مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

از برجسته‌ترین میسیونر تقلید کنیم

از برجسته‌ترین میسیونر تقلید کنیم

 از برجسته‌ترین میسیونر تقلید کنیم

‏«پس اقتدا به من نمایید چنانکه من نیز به مسیح می‌کنم.‏» —‏ ۱قُرِنتیان ۱۱:‏۱‏.‏

۱.‏ چرا باید از عیسی مسیح تقلید کنیم؟‏

برجسته‌ترین میسیونر یعنی عیسی مسیح سرمشقی بزرگ برای پولُس رسول بود.‏ به این دلیل به هم‌ایمانان مسیحی‌اش توصیه کرد:‏ «پس اقتدا [تقلید] به من نمایید چنانکه من نیز به مسیح می‌کنم.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۱‏)‏ عیسی یک بار با شستن پاهای شاگردانش درسی مهم از فروتنی به آن‌ها آموخت.‏ سپس به آن‌ها گفت:‏ «به شما نمونه‌ای دادم تا چنانکه من با شما کردم،‏ شما نیز بکنید.‏» (‏یوحنّا ۱۳:‏۱۲-‏۱۵‏)‏ بر ما مسیحیان واجب است که خصوصیات عیسی مسیح را در طرز گفتار و رفتارمان با دیگران منعکس کنیم.‏ —‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲۱‏.‏

۲.‏ حتی اگر هیئت اداره‌کننده شما را به خدمت میسیونری اعزام نکرده باشد چه طرز فکری می‌توانید نسبت به موعظهٔ خود داشته باشید؟‏

۲ در مقالهٔ قبلی خواندیم که میسیونر کسی است که برای موعظه کردن به جایی فرستاده می‌شود تا بشارت یا مژدهٔ ملکوت خدا را به دیگران برساند.‏ در این زمینه پولُس رسول سؤالات جالبی مطرح می‌کند.‏ (‏رومیان ۱۰:‏۱۱-‏۱۵ خوانده شود‏)‏ توجه کنید که پولُس می‌پرسد:‏ «چگونه بشنوند بدون واعظ؟‏» و سپس از نبوّت اِشَعْیا نقل کرده،‏ می‌گوید:‏ «چه زیبا است پای‌های آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند.‏» (‏اِشَعْیا ۵۲:‏۷‏)‏ حتی اگر به عنوان میسیونر برای موعظه به کشوری فرستاده نشده‌ایم،‏ می‌توانیم غیرتی مشابه در موعظهٔ خود نشان دهیم که تقلیدی از غیرت عیسی در موعظهٔ بشارت خواهد بود.‏ سال گذشته ۶٬۹۵۷٬۸۵۴ اعلام‌کنندهٔ ملکوت کار مبشّری را در ۲۳۶ کشور و سرزمین انجام دادند.‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۴:‏۵‏.‏

‏«ما همهٔ چیزها را ترک کرده،‏ تو را متابعت می‌کنیم»‏

۳،‏ ۴.‏ عیسی چه چیزهایی را در آسمان ترک کرد و به زمین آمد و برای این که پیرو او شویم چه باید بکنیم؟‏

۳ عیسی برای انجام مأموریت خود بر زمین زندگی آسمانی و جلالی را که در آنجا داشت ترک و «خود را خالی کرده،‏ صورت غلام را پذیرفت.‏» (‏فیلِپّیان ۲:‏۷‏)‏ هر چه در تقلید از مسیح در موعظه انجام دهیم در مقایسه با آنچه او بر زمین انجام داد ناچیز است.‏ اما به عنوان پیروان او می‌توانیم در موعظهٔ خود استوار بمانیم و به عقب نگاه نکنیم و حسرت چیزهایی را که در دنیای شیطان پشت سر گذاشته‌ایم نخوریم.‏ —‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏.‏

