مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

با «روح دنیا» مقاومت کنید

با «روح دنیا» مقاومت کنید

 با «روح دنیا» مقاومت کنید

‏«ما روح جهان را نیافته‌ایم،‏ بلکه آن روح که از خداست.‏» —‏ ۱قر ۲:‏۱۲‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چرا در گذشته در بریتانیا برای هر معدن قناری نگهداری می‌کردند؟‏ ب)‏ چه خطری مسیحیان را تهدید می‌کند؟‏

در سال ۱۹۱۱ دولت بریتانیا قانونی برای امنیت جانی کارگران معدن زغال‌سنگ تصویب کرد.‏ این قانون مسئولان معادن را موظف می‌ساخت که برای هر معدن دو قناری نگهداری کنند.‏ به چه منظور؟‏ اگر در معدن انفجاری صورت می‌گرفت گروه نجات قناری‌ها را با خود به داخل معدن می‌بردند.‏ این پرندگان کوچک به گازهای سمی‌ای مانند مونواکسیدکربن بسیار حساسند و به مجرّد استنشاق چنین گازهایی واکنش نشان می‌دهند و به زمین می‌افتند.‏ این هشدار اوّلیه برای گروه نجات بسیار اهمیت داشت،‏ چرا که وجود گاز مونواکسیدکربن در خون مانع می‌شود که گلبول‌های قرمز اکسیژن را به بدن برسانند.‏ ناآگاهی از وجود این گاز بی‌رنگ و بی‌بو در هوا برای گروه نجات به قیمت جانشان تمام می‌شد.‏ زیرا بدون هیچ گونه عارضهٔ مسمومیت از هوش می‌رفتند و می‌مردند.‏

۲ پیروان مسیح نیز وضعیتی مشابه کارگران معدن دارند.‏ زمانی که عیسی به شاگردانش مسئولیت موعظه در دنیا را واگذار کرد به خوبی می‌دانست که آن‌ها را به محیطی پرمخاطره می‌فرستد؛‏ یعنی دنیای شیطان و جو مسمومی که در آن حاکم است.‏ (‏مت ۱۰:‏۱۶؛‏ ۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ عیسی چنان به اهمیت و جدیت این موضوع آگاه بود که شب قبل از مرگش برای شاگردانش  چنین دعا کرد:‏ «خواهش نمی‌کنم که ایشان را از جهان ببری،‏ بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری.‏» —‏ یو ۱۷:‏۱۵

۳،‏ ۴.‏ عیسی چه هشداری به شاگردانش داد،‏ و این هشدار چه اهمیتی برای ما دارد؟‏

۳ عیسی به پیروانش در خصوص تأثیرات کشندهٔ دنیای شیطان هشدار داد.‏ سخنان او به خصوص برای ما که در ایّام آخر زندگی می‌کنیم بسیار اهمیت دارد.‏ عیسی به پیروانش تأکید کرد:‏ «بیدار باشید تا .‏ .‏ .‏ از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.‏» (‏لو ۲۱:‏۳۴-‏۳۶‏)‏ باعث دلگرمی است که عیسی به شاگردانش وعدهٔ کمک بزرگی را داد؛‏ یعنی روح‌القدس که پدرش در اختیارشان می‌گذارد.‏ روح‌القدس آنان را تقویت می‌کرد و یاری می‌رساند که گفته‌های عیسی را به یاد آورند و هوشیار و بیدار باقی بمانند.‏ —‏ یو ۱۴:‏۲۶‏.‏

۴ برای ما چطور؟‏ آیا روح‌القدس امروزه هم ما را یاری می‌کند؟‏ اگر چنین است چگونه می‌توانیم آن را دریافت کنیم؟‏ منظور کتاب مقدّس از «روح دنیا» چیست و چگونه عمل می‌کند؟‏ ما چگونه می‌توانیم با «روح دنیا» مقاومت کنیم؟‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۲:‏۱۲ خوانده شود.‏

