مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چرا موعظهٔ خانه‌به‌خانه هم‌اکنون اهمیت دارد؟‏

چرا موعظهٔ خانه‌به‌خانه هم‌اکنون اهمیت دارد؟‏

 چرا موعظهٔ خانه‌به‌خانه هم‌اکنون اهمیت دارد؟‏

‏«چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد،‏ دریغ نداشتم بلکه آشکارا و خانه‌به‌خانه شما را اخبار و تعلیم می‌نمودم.‏ و .‏ .‏ .‏ به خداوند ما عیسی مسیح شهادت می‌دادم.‏» —‏ اَعمال ۵:‏۲۰،‏ ۲۱‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ کدام روش موعظه مشخصهٔ شاهدان یَهُوَه است؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟‏

در هر جای جهان مشاهده می‌شود که دو نفر با لباس‌های مرتب زنگ درِ خانه‌ها را می‌زنند و به طور کوتاه پیام ملکوت خدا را از کتاب مقدّس به ساکنان آن می‌رسانند.‏ اگر شخص نسبت به این پیام علاقه نشان دهد به او نشریه‌ای بر اساس کتاب مقدّس عرضه کرده،‏ تدریس رایگان کتاب مقدّس را پیشنهاد می‌کنند.‏ سپس به سراغ خانهٔ بعدی می‌روند.‏ اغلب مردم قبل از صحبت کردن با آن دو شخص تشخیص می‌دهند که ایشان شاهدان یَهُوَه هستند.‏ بلی،‏ خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه مشخصهٔ ما شاهدان یَهُوَه است.‏

۲ ما شاهدان یَهُوَه برای اجرای فرمان عیسی در رابطه با موعظه و شاگردسازی از روش‌های مختلف استفاده می‌کنیم.‏ (‏متّیٰ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ برای همین،‏ در بازارها،‏ در کنار خیابان‌ها و در اماکن عمومی به خدمت موعظه می‌پردازیم.‏ (‏اَعمال ۱۷:‏۱۷‏)‏ همچنین پیام خود را به بسیاری،‏ از طریق تلفن یا نامه می‌رسانیم.‏ و طی انجام فعالیت‌های روزانه حقایق کتاب مقدّس را با دیگران سهیم می‌شویم.‏ حتی سایت رسمی داریم که نشریات مسیحی را به ۳۰۰ زبان در اختیار مردم قرار داده است.‏ * همهٔ این روش‌ها نتایج خوبی به همراه می‌آورند.‏ با این حال،‏ در بیشتر نقاط روش اصلی خدمتمان در موعظهٔ بشارت خدمت خانه‌به‌خانه است.‏ اساس این روش موعظه از کجاست؟‏ چگونه این روش به طور گسترده‌ای مورد استفادهٔ قوم امروز خدا قرار گرفته است؟‏ چرا این روش هم‌اکنون اهمیت دارد؟‏

روش موعظهٔ رسولان

۳.‏ عیسی چه تعالیمی در رابطه با موعظه به رسولان داد و این تعالیم چگونه روش خدمت موعظهٔ آن‌ها را روشن می‌ساخت؟‏

۳ اساس خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه را می‌توان در کتاب مقدّس یافت.‏ وقتی عیسی رسولان خود را به موعظه فرستاد به آن‌ها چنین تعلیم داد:‏ «در هر شهری یا قریه‌ای که داخل شوید،‏ بپرسید که در آنجا که لیاقت دارد.‏» آنان چگونه می‌توانستند اشخاص لایق را بیابند؟‏ عیسی گفت به خانهٔ مردم بروید «و چون به خانه‌ای درآیید،‏ بر آن سلام نمایید؛‏ پس اگر خانه لایق باشد،‏ سلام شما بر آن واقع خواهد شد.‏» آیا رسولان می‌باید منتظر می‌شدند تا مردم آن‌ها را به داخل منزل دعوت کنند؟‏ جواب این سؤال را از ادامهٔ سخنان عیسی متوجه می‌شویم:‏ «هر که شما را قبول نکند یا به سخن شما گوش ندهد،‏ از آن خانه یا شهر بیرون شده،‏ خاک پای‌های خود را برافشانید.‏» (‏متّیٰ ۱۰:‏۱۱-‏۱۴‏)‏ این تعالیم کاملاً نشان می‌دهد که وقتی رسولان «در دهات می‌گشتند و بشارت می‌دادند،‏» در واقع پیشقدم شده،‏ مردم را در خانه‌هایشان ملاقات می‌کردند.‏ —‏ لوقا ۹:‏۶‏.‏

