مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

ستارگان نشانی از قدرت خدا

ستارگان نشانی از قدرت خدا

 ستارگان نشانی از قدرت خدا

‏‹چشمان خود را به بالا برافراشته ببینید.‏ کیست که این‌ها را آفرید و کیست که لشکر این‌ها را به شماره بیرون آورده،‏ جمیع آن‌ها را به نام می‌خواند؟‏ از کثرت قوّت و از عظمت توانایی وی یکی از آن‌ها گم نخواهد شد.‏› —‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏.‏

خورشید در میان ستارگان ستاره‌ای معمولی است،‏ با این که جرم آن ۳۳۰٬۰۰۰ برابر جرم زمین است.‏ اکثریت ستارگان مجاور از خورشید کوچک‌ترند.‏ ستارگان دیگری مثل ۳۸۲V سیگنی،‏ حداقل جرمی ۲۷ برابر جرم خورشید دارند.‏

خورشید چه مقدار انرژی متصاعد می‌کند؟‏ آیا می‌توانید شدّت آتشی را تصوّر کنید که گرمای آن از فاصلهٔ ۱۵ کیلومتری حس شود؟‏ حال فکرش را بکنید خورشید به طور متوسط ۱۵۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد.‏ در یک روز آفتابی گرمای آن می‌تواند حتی باعث تاول پوست شود.‏ البته فقط حدود یک میلیاردم از انرژی خورشید به زمین می‌رسد و این جزء کوچک کافی است که انرژی لازم برای زندگی و حیات را روی زمین تأمین کند.‏

پژوهشگران محاسبه کرده‌اند انرژی‌ای که از خورشید متصاعد می‌شود کافی است تا انرژی لازم برای ۰۰۰،‏۳۱ میلیارد سیّاره مانند زمین را تأمین کند.‏ برای نشان دادن عظمت این مقدار انرژی مثال دیگری می‌زنیم.‏ به گزارش (‏SWPC)‏ یکی از سایت‌های اخترشناسی: «با مهار کردن تنها یک ثانیه از انرژی خورشید،‏ می‌توان برای مدت ۹ میلیون سال انرژی مصرفی کل کشور آمریکا را تأمین کرد.‏»‏

انرژی خورشید از هستهٔ آن نشأت می‌گیرد که در واقع یک رآکتور هسته‌ای است که از هم‌جوشی اتم‌ها با هم نیروی عظیمی تولید می‌کند.‏ به دلیل بزرگی خورشید و هستهٔ بسیار متراکم آن میلیون‌ها سال طول می‌کشد که انرژی تولیدشده در هسته به سطح آن برسد.‏ در همان سایت چنین آمده است:‏ «اگر امروز خورشید از تولید انرژی باز ایستد ۵۰ میلیون سال پس از آن تأثیرش بر زمین مشخص خواهد شد!‏»‏

فکرش را بکنید هزاران ستاره‌ای که در شبی صاف در آسمان دیده می‌شوند انرژی عظیمی مانند خورشید متصاعد می‌کنند.‏ محققین محاسبه کرده‌اند که میلیاردها میلیارد ستاره در عالَم وجود دارد.‏

این ستارگان از کجا سرچشمه گرفته‌اند؟‏ اکنون بسیاری از محققین بر این عقیده‌اند که به دلیلی که هنوز قابل درک نیست حدود ۱۴ میلیارد سال پیش عالَم ناگهان به وجود آمده است.‏ کتاب مقدّس به سادگی می‌گوید:‏ «در ابتدا،‏ خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید.‏» (‏پیدایش ۱:‏۱‏)‏ بدون شک بی‌مورد نیست که خدا در ‹قوّت کثیر› یا بسیار قدرتمند توصیف شده است زیرا خالق ستاره‌هاست،‏ این ماشین‌های عظیمِ تولید انرژی.‏ —‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏.‏