۴ یک بار پِطْرُس رسول به عیسی گفت:‏ «ما همهٔ چیزها را ترک کرده،‏ تو را متابعت می‌کنیم.‏» (‏متّیٰ ۱۹:‏۲۷‏)‏ پِطْرُس،‏ اَندریاس،‏ یعقوب و یوحنّا بی‌درنگ تورهای ماهیگیری خود را کنار انداخته،‏ دعوت عیسی را قبول کردند و پیرو او شدند.‏ آن چند رسول برای این که خدمت موعظه را حرفه و پیشهٔ خود نمایند «همهٔ چیزها» از جمله شغل و حرفهٔ ماهیگیری خود را ترک کردند.‏ اما اکثر ما مجبور نبوده‌ایم ‹همهٔ چیزها را ترک کنیم› تا بتوانیم عیسی را پیروی کنیم.‏ با وجود این ‹باید خود را انکار می‌کردیم› تا بتوانیم پیروان مسیح شویم و یَهُوَه را با جان و دل خدمت کنیم.‏ (‏متّیٰ ۱۶:‏۲۴‏)‏ راهی که در زندگی پیش گرفته‌ایم تا به امروز برکات زیادی با خود به همراه داشته است.‏ (‏متّیٰ ۱۹:‏۲۹ خوانده شود‏)‏ اگر غیرت مبشّری را به تقلید از مسیح در موعظهٔ خود نشان دهیم شادی خواهیم داشت.‏ به خصوص اگر در آوردن کسی به سوی یَهُوَه و پسر بامحبتش سهمی داشته باشیم.‏

۵.‏ چه تجربه‌ای تصمیم روحانی بعضی از مهاجران را پس از آشنایی با کتاب مقدّس نشان می‌دهد؟‏

۵ مردی اهل برزیل به نام والمیر در مناطق مرکزی کشور سورینام زندگی می‌کرد و از راهِ پیدا کردن طلا زندگی خوبی را می‌گذراند.‏ متأسفانه والمیر هم الکلی بود هم زندگی غیراخلاقی داشت.‏ یک روز در شهر شاهدان یَهُوَه با او صحبت کردند و وی قبول کرد کتاب مقدّس را مطالعه کند.‏ والمیر هر روز مطالعه کرد و تغییرات بسیاری در زندگی‌اش به وجود آورد و چندی بعد تعمید گرفت.‏ وقتی والمیر متوجه شد که به دلیل  کار و شغلش به سختی می‌تواند مطابق آنچه از کلام خدا آموخته بود زندگی کند کسب پردرآمدش را فروخت و به برزیل برگشت تا این بار به همراه زن و فرزندانش در پی گنج روحانی فعالیت کند.‏ بلی خیلی از مهاجران پس از آشنایی با کتاب مقدّس داوطلبانه شغل و حرفهٔ خود را در کشورهای مرفه ترک کرده،‏ به وطن خود بازمی‌گردند تا بتوانند برای خانواده و خویشاوندان خود کمکی روحانی باشند.‏ این مبشّران غیور ملکوت روحیه و غیرت میسیونری واقعی از خود نشان می‌دهند.‏

۶.‏ اگر نقل مکان به محلّی دیگر برایتان میسر نیست چه کار دیگری از دستتان بر می‌آید؟‏

۶ بعضی از شاهدان یَهُوَه به نواحی و مناطقی نقل مکان کرده‌اند که نیاز به مبشّران ملکوت در آنجا زیادتر است.‏ بعضی‌ها نیز توانسته‌اند به کشورهای دیگر نقل مکان کنند.‏ شاید نقل مکان به جایی دیگر برای شما در حال حاضر میسر نباشد.‏ اما می‌توانید از عیسی تقلید کرده،‏ نهایت سعی خود را در موعظه به عمل آورید.‏

یَهُوَه آموزش لازم را فراهم می‌کند

۷.‏ برای مبشّرانی که مایلند مهارت‌های خود را در خدمت موعظه افزایش دهند چه دوره‌های آموزشی وجود دارد؟‏