۴.‏ در کجای کتاب مقدّس مشخصاً به موعظهٔ خانه‌به‌خانه اشاره شده است؟‏

۴ کتاب مقدّس به طور واضح نشان می‌دهد که رسولان  خانه‌به‌خانه موعظه می‌کردند.‏ برای مثال،‏ در اَعمال ۵:‏۴۲ آمده است:‏ «هر روزه در [معبد] و خانه‌ها از تعلیم و مژده دادن که عیسی مسیح است دست نکشیدند.‏» تقریباً ۲۰ سال بعد،‏ پولُس رسول به پیران مسیحی جماعت شهر اَفَسُس چنین یادآوری کرد:‏ «چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد،‏ دریغ نداشتم بلکه آشکارا و خانه‌به‌خانه شما را اخبار و تعلیم می‌نمودم.‏» آیا پولُس این پیران مسیحی را قبل از آن که ایمان بیاورند ملاقات کرده بود؟‏ از قرار معلوم چنین است،‏ چرا که به آن‌ها در بارهٔ «توبه به سوی خدا و ایمانِ به خداوند ما عیسی مسیح» تعلیم داده بود.‏ (‏اَعمال ۲۰:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ رابرتسون در کتاب «صُوَر کلام در عهد جدید» (‏انگل‍.‏)‏ در مورد اَعمال ۲۰:‏۲۰ چنین می‌گوید:‏ «بسیار چشمگیر است که این موعظه‌گران بزرگ خانه‌به‌خانه موعظه می‌کردند.‏»‏

لشکر ملخ‌های امروزه

۵.‏ فعالیت موعظه چگونه در نبوّت یوئیل به تصویر کشیده شده است؟‏

۵ شهادتی که در قرن اوّل داده شد پیش‌نمایشی بود از موعظه‌ای بزرگ‌تر در روزگار ما.‏ یوئیل نبی فعالیت موعظهٔ مسیحیان مسح‌شده را به حشراتی مخرّب منجمله ملخ تشبیه کرده است.‏ (‏یوئیل ۱:‏۴‏)‏ ملخ‌ها همچون لشکر حرکت می‌کنند و از هر مانعی گذشته،‏ داخل خانه‌ها می‌شوند و همه چیز را می‌بلعند.‏ (‏یوئیل ۲:‏۲،‏ ۷-‏۹ خوانده شود.‏‏)‏ چه تصویر واضحی از ثابت‌قدمی،‏ دقت و نظم قوم امروزهٔ خدا در خدمت موعظه!‏ مهم‌ترین روشی که مسیحیان مسح‌شده و همکاران آن‌ها یعنی «گوسفندان دیگر» نبوّت یوئیل را به تحقق می‌رسانند خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه است.‏ (‏یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏)‏ ما شاهدان یَهُوَه چگونه روش موعظهٔ رسولان را اتخاذ کرده‌ایم؟‏

۶.‏ در سال ۱۹۲۲ چه تشویقی در رابطه با موعظهٔ خانه‌به‌خانه شد و عکس‌العمل برخی چگونه بود؟‏

۶ از سال ۱۹۱۹ بر این موضوع تأکید شده است که هر مسیحی شخصاً در خدمت موعظه شرکت کند.‏ برای مثال،‏ در برج دیده‌بانی ۱۵ اوت ۱۹۲۲ (‏انگل‍.‏)‏ در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت خدمت» به مسیحیان مسح‌شده اکیداً یادآوری شد که «پیام نشرشده را به نزد مردم برده،‏ در جلوی خانه‌شان با آن‌ها گفتگو کنند و شهادت دهند که  ملکوت آسمان نزدیک است.‏» نحوهٔ شروع گفتگو با مردم نیز در جزوهٔ بولتن ‏(‏امروزه جزوهٔ خدمت ملکوتی ما‏)‏ برایشان مهیا می‌شد.‏ با این حال،‏ تعداد کسانی که در آغاز در موعظهٔ خانه‌به‌خانه شرکت می‌کردند کم بود.‏ بعضی از انجام این کار امتناع ورزیدند.‏ آن‌ها اعتراضاتی کردند،‏ اما مشکل اصلی‌شان این بود که خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه را در شأن خود نمی‌دیدند.‏ همچنان که بر خدمت موعظه بیشتر تأکید شد بسیاری از آن افراد به تدریج رابطهٔ خود را با سازمان یَهُوَه قطع کردند.‏

