مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

یَهُوَه فریاد دل ما را می‌شنود

یَهُوَه فریاد دل ما را می‌شنود

 یَهُوَه فریاد دل ما را می‌شنود

‏‹چشمان یَهُوَه به سوی صالحان است و گوش‌های وی به سوی فریاد ایشان.‏› —‏ مزمور ۳۴:‏۱۵‏.‏

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ امروزه مردم دنیا چه احساسی نسبت به اوضاع جهان دارند؟‏ ب)‏ چرا اوضاع جهان ما را متعجب نمی‌کند؟‏

آیا شما نیز خود را در بند مشکلات می‌بینید؟‏ امروزه،‏ اکثر مردم دنیا خود را اسیر مشکلات و گرفتاری‌های این دنیای پرشرارت می‌بینند و چه بسیارند کسانی که تاب و توان خود را به کلّی از دست داده‌اند.‏ اینان مانند داود مزمورنویس می‌گویند:‏ «بی‌حس و بی‌نهایت کوفته شده‌ام و از فغان دل خود نعره می‌زنم.‏ دل من می‌طپد و قوّتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست.‏» —‏ مزمور ۳۸:‏۸،‏ ۱۰‏.‏

۲ دلیل اوضاع اسفبار این دنیا بر ما مسیحیان پوشیده نیست.‏ ما می‌دانیم این مشکلات که مانند «دردهای زه» یا زایمان بر نسل بشر عارض شده است،‏ بخشی از نشانی است که عیسی در مورد دوران حضور خود پیشگویی کرد.‏ (‏مَرقُس ۱۳:‏۸؛‏ متّیٰ ۲۴:‏۳‏)‏ واژهٔ یونانی‌ای که درد زایمان ترجمه شده است در کل به سختی‌ها و مصیبت‌های مردم دنیا اشاره دارد.‏ به راستی که این عبارت چه توصیف دقیقی از شدّت ‹سختی‌های› روزگار ما ارائه می‌دهد!‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱‏.‏

یَهُوَه از وضعیت ما آگاه است

۳.‏ خادمان یَهُوَه به چه موضوعی واقفند؟‏

۳ خادمان یَهُوَه به خوبی واقفند که از سختی‌های این ایّام در امان نیستند و نیک می‌دانند که به احتمال قوی اوضاع از این نیز بدتر خواهد شد.‏ شاهدان یَهُوَه به غیر از مشکلاتی که برای تمام مردم دنیا وجود دارد،‏ باید با شیطان نیز مقابله  کنند؛‏ «دشمنی» که تمام تلاش خود را می‌کند تا زورق ایمان ما را در صخره‌های دنیای شریر خود درهم بشکند.‏ (‏۱پِطْرُس ۵:‏۸‏)‏ مشکلات گاه ما را چنان مستأصل می‌کنند که همچون داود فغان بر می‌آوریم:‏ «عار،‏ دلِ مرا شکسته است و به شدّت بیمار شده‌ام.‏ انتظار مُشْفِقی کشیدم،‏ ولی نبود و برای تسلّی‌دهندگان،‏ اما نیافتم.‏» —‏ مزمور ۶۹:‏۲۰‏.‏

۴.‏ در سختی‌ها و مشقّات چه حقیقتی به ما تسلّی می‌دهد؟‏

۴ آیا منظور داود این بود که امیدی برایش باقی نیست؟‏ خیر.‏ او در ادامهٔ همان مزمور می‌گوید:‏ ‹یَهُوَه فقیران را مستجاب می‌کند و اسیران خود را [یعنی خادمان خود را که اسیرند] حقیر نمی‌شمارد.‏› (‏مزمور ۶۹:‏۳۳‏)‏ آیا شما نیز گاهی خود را اسیر مشکلات می‌بینید؟‏ شاید تصوّر کنید که دیگران وضعیت شما را به درستی درک نمی‌کنند؛‏ و شاید این تصوّر شما درست هم باشد.‏ اما،‏ همچون داود همهٔ ما می‌توانیم از این موضوع تسلّی خاطر بیابیم که یَهُوَه به فریاد دل ما گوش می‌دهد.‏ —‏ مزمور ۳۴:‏۱۵‏.‏

