مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

جوانان،‏ آفرینندهٔ خود را در این روزهای جوانی‌تان به یاد آورید

جوانان،‏ آفرینندهٔ خود را در این روزهای جوانی‌تان به یاد آورید

 جوانان،‏ آفرینندهٔ خود را در این روزهای جوانی‌تان به یاد آورید

‏«آفرینندهٔ خود را در روزهای جوانی‌ات به یاد آور.‏» —‏ جامعه ۱۲:‏۱‏.‏

۱.‏ یَهُوَه نسبت به عابدان جوان خود چه ابراز اطمینانی کرده است؟‏

ج‍وانان مسیحی در نظر یَهُوَه خدا افرادی بسیار عزیز هستند.‏ وجود آن‌ها برای جماعت مثل طراوت شبنم صبحگاهی نشاط‌آور است.‏ یَهُوَه با چنین دیدگاهی نسبت به جوانان پیشگویی کرد که آن‌ها «در روز قوّتِ» پسرش،‏ مثل لشکری عظیم از زنان و مردان توانمند،‏ خود را با رغبت تمام به خدمت مسیح تسلیم می‌کنند.‏ (‏مزمور ۱۱۰:‏۳‏)‏ نبوّت مذکور طی دوره‌ای تحقق می‌یافت که مردم عموماً خدانشناس،‏ نافرمان،‏ و غرق در پول و رسیدن به آرزوهای خودپسندانه می‌شوند.‏ اما یَهُوَه می‌دانست که عابدان جوان وی با مردم زمان خود تفاوت خواهند داشت.‏ واقعاً که خدا چه اطمینان و اعتمادی به این خواهران و برادران جوان دارد!‏

۲.‏ به یاد آوردن یَهُوَه مستلزم چیست؟‏

۲ تصوّر کنید که خدا با دیدن این جوانان که آفرینندهٔ بزرگ خود را در روزگار جوانی‌شان به یاد می‌آورند چقدر مسرور می‌شود.‏ (‏جامعه ۱۲:‏۱‏)‏ البته به یاد آوردن یَهُوَه فقط به مفهوم به خاطر آوردن وی و اسمش نیست بلکه مستلزم عمل کردن به آنچه مورد پسند می‌باشد.‏ بدین طریق می‌گذاریم قوانین و اصول وی زندگی روزمرهٔ ما را هدایت نماید.‏ همچنین به یاد آوردن یَهُوَه یعنی اعتماد کردن به اوست،‏ زیرا که همیشه صلاح ما را می‌خواهد.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۳؛‏ اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ آیا شما نیز نسبت به آفرینندهٔ اعظم خود چنین احساسی دارید؟‏

به تمامی دل خود بر یَهُوَه توکّل نما

۳،‏ ۴.‏ عیسی چگونه ثابت کرد که به یَهُوَه اعتماد دارد و چرا در روزگار ما نیز اعتماد داشتن به یَهُوَه حیاتی است؟‏

۳ بدون شک برجسته‌ترین نمونه که کاملاً به یَهُوَه اعتماد داشت عیسی مسیح است.‏ او آنچه را که در امثال ۳:‏۵،‏ ۶ آمده است اساس و مرام زندگی خود قرار داده بود.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ ‹به تمامی دل خود بر یَهُوَه توکّل نما و بر عقل خود تکیه مکن.‏ در همهٔ راه‌های خود او را بشناس،‏ و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید.‏› چندی بعد از این که عیسی تعمید گرفت شیطان به سراغ وی آمده،‏ پیشنهاد قدرت و جلال و شهرت کرد تا او را بلغزاند.‏ (‏لوقا ۴:‏۳-‏۱۳‏)‏ اما عیسی فریب شیطان را نخورد.‏ او می‌دانست که «دولت و جلال و حیات» واقعی از «تواضع و خداترسی» حاصل می‌شود.‏ —‏ امثال ۲۲:‏۴‏.‏