۷.‏ در اوایل دههٔ ۱۹۵۰ چه نیازی مشخص شد؟‏

۷ طی دهه‌های بعد تعداد آن‌هایی که به خدمت موعظه پرداختند رو به افزایش نهاد.‏ به هر حال،‏ مشخص شد که برای خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه باید افراد را تعلیم داد.‏ برای مثال،‏ وضعیت کشور آمریکا را در نظر بگیریم.‏ در اوایل دههٔ ۱۹۵۰ خدمت ۲۸ درصد از شاهدان این کشور به پخش اعلامیه و ایستادن در کنار خیابان‌ها با مجلّهٔ برج دیده‌بانی محدود می‌شد.‏ بیش از ۴۰ درصد از مبشّران مرتباً در فعالیت موعظه شرکت نمی‌کردند و گاهی ماه‌ها هیچ گونه خدمت موعظه‌ای نداشتند.‏ حال،‏ چگونه می‌شد به این مسیحیان وقف‌شده کمک کرد تا به خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه بپردازند؟‏

۸،‏ ۹.‏ چه برنامهٔ تعلیماتی در سال ۱۹۵۳ راه انداخته شد و با چه نتایجی؟‏

۸ در کنگرهٔ بین‌المللی سال ۱۹۵۳ واقع در شهر نیویورک توجه خاصّی به خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه نشان داده شد.‏ برادر ناتان نُر اعلام کرد که وظیفهٔ اصلی سرپرستان مسیحی کمک به تک‌تک شاهدان است تا به طور مرتب در خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه شرکت کنند.‏ او گفت:‏ «هر کس باید قادر باشد بشارت را خانه‌به‌خانه موعظه کند.‏» برای رسیدن به این هدف برنامه‌ای تعلیماتی راه انداخته شد.‏ به همهٔ کسانی که هنوز در خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه شرکت نکرده بودند تعلیم داده شد تا به در خانهٔ مردم رفته،‏ با آن‌ها از روی کتاب مقدّس استدلال کنند و به سؤالاتشان پاسخ دهند.‏

۹ نتیجهٔ این برنامهٔ تعلیماتی بسیار چشمگیر بود.‏ در عرض ده سال افزایش جهانی مبشّران به ۱۰۰ درصد،‏ تعداد بازدیدها به ۱۲۶ درصد و تعداد تدریس کتاب مقدّس به ۱۵۰ درصد رسید.‏ هم‌اکنون حدود هفت میلیون مبشّر،‏ خبر خوش ملکوت را در سراسر جهان موعظه می‌کنند.‏ این رشد چشمگیر یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد یَهُوَه قومش را برای خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه برکت می‌دهد.‏ —‏ اِشَعْیا ۶۰:‏۲۲‏.‏

علامت‌گذاری انسان‌ها برای نجات

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ بر طبق حِزْقِیال باب ۹ چه رؤیایی به حِزْقِیال داده شد؟‏ ب)‏ این رؤیا چگونه در دوران ما تحقق یافته است؟‏

۱۰ اهمیت خدمت موعظهٔ خانه‌به‌خانه در رؤیایی مشخص می‌شود که به حِزْقِیال نبی نشان داده شد.‏ حِزْقِیال در این رؤیا شش مرد را می‌بیند که در دستشان سلاحی مخرّب دارند و مرد هفتم لباس کتان بر تن و دوات کاتب به کمر دارد.‏ به مرد هفتم گفته می‌شود که ‹از میان شهر بگذرد و بر پیشانی کسانی که به سبب همهٔ رجاساتی که در آن کرده می‌شود آه و ناله می‌کنند نشانی بگذارد.‏› بعد از این علامت‌گذاری به آن شش مردی که سلاحی مخرّب در دستشان است فرمان داده می‌شود تا آنانی را که این نشان را بر پیشانی ندارند به قتل رسانند.‏ —‏ حِزْقِیال ۹:‏۱-‏۶ خوانده شود.‏