۵.‏ سلیمان از چه مطلبی اطمینان کامل داشت؟‏

۵ سلیمان،‏ پسر داود،‏ هنگام مراسم وقف معبد روی همین نکته تأکید کرد.‏ (‏۲تواریخ ۶:‏۲۹-‏۳۱ خوانده شود.‏‏)‏ سلیمان به یَهُوَه التماس نمود که به دعای پاکدلان گوش دهد و وقتی «هر یک از ایشان بلا و غم دل» خود را به او می‌گوید دعایش را مستجاب کند.‏ یَهُوَه چه احساسی نسبت به چنین دعاهایی دارد؟‏ سلیمان در این خصوص خیلی صریح و با اطمینان اظهار داشت که یَهُوَه نه تنها این دعاها را می‌شنود،‏ بلکه به تک‌تک آن‌ها ترتیب اثر می‌دهد.‏ چرا سلیمان چنین اطمینانی داشت؟‏ زیرا او به خوبی واقف بود که یَهُوَه ‹ دل ما را می‌داند› و می‌داند که چه چیزی بر آن غبار غم نشانده است.‏

۶.‏ ما چگونه می‌توانیم از بار نگرانی‌های خود بکاهیم،‏ و چه اطمینانی در این خصوص به ما داده شده است؟‏

۶ هر یک از ما می‌تواند سفرهٔ دل خود را در دعا پیش یَهُوَه باز کند و «بلا و غم دل» خود را به او بگوید.‏ چقدر باعث تسلّی خاطر است که بدانیم یَهُوَه به فردفرد ما توجه دارد و به درد دل ما گوش می‌دهد.‏ پِطْرُس رسول در تأیید این مطلب می‌گوید:‏ «بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید،‏ زیرا او همیشه در فکر شما است.‏» (‏۱پِطْرُس ۵:‏۷‏،‏ انجیل شریف‏)‏ عیسی با تشبیهی زیبا نشان داد که یَهُوَه به درد و محنت فردفرد ما اهمیت می‌دهد.‏ او اظهار نمود:‏ «آیا دو گنجشک به یک فَلْس فروخته نمی‌شود؟‏ و حال آنکه یکی از آن‌ها جز به حکم پدر شما به زمین نمی‌افتد.‏ لیکن همهٔ موی‌های سر شما نیز شمرده شده است.‏ پس ترسان مباشید زیرا شما از گنجشکان بسیار افضل هستید.‏» —‏ متّیٰ ۱۰:‏۲۹-‏۳۱‏.‏

به یَهُوَه متکی باشیم

۷.‏ ما از چه کمکی می‌توانیم اطمینان داشته باشیم؟‏

۷ ما می‌توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که نه تنها در توان یَهُوَه است که به بندهٔ خود کمک کند بلکه خواست قلبی اوست که او را از تنگی و گرفتاری رهایی دهد.‏ «خدا ملجا و قوّت ماست،‏ و مددکاری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود.‏» (‏مزمور ۳۴:‏۱۵-‏۱۸؛‏ ۴۶:‏۱‏)‏ حال ببینیم یَهُوَه چگونه ما را در شرایط سخت مدد می‌کند.‏ توجه کنید که در اوّل قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳ چه آمده است:‏ «هیچ تجربه [آزمایشی] جز آنکه مناسب بشر باشد،‏ شما را فرو نگرفت.‏ اما خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید،‏ بلکه با تجربه مَفَرّی [راه گریزی] نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید.‏» گاه یَهُوَه با تغییر دادن وضعیتمان مشکل را رفع می‌کند و گاهی نیز نیروی لازم را به ما می‌دهد تا آن را تحمّل کنیم.‏ در هر دو صورت مددکار ما یَهُوَه بوده است.‏

۸.‏ برای آن که از کمک یَهُوَه بهره‌مند شویم چه باید بکنیم؟‏

۸ برای آن که از کمک یَهُوَه بهره‌مند شویم چه باید بکنیم؟‏ ببینید کتاب مقدّس چه پندی به ما می‌دهد:‏ ‹بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش یَهُوَه بگذارید.‏› مفهوم این آیه این است که رسیدگی به تمام نگرانی‌ها و دلواپسی‌های خود را به یَهُوَه واگذار کنیم؛‏ یعنی نگرانی‌ها را کنار بگذاریم و با شکیبایی انتظار بکشیم تا یَهُوَه به نیازمان رسیدگی کند.‏ (‏متّیٰ ۶:‏۲۵-‏۳۲‏)‏ البته،‏ چنین اعتمادی مستلزم تواضع بسیار است،‏ زیرا شخص نباید به توانایی‌ها و تدابیر خود تکیه کند.‏ آری،‏ ما می‌خواهیم ‹زیرِ دست زورآورِ خدا فروتنی نماییم› و بدین شکل نشان دهیم چقدر خود را در مقابل او کوچک می‌دانیم.‏ (‏۱پِطْرُس ۵:‏۶ خوانده شود.‏‏)‏ با این کار می‌توانیم بر هر سختی و مشقّتی که یَهُوَه اجازه آن را داده است فائق آییم.‏ ما همیشه دوست داریم یَهُوَه به سرعت مشکلمان را از میان بردارد،‏ اما واضح است که او بهتر می‌داند چه وقت دست به عمل بزند.‏ —‏ مزمور ۵۴:‏۷؛‏ اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰‏.‏