۷ همان طوری که عیسی از پدرش آموزش دید ما نیز می‌توانیم از آموزشی که یَهُوَه برای ما فراهم می‌کند نهایت استفاده را ببریم.‏ عیسی گفت:‏ ‹ در انبیا مکتوب است که همه از یَهُوَه تعلیم خواهند یافت.‏› (‏یوحنّا ۶:‏۴۵؛‏ اِشَعْیا ۵۴:‏۱۳‏)‏ امروزه مدارس و دوره‌های آموزشی متعددی دایر شده است که مخصوص آموزش و تربیت مبشّران موعظهٔ بشارت ملکوت است.‏ بی‌شک همهٔ ما از دورهٔ مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک در جماعت خود فایدهٔ شایانی برده‌ایم.‏ پیشگامان واجد صلاحیت می‌توانند از آموزش مدرسهٔ خدمت پیشگامی بهره ببرند.‏ اخیراً تعدادی از پیشگامان باتجربه و باسابقه افتخار یافتند برای بار دوّم در دورهٔ آموزشی این مدرسه شرکت کنند.‏ پیران جماعت و خادمان کمکی در دورهٔ آموزشی مدرسهٔ خدمت ملکوت توانسته‌اند مهارت‌های خود را در تعلیم و موعظه برای فایدهٔ بیشتر هم‌ایمانانشان افزایش دهند.‏ تعدادی از پیران جماعت و خادمان کمکی مجرّد افتخار شرکت در مدرسهٔ تربیت خادمین را داشته‌اند که آن‌ها را برای آموزش دیگران در خدمت موعظه مجهز می‌سازد.‏ و تعداد بسیاری از خواهران و برادران ما در مدرسهٔ کتاب مقدّس برج‌دیده‌بانی‌جِلْعاد به خدمت میسیونری در کشورهای گوناگون اعزام شده‌اند.‏

۸.‏ برخی از برادران تا چه حد برای دوره‌های آموزشی سازمان یَهُوَه ارزش قائلند؟‏

۸ بعضی از شاهدان یَهُوَه تغییراتی بزرگ در زندگی خود به  وجود آورده‌اند تا بتوانند در دوره‌های آموزشی مذکور شرکت کنند.‏ برای مثال برادری به نام یوگو در کانادا برای شرکت در مدرسهٔ تربیت خادمین مجبور شد از شغل خود استعفا دهد زیرا کارفرمای او از دادن مرخصی لازم خودداری کرده بود.‏ یوگو می‌گوید:‏ «هیچ پشیمان نیستم استعفا دادم.‏ برعکس خوشحال هم هستم چون که اگر شرکت با تقاضای مرخصی من موافقت می‌کرد دوباره باید سر همان کار برمی‌گشتم و احتمالاً از من انتظار می‌رفت از روی قدردانی مدت بیشتری برای آن شرکت کار کنم.‏ اما الآن آزاد و آماده‌ام هر مأموریتی را که از طرف یَهُوَه برایم برسد قبول کنم.‏» بلی،‏ برای یافتن افتخار شرکت در برنامه‌های آموزشی که یَهُوَه خدا فراهم کرده است خیلی‌ها حاضرند چیزهایی را که سابقاً برایشان بسیار ارزش داشت فدا کنند.‏ —‏ لوقا ۵:‏۲۸‏.‏

۹.‏ نمونه‌ای بیاورید که نتایج مطلوب آموزش کتاب مقدّس و تلاش شخصی در یادگیری را نشان می‌دهد.‏

۹ آموزش تعالیم کتاب مقدّس و تلاش خود شخص همیشه نتیجه‌ای بسیار مطلوب به همراه دارد.‏ (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ مثلاً مورد پسری به سائولو،‏ اهل گوآتمالا را در نظر بگیرید.‏ سائولو با عقب‌افتادگی خفیف ذهنی به دنیا آمده بود و یکی از معلّمان او به مادرش گفته بود که نباید پسرش را مجبور کند حتماً خواندن و نوشتن یاد بگیرد زیرا عدم توانایی او در این زمینه باعث عجز و ناراحتی زیاده از حد او خواهد شد.‏ در نتیجه سائولو بدون این که خواندن و نوشتن بیاموزد تحصیل را ترک کرد.‏ مدتی بعد یکی از شاهدان یَهُوَه به سائولو خواندن و نوشتن یاد داد.‏ سرانجام سائولو پیشرفت قابل توجهی در خواندن و نوشتن کرد تا جایی که توانست در مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک گفتار دهد.‏ مادر سائولو چندی بعد حین موعظهٔ خانه‌به‌خانه تصادفاً معلّم سابق پسرش را دید.‏ وقتی آن معلّم پی برد که سائولو خواندن و نوشتن آموخته است از مادر او خواست که سائولو را هفتهٔ بعد نزدش بیاورد.‏ هفتهٔ بعد که معلّم سائولو را به خانهٔ خود دعوت کرد از او پرسید «چه می‌خواهی به من یاد بدهی؟‏» سائولو کتاب تعالیم کتاب مقدّس را باز کرده،‏ یک پاراگراف را برای معلّم سابقش خواند.‏ معلّم چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که نتوانست جلوی اشکش را بگیرد.‏ با تعجب تمام گفت «باورم نمی‌شود که امروز سائولو دارد مرا درس می‌دهد!‏» و اشکریزان سائولو را در بغل فشرد.‏