روح خدا یا روح دنیا

۵،‏ ۶.‏ روح‌القدس خدا چه کمکی به ما می‌کند و ما چگونه می‌توانیم آن را دریافت کنیم؟‏

۵ کمک روح‌القدس تنها به قرن اوّل محدود نمی‌شود.‏ روح خدا امروزه نیز به ما قدرت می‌بخشد تا به خدمت خود ادامه دهیم و مطابق خواست یَهُوَه عمل کنیم.‏ (‏روم ۱۲:‏۱۱؛‏ اعما ۱:‏۸‏)‏ همچنین روح‌القدس خصوصیات خوشایندی مثل محبت،‏ مهربانی،‏ نیکویی که جنبه‌هایی از «ثمرهٔ روح» است،‏ در ما ایجاد می‌کند.‏ (‏غلا ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ البته یَهُوَه خدا روح‌القدس را به کسانی که پذیرای آن نیستند تحمیل نمی‌کند.‏

۶ در اینجا این سؤال مطرح می‌شود،‏ برای دریافت روح‌القدس چه باید کرد؟‏ کتاب مقدّس در این رابطه به نکات مختلفی اشاره می‌کند.‏ ساده‌ترین اما اساسی‌ترین نکته،‏ درخواست روح‌القدس از خداست.‏ (‏لوقا ۱۱:‏۱۳ خوانده شود.‏‏)‏ نکتهٔ دیگر خواندن کلام خدا و بکار بستن توصیه‌های آن است.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱۶‏)‏ البته واضح است که تنها با خواندن کتاب مقدّس روح‌القدس را دریافت نمی‌کنیم.‏ اما وقتی یک مسیحی خالصانه کلام خدا را مطالعه می‌کند می‌تواند به دیدگاه و احساس یَهُوَه در مورد موضوعی خاص  پی ببرد.‏ همچنین ایمان به این که عیسی مسیح نمایندهٔ منتخب خداست و کسی است که روح‌القدس از طریق او برای ما فراهم می‌شود اهمیت دارد.‏ (‏کول ۲:‏۶‏)‏ هماهنگ با این اعتقاد،‏ ما باید عیسی را سرمشق زندگی‌مان قرار دهیم و مطابق با تعالیم او عمل کنیم.‏ (‏۱پطر ۲:‏۲۱‏)‏ هر چه بیشتر شخصیت ما به شخصیت عیسی نزدیک شود،‏ روح خدا را بیشتر دریافت خواهیم کرد.‏

۷.‏ تأثیرات روح دنیا بر افراد چیست؟‏

۷ در مقابل،‏ «روح دنیا» روحیات «رئیس» آن،‏ شیطان را در شخص به وجود می‌آورد.‏ (‏اَفَسُسیان ۲:‏۱-‏۳ خوانده شود.‏‏)‏ روح دنیا به شکل‌های مختلف عمل می‌کند که در دنیای امروز به وضوح می‌توان آن را مشاهده کرد.‏ روحیهٔ دنیا مردم را به سرکشی در مقابل معیارهای خدا ترغیب می‌کند و «شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی» یا فخرفروشی را ترویج می‌دهد.‏ (‏۱یو ۲:‏۱۶‏)‏ روح دنیا شخص را به انجام «اَعمال جسم» می‌کشاند؛‏ اَعمالی از قبیل زنا،‏ بت‌پرستی،‏ جادوگری،‏ حسد،‏ خشم و مستی.‏ (‏غلا ۵:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ همچنین سخنان مرتدانه که بی‌حرمتی به خداست را ترویج می‌دهد.‏ (‏۲تیمو ۲:‏۱۴-‏۱۸‏)‏ بی‌گمان هر چه بیشتر یک شخص تحت تأثیر دنیای شیطان قرار گیرد بیشتر نیز شبیه شخصیت حاکم آن شیطان خواهد شد.‏

