مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

در مورد چه اموری باید دعا کرد؟‏

در مورد چه اموری باید دعا کرد؟‏

۴

در مورد چه اموری باید دعا کرد؟‏

بسیاری بر این عقیده‌اند که دعای نمونهٔ عیسی که دعای سَرور نیز نامیده می‌شود،‏ در میان مسیحیان بیشتر از هر دعای دیگری رواج دارد.‏ گذشته از درستی یا نادرستی این امر،‏ بسیاری از دعای نمونه درک درستی ندارند.‏ میلیون‌ها نفر روزانه و حتی چندین بار در روز از روی عادت این دعا را تکرار می‌کنند.‏ اما منظور عیسی آن نبود که باید به این شکل دعا کرد.‏ چرا می‌توان چنین گفت؟‏

عیسی پیش از اشاره به دعای نمونه،‏ چنین گفت:‏ «هنگام  دعا،‏ عباراتی توخالی تکرار مکنید.‏» (‏مَتّی ۶:‏۷‏)‏ اگر هدف عیسی از بیان دعای نمونه،‏ تنها حفظ و تکرار یک سری کلمات بود آیا این مطلب با سخنان او در آیهٔ بالا تناقض  نداشت؟‏ به طور حتم.‏ در حقیقت عیسی به ما آموزش می‌دهد که در مورد چه اموری دعا کنیم و چه اموری را در دعاهایمان در درجهٔ اوّل اهمیت قرار دهیم.‏ بیاید با هم نگاهی دقیق‌تر به دعای نمونهٔ عیسی بیندازیم که در مَتّی ۶:‏۹-‏۱۳ نوشته شده  است.‏

‏«ای پدر ما که در آسمانی،‏ نام تو مقدّس باد.‏»‏

عیسی به پیروانش یادآوری می‌کند که تمامی دعاها باید رو به پدر آسمانی‌اش یَهُوَه باشد.‏ اما چرا نام خدا این قدر اهمیت دارد و چرا باید پاک و مقدّس شود؟‏

از همان آغاز تاریخ بشر،‏ نام مقدّس خدا با دروغ و ناراستی آلوده شده است.‏ شیطان،‏ دشمن خدا،‏ یَهُوَه را حاکمی دروغگو و خودخواه خوانده است که حق حکمرانی بر مخلوقاتش را ندارد.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱-‏۶‏)‏ بسیاری با شیطان همدست شده‌اند و تعلیم می‌دهند که خدا سرد،‏ ظالم و انتقام‌جوست یا این که وجود خدا را به عنوان آفریدگار جهان رد می‌کنند.‏ گروهی دیگر نام او را مورد حمله قرار داده‌اند؛‏ به این شکل که این نام را از ترجمه‌های کتاب مقدّس حذف کرده‌اند و استفاده از آن را قدغن نموده‌اند.‏

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که خدا به تمامی این ادعاهای نادرست پاسخ خواهد داد و نامش را از هر گونه بدنامی پاک خواهد کرد.‏ (‏حِزْقِیال ۳۹:‏۷‏)‏ با انجام این کار،‏ او تمامی مشکلات و نیازهای شما را نیز بر طرف خواهد کرد.‏ چگونه؟‏ سخنان بعدی عیسی در دعای نمونه،‏ جواب این سؤال را می‌دهد.‏

‏«پادشاهی تو بیاید.‏»‏

امروزه در میان معلّمان و رهبران مذهبی در مورد ‹پادشاهی خدا› یعنی حکومت خدا اختلاف عقیدهٔ فراوان وجود دارد.‏ اما شنوندگان عیسی می‌دانستند که پیامبران خدا پیشگویی کرده بودند که مسیح یعنی نجات‌دهندهٔ منتخب خدا،‏ در حکومت خدا سلطنت خواهد کرد؛‏ حکومتی که دنیا را دگرگون خواهد ساخت.‏ (‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ دانیال ۲:‏۴۴‏)‏ حکومت خدا با آشکار کردن دروغ‌های شیطان،‏ نام خدا را پاک و مقدّس می‌سازد و سپس شیطان را سرنگون خواهد کرد و اعمالش را محو خواهد ساخت.‏ این حکومت به جنگ،‏ بیماری،‏ قحطی و گرسنگی و حتی مرگ پایان خواهد داد.‏ (‏مزمور ۴۶:‏۹؛‏ ۷۲:‏۱۲-‏۱۶؛‏ اِشَعْیا ۲۵:‏۸؛‏ ۳۳:‏۲۴‏)‏ زمانی که برای پادشاهی خدا دعا می‌کنید،‏ در حقیقت برای به تحقق رسیدن تمامی این وعده‌ها دعا می‌کنید.‏

‏«ارادهٔ تو،‏ چنانکه در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز به انجام رسد.‏»‏

