مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«نجات شما نزدیک است»‏

‏«نجات شما نزدیک است»‏

‏«راست بایستید و سرهای خود را بلند کنید؛‏ زیرا نجات شما نزدیک است.‏»—‏لو ۲۱:‏۲۸‏.‏

سرودهای:‏ ۱۳۳،‏ ۴۳

۱.‏ چه وقایعی در سال ۶۶ م.‏ روی داد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

تصوّر کنید سال ۶۶ م.‏ است و شما مسیحی هستید و در اورشلیم زندگی می‌کنید.‏ وقایع متعددی در حال وقوع است.‏ فلوروس یکی از مأموران رومی ۱۷ قِنطار از خزانهٔ معبد برداشته است.‏ یهودیان بی‌درنگ دست به شورش می‌زنند و بسیاری از سربازان رومی را در اورشلیم می‌کشند و خواهان استقلال از دولت روم هستند.‏ رومیان به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهند.‏ تنها طی سه ماه ۳۰٬۰۰۰ سرباز رومی به رهبری والی رومی سوریه،‏ سِستیوس گالوس اورشلیم را محاصره می‌کنند.‏ شورشگران یهودی برای پناه گرفتن به سوی معبد می‌گریزند،‏ اما سربازان رومی شروع به ویران کردن دیوارهای خارجی محوطهٔ معبد می‌کنند.‏ شهر در وحشت و هراس است.‏ شما با دیدن تمامی این وقایع چه حالی خواهید داشت؟‏

۲.‏ مسیحیان در سال ۶۶ م.‏ چه باید می‌کردند،‏ و چگونه امکان آن فراهم شد؟‏

۲ بی‌گمان این هشدار عیسی را در انجیل لوقا به یاد می‌آورید:‏ «وقتی می‌بینید که سپاهیان در اطراف اورشلیم اردو زده و آن را محاصره کرده‌اند،‏ بدانید که نابودی آن شهر نزدیک شده است.‏» (‏لو ۲۱:‏۲۰‏)‏ راهنمایی دیگر عیسی چنین  است:‏ «آنگاه آنانی که در یهودیه هستند،‏ به کوهستان بگریزند و کسانی که در اورشلیم هستند،‏ از آن بیرون آیند و آنانی که در خارج شهر هستند،‏ به آن داخل نشوند.‏» (‏لو ۲۱:‏۲۱‏)‏ شاید از خود بپرسید با وجود محاصرهٔ اورشلیم به دست سربازان رومی،‏ چگونه به گفتهٔ عیسی عمل کنم و از شهر بگریزم؟‏ در این حین واقعه‌ای عجیب روی می‌دهد.‏ سربازان رومی جلوی چشمان شما شروع به عقب‌نشینی می‌کنند!‏ همان طور که پیشگویی شده بود،‏ حملهٔ آنان ‹کوتاه شد.‏› (‏مت ۲۴:‏۲۲‏)‏ حال زمان آن رسید که به راهنمایی عیسی عمل کنید.‏ فوراً به همراه دیگر مسیحیان وفادار در شهر و اطراف آن،‏ به کوهستان در سمت دیگر رود اردن می‌گریزید.‏ * پس از آن در سال ۷۰ م.‏ سپاهیان رومی به اورشلیم می‌تازند و آن شهر را ویران می‌کنند.‏ اما شما که راهنمایی عیسی را به گوش گرفته‌اید،‏ نجات می‌یابید.‏

۳.‏ مسیحیان به‌زودی با چه موقعیت مشابهی روبرو خواهند شد،‏ و در این مقاله به چه موضوعی می‌پردازیم؟‏

۳ به‌زودی،‏ خیلی زود،‏ هر یک از ما با موقعیتی مشابه روبرو می‌شویم.‏ عیسی نه فقط به مسیحیان قرن اول در مورد نابودی اورشلیم هشدار دارد،‏ بلکه از طریق آن وقایع به رویدادهایی اشاره کرد که با شروع ناگهانی «مصیبت عظیم» واقع می‌شود.‏ (‏مت ۲۴:‏۳،‏ ۲۱،‏ ۲۹‏)‏ در واقع همان گونه که در قرن اول مسیحیان وفادار از نابودی اورشلیم نجات یافتند،‏ «گروهی عظیم» از مصیبتی جهانی نجات خواهند یافت.‏ ‏(‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۳،‏ ۱۴ خوانده شود.‏)‏ کتاب مقدّس در مورد این رویدادهای آینده چه می‌گوید؟‏ پاسخ به این پرسش برای ما بسیار اهمیت دارد چون نجات ما به آن بستگی دارد.‏ در ادامه به بررسی جزئیات این وقایع و این که چه تأثیری بر ما دارند،‏ می‌پردازیم.‏