۴ دنیای امروز بر طمع و خودکامگی بنا شده است.‏ در چنین محیطی بسیار عاقلانه است که سرمشق عیسی را دنبال کنیم.‏ فراموش نکنید که شیطان از هیچ ترفند و نیرنگی برای گمراه کردن خادمان یَهُوَه و منحرف کردن آن‌ها از راه تنگی که به حیات جاودانی می‌انجامد دریغ نخواهد کرد.‏ شیطان می‌خواهد هر کس را که در راه تنگ گام برمی‌دارد به سوی هلاکت و نابودی سوق دهد.‏ فریب او را نخورید!‏ مصمم باشید که هم‌اکنون آفرینندهٔ بزرگ خود را به یاد آورید.‏ به وی توکّل کنید و در پی «حیات جاودانی» باشید که هم امیدی مطمئن است هم به زودی تحقق می‌یابد.‏ —‏ ۱تیموتاؤس ۶:‏۱۹‏.‏

نوجوانان و جوانان هوشیار باشید!‏

۵.‏ در مورد آیندهٔ این دنیا چه فکر می‌کنید؟‏

۵ نوجوانان و جوانانی که آفرینندهٔ خود را در جوانی‌شان به یاد می‌آورند از حکمت و خردی فراتر از همسن‌وسالان خود برخوردارند.‏ (‏مزمور ۱۱۹:‏۹۹،‏ ۱۰۰ خوانده شود‏)‏ آن‌ها به خوبی واقفند که آیندهٔ این دنیا بسیار تیره و تار است زیرا اوضاع را از دیدگاه خدا می‌بینند.‏ شما جوانان و نوجوانان طی عمر نسبتاً کوتاه خود شاهد بوده‌اید که چطور ترس و نگرانی‌های مردم دنیا روزبه‌روز بیشتر می‌شود.‏ مطمئناً حین درس‌های مدرسه‌تان با موضوعاتی از قبیل آلودگی محیط زیست،‏ تأثیر گلخانه‌ای،‏  تخریب جنگل‌ها و مشکلاتی مشابه روبرو شده‌اید.‏ این گونه رویدادها باعث نگرانی شدید مردم شده‌اند.‏ اما فقط شاهدان یَهُوَه مفهوم این رویدادها را کاملاً درک می‌کنند.‏ فقط آن‌ها می‌دانند که همهٔ این‌ها در واقع نشان آن است که دنیای شیطان به زودی هلاک و نابود خواهد شد.‏ —‏ مکاشفه ۱۱:‏۱۸‏.‏

۶.‏ بعضی از جوانان چگونه فریب خورده‌اند؟‏

۶ متأسفانه چندی از خادمان جوان یَهُوَه هوشیاری خود را از دست داده،‏ دیگر متوجهٔ کوتاهی زمان و مهلت کمی که برای این دنیا باقی مانده است نیستند.‏ (‏۲پِطْرُس ۳:‏۳،‏ ۴‏)‏ بعضی از آن‌ها نیز به علّت همنشینی و معاشرت با افراد فاسد و تماشای پورنوگرافی به گناهان جدّی و بزرگ و قبیح کشیده شده‌اند.‏ (‏امثال ۱۳:‏۲۰‏)‏ واقعاً که جای تأسف است که در این مرحله از زمان که تا این حد به خط پایان و انتهای دوران این نظام شیطانی نزدیک شده‌ایم،‏ لطف خدا را از دست بدهیم.‏ برعکس،‏ باید از آنچه در دشت مُوآب در سال ۱۴۷۳ ق.‏م.‏ بر قوم اسرائیل آمد درس عبرت بگیریم.‏ اسرائیلیان در آن زمان در دشت مُوآب اردو زده،‏ در آستانهٔ ورود به سرزمین موعود بودند.‏ اتفاقی که در آنجا برای آن‌ها افتاد درخور توجه است.‏