۸.‏ هر یک از ما در زندگی با چه تصمیمی روبروست؟‏

۸ بر زندگی هر شخص خواه و ناخواه روحیه‌ای حاکم است؛‏ روح دنیا یا روح خدا.‏ هر کس باید خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد تحت تأثیر یا سلطهٔ کدام یک از این دو روحیه باشد.‏ حتی کسی که روح دنیا بر زندگی‌اش تسلّط دارد می‌تواند خود را از بندها و تأثیرات آن رها سازد و اجازه دهد روح خدا راهنمای زندگی‌اش گردد.‏ اما عکس آن نیز ممکن است.‏ کسی که در دوره‌ای روح خدا بر زندگی‌اش حاکم بوده است می‌تواند در دام روحیهٔ دنیا افتد.‏ (‏فیل ۳:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ اما چگونه می‌توان با روحیهٔ دنیا مقابله کرد؟‏

هشدارهای اوّلیه را جدّی گیریم

۹-‏۱۱.‏ برخی علائمی که نشانهٔ تأثیر روح دنیا بر ماست کدامند؟‏

۹ همان طور که گفتیم کارگران معدن برای آگاهی از وجود گازهای سمی از قناری‌ها بهره می‌گرفتند.‏ معدنچی به محض افتادن قناری می‌دانست که باید سریعاً خود را نجات دهد.‏ مشابهاً علائمی تأثیر فضای مسموم دنیای شیطان را در زندگی ما نمایان می‌سازد.‏ آنان کدامند؟‏

۱۰ احتمالاً زمانی که ما با حقایق پرارزش کتاب مقدّس آشنا شدیم و زندگی‌مان را به خدا وقف کردیم با اشتیاق کتاب مقدّس را مطالعه و در هر فرصت با شور و حرارت به خدا دعا می‌کردیم و با شوق و لذّت در جلسات مسیحی حضور می‌یافتیم.‏ جلسات مسیحی به مانند واحه‌ای در کویر خشک دنیا به ما جانی تازه می‌بخشید و عطشمان را سیراب می‌کرد.‏ چنین برنامهٔ مفیدی شخص را قادر می‌سازد که خود را از زنجیر عقاید و رفتارهای دنیا آزاد سازد و دوباره اسیر آن نگردد.‏

۱۱ آیا هنوز هم روزانه کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنیم؟‏ (‏مز ۱:‏۲‏)‏ آیا در هر فرصت از صمیم دل به یَهُوَه دعا می‌کنیم؟‏ آیا با علاقه در هر پنج جلسهٔ هفتگی حضور می‌یابیم؟‏ (‏مز ۸۴:‏۱۰‏)‏ یا برخی از این عادات مفید را ترک کرده‌ایم؟‏ طبعاً هر یک از ما مسئولیت‌هایی داریم که وقت و انرژی می‌طلبد و گاه مشکل می‌توانیم مطابق برنامه‌ای مرتب و سودمند که رابطه‌مان را با خدا استوار می‌سازد عمل کنیم.‏ اما اگر طی مرور زمان،‏ به دلیل تأثیر روح دنیا برخی از این عادات سودمند صدمه دیده است،‏ آیا حاضریم سخت تلاش کنیم که آن عادات را دوباره اِحیا کنیم؟‏

‏‹مبادا دل‌های شما سنگین گردد›‏

۱۲.‏ عیسی چه خطراتی را برای شاگردانش برشمرد،‏ و از آنان چه خواست؟‏

۱۲ توجه به چه موضوعات دیگری ما را از تأثیرات دنیای شیطان حفظ می‌کند؟‏ عیسی پس از آن که شاگردانش را از خطراتی خاص آگاه ساخت به آنان هشدار داد که ‹بیدار باشند.‏› او به آنان چنین گفته بود:‏ ‹خود را حفظ کنید مبادا دل‌های شما از پرخوری و مستی و اندیشه‌های دنی‍وی،‏ سنگین گردد و آن روز ناگهان مثل دامی بر شما آید.‏› —‏ لو ۲۱:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ بجاست چه سؤالاتی در مورد خوردن و نوشیدن مشروبات الکلی از خود بپرسیم؟‏