شروع مصیبت عظیم

۴.‏ چه واقعه‌ای نشانهٔ شروع مصیبت عظیم است،‏ و این واقعه چگونه روی خواهد داد؟‏

۴ مصیبت عظیم چگونه آغاز می‌شود؟‏ در کتاب مکاشفه آمده است که این رویداد با نابودی «بابِل بزرگ» آغاز می‌شود.‏ (‏مکا ۱۷:‏۵-‏۷‏)‏ در کتاب مقدّس «بابِل بزرگ» یا همان ادیان کاذب،‏ به زنی بدکاره تشبیه شده است!‏ دلیل آن این است که این ادیان به خدا خیانت کرده‌اند و به جای پشتیبانی از عیسی و پادشاهی او،‏ برای برخورداری از نفوذ بیشتر از حکومت‌های انسانی پشتیبانی کرده،‏ اصول الٰهی را زیر پا گذاشته‌اند.‏ برخلاف این خیانتکاران،‏ کتاب مقدّس مسح‌شدگان خداوند را به باکره‌هایی پاکدامن تشبیه کرده است.‏ (‏۲قر ۱۱:‏۲؛‏ یعقو ۱:‏۲۷؛‏ مکا ۱۴:‏۴‏)‏ اما چه کسی بابِل بزرگ را نابود خواهد کرد؟‏ یَهُوَه خدا «قصدش را» در دل «ده شاخِ» «وحشی سرخ رنگ» می‌نهد.‏ «وحش سرخ رنگ» مظهر سازمان ملل و «ده شاخ» مظهر قدرت‌های سیاسی حاضر است که از این سازمان حمایت می‌کند.‏—‏مکاشفه ۱۷:‏۳،‏ ۱۶-‏۱۸ خوانده شود.‏

۵،‏ ۶.‏ چرا نابودی ادیان کاذب به مفهوم نابودی تمامی اعضای آن ادیان نخواهد بود؟‏

۵ آیا نابودی بابِل عظیم به این معنی است که تمامی اعضای ادیان کاذب کشته خواهند شد؟‏ خیر.‏ یَهُوَه به زَکَریای نبی الهام کرد که در مورد این رویداد بنویسد.‏ او در مورد کسی که عضو یکی از ادیان کاذب بوده است،‏ نوشته است:‏ «‹من نبی نیستم،‏ بلکه کِشتگَرِ زمینم و این زمین نیز از جوانی مِلک من بوده است.‏› و اگر کسی از او بپرسد:‏ ‹این زخمها بر پشت تو چیست؟‏› پاسخ خواهد داد:‏ ‹در خانهٔ دوستانم این زخمها را برداشته‌ام.‏›» (‏زکر ۱۳:‏۴-‏۶‏)‏ حتی رهبران مذهبی نیز مذهب خود را ترک  خواهند کرد و منکر خواهند شد که به ادیان کاذب تعلّق داشته‌اند.‏

۶ در آن زمان چه بر سر قوم خدا خواهد آمد؟‏ عیسی گفت:‏ «در واقع،‏ اگر آن روزها کوتاه نشود،‏ هیچ کس نجات نخواهد یافت،‏ اما به خاطر برگزیدگان،‏ آن روزها کوتاه خواهد شد.‏‏» (‏مت ۲۴:‏۲۲‏)‏ همان طور که گفته شد در سال ۶۶ م.‏ آن مصیبت ‹کوتاه شد.‏› این برای «برگزیدگان» یعنی مسیحیان مسح‌شده این امکان را فراهم ساخت که از شهر و اطراف آن بگریزند.‏ مشابهاً،‏ بخش نخست مصیبت عظیمی که در پیش است به خاطر «برگزیدگان» «کوتاه خواهد شد.‏» آن «ده شاخ» یعنی قدرت‌های سیاسی وقت،‏ اجازه نخواهند داشت که قوم خدا را نابود کنند،‏ بلکه پس از سپری شدن بخش نخست مصیبت عظیم،‏ وقفه‌ای در آن ایجاد خواهد شد.‏