قبل از خط پایان از پای درآمدند

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ شیطان در دشت مُوآب از چه ترفندی علیه قوم خدا استفاده کرد؟‏ ب)‏ امروزه شیطان از چه ترفندی استفاده می‌کند؟‏

۷ در آن زمان مشخص بود که شیطان به هر حیله و حربه‌ای متوسل می‌شود تا اسرائیلیان را از ارث موعودشان محروم سازد.‏ شیطان اوّل بَلْعامِ نبی را تحریک کرد تا قوم اسرائیل را لعنت کند.‏ اما موفق نشد.‏ سپس به ترفندی موذیانه‌تر متوسل شد.‏ کاری کرد که قوم لیاقت برکت یَهُوَه را نداشته باشد.‏ او از زنان دلفریب و شهوانی مُوآبیان استفاده کرد تا مردان قوم اسرائیل را به زنا تحریک کند و تا حدّی در این کار موفق شد.‏ عده‌ای از مردان قوم با زنان مُوآب آمیزش کردند و مقابل بَعْل فَغور سجده نمودند.‏ با این که در نزدیکی میراث پرارزششان یعنی سرزمین موعود اردو زده بودند قریب به ۲۴٬۰۰۰ تن از اسرائیلیان جان خود را از دست دادند.‏ واقعاً که چه فاجعهٔ اسفباری!‏ —‏ اعداد ۲۵:‏۱-‏۳،‏ ۹‏.‏

۸ امروز ما نیز به سرعت به سرزمین موعود یعنی به دنیای جدید نزدیک می‌شویم که به مراتب بهتر از سرزمین موعود آن زمان است.‏ شیطان،‏ امروزه نیز از امور غیراخلاقی و امیال جنسی برای فاسد ساختن قوم خدا استفاده می‌کند.‏ اخلاق در سراسر جهان چنان در حال نزول است که اَعمالی همچون زنا،‏ فسق،‏ آمیزش جنسی و همجنس‌بازی در نظر مردم عادی شده،‏ اّعمالی خصوصی و سلیقهٔ شخصی محسوب می‌شوند تا غیراخلاقی.‏ خواهری مسیحی می‌گوید:‏ «تنها جایی که بچه‌های ما می‌شنوند که همجنس بازی و روابط جنسی خارج از ازدواج در نظر خدا اموری بد و غلط می‌باشند،‏ در منزل و در سالن ملکوت است.‏»‏

۹.‏ چگونه شخص در بحبوحهٔ جوانی یعنی قبل از این که به حد بلوغ برسد،‏ می‌تواند با امیال جنسی خود مقابله نماید؟‏

۹ جوانانی که آفرینندهٔ خود را در روزهای جوانی خویش به یاد می‌آورند خوب می‌دانند که نزدیکی و آمیزش جنسی عطیه‌ای است از طرف خدا که به منظور حیات بخشیدن و فرزند آوردن به انسان داده شده است.‏ از این رو،‏ واقفند که روابط جنسی فقط در چهارچوبی که خدا در نظر گرفته است جایز می‌باشند یعنی در  چهارچوب ازدواج و زندگی زناشویی.‏ (‏عبرانیان ۱۳:‏۴‏)‏ اما در سنین قبل از بلوغ تفکّرات و قدرت تشخیص نوجوانان دچار آشفتگی و دگرگونی‌های زیادی می‌شود زیرا در این سنین گرایش و میل جنسی بسیار قوی است و حفظ پاکدامنی را برای جوان بسیار دشوار می‌سازد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۳۶‏)‏ پس وقتی افکار ناسالم و نادرست به ذهنتان راه می‌یابند چه باید بکنید؟‏ فوراً به یَهُوَه دعا کرده،‏ افکار خود را بر چیزهای پاک و تمیز متمرکز سازید.‏ یَهُوَه همیشه به التماس کسانی که برای کمک به او روی می‌آورند گوش می‌دهد.‏ (‏لوقا ۱۱:‏۹-‏۱۳ خوانده شود.‏‏)‏ مکالمات و گفتگوهای بناکننده با دیگران نیز افکار جوانان را با اموری مثبت و پاک مشغول می‌سازد.‏