تعلیمی ترغیب‌کننده

۱۰.‏ چه ابزار مؤثری امروزه برای تدریس حقایق کتاب مقدّس در دسترس داریم؟‏

۱۰ عیسی منحصراً و مستقیماً بر پایهٔ راهنمایی‌های کلام مکتوب خدا تعلیم می‌داد.‏ (‏لوقا ۴:‏۱۶-‏۲۱؛‏ یوحنّا ۸:‏۲۸‏)‏ ما هم به تقلید از عیسی از روی کتاب مقدّس تعلیم می‌دهیم.‏ از این رو،‏ همهٔ ما در سخن و در تفکّر یکرأی هستیم که دلیل بزرگ اتحاد ما است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱:‏۱۰‏)‏ بسیار سپاسگزاریم که «غلام امین و دانا» نشریاتی را بر مبنای کتاب مقدّس برای ما فراهم کرده است که باعث حفظ اتحاد ما و همچنین ایجاد توافق و یکپارچگی در تعلیم و کار موعظه شده است.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۴۵؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ یکی از این نشریات کتاب تعالیم کتاب مقدّس است که اکنون به ۱۷۹ زبان منتشر می‌شود.‏

۱۱.‏ چگونه خواهری در اتیوپی توانست با استفاده از کتاب تعالیم کتاب مقدّس بر مخالفت شخصی فائق آید؟‏

۱۱ تدریس کتاب مقدّس به وسیلهٔ کتاب تعالیم کتاب مقدّس حتی در تعدیل نظر مخالفان مؤثر بوده است.‏ یک خواهر پیشگام در کشور اتیوپی به نام لُلا سرگرم مطالعه با شخصی علاقه‌مند بود که یکی از بستگان آن شاگرد ناگهان وارد اتاق شده،‏ با پرخاش خواست که مطالعه‌شان را همان جا قطع کنند.‏ خواهر لُلا با ملایمت تمام با آن خویشاوند عصبانی صحبت کرد.‏ حین صحبت تشبیه اسکناس تقلّبی را که در فصل ۱۵ کتاب تعالیم کتاب مقدّس آمده است آورد.‏ خشم آن خانم با این سخنان خوابید و اجازه داد به مطالعهٔ خود ادامه دهند.‏ جالب این که آن خانم خواست در مطالعهٔ بعدی آن‌ها شرکت کند و بعد از چندی تقاضا کرد که جداگانه با او نیز مطالعه شود و حتی حاضر شد بابت آن تدریس پول بپردازد!‏ چیزی نگذشت که آن خانم سه بار در هفته کتاب مقدّس را مطالعه می‌کرد و تا امروز پیشرفت بسیار خوبی داشته است.‏

۱۲.‏ نمونه‌ای بیاورید که نشان می‌دهد حتی نوجوانان نیز می‌توانند به نحوی مؤثر حقایق کتاب مقدّس را آموزش دهند.‏

۱۲ نوجوانان نیز توانسته‌اند از کتاب تعالیم کتاب مقدّس به نحوی شایسته استفاده کنند.‏ پسری ۱۱ ساله به نام کینو در هاوایی نسخهٔ شخصی خود را به مدرسه برده بود و داشت آن را می‌خواند.‏ یکی از همکلاسی‌هایش از او پرسید:‏ ‏«شما  چرا عیدها را جشن نمی‌گیرید؟‏»‏ کینو جواب سؤال را از روی ضمیمهٔ کتاب تحت عنوان «نظر مسیحیان حقیقی در مورد اعیاد و جشن‌ها» به او داد.‏ بعد فهرست فصل‌های کتاب را به همکلاسی‌اش نشان داد و پرسید کدام موضوع برایش جالب است.‏ کینو پس از صحبت مطالعهٔ کتاب مقدّس را با آن پسر آغاز کرد.‏ سال گذشته شاهدان یَهُوَه ۶٬۵۶۱٬۴۲۶ مطالعهٔ کتاب مقدّس را گزارش دادند که در اکثر موارد با استفاده از کتاب تعالیم کتاب مقدّس صورت گرفته است.‏ آیا شما نیز از این کتاب در مطالعهٔ خود با دیگران استفاده می‌کنید؟‏