سخنان عیسی نشان می‌دهد که انجام خواست خدا بر زمین،‏ همانند انجام خواست او در آسمان حتمی است.‏ عیسی،‏ پسر خدا در طی جنگی،‏ شیطان و یارانش را به زمین افکند.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹-‏۱۲‏)‏ این موضوع نشانگر آن است که هیچ چیز مانع انجام ارادهٔ خدا در آسمان نشده است.‏ این قسمت از دعای نمونه و قسمت‌های پیشین این دعا،‏ به ما کمک می‌کند تا مهم‌ترین نکته یعنی انجام ارادهٔ خدا را مد نظر داشته باشیم،‏ نه انجام خواست خود را.‏ عیسی با این که کامل و بی‌نقص بود به پدرش چنین دعا کرد:‏ «نه خواست من،‏ بلکه ارادهٔ تو انجام شود.‏» (‏لوقا ۲۲:‏۴۲‏)‏ آری،‏ خواست و ارادهٔ خداست که همواره بهترین برکات را نصیب مخلوقاتش کند.‏

‏«نان روزانهٔ ما را امروز به ما عطا فرما.‏»‏

سپس عیسی نشان داد که دعاهای ما نباید تنها مختص به موارد بالا باشد.‏ ما همچنین می‌توانیم برای نیازهای روزانهٔ خود به خدا دعا کنیم.‏ در حقیقت با انجام این کار به خود یادآوری می‌کنیم که خدا «بخشندهٔ حیات و نَفَس و هر چیز دیگر به جمیع آدمیان است.‏» (‏اعمال ۱۷:‏۲۵‏)‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که خدا همانند پدر و مادری مهربان است؛‏ او هر آنچه را که فرزندانش به آن نیاز دارند،‏ با کمال میل و رغبت برای آنان فراهم می‌کند.‏ او هیچ گاه درخواست‌هایی را که برای آنان مفید است،‏ رد نخواهد کرد.‏

‏«قرضهای [خطاهای] ما را ببخش.‏»‏

آیا همهٔ ما گناهکاریم و نیاز به بخشش داریم؟‏ امروزه بسیاری معنا و مفهوم گناه و اهمیت این موضوع را به درستی درک نمی‌کنند.‏ اما کتاب مقدّس نشان می‌دهد که گناه ریشهٔ مشکلات و سختی‌های ماست و مسبب اصلی مرگ است.‏ از آنجایی که با گناه متولّد می‌شویم،‏ همهٔ ما خطا و گناه می‌کنیم و تنها امیدمان به آینده،‏ بخشش خداست.‏ (‏رومیان ۳:‏۲۳؛‏ ۵:‏۱۲؛‏ ۶:‏۲۳‏)‏ این مایهٔ تسلّی است که کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «تو ای [یَهُوَه] نیکو و بخشنده هستی.‏» —‏ مزمور ۸۶:‏۵‏،‏ ترجمهٔ دری.‏

‏«از آن شرور رهاییمان ده.‏»‏

آیا به این امر واقفید که ما شدیداً به حمایت خدا نیازمندیم؟‏ بسیاری وجود «آن شرور» یعنی شیطان را به طور کلّی رد می‌کنند.‏ اما عیسی به ما می‌آموزد که شیطان،‏ موجودی واقعی است و حتی او را «رئیس این جهان» می‌خواند.‏ (‏یوحنا ۱۲:‏۳۱؛‏ ۱۶:‏۱۱‏)‏ شیطان این دنیا را به فساد و تباهی کشانده است و کنترل آن را هم در دست دارد.‏ او همچنین می‌خواهد شما را نیز منحرف سازد تا نتوانید رابطه‌ای نزدیک با پدر آسمانی‌تان،‏ یَهُوَه برقرار کنید.‏ (‏۱پِطرُس ۵:‏۸‏)‏ اما یَهُوَه از شیطان بسیار قوی‌تر است و با رغبت تمام،‏ از عاشقانش حمایت و محافظت می‌کند.‏

در این مقاله تنها به چند نکتهٔ اصلی از دعای نمونهٔ عیسی اشاره کردیم.‏ طبیعتاً در این بررسی کوتاه نمی‌توان به تمام اموری که برای آن دعا می‌کنیم،‏ پرداخت.‏ اوّل یوحنا ۵:‏۱۴ را به خاطر بسپارید.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «هر گاه چیزی بر طبق ارادهٔ وی درخواست کنیم،‏ ما را می‌شنود.‏» هیچ گاه فکر نکنید که نگرانی‌ها و مشکلات شما چنان سطحی و پیش‌پاافتاده است که دعا کردن در خصوص آن بی‌فایده است.‏ —‏ ۱پِطرُس ۵:‏۷‏.‏

در مورد مکان و زمان دعا چه می‌توان گفت؟‏ آیا اهمیتی دارد که در چه مکان و زمانی دعا کنیم؟‏