اهداف خود را عاقلانه انتخاب کنید

۱۰.‏ از چه نوع طرز فکر منفی باید دوری کنید و شخصاً چه سؤالاتی باید از خود بکنید؟‏

۱۰ یکی از دلایل سرکشی و گردن‌کشی جوانان امروز و اصرار و افراط آن‌ها در لذّات نَفْسانی این است که از آینده بی‌خبرند یعنی از راهنمایی خدا و امید مطمئن که برای آینده داده است کاملاً بی‌اطلاعند.‏ (‏امثال ۲۹:‏۱۸‏)‏ جوانان امروز مثل اسرائیلیان خدانشناس روزگار اِشَعْیا هستند که برای «شادمانی و خوشی .‏ .‏ .‏ و خوردن گوشت و نوشیدن شراب» زندگی می‌کردند.‏ (‏اِشَعْیا ۲۲:‏۱۳‏)‏ به جایی که حسرت زندگی این گونه اشخاص را بخورید بهتر است به امید و آتیه‌ای که یَهُوَه پیش روی عابدان خود قرار داده است فکر کنید.‏ آیا شما خادمان جوان یَهُوَه واقعاً چشم به انتظار دنیای جدید هستید؟‏ آیا با جدّیت تمام «با خرداندیشی» زندگی می‌کنید و منتظر «آن امید مبارک» که یَهُوَه پیش رویتان قرار داده است هستید؟‏ (‏تیطُس ۲:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ جواب شما به این سؤالات مطمئناً بر تعیین اهداف و اولویت‌های شما در زندگی تأثیر مستقیم خواهد داشت.‏

۱۱.‏ جوانان و نوجوانانی که هنوز به تحصیل مشغولند چرا باید جدّیت به خرج دهند؟‏

۱۱ دنیای امروز از جوانان انتظار دارد که تمام قوّت و انرژی و استعداد خود را بر اهداف دنیوی و تحصیلات متمرکز کنند.‏ طبیعی است که جوانان و نوجوانان تحصیلات پایه‌ای خود را جدّی بگیرند و بکوشند نهایت استفاده را از آن ببرند،‏ مخصوصاً شما جوانان مسیحی.‏ اما شما جوانان مسیحی هدفتان از تحصیلات فقط این نباشد که شغل بیابید،‏ بلکه در جماعت مهره‌ای مؤثر و پرارزش و در خدمت ملکوت واعظانی پرثمر باشید.‏ برای نایل شدن به این هدف باید شیوهٔ ارتباط با مردم را خوب بیاموزید و بتوانید با منطق و دلیل و با احترام و آرامی با ایشان استدلال کنید.‏ اما نوجوانانی که مطالعه و تحقیق در کتاب مقدّس را دنبال می‌کنند و می‌کوشند اصول آن را در زندگی‌شان به کار گیرند از بهترین تحصیلات ممکنه برخوردار می‌شوند زیرا پایه و اساس زندگی موفق و پردوام را برای امروز و آینده محکم می‌کنند.‏ —‏ مزمور ۱:‏۱-‏۳ خوانده شود.‏ *

