مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا خدا در مکانی خاص مسکن دارد؟‏

آیا خدا در مکانی خاص مسکن دارد؟‏

 پاسخ به سؤالات خوانندگان

آیا خدا در مکانی خاص مسکن دارد؟‏

▪ ادیان مختلف معتقدند که همزمان،‏ خدا در همه جا حضور دارد.‏ برای نمونه،‏ در «دایرة‌المعارف جدید کاتولیکی»‏ * در مورد خدا آمده است:‏ «او در هر جا حاضر است و در همه چیز وجود دارد.‏» همچنین جان وزلی،‏ بینانگذار کلیسای متدیست،‏ سخنرانی‌ای را با این عنوان تنظیم کرد:‏ «حضور خدا در همه جا.‏» او در متن سخنرانی‌اش به این امر اشاره کرد که «هیچ جایی را در عالم نمی‌توان یافت که خدا در آنجا نباشد؛‏ چه در عالمی که قابل رویت است،‏ چه در عالمی که قابل رویت نیست.‏»‏

اما،‏ کتاب مقدّس چه تعلیم می‌دهد؟‏ آیا این کتاب تعلیم می‌دهد که خدا همزمان در همه جا حاضر است،‏ چه در آسمان،‏ چه بر روی زمین و حتی در وجود انسان؟‏

طبق کتاب مقدّس،‏ خدا در مکانی خاص سکونت دارد و آن در آسمان است.‏ سلیمان پادشاه به خدا دعا کرد و چنین گفت:‏ «آنگاه از آسمان که مکان سکونت توست،‏ بشنو.‏» (‏۱پادشاهان ۸:‏۴۳‏)‏ عیسی نیز به شاگردانش آموخت که در دعا خدا را چنین خطاب کنند:‏ «ای پدر ما که در آسمانی.‏» ‏(‏مَتّی ۶:‏۹‏)‏ عیسی،‏ پس از رستاخیزش «به خودِ آسمان داخل شد تا .‏ .‏ .‏ در حضور خدا ظاهر شود.‏»—‏عبرانیان ۹:‏۲۴‏.‏

این آیات به وضوح نشان می‌دهند که یَهُوَه خدا در همه جا سکونت ندارد،‏ بلکه فقط در آسمان.‏ اما منظور از «آسمان» جو اطراف کرهٔ زمین یا فضاهای بالاتر از آن نیست،‏ زیرا که آن‌ها گنجایش آفریدگار عالم را ندارند.‏ (‏۱پادشاهان ۸:‏۲۷‏)‏ کتاب مقدّس به ما می‌آموزد که ‏«‏خدا روح است.‏» (‏یوحنا ۴:‏۲۴‏)‏ او در «آسمان» یا عالمی سکونت دارد که از جهان مادی ما جداست.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۴۴‏.‏

پس،‏ معنی آیاتی که ظاهراً نشان می‌دهند که خدا در همه جا حاضر است،‏ چیست؟‏ برای مثال،‏ داود در مزمور ۱۳۹:‏۷-‏۱۰ در مورد خدا چنین گفت:‏ «از روح تو کجا بروم؟‏ و از حضور تو کجا بگریزم؟‏ اگر به آسمان صعود کنم،‏ تو آنجا هستی!‏ و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی!‏ اگر بال‌های سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم،‏ در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود.‏» آیا این آیات نشان می‌دهند که خدا در همه جا حاضر است؛‏ در هر جایی که داود به آن اشاره کرد؟‏

جالب است که داود در ابتدا پرسید:‏ ‏«از روح تو کجا بروم؟‏»‏ * خدا با استفاده از روح‌القدسش،‏ می‌تواند همه چیز را ببیند و در همه جا قدرت خود را نشان دهد.‏ او احتیاج ندارد که خود به آن مکان برود یا در آن مکان سکونت کند.‏ این موضوع را می‌توان با یک مثال روشن‌تر ساخت.‏ در طی سال‌های اخیر دانشمندان توانسته‌اند خاک سیّارهٔ مارس را بررسی کنند،‏ با این که این سیّاره میلیون‌ها کیلومتر از کرهٔ زمین فاصله دارد.‏ آن‌ها شخصاً به این سیّاره نرفته‌اند،‏ بلکه سفینه‌ای را به منظور پژوهش به آنجا فرستاده‌اند تا تصاویری دقیق و اطلاعاتی را به زمین مخابره کند.‏

به همین شکل،‏ لزومی ندارد که یَهُوَه خدا در همه جا حضور داشته باشد تا بداند که در هر نقطه از عالم چه روی می‌دهد.‏ کلام خدا می‌گوید:‏ «هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست.‏» (‏عبرانیان ۴:‏۱۳‏)‏ آری،‏ نیروی فعال یَهُوَه یا روح‌القدس او می‌تواند در همه جا باشد.‏ از این رو،‏ یَهُوَه قادر است همه چیز را ببیند و از «مسکن مقدّس خود» که در آسمان است،‏ مقصودش را به انجام برساند.‏—‏تثنیه ۲۶:‏۱۵‏.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 3 این کتاب به فارسی ترجمه نشده است.‏

^ بند 8 واژهٔ عبری‌ای که در اینجا «روح» ترجمه شده است،‏ به نیروی فعال خدا اشاره می‌کند؛‏ نیرویی که خدا برای به انجام رساندن خواست خود به کار می‌گیرد.‏

‏[صاحب امتیاز تصویر در صفحهٔ ۳۲]‏

IAC/​RGO/​David Malin Images