۱۳.‏ مطالعهٔ کتاب مقدّس چگونه می‌تواند تأثیری عمیق بر مردم داشته باشد؟‏

۱۳ مطالعهٔ کلام خدا با استفاده از کتاب تعالیم کتاب مقدّس تأثیری بسیار عمیق بر کسانی که می‌خواهند خدا را خوشنود کنند می‌گذارد.‏ یک زن و شوهر پیشگام ویژه در کشور نروژ کتاب مقدّس را با یک خانوادهٔ اهل زامبیا مطالعه می‌کردند.‏ زن و شوهر زامبیایی سه دختر داشتند ولی مایل نبودند فرزندی دیگر بیاورند.‏ وقتی متوجه شدند که فرزند چهارم نیز در راه است تصمیم گرفتند سِقط جنین کنند.‏ چند روز قبل از مراجعه به مطب دکتر،‏ فصلی از کتاب تعالیم کتاب مقدّس را تحت عنوان ‏«دیدگاه خدا نسبت به زندگی و جان مخلوقاتش»‏ مطالعه کردند.‏ زن و شوهر با مشاهدهٔ عکس جنین که در آن فصل چاپ شده است چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که از سِقط جنین منصرف شدند.‏ این زن و شوهر اکنون در مطالعه‌شان خیلی خوب پیشرفت می‌کنند.‏ پس از به دنیا آمدن فرزندشان تصمیم گرفتند اسم برادری را که با آن‌ها مطالعه می‌کند بر وی بگذارند.‏

۱۴.‏ نمونه‌ای بیاورید که نشان دهد زندگی مطابق تعالیم کتاب مقدّس نتایجی مطلوب به همراه دارد.‏

۱۴ یک دلیل موفقیت عیسی این بود که او مطابق آنچه تعلیم می‌داد زندگی می‌کرد.‏ خیلی از مردم امروزه پی برده‌اند که رفتار شاهدان یَهُوَه بر طبق الگوی شخصیت و اخلاق عیسی مسیح است.‏ برای نمونه،‏ در کشور نیوزیلند به اتومبیل تاجری دستبرد زدند و کیف او را دزدیدند.‏ وقتی سرقت را به پلیس گزارش داد به او گفتند:‏ «هیچ امیدی برای پیدا کردن کیفتان نیست مگر این که یکی از شاهدان یَهُوَه آن را پیدا کرده باشد.‏» اتفاقاً یک خواهر که مشغول پخش روزنامه در محلّه بود کیف آن مرد را پیدا کرده بود.‏ پس از این که صاحب کیف مطلع شد کیفش پیدا شده است مستقیماً به خانهٔ آن خواهر رفت تا کیفش را تحویل بگیرد.‏ وقتی کیف را خوب بررسی کرد متوجه شد مدارک بسیار مهمی که می‌ترسید از دست داده باشد هنوز توی کیفش است.‏ آن خواهر به وی گفت:‏ «کار صحیح این بود که آنچه به شما تعلّق دارد به شما برگردانم،‏ به خصوص این که من به عنوان یکی از شاهدان یَهُوَه موظفم این کار را بکنم.‏» تاجر از این گفته بسیار تعجب کرد چون که سخنانی را که صبح آن روز پلیس به او گفته بود به یاد آورد.‏ واضح است که مسیحیان حقیقی باید به تقلید از عیسی مسیح مطابق تعالیم کتاب مقدّس زندگی کنند.‏ —‏ عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏.‏