خدا از قدرتش در چه جهت استفاده می‌کند

یَهُوَه خدا از قدرتش در جهت نیرو بخشیدن به آنانی که خواهان انجام خواست او هستند استفاده می‌کند.‏ برای مثال،‏ پولُس رسول که نیروی خود را صرف تعلیم دیگران در مورد خدا می‌کرد مردی خارق‌العاده نبود.‏ اما قادر بود با وجود مخالفت و سختی فراوان اَعمال نیکوی بسیاری به انجام رساند.‏ چگونه؟‏ او خود تشخیص داد که توانایی انجام آن‌ها را مدیون ‹قوّتی برتر› است که از خداست.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۷-‏۹‏.‏

 یَهُوَه خدا از قدرتش برای نابودی آنانی که بی‌شرمانه معیارهای او را زیر پا گذاشته‌اند استفاده کرده است.‏ عیسی مسیح برای نشان دادن این که یَهُوَه خدا چگونه و در چه صورت از قدرتش در جهت نابودی استفاده می‌کند به نمونه‌های سُدُوم و غَمورَه و طوفان زمان نوح اشاره کرد.‏ پیشگویی‌های عیسی نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا به زودی باری دیگر قدرتش را در این راه به کار می‌بندد و آنانی که معیارهای او را نادیده می‌گیرند نابود خواهد کرد.‏ —‏ متّیٰ ۲۴:‏۳،‏ ۳۷-‏۳۹؛‏ لوقا ۱۷:‏۲۶-‏۳۰‏.‏

تأمّل بر این نشان‌ها چه تأثیری بر شما دارد؟‏

شاید شما نیز پس از تأمّل در عظمت ستارگان که نشانی از قدرت خدایند مانند داود احساس کنید که گفت:‏ «چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت‌های توست،‏ و به ماه و ستارگانی که تو آفریده‌ای،‏ پس انسان چیست که او را به یاد آوری،‏ و بنی‌آدم که از او تفقّد نمایی؟‏» —‏ مزمور ۸:‏۳،‏ ۴‏.‏

البته مقایسهٔ خودمان با عظمت عالَم و پی بردن به ناچیز بودنمان نشان تواضع است.‏ اما قدرت یَهُوَه نباید سبب شود که خود را ناتوان احساس کنیم.‏ یَهُوَه به اِشَعْیا یکی از پیامبرانش وحی کرد که این کلمات تسلّی‌بخش را بنویسد:‏ ‹ضعیفان را قوّت می‌بخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا می‌نماید.‏ حتی جوانان هم درمانده و خسته می‌گردند و شجاعان به کلّی می‌افتند.‏ اما آنانی که منتظر یَهُوَه می‌باشند قوّت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد.‏ خواهند دوید و خسته نخواهند شد.‏ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.‏› —‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۲۹-‏۳۱‏.‏

اگر شما خواهان انجام خواست خدا هستید می‌توانید اطمینان داشته باشید که او نیرویش یا روح‌مقدّسش را در این راه به شما خواهد داد.‏ البته خدا نیرویش را به کسانی می‌بخشد که آن را از او درخواست کنند.‏ (‏لوقا ۱۱:‏۱۳‏)‏ با پشتیبانی و حمایت خدا می‌توانید هر مشکل و سختی‌ای را تحمّل کنید و قدرت خواهید یافت که آنچه درست است انجام دهید.‏

‏[نکتهٔ برجسته‌شده در سفحهٔ ۶]‏

با حمایت خدا می‌توانید آنچه درست است انجام دهید

‏[تصویر در صفحهٔ ۶]‏

از سمت چپ بالا در جهت عقربه‌های ساعت:‏ کهکشان ویرپول،‏ خوشهٔ ستارگان پلیادس،‏ سحابی اوریون،‏ کهکشان آندرومدا

‏[تصویر در صفحهٔ ۶]‏

جرم خورشید ۳۳۰٬۰۰۰ برابر جرم زمین است

‏[صاحب امتیاز تصویر در سفحهٔ ۶]‏

Pleiades: NASA, ESA and AURA/​Caltech; all others above: National Optical Astronomy Observatories