۱۱ ما می‌دانیم که در تحقق این نبوّت،‏ مرد «ملبّس‌شده به کتان» نشانگر مسیحیان مسح‌شدهٔ باقی‌مانده است.‏ طبقهٔ مسح‌شده با فعالیت موعظه و شاگردسازی بر پیشانی آنانی که به جمع «گوسفندان دیگر» مسیح می‌پیوندند علامتی مجازی می‌گذارند.‏ (‏یوحنّا ۱۰:‏۱۶‏)‏ اما این علامت  چیست؟‏ این علامت روی پیشانی گواهی است بر این که چنین گوسفندانی شاگردان وقف‌شده و تعمیدیافتهٔ عیسای مسیح می‌باشند و شخصیت جدید را که همچون شخصیت مسیح است بر تن کرده‌اند.‏ (‏اَفَسُسیان ۴:‏۲۰-‏۲۴‏)‏ این گوسفندان با مسیحیان مسح‌شده یک گلّه را تشکیل می‌دهند و در کار علامت‌گذاری به آن‌ها کمک می‌کنند.‏ —‏ مکاشفه ۲۲:‏۱۷‏.‏

۱۲.‏ رؤیای حِزْقِیال در رابطه با علامت‌گذاری روی پیشانی انسان‌ها چگونه بر اهمیت فعالیت جستجوی گوسفندان عیسی می‌افزاید؟‏

۱۲ رؤیای حِزْقِیال دلیل این موضوع را که چرا باید هر چه سریع‌تر آنانی را که «آه و ناله می‌کنند» پیدا کرد،‏ برجسته می‌سازد.‏ زندگی انسان‌ها در گرو این کار است.‏ به زودی آن شش مرد که نشانگر نیروهای آسمانی یَهُوَه می‌باشند با سلاح‌شان تمام کسانی را که بر پیشانی خود علامت ندارند نابود می‌کنند.‏ پولُس رسول در رابطه با این داوری می‌نویسد که عیسای سَرور همراه ‹با فرشتگان قوّت خود از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و از انجیل سَرور ما عیسی مسیح اطاعت نمی‌کنند انتقام خواهد کشید.‏› (‏۲تَسّالونیکیان ۱:‏۷،‏ ۸‏)‏ دقت کنید که انسان‌ها بر اساس عکس‌العملشان نسبت به انجیل یا خبر خوش،‏ داوری خواهند شد.‏ از این رو،‏ پیام خدا تا انتها می‌باید اعلام شود.‏ (‏مکاشفه ۱۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ پس وظیفهٔ بسیار سنگینی بر دوش خادمان وقف‌شدهٔ یَهُوَه قرار داده شده است.‏ —‏ حِزْقِیال ۳:‏۱۷-‏۱۹ خوانده شود.‏

۱۳.‏ الف)‏ پولُس رسول چه وظیفه‌ای را حس می‌کرد و چرا؟‏ ب)‏ شما چه مسئولیتی را نسبت به مردم محدودهٔ خود حس می‌کنید؟‏

۱۳ پولُس خود را شخصاً مسئول می‌دانست که خبر خوش را به دیگران برساند.‏ به همین دلیل نوشت:‏ «یونانیان و بَرْبِریان و حکما و جُهلا را هم مدیونم.‏ پس همچنین به قدر طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم.‏» (‏رومیان ۱:‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏ پولُس بر حسب رحمتی که به وی شده بود خود را موظف می‌دانست به دیگران کمک کند تا آن‌ها نیز همچون وی از این لطف الٰهی فایده ببرند.‏ (‏۱تیموتاؤس ۱:‏۱۲-‏۱۶‏)‏ مثل این بود که پولُس هر کسی را می‌دید،‏ خود را به او مدیون می‌دانست و با اعلام خبر خوش بود که می‌توانست دِین خود را به او پرداخت کند.‏ آیا شما هم خود را به مردم محدودهٔ خود مدیون حس می‌کنید؟‏ —‏ اَعمال ۲۰:‏۲۶،‏ ۲۷ خوانده شود.‏

۱۴.‏ مهم‌ترین دلیل ما برای موعظه در عموم و خانه‌به‌خانه چیست؟‏

۱۴ نجات دادن زندگی انسان‌ها دلیل مهمی برای موعظهٔ خانه‌به‌خانه است.‏ اما دلیلی مهم‌تر برای این کار هست.‏ یَهُوَه در نبوّتی که در مَلاکی ۱:‏۱۱ آمده است چنین اعلام می‌کند:‏ «از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من در میان امّت‌ها عظیم خواهد بود؛‏ و بُخور و هدیهٔ طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد،‏ زیرا یَهُوَه صبایوت می‌گوید که اسم من در میان امّت‌ها عظیم خواهد بود.‏» در تحقق این نبوّت،‏ خادمان وقف‌شدهٔ یَهُوَه فروتنانه در خدمت مسیحی نام او را در عموم ستایش می‌کنند.‏ (‏مزمور ۱۰۹:‏۳۰؛‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۴‏)‏ پس مهم‌ترین دلیل موعظه،‏ چه در اماکن عمومی چه خانه‌به‌خانه،‏ گذراندن «قربانی تسبیح» برای یَهُوَه است.‏ —‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۵‏.‏