مثل عیسی با مردم برخورد کنید

۱۵،‏ ۱۶.‏ چطور می‌توانیم مردم را به سوی پیامی که موعظه می‌کنیم جلب کنیم؟‏

۱۵ طرز برخورد عیسی با مردم آن‌ها را به سوی پیامش جذب می‌کرد.‏ برای مثال محبت و فروتنی عیسی او را به خصوص نزد اشخاصی فروتن مردی بسیار محبوب ساخته بود.‏ عیسی از خود رحمت نشان می‌داد و احساس ترحّمش را به زبان می‌آورد به خصوص به آن‌هایی که نزد او می‌آمدند.‏ آن‌ها را با سخنانی دلگرم‌کننده تسلّی می‌داد و بسیاری را شفا می‌بخشید.‏ (‏مَرقُس ۲:‏۱-‏۵ خوانده شود‏)‏ ما امروزه نمی‌توانیم برای دیگران معجزه کنیم.‏ اما می‌توانیم مثل عیسی محبت،‏ فروتنی و رحمت داشته باشیم که خصوصیاتی بسیار ارزشمندند و مردم را به سوی حقیقت جلب می‌کنند.‏

۱۶ برای مثال،‏ یک پیشگام ویژه به نام تاریوآ در موعظه  زنگ منزل مردی سالمند به نام بی‌یِر را زد.‏ بی‌یِر در یک جزیرهٔ دورافتاده از جزایر کیریباس در جنوب اقیانوس آرام زندگی می‌کند.‏ آن مرد به تاریوآ گفت که مایل به شنیدن پیام او نیست.‏ ولی وقتی تاریوآ متوجه شد که بخشی از بدنش فلج است دلش به حال او سوخت.‏ از او پرسید:‏ «آیا شنیده‌اید خدا چه وعده‌ای به بیماران و سالمندان داده است؟‏» سپس بخشی از نبوّت اِشَعْیا را برایش خواند.‏ (‏اِشَعْیا ۳۵:‏۵،‏ ۶ خوانده شود‏)‏ حال که کنجکاوی آن مرد برانگیخته شده بود گفت:‏ «سال‌هاست که من کتاب مقدّس را می‌خوانم و یک آقای میسیونر هم از کلیسایمان سال‌هاست که به ملاقات و دیدن من می‌آید.‏ ولی هیچ وقت چیزی را که شما برایم خواندید در کتاب مقدّس ندیده بودم.‏» بعد از این صحبت،‏ بی‌یِر حاضر شد کتاب مقدّس را مطالعه کند و پیشرفت بسیار سریعی در مطالعه‌اش داشت و سرانجام تعمید گرفت.‏ با این که بخشی از بدن این شخص فلج است،‏ اکنون هدایت گروه مطالعه را در آنجا بر عهده دارد و به همه جای آن جزیره بشارت ملکوت را رسانده است.‏

همچنان از عیسی تقلید کنید

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ چگونه می‌توانید مبشّری موفق شوید؟‏ ب)‏ برای کسانی که موعظهٔ خود را جدّی می‌گیرند چه برکاتی در راه است؟‏

۱۷ موقعیت‌های بسیار شادی‌آوری در خدمت موعظه برایمان پیش می‌آید.‏ اگر بکوشیم خصوصیات و اخلاقی را که عیسی در موعظه داشت در خود پرورش دهیم مبشّرانی بسیار موفق خواهیم بود.‏ بسیار شایسته است که از عیسی مسیح،‏ مبشّر غیور تقلید کنیم!‏

۱۸ پس از این که عده‌ای در قرن اوّل شاگرد عیسی شدند پِطْرُس پرسید:‏ «ما همهٔ چیزها را ترک کرده،‏ تو را متابعت می‌کنیم.‏ پس ما را چه خواهد بود؟‏» عیسی در جواب گفت:‏ «هر که به خاطر اسم من،‏ خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین‌ها را ترک کرد،‏ صدچندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت.‏» (‏متّیٰ ۱۹:‏۲۷-‏۲۹‏)‏ چنین برکاتی را تجربه می‌کنیم،‏ اگر همواره از برجسته‌ترین میسیونر یعنی عیسی مسیح تقلید کنیم.‏

سؤالات زیر را جواب دهید

‏• یَهُوَه چگونه ما را آموزش می‌دهد تا مبشّرانی قابل شویم؟‏

‏• چرا کتاب تعالیم کتاب مقدّس در موعظه با موفقیت روبرو شده است؟‏

‏• چگونه می‌توانیم مثل عیسی با مردم برخورد کنیم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۲]‏

وقتی عیسی از پِطْرُس،‏ اَندریاس،‏ یعقوب و یوحنّا دعوت کرد پیروان او شوند آن‌ها بی‌درنگ دعوت او را پذیرفتند