۹.‏ داود می‌بایست بار چه نگرانی‌ای را به دوش یَهُوَه می‌گذاشت؟‏

 ۹ سخن داود را به خاطر آورید که می‌گوید:‏ «مشکلات خود را به خدا واگذار و او تو را حفظ خواهد کرد.‏ خداوند هرگز نخواهد گذاشت که شخص نیکوکار بلغزد و بیفتد.‏» (‏مزمور ۵۵:‏۲۲‏،‏ ترجمه تفسیری‏)‏ زمانی که داود این سخنان را به تحریر درآورد،‏ خود تحت سخت‌ترین فشارهای روحی بود.‏ (‏مزمور ۵۵:‏۴‏)‏ گفته می‌شود که داود این مزمور را زمانی به قلم آورد که پسرش اَبْشالوم برای تصاحب تاج و تخت سلطنت،‏ علیه او توطئه کرده بود.‏ حتی اَخیتُوفَل مشاور مورد اعتماد داود نیز به توطئه‌گران پیوسته بود.‏ داود مجبور شد از اورشلیم بگریزد.‏ (‏۲سموئیل ۱۵:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ اما،‏ حتی تحت این شرایط دشوار نیز به یَهُوَه تکیه کرد و البته یَهُوَه نیز او را مأیوس نساخت.‏

۱۰.‏ در مواجهه با هر گونه سختی و ناراحتی چه باید بکنیم؟‏

۱۰ چقدر مهم است که ما نیز همچون داود در تمام سختی‌ها و ناراحتی‌هایمان با دعایی صمیمانه به پروردگارمان متوسل شویم.‏ توجه کنید که پولُس رسول در این خصوص چه پندی به ما داده است.‏ (‏فیلِپّیان ۴:‏۶،‏ ۷ خوانده شود.‏‏)‏ پولُس می‌گوید وقتی از صمیم دل به یَهُوَه دعا می‌کنیم ‹سلامتی خدا [آرامشی الٰهی] که فوق از تمامی عقل است،‏ دل‌ها و ذهن‌های ما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت.‏›‏

۱۱.‏ ‹آرامش الٰهی› چگونه دل و ذهن ما را محافظت می‌کند؟‏

۱۱ آیا دعا واقعاً می‌تواند اوضاع را تغییر دهد؟‏ در بعضی موارد بله.‏ ولی باید در نظر بگیریم که یَهُوَه همیشه اوضاع را بر وفق مراد ما تغییر نمی‌دهد.‏ با این حال،‏ نباید تردید داشته باشیم که دعا کردن تعادل ذهنی ما را حفظ می‌کند و مانع می‌شود زیر بار نگرانی‌ها خرد شویم.‏ وقتی ترس و نگرانی بر خاطر ما هجوم می‌آورد،‏ ‹آرامش الٰهی› درست مثل سربازانی که شهری را از هجوم دشمنان حفظ می‌کنند،‏ شهر پرآشوب دل و ذهن ما را آرام می‌سازد.‏ دعایی صمیمانه سبب می‌شود تا بر هر گونه تردید،‏ ترس و افکار منفی فائق آییم و تصمیمی عجولانه و ناعاقلانه نگیریم.‏ —‏ مزمور ۱۴۵:‏۱۸‏.‏

۱۲.‏ با تشبیهی نشان دهید که دانستن چه نکته‌ای در ما آرامش خاطر ایجاد می‌کند.‏

۱۲ وقتی با موقعیتی دشوار روبرو می‌شویم،‏ چه چیزی می‌تواند در ما آرامش خاطر ایجاد کند؟‏ در اینجا مثالی می‌آوریم که موقعیت ما انسان‌ها را در این دنیا به خوبی نشان می‌دهد.‏ تصوّر کنید کارمندی زیر دست رئیسی خشن و فحّاش کار می‌کند.‏ این کارمند موقعیتی پیدا می‌کند که درد خود را با صاحب شرکت که شخصی رئوف و معقول است در میان بگذارد.‏ صاحب شرکت به او اطمینان می‌دهد که از وضعیت او کاملاً آگاه است و تصمیم دارد به زودی رئیس او را اخراج کند.‏ دانستن این مطلب مسلّماً به آن کارمند قوّت قلب می‌دهد تا مدتی دیگر این شرایط سخت را متحمّل شود.‏ ما نیز می‌دانیم که یَهُوَه کاملاً از وضعیت ما آگاه است و به ما اطمینان داده است که به زودی ‹رئیس این جهان را بیرون خواهد افکند.‏› (‏یوحنّا ۱۲:‏۳۱‏)‏ به راستی که چه حقیقت دلگرم‌کننده‌ای!‏