زمان آزمایش و داوری

۷،‏ ۸.‏ پس از نابودی ادیان کاذب چه فرصتی خواهیم داشت،‏ و در آن زمان کسانی که به یَهُوَه خدا وفادار هستند از چه جهت با مردم دیگر فرق خواهند داشت؟‏

۷ پس از نابودی ادیان کاذب چه خواهد شد؟‏ آنگاه زمان آن فرا خواهد رسید که نشان دهیم واقعاً در قلبمان چه می‌گذرد.‏ اغلب مردم به سازمان‌های بشری پناه خواهند برد که به «صخره‌های کوه‌ها» تشبیه شده‌اند.‏ (‏مکا ۶:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ اما قوم یَهُوَه به صورت مجازی به مکانی پناه می‌برند که او برای آنان مهیا کرده است.‏ در وقفه‌ای که در مصیبت قرن اول پیش آمد،‏ چنین نبود که گروهی بزرگ از یهودیان به مسیحیت روی آورند.‏ در واقع آن زمان،‏ فرصتی برای مسیحیان بود که وارد عمل شوند و مطابق راهنمایی عیسی اورشلیم را ترک کنند.‏ مشابهاً نمی‌توان انتظار داشت که در وقفه‌ای که در مصیبت عظیم ایجاد می‌شود،‏ گروه بزرگی به یَهُوَه روی آورند.‏ بلکه پرستندگان حقیقی فرصت می‌یابند که محبتشان را به یَهُوَه نشان دهند و از برادران مسیح حمایت کنند.‏—‏مت ۲۵:‏۳۴-‏۴۰‏.‏

۸ ما از تمامی وقایع آن دوره که زمان آزمایش است،‏ آگاه نیستیم،‏ اما می‌توان تصوّر کرد که دورانی آسان نخواهد بود و نیاز به ازخودگذشتگی داریم.‏ در قرن اول مسیحیان باید از مال و منال خود می‌گذشتند و سختی‌هایی را برای نجات تحمّل می‌کردند.‏ (‏مر ۱۳:‏۱۵-‏۱۸‏)‏ آیا حاضریم برای وفادار ماندن از آنچه داریم،‏ بگذریم؟‏ آیا برای این که وفاداری‌مان را به یَهُوَه ثابت کنیم،‏ هر آنچه لازم است انجام می‌دهیم؟‏ فکرش را بکنید،‏ در آن زمان ما تنها کسانی خواهیم بود که همچون دانیال نبی،‏ صرف‌نظر از هر آنچه که پیش آید،‏ خدایمان را پرستش می‌کنیم.‏—‏دان ۶:‏۱۰،‏ ۱۱‏.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ در آن زمان قوم خدا چه پیامی را اعلام خواهند کرد؟‏ ب)‏ دشمنان قوم خدا چه عکس‌العملی نشان خواهند داد؟‏

۹ آن زمان،‏ دیگر زمان موعظهٔ «خبر خوشِ پادشاهی» خدا نیست.‏ موعظه خاتمه یافته و «پایان» رسیده است!‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ بی‌شک قوم خدا در آن زمان پیام داوری را اعلام خواهند کرد؛‏ احتمالاً این پیام کوبنده که تا نابودی کامل دنیای شریر شیطان چیزی نمانده است.‏ کتاب مقدّس این پیام را به تگرگی سخت تشبیه کرده است و می‌گوید:‏ «آنگاه تگرگی عظیم،‏ هر یک به وزن حدود یک قِنطار از آسمان بر انسان‌ها فرو ریخت و مردم به سبب بلای تگرگ به خدا کفر گفتند؛‏ زیرا آن بلا بسیار سخت بود.‏»—‏مکا ۱۶:‏۲۱‏.‏