۱۳ آیا عیسی شاگردانش را از لذّت خوردن و نوشیدن منع  نمود؟‏ خیر.‏ عیسی از این سخنان سلیمان آگاه بود که گفته است:‏ «فهمیدم که برای ایشان چی‍زی بهتر از این نیست که شادی کنند و در حیات خود به نیکویی مشغول باشند.‏ و نیز بخشش خدا است که هر آدمی بخورد و بنوشد و از تمامی زحمت خود نیکویی بیند.‏» (‏جا ۳:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ آری،‏ عیسی می‌دانست که روحیهٔ دنیا خویشتنداری را تضعیف می‌کند و انسان را در خوردن و نوشیدن مشروبات الکلی به افراط می‌کشاند.‏

۱۴ چگونه می‌توانیم خود را محک زنیم که روح دنیا بر عادات ما در مصرف مشروبات الکلی و خوردن تأثیر نگذاشته است؟‏ می‌توان از خود پرسید:‏ ‹هنگام خواندن پندهایی در کتاب مقدّس یا نشریات مسیحی در خصوص افراط در خوردن چه واکنشی نشان می‌دهم؟‏ آیا تمایل دارم با نامربوط یا افراطی جلوه دادن چنین نصایحی آن‌ها را کوچک انگارم؟‏ یا برای توجیه اَعمالم عذر و بهانه می‌آورم؟‏ * اگر مشروبات الکلی می‌نوشم،‏ آیا این پند را که باید در حد تعادل باشد و از مستی پرهیز کرد جدی می‌گیرم؟‏ آیا فکر می‌کنم این پندها در مورد من مصداق ندارد و به این شکل آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهم؟‏ اگر دیگران در مورد من ابراز نگرانی می‌کنند آیا از خود دفاع می‌کنم و خشمگین می‌شوم؟‏ آیا دیگران را بر آن می‌دارم که این پندهای کتاب مقدّس را چندان جدی نگیرند؟‏› بله پاسخ به این سؤالات معیاری است که خود را محک زنیم که آیا تسلیم روحیهٔ دنیا شده‌ایم یا نه.‏ —‏ با رومیان ۱۳:‏۱۱-‏۱۴ مقایسه شود.‏

در نگرانی‌های زندگی غرق نشویم

۱۵.‏ عیسی در خصوص چه تمایلی در انسان‌ها پندی داد؟‏

۱۵ نکتهٔ دیگر در مقابله با روح دنیا برخورد ما با نگرانی‌های زندگی است.‏ عیسی می‌دانست که ما انسان‌های ناکامل در خصوص امور پیش‌پاافتادهٔ زندگی نیز تمایل به نگرانی داریم.‏ او به شاگردانش چنین پند داد:‏ «نگران نباشید.‏» (‏مت ۶:‏۲۵‏،‏ انجیل شریف‏)‏ مسلّم است که در زندگی باید به فکر امور مهمی مثل خوشنودی خدا،‏ انجام مسئولیت‌های مسیحی و رفع نیازهای خانواده‌مان باشیم.‏ (‏۱قر ۷:‏۳۲-‏۳۴‏)‏ پس از پند عیسی چه می‌آموزیم؟‏