۱۳.‏ به غیر از دعا چه کار دیگری باید انجام دهیم؟‏

۱۳ آیا کافی است که فقط در مورد مشکلمان دعا کنیم؟‏ خیر.‏ لازم است که کارها و اقداماتی نیز هماهنگ با دعای خود انجام دهیم.‏ وقتی داود شنید که شاؤلِ پادشاه مردانی را برای کشتن او گسیل داشته است،‏ چنین دعا کرد:‏ «ای خدایم مرا از دشمنانم برهان!‏ مرا از مقاومت‌کنندگانم برافراز.‏ مرا از گناهکاران خلاصی ده!‏ و از مردمان خون‌ریز رهایی بخش!‏» (‏مزمور ۵۹:‏۱،‏ ۲‏)‏ داود علاوه بر این دعا مطابق توصیهٔ همسر خود از مهلکه گریخت.‏ (‏۱سموئیل ۱۹:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ ما نیز می‌توانیم در دعا از یَهُوَه بخواهیم حکمت لازم را به منظور تحمّل یا شاید حتی بهبود وضعیتی دشوار به ما بدهد.‏ —‏ یعقوب ۱:‏۵‏.‏

چگونه می‌توانیم قدرت تحمّل پیدا کنیم

۱۴.‏ به یاد داشتن چه امری به ما در تحمّل مشکلات کمک می‌کند؟‏

۱۴ حال اگر مشکل ما به طول انجامید چطور؟‏ چه چیزی ما را در تحمّل آن یاری خواهد کرد؟‏ نخست،‏ نباید فراموش کنیم که یک طریق اثبات محبتمان به یَهُوَه این است که در شرایط دشوار به او وفادار بمانیم.‏ (‏اَعمال ۱۴:‏۲۲‏)‏ به خاطر آوریم که شیطان ایّوب را به چه چیز متهم کرد.‏ او به یَهُوَه گفت:‏ «اگر خداترسی برای او سودی نمی‌داشت این کار را نمی‌کرد.‏ ایّوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته‌ای.‏ دسترنج او را برکت داده‌ای و ثروت زیاد به او بخشیده‌ای.‏ دارایی‌اش را از او بگیر،‏ آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت!‏» (‏ایّوب ۱:‏۹-‏۱۱‏،‏ تفس‏)‏ ایّوب با حفظ وفاداری خود دروغ بودن آن اتهامات را ثابت کرد.‏ ما نیز وقتی با موقعیتی دشوار روبرو می‌شویم این فرصت را  می‌یابیم تا با پایداری خود نادرست بودن اتهام شیطان را ثابت کنیم.‏ علاوه بر این،‏ چنین پایداری و تحمّلی امید و اعتمادمان را به یَهُوَه بیشتر می‌کند.‏ —‏ یعقوب ۱:‏۴‏.‏

۱۵.‏ شرح حال چه کسانی به ما قوّت قلب می‌دهد؟‏

۱۵ دوّم،‏ می‌باید به خاطر داشته باشیم که ‹همین زحمات بر برادران ما که در دنیا هستند،‏ می‌آید.‏› (‏۱پِطْرُس ۵:‏۹‏)‏ آری،‏ سختی‌هایی که ما با آن‌ها روبرو می‌شویم سختی‌هایی غیرمعمول نیستند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ پس بجاست به عوض آن که تمام وقت در مورد مشکلات خود فکر کنیم،‏ روی شرح‌حال خادمان رنج‌دیده و وفادار خدا تأمّل کنیم.‏ این کار به ما نیرو و قوّت قلب می‌دهد.‏ (‏۱تَسّالونیکیان ۱:‏۵-‏۷؛‏ عبرانیان ۱۲:‏۱‏)‏ می‌توانیم روی شرح حال افرادی تأمّل کنیم که زیر فشار سخت‌ترین مشکلات به یَهُوَه وفادار ماندند.‏ در نشریات مسیحی‌مان شرح حال برادران و خواهرانی را می‌یابیم که مشکلاتی مشابه مشکلات ما داشته‌اند.‏ خواندن این مطالب به ما قوّت قلب می‌دهد.‏