۱۲.‏ والدین مسیحی امروزه از چه نمونه و الگویی باید پیروی کنند؟‏

۱۲ در اسرائیل باستان،‏ والدین آموزش و پرورش فرزندان را که از اهمیت و اولویت بسیار بالایی برخوردار بود بر عهده داشتند.‏ این آموزش و پرورش تمام جوانب زندگی کودکان و نوجوانان اسرائیلی را عملاً در بر می‌گرفت و تأکید آن بر مطالب روحانی و امور الٰهی بود.‏ (‏تثنیه ۶:‏۶،‏ ۷‏)‏ بدین دلیل،‏ نوجوانان قوم اسرائیل که از والدین و بزرگان خداترس قوم آموزش می‌دیدند،‏ نه فقط به معرفت و دانش،‏ نیز به حکمت،‏ فطانت،‏ فهم و همچنین قدرت تشخیص و تمییز دادن دست می‌یافتند که تحصیل آن فقط از طریق آموزش الٰهی میسر بود.‏ (‏امثال ۱:‏۲-‏۴؛‏ ۲:‏۱-‏۵،‏ ۱۱-‏۱۵‏)‏ خانواده‌های مسیحی نیز امروزه باید چنین توجهی به آموزش فرزندان خود نشان دهند.‏

به نصایح آنانی که شما را دوست دارند گوش دهید

۱۳.‏ جوانان و نوجوانان چه نصایحی می‌شنوند و از طرف چه کسانی نصیحت می‌شوند و چرا باید در مورد آن‌ها هوشیار و مراقب باشند؟‏

۱۳ جوانان و نوجوانان از همه طرف و از همه کس پند و اندرز و راهنمایی می‌شنوند،‏ از جمله از طرف آموزگارانشان که معمولاً در مورد تحصیلات عالی،‏ شغل و حرفه و بازار کار فکر می‌کنند.‏ نوجوانان و جوانان عزیز،‏ لطفاً همهٔ این نصایح را در پرتو کلام خدا،‏ با دعا و با غذای روحانی که از طریق غلام  امین و دانا می‌گیرید ارزیابی کنید.‏ با معلوماتی که از کتاب مقدّس دارید خوب می‌دانید که هدف اصلی شیطان جوانان و نوجوانانِ کم‌تجربه‌اند.‏ در باغ عدن حوّای کم‌تجربه بود که فریب سخنان شیطان را خورد،‏ گرچه برای او غریبه‌ای بیش نبود و ذرّه‌ای محبت نیز به او نشان نداده بود.‏ اگر حوّا به یَهُوَه که محبت زیادی به او نشان داده بود گوش می‌داد نتیجه چقدر با واقعیت امروز تفاوت می‌داشت.‏ —‏ پیدایش ۳:‏۱-‏۶‏.‏

۱۴.‏ چرا باید هم به یَهُوَه و هم به والدین خداترسمان گوش دهیم؟‏

۱۴ یَهُوَه،‏ آفریننده‌تان به شما نیز محبت دارد و محبت خود را به دفعات و به شیوه‌های گوناگون نشان داده است.‏ او می‌خواهد که شما نه فقط امروز بلکه تا ابد شاد و سعادتمند شوید.‏ از این رو،‏ با محبتی پدرانه به شما و عابدان دیگرش می‌گوید:‏ «راه این است،‏ در آن سلوک بنما.‏» (‏اِشَعْیا ۳۰:‏۲۱‏)‏ اگر والدین شما یَهُوَه خدا را می‌پرستند و او را واقعاً دوست دارند برای شما برکتی بزرگ است.‏ با احترام تمام به سخنان و نصایح پدر و مادرتان گوش دهید و اجازه دهید به شما در تعیین اهداف و اولویت‌های زندگی کمک کنند.‏ (‏امثال ۱:‏۸،‏ ۹‏)‏ والدین شما حیات ابدی را برای شما می‌خواهند که از هر ثروت و گنج پرزرق و برق یا مقام یا تحصیلات چشمگیر این دنیا بسیار پرارزش‌تر است.‏ —‏ متّیٰ ۱۶:‏۲۶‏.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ چه اطمینانی به یَهُوَه داریم؟‏ ب)‏ از تجربهٔ باروک چه درسی می‌گیریم؟‏