وقایع چشمگیری در پیش است

۱۵.‏ الف)‏ اسرائیلیان در روز هفتم چگونه فعالیت خود را افزایش دادند؟‏ ب)‏ این موضوع چه چیزی را در مورد فعالیت موعظه بیان می‌کند؟‏

۱۵ چه افزایشی در آینده برای فعالیت موعظه وجود دارد؟‏ جنگ اَریحا که در کتاب یوشَع گزارش شده است  تصویری از این فعالیت را به ما می‌دهد.‏ همان طور که به یاد دارید خدا قبل از نابود کردن شهر اَریحا به اسرائیلیان تعلیم داد که به مدت شش روز و روزی یک بار شهر را دور بزنند.‏ اما در روز هفتم فعالیت آن‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یافت.‏ یَهُوَه به یوشَع گفت:‏ «در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف کنید،‏ و کاهنان کَرِنّاها را بنوازند.‏ و چون بوق یوبیل کشیده شود .‏ .‏ .‏ تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند،‏ و حصار شهر به زمین خواهد افتاد.‏» (‏یوشَع ۶:‏۲-‏۵‏)‏ این امکان وجود دارد که افزایشی مشابه در فعالیت موعظه ما نیز رخ دهد.‏ بدون شک،‏ در زمان نابودی دنیای شیطان شهادتی عظیم به نام یَهُوَه و ملکوت داده خواهد شد که جهان هرگز به چشم ندیده است.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ پیش از پایان «مصیبت عظیم» شاهد چه رویدادی خواهیم بود؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعدی چه موضوعی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۱۶ زمانی خواهد رسید که پیام ما به مانند «آواز بلندِ» جنگی اعلام خواهد شد.‏ در کتاب مکاشفه پیام پرقدرت داوری به «تگرگِ بزرگ که گویا به وزن یک من بود»‏ * تشبیه شده است.‏ همچنین در مکاشفه ۱۶:‏۲۱ آمده است:‏ «صدمه‌اش بی‌نهایت سخت بود.‏» ما هنوز نمی‌دانیم که موعظهٔ خانه‌به‌خانه چه نقشی در اعلام آن پیام داوری ایفا می‌کند.‏ ولی می‌توانیم مطمئن باشیم که پیش از پایان «مصیبت عظیم» نام یَهُوَه بیش از هر زمان در تاریخ معروف خواهد شد.‏ —‏ مکاشفه ۷:‏۱۴؛‏ حِزْقِیال ۳۸:‏۲۳‏.‏

۱۷ چنانچه در انتظار این وقایع چشمگیر می‌باشیم امید است که همواره خبر خوش ملکوت را غیورانه اعلام کنیم.‏ در موعظهٔ خانه‌به‌خانه با چه دشواری‌هایی روبرو هستیم؟‏ و چگونه می‌توانیم بر این دشواری‌ها فائق آییم؟‏ در مقالهٔ بعدی به جواب این سؤالات می‌پردازیم.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 2 سایت شاهدان یَهُوَه:‏ www.wachtower.org

^ بند 16 واحد اندازه‌گیری که در اینجا به آن اشاره شده است من یونانی می‌باشد که برابر با ۲۰ کیلوگرم بود.‏

چگونه جواب می‌دهید؟‏

‏• موعظهٔ خانه‌به‌خانه بر اساس کدام آیات کتاب مقدّس می‌باشد؟‏

‏• چگونه در روزگار ما بر موعظهٔ خانه‌به‌خانه تأکید شده است؟‏

‏• چرا خادمان وقف‌شدهٔ یَهُوَه موظفند که موعظه کنند؟‏

‏• چه وقایع چشمگیری در پیش است؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۰]‏

آیا همچون پولُس رسول خود را موظف می‌دانیم که به دیگران موعظه کنیم؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۱]‏

برادر نُر سال ۱۹۵۳