجمهٔ هریسون.‏

به نمونه‌ای توجه کنید:‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «نَبُوکَدْنَصَّر،‏ پادشاه بابل،‏ .‏ .‏ .‏ یَهُویاکین را [پادشاه یهودا را به اسارت] به بابل برد.‏» بعدها «اَوِیلْ مَرُوْدَک،‏ پادشاه بابل،‏ در سالی که پادشاه شد،‏ یَهُویاکین،‏ پادشاه یهودا را از زندان» آزاد ساخت.‏ به علاوه «قسمت هر روز در روزش،‏ در تمامی ایّام عمرش [عمر یَهُویاکین] از جانب پادشاه به او داده می‌شد.‏»—‏۲پادشاهان ۲۴:‏۱۱،‏ ۱۵؛‏ ۲۵:‏۲۷-‏۳۰‏.‏

باستان‌شناسان چه کشفیاتی کرده‌اند؟‏ باستان‌شناسان در میان خرابه‌های شهر باستانی بابِل،‏ سنگ نبشته‌هایی را یافته‌اند که به تاریخ دقیق حکومت نَبُوکَدْنَصَّر دوم اشاره می‌کند.‏ روی این سنگ نبشته‌ها لیستی از زندانیان و عدهٔ دیگری حک شده بود که بین آنان سهمیهٔ غذایی تقسیم می‌شد و از نظر غذایی به خانوادهٔ سلطنتی وابسته بودند.‏ در این لیست نام «یهوکین [یَهُویاکین]» که «پادشاه سرزمین یهود (‏یهودا)‏ بود» و نام خانواده‌اش نیز برده شده بود.‏ در مورد جانشین نَبُوکَدْنَصَّر،‏ اَوِیلْ مَرُوْدَک چه می‌توان گفت؟‏ باستان‌شناسان در نزدیکی شهر شوش گلدانی یافتند که روی آن نوشته‌ای حک شده بود،‏ به این قرار:‏ «کاخ امیل مردوک [اَوِیلْ مَرُوْدَک]،‏ پادشاه بابِل،‏ پسر نَبُوکَدْنَصَّر،‏ پادشاه بابِل.‏»‏

نظر شما چیست؟‏ آیا کتاب مذهبی دیگری را می‌شناسید که مشخصاً و دقیقاً به اطلاعاتی تاریخی اشاره کند یا این که کتاب مقدّس را کتابی بی‌نظیر می‌دانید؟‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 3 به زبان فارسی ترجمه نشده است.‏

‏[نکتهٔ برجسته‌شده در صفحهٔ ۵]‏

‏«اطلاعاتی که این کتاب در مورد زمان و مکان اتفاقات می‌دهد،‏ دقیق‌تر و معتبرتر از هر نوشتهٔ باستانی است.‏»​—‏ «تحقیق علمی‌ای در عهد عتیق»‏ *‏،‏ روبرت ویلسون

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 10 به زبان فارسی ترجمه نشده است.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۵]‏

سنگ نبشتهٔ بابِلی که از یَهُویاکین پادشاه یهودا نام می‌برد

‏[سطر اعتبار در صفحهٔ ۵]‏

© bpk, Berlin/Vorderasiatisches Museum, SMB/Olaf M. Tessmer/Art Resource, NY