۱۵ جوانانی که آفرینندهٔ خود را در این روزهای جوانی به یاد می‌آورند زندگی خود را ساده نگاه داشته،‏ اطمینان دارند که یَهُوَه هیچ گاه آن‌ها را ترک نخواهد کرد.‏ (‏عبرانیان ۱۳:‏۵ خوانده شود.‏‏)‏ این نوع طرز تفکّر سالم درست در تضاد با طرز فکر دنیاست.‏ از این رو بسیار مراقب باشید تا مبادا طرز فکر و روح دنیا در شما هم اثر کند.‏ (‏اَفَسُسیان ۲:‏۲‏)‏ منشی اِرْمیا باروک طی دورانی بسیار خطیر و بحرانی در اورشلیم زندگی می‌کرد که سرانجام به هلاکت و نابودی آن شهر در سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ انجامید.‏

۱۶ احتمالاً باروک می‌خواست زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد.‏ یَهُوَه متوجه خواست و آرزوی او شد.‏ با محبت تمام به او هشدار داد که در طلب «چیزهای بزرگ» نباشد.‏ باروک خود را فروتن ساخت و با حکمت به یَهُوَه گوش داد و در نتیجه از نابودی اورشلیم نجات یافت.‏ (‏اِرْمیا ۴۵:‏۲-‏۵‏)‏ اما همعصران باروک که ‹چیزهای بزرگ برای خویشتن می‌طلبیدند› یعنی در پی مادیات و تجمّلات بودند،‏ یَهُوَه را فراموش کرده بودند.‏ چیزی نگذشت که بالاخره هر آنچه اندوخته بودند به دست کلدانیان (‏بابلیان)‏ نابود شد.‏ بسیاری از آن‌ها نیز به همراه اموال خود جان خویش را از دست دادند.‏ (‏۲تواریخ ۳۶:‏۱۵-‏۱۸‏)‏ تجربهٔ باروک ثابت می‌کند که رابطهٔ خوب با یَهُوَه مسلّماً از هر ثروت و مقام و شهرتی در این دنیا مهم‌تر و حیاتی‌تر است.‏

سرمشق‌هایی خوب

۱۷.‏ چرا عیسی،‏ پولُس و تیموتاؤس سرمشق‌هایی خوب برای خادمان امروزی یَهُوَه هستند؟‏

۱۷ کلام خدا در پیمودن راه زندگی ما را یاری و تشویق می‌کند.‏ یک طریق یاری ما نگارش سرگذشت اشخاصی است که سرمشق خوبی هستند.‏ یک نمونه عیسی مسیح است.‏ او بااستعدادترین انسانی بود که روی زمین زندگی کرد.‏ اما تمام تمرکز حواس،‏ نیرو و تأکید وی بر بشارت ملکوت خدا بود چون که تأثیرات و برکات آن برای مردم ابدی بود.‏ (‏لوقا ۴:‏۴۳‏)‏ پولُس رسول نیز حرفهٔ بسیار پردرآمد و معتبرش را با رغبت تمام کنار گذاشت و تمام انرژی و قوّت خویش را وقف موعظهٔ بشارت خدا  کرد تا بتواند بهترین میوهٔ زندگی خود را به خدا تقدیم کند.‏ تیموتاؤس نیز از سرمشق پولُس پیروی کرد و برای همین پولُس او را ‹فرزندی حقیقی در ایمان› خواند.‏ (‏۱تیموتاؤس ۱:‏۲‏)‏ با این تفاصیل،‏ آیا عیسی،‏ پولُس رسول و تیموتاؤس از راهی که در زندگی انتخاب کرده بودند پشیمان شدند؟‏ به هیچ وجه.‏ می‌دانیم که پولُس همهٔ چیزهای دنیا و هر چه را که می‌توانست داشته باشد ‹فضله شمرد› زیرا در مقایسه با افتخار خدمت به خدا پشیزی بیش نبودند.‏ —‏ فیلِپّیان ۳:‏۸-‏۱۱‏.‏