۱۶.‏ روح دنیا بر بسیاری چه تأثیری دارد؟‏

۱۶ روح دنیا با جلوه دادن این امر که ارزش انسان به دارایی اوست کمر بسیاری را زیر بار نگرانی‌های غیر ضروری خم کرده است.‏ دنیا چنین ترویج می‌دهد که ثروت امنیت می‌آورد و شخصیت افراد نه به خصوصیات مسیحی آنان بلکه به دارایی‌شان است.‏ مردم دنیا فریب چنین تبلیغاتی را می‌خورند و خود را بندهٔ پول می‌سازند.‏ و مرتباً در پی به دست آوردن چیزهای جدیدتر،‏ بزرگ‌تر و پیشرفته‌ترند.‏ (‏امث ۱۸:‏۱۱‏)‏ نگرانی‌ها به مانند گیاهی هرز از چنین نگرش نادرستی به مادیات تغذیه،‏ و رشد حقیقت  را در دل شخص متوقف می‌کند.‏ —‏ متیٰ ۱۳:‏۱۸،‏ ۲۲ خوانده شود.‏

۱۷.‏ چگونه می‌توانیم از غرق شدن در نگرانی‌ها جلوگیری کنیم؟‏

۱۷ عیسی فرمان داد:‏ «اوّل ملکوت خدا و عدالت او [خدا] را بطلبید.‏» اگر ما این فرمان عیسی را به گوش گیریم در نگرانی‌ها غرق نخواهیم شد.‏ عیسی همچنین به ما اطمینان داده است که اگر چنین کنیم نیازهای اساسی زندگی‌مان فراهم می‌شود.‏ (‏مت ۶:‏۳۳‏)‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که به این وعدهٔ عیسی معتقدیم؟‏ یک جنبهٔ ‹طلبیدن عدالت خدا› پایدار ماندن در انجام خواست او در خصوص امور مالی است.‏ برای مثال هیچ گاه با دستکاری برگه‌های مالیاتی‌مان سعی نمی‌کنیم مالیات کمتری بپردازیم.‏ یا این که در امور مالی به دروغ‌های به اصطلاح کوچک متوسل نمی‌شویم.‏ ما همواره تمام سعی خود را می‌کنیم تا به تعهدات مالی‌مان عمل کنیم و تلاش می‌کنیم در مورد بدهی‌های مالی نیز ‹بلی ما بلی› باشد.‏ (‏مت ۵:‏۳۷؛‏ مز ۳۷:‏۲۱‏)‏ چنین رفتاری هر چند شخص را ثروتمند نمی‌کند اما خشنودی خدا و وجدانی آسوده در پی دارد.‏ به علاوه تا حد زیادی از نگرانی‌های‌مان می‌کاهد.‏

۱۸.‏ عیسی چه نمونه‌ای برای ما گذاشت،‏ و ما چگونه می‌توانیم از سرمشق قرار دادن او فایده ببریم؟‏

۱۸ برای آن که ‹اوّل ملکوت خدا را بطلبیم› باید اولویت‌ها را در امور زندگی‌مان درست تعیین کنیم.‏ زندگی عیسی را در نظر بگیریم.‏ او گاه لباسی با ارزش به تن می‌کرد.‏ (‏یو ۱۹:‏۲۳‏)‏ و در جمع دوستانش از خوردن غذا و نوشیدن شراب لذّت می‌برد.‏ (‏مت ۱۱:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ اما «خوراک» و غذای اصلی عیسی انجام خواست یَهُوَه خدا بود و برای او دارایی و تفریح تنها چاشنی این غذا به شمار می‌رفت.‏ (‏یو ۴:‏۳۴-‏۳۶‏)‏ اگر عیسی را در زندگی سرمشق قرار دهیم،‏ زندگی‌مان لذّت دیگری خواهد داشت؛‏ لذّت تسلی دادن به رنجدیدگان با کمک کتاب مقدّس،‏ شادی دریافت محبت و پشتیبانی از جماعت و رضایتی که کسب خوشنودی یَهُوَه به همراه دارد.‏ اگر اولویت‌ها را در زندگی درست تعیین کنیم بردهٔ مال و تفریحات نخواهیم بود،‏ بلکه این‌ها ابزاری خواهند بود که ما را در پرستش یَهُوَه یاری می‌رسانند.‏ همچنین هر چه بیشتر در خدمت یَهُوَه فعال باشیم کمتر تحت تأثیر روح دنیا قرار می‌گیریم.‏