۱۶.‏ یَهُوَه چگونه ما را در تنگی‌ها تسلّی می‌دهد؟‏

۱۶ سوّم،‏ از یاد نبریم که یَهُوَه «پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلّیات است،‏ که ما را در هر تنگی ما تسلّی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلّی نماییم،‏ به آن تسلّی که خود از خدا یافته‌ایم.‏» (‏۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ این مثل آن است که بگوییم یَهُوَه در ‏«هر تنگی» یعنی در تمام دشواری‌هایمان در کنار ماست تا ما را تسلّی دهد.‏ بدین ترتیب ما نیز خواهیم توانست دیگران را ‏‹در هر مصیبتی که باشند،‏› تسلّی و آرامش دهیم.‏ پولُس خود صحّت این امر را به عین در زندگی خویش مشاهده کرد.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۸،‏ ۹؛‏ ۱۱:‏۲۳-‏۲۷‏.‏

۱۷.‏ کتاب مقدّس چگونه به ما کمک می‌کند تا بر مشکلات خود فائق آییم؟‏

۱۷ چهارم،‏ ما کلام خدا را در اختیار داریم که «به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است،‏ تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.‏» (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ کتاب مقدّس ما را،‏ هم برای ‹اَعمال نیک› کامل و آماده می‌سازد،‏ و هم برای تحمّل مشکلات.‏ واژهٔ یونانی‌ای که در اینجا «کامل» ترجمه شده است به طور تحت‌اللفظی به معنی «کاملاً آماده» است.‏ این واژه در یونان باستان برای کشتی‌ای به کار برده می‌شد که برای عزیمت مجهز و آماده شده بود.‏ همچنین در مورد دستگاهی به کار می‌رفت که کار خود را به خوبی انجام می‌داد.‏ به همین شکل،‏ یَهُوَه نیز با کلام خود ما را برای هر موقعیتی در زندگی آماده و مجهز می‌سازد.‏ پس نتیجه می‌گیریم:‏ ‹اگر یَهُوَه اجازه داده است که با مشکلی روبرو شویم،‏ می‌توانیم مطمئن باشیم که آمادگی لازم را نیز برای تحمّل آن به ما می‌دهد.‏›‏

یَهُوَه ما را از تمام سختی‌ها رهایی می‌دهد

۱۸.‏ به یاد داشتن چه مطلبی قدرت تحمّل سختی‌ها را در ما افزایش می‌دهد؟‏

۱۸ پنجم،‏ باید همیشه این حقیقت را در نظر داشته باشیم که یَهُوَه به زودی بشر را از تمام سختی‌ها و محنت‌هایش رهایی خواهد داد.‏ (‏مزمور ۳۴:‏۱۹؛‏ ۳۷:‏۹-‏۱۱؛‏ ۲پِطْرُس ۲:‏۹‏)‏ یَهُوَه غیر از رها ساختن انسان‌ها از سختی‌ها،‏ آن‌ها را همچنین از قید مرگ آزاد خواهد نمود.‏ سپس به برخی موهبت زندگی ابدی در بهشت زمینی و به برخی دیگر موهبت زندگی جاودانه در آسمان در جوار عیسی را عطا خواهد کرد.‏

۱۹.‏ چگونه می‌توانیم بر سختی‌ها غلبه کنیم؟‏

۱۹ تا آن زمان،‏ باید فشارها و سختی‌های این دنیای پرشرارت را تحمّل کنیم.‏ تصوّرش را بکنید،‏ وقتی این فشارها سرانجام از دوشمان برداشته شوند چقدر خود را راحت و آزاد حس خواهیم کرد!‏ (‏مزمور ۵۵:‏۶-‏۸‏)‏ وفادار ماندن به یَهُوَه زیر این فشارها دروغ بودن ادعای شیطان را در مورد خادمان خدا ثابت می‌کند.‏ باشد که با کمک کلام خدا خود را برای هر موقعیتی آماده و برای هر عمل نیکو کارآزموده سازیم.‏ نگذاریم اعتمادمان به یَهُوَه،‏ «خدای جمیع تسلّیات» ضعیف شود.‏ و این نکته را هرگز از یاد نبریم:‏ ‹چشمان یَهُوَه به سوی صالحان است و گوش‌های وی به سوی فریاد ایشان.‏› —‏ مزمور ۳۴:‏۱۵‏.‏

مرور

‏• مشکلات داود چه احساسی در او ایجاد کرده بود؟‏

‏• سلیمان از چه چیزی اطمینان کامل داشت؟‏

‏• چگونه می‌توانیم بر سختی‌هایی که یَهُوَه مانع آن‌ها نشده است فائق آییم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