۱۸.‏ برادری جوان چه تغییرات بزرگی در کار و شغل خود به وجود آورد و چرا از تصمیم خود پشیمان نیست؟‏

۱۸ امروزه بسیاری از جوانان مسیحی از ایمان عیسی،‏ پولُس و تیموتاؤس تقلید می‌کنند.‏ برادری جوان که سابقاً شغلی پردرآمد داشت در نامه‌ای می‌نویسد:‏ «به دلیل پای‌بندی من به اصول و قواعد کتاب مقدّس رؤسای شرکت مرتب به من ترفیع و اضافه حقوق می‌دادند.‏ درآمد خیلی خوبی داشتم ولی احساس می‌کردم که فقط دارم در پی باد می‌دوم و زحمت بیهوده می‌کشم.‏ تصمیم گرفتم با هیئت مدیرهٔ شرکت صحبت کنم.‏ وقتی تمایل خودم را که دنبال کردن موعظهٔ تمام‌وقت بود برای آن‌ها مطرح کردم،‏ با دستپاچگی و سراسیمه ترفیع،‏ اضافه‌حقوق و پاداش هنگفتی به من پیشنهاد کردند بدین امید که از تصمیم به استعفا منصرف شوم.‏ ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم.‏ خیلی‌ها ممکن است درک نکنند که چرا شغل چنین پردرآمدی را ترک کردم تا خدمت تمام‌وقت را دنبال کنم.‏ جواب من به این افراد این است که خواست قلبی من به جا آوردن وقف خود به خدا به طور تمام و کمال بود.‏ حال که تمام زندگی‌ام در حول و حوش امور روحانی می‌گردد به شادی و قناعتی دست یافته‌ام که هیچ حقوق یا مقامی نمی‌توانست برایم بیاورد.‏»‏

۱۹.‏ نوجوانان و جوانان را تشویق به گرفتن چه تصمیم عاقلانه‌ای می‌کنیم؟‏

۱۹ در سراسر جهان هزاران جوان تصمیماتی مشابه در زندگی گرفته‌اند.‏ بنابراین،‏ ای جوانان وقتی برای آیندهٔ خود اهدافی تعیین می‌کنید روز یَهُوَه را مدّ نظر خود قرار دهید.‏ (‏۲پِطْرُس ۳:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ هیچ گاه به کسانی که نهایت لذّت و استفاده را از این دنیا می‌برند غبطه نخورید.‏ در عوض راهنمایی کسانی را دنبال کنید که شما را واقعاً دوست دارند.‏ «گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندوزید» که سرمایه‌ای است بسیار امن و محکم و فایدهٔ جاودانی به همراه دارد.‏ (‏متّیٰ ۶:‏۱۹،‏ ۲۰؛‏ ۱یوحنّا ۲:‏۱۵-‏۱۷ خوانده شود.‏‏)‏ بلی،‏ ای جوانان و نوجوانان آفرینندهٔ خود را به یاد آورید.‏ اگر همیشه یَهُوَه را مد نظر داشته باشید او نیز شما را برکت می‌دهد.‏

‏[پاورقی]‏

^ بند 11 در مورد تحصیلات و یافتن کار و شغل لطفاً به برج دیده‌بانی شمارهٔ ۱ اکتبر ۲۰۰۵ صفحات ۲۷-‏۳۰ رجوع کنید.‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

‏• چگونه توکّل خود را به خدا نشان دهیم؟‏

‏• بهترین تحصیلات کدام است؟‏

‏• از تجربهٔ باروک چه درس‌هایی می‌گیریم؟‏

‏• چه سرمشق‌هایی در کتاب مقدّس داریم و چرا شایستهٔ تقلیدند؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۸]‏

یَهُوَه بهترین تحصیلات را فراهم می‌کند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۰]‏

باروک به سخنان یَهُوَه گوش کرد و از نابودی اورشلیم زنده ماند.‏ از تجربهٔ او چه درسی می‌گیریم؟‏