مطیع روح خدا باشیم

۱۹-‏۲۱.‏ چگونه می‌توانیم افکار خود را مطابق روح خدا سازیم،‏ و چرا باید چنین کنیم؟‏

۱۹ اَعمال ما از افکارمان مایه می‌گیرد و اَعمال نفسانی از افکار نفسانی.‏ از این رو،‏ پولُس رسول به ما هشدار می‌دهد که مراقب افکارمان باشیم.‏ او می‌گوید:‏ «کسانی که بر طبق خواهش‌های نَفْس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می‌باشند.‏» —‏ روم ۸:‏۵‏،‏ ا ش.‏

۲۰ چگونه می‌توانیم افکارمان و در پی آن اَعمالمان را از تأثیرات روح دنیا محفوظ نگاه داریم؟‏ باید تا حد امکان تلاش کنیم اموری را که دنیا تبلیغ می‌کند از ذهنمان دور سازیم و به اصطلاح افکارمان را تصفیه کنیم.‏ برای مثال هنگام انتخاب تفریح و سرگرمی از هر آنچه که به شکلی غیراخلاقیات و خشونت را معمول یا خوب جلوه می‌دهد پرهیز کنیم.‏ ما می‌دانیم که روح مقدّس و پاک یَهُوَه در ذهنی ناپاک جا نمی‌گیرد.‏ (‏مز ۱۱:‏۵؛‏ ۲قر ۶:‏۱۵-‏۱۸‏)‏ به علاوه،‏ می‌توانیم با خواندن کتاب مقدّس و تأمّل روی آن،‏ دعا و شرکت در جلسات مسیحی اجازه دهیم روح یَهُوَه بر ذهنمان قرار گیرد.‏ همچنین تلاش می‌کنیم با شرکت مرتب در خدمت موعظه هماهنگ با روح خدا عمل کنیم.‏

۲۱ مسلّماً باید با روح دنیا و خواسته‌های نفسانی‌ای که ترویج می‌دهد مقاومت کنیم.‏ زیرا همان طور که پولُس گفته است پاداشی که چنین تلاشی در پی دارد بسیار باارزش است.‏ او می‌گوید:‏ «تفکّر جسم موت است،‏ لٰکن تفکّر روح حیات و سلامتی است.‏» —‏ روم ۸:‏۶‏.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 14 پرخوری یک ضعف شخصیتی و رفتاری است که ریشه در طمع و افراط دارد.‏ شخص پرخور در خوردن زیاده‌روی می‌کند.‏ این خصوصیت به چاقی یا لاغری ربطی ندارد.‏ چاقی می‌تواند موروثی یا ناشی از بیماری باشد،‏ اما شخصی ممکن است با اندامی لاغر و متناسب پرخور و حریص باشد.‏ موضوعی که اهمیت دارد این است که آیا شخص نسبت به غذا حریص و طمّاع است یا خیر.‏ —‏ سؤالات خوانندگان در برج دیده‌بانی ۱ نوامبر ۲۰۰۴ صفحهٔ ۲۰ ملاحظه شود.‏

مرور مقاله

‏• برای دریافت روح خدا چه باید بکنیم؟‏

‏• در چه مواردی روح دنیا می‌تواند بر ما اثر گذارد؟‏

‏• چگونه می‌توانیم با روح دنیا مقاومت کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۶]‏

ما باید ذهنمان را پاک نگاه داریم،‏ در امور مالی‌مان صادقانه عمل نماییم و در عاداتمان تعادل را حفظ کنیم

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۸]‏

قبل از رفتن به مدرسه یا سر کار برای دریافت روح خدا دعا کنید