۱۰ فعالیت ما از چشم دشمنانمان دور نخواهد ماند.‏ حِزْقیال نبی تحت الهام الٰهی توضیح داد که جوج از ماجوج،‏ یعنی قوم‌هایی که متحد شده‌اند‏،‏ چه  خواهند کرد:‏ «خداوندگار یهوه چنین می‌گوید:‏ در آن روز چیزهایی به ذهن تو خطور خواهد کرد و تدبیری شریرانه خواهی اندیشید،‏ و خواهی گفت:‏ ‹به ضد زمینِ روستاهای بی‌حصار بر خواهم آمد و بر مردمانِ آرامی که در امنیت ساکنند حمله خواهم برد،‏ بر آنان که همگی بی‌حصار ساکنند و پشت‌بند و دروازه‌ای ندارند،‏› تا تاراج کنی و غنیمت بگیری و دست خود را به ضد خرابه‌هایی که اکنون آباد گردیده بلند کنی،‏ به ضد مردمی که از میان ملل گرد آمده‌اند و اَحشام و اموال اندوخته‌اند و در مرکز عالَم ساکنند.‏» (‏حز ۳۸:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ در آن زمان قوم خدا کاملاً از دیگران متمایز خواهند بود،‏ چنان که گویی «در مرکز عالَم» قرار گرفته‌اند.‏ این امر قوم‌ها را به حمله برمی‌انگیزد،‏ آنان برای حمله به مسح‌شدگان یَهُوَه خدا و کسانی که با آنان همکاری می‌کنند،‏ بی‌تاب خواهند بود.‏

۱۱.‏ الف)‏ در مورد ترتیب وقوع وقایع طی مصیبت عظیم چه می‌توان گفت؟‏ ب)‏ مردم در خصوص نشانه‌هایی که در آسمان خواهد بود،‏ چه عکس‌العملی خواهند داشت؟‏

۱۱ پس از آن چه خواهد شد؟‏ کتاب مقدّس دقیقاً ترتیب وقوع وقایع را روشن نکرده است،‏ اما احتمالاً برخی وقایع همزمان روی خواهد داد.‏ عیسی در پیشگویی‌اش در مورد دوران پایانی نظام حاضر چنین گفت:‏ «همچنین،‏ نشانه‌هایی در خورشید،‏ ماه و ستارگان خواهد بود و بر روی زمین،‏ ملت‌ها به دلیل غرّش دریای خروشان راه گریز را نخواهند دانست و مشوّش خواهند شد.‏ انسان‌ها از ترس و از تصوّر آنچه در انتظار ساکنان زمین است،‏ از هوش خواهند رفت؛‏ زیرا نیروهای آسمان‌ها به لرزه در خواهد آمد.‏ آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابری می‌آید.‏» (‏لو ۲۱:‏۲۵-‏۲۷؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۲۴-‏۲۶ خوانده شود.‏)‏ آیا تحقق این پیشگویی شامل نشانه‌ها و رویدادهایی هراس‌آور در آسمان است؟‏ باید منتظر ماند و دید.‏ اما هر چه که باشد،‏ این نشانه‌ها در دل دشمنان خدا،‏ ترس و وحشت ایجاد خواهد کرد.‏

ما با اطمینان خواهیم ایستاد،‏ چون می‌دانیم نجات نزدیک است (‏بندهای ۱۲،‏ ۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ زمانی که عیسی «با قدرت و جلال عظیم» بیاید،‏ چه روی خواهد داد؟‏ ب)‏ آن زمان خادمان خدا چه واکنشی نشان خواهند داد؟‏

۱۲ زمانی که عیسی «با قدرت و جلال عظیم» بیاید،‏ چه روی خواهد داد؟‏ آنگاه زمانی خواهد رسید که وفاداران پاداش یابند و بقیه مجازات شوند.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۶،‏ ۴۷،‏ ۵۰،‏ ۵۱؛‏ ۲۵:‏۱۹،‏ ۲۸-‏۳۰‏)‏ در گزارش مَتّی آمده است که عیسی پس از گفتن نشانهٔ مرکبی که به پایان این نظام می‌انجامد،‏ این مَثَل را آورد:‏ «وقتی پسر انسان در جلال خود به همراه تمام فرشتگان آید،‏ بر تخت شکوهمند خود خواهد نشست.‏ آنگاه تمام قوم‌ها در برابر او گرد آورده خواهند شد و او آنان را از یکدیگر جدا خواهد کرد؛‏ همان گونه که شبان گوسفندها را از بزها جدا می‌کند.‏ او گوسفندها را در طرف راست و بزها را در طرف چپ خود قرار خواهد داد.‏» (‏مت ۲۵:‏۳۱-‏۳۳‏)‏ نتیجهٔ داوری گوسفندان و بزها چه خواهد بود؟‏ عیسی در انتها چنین گفت:‏ «اینان [بزها] به مرگ ابدی و درستکاران به زندگی ابدی خواهند رسید.‏»—‏مت ۲۵:‏۴۶‏.‏

۱۳ زمانی که «بزها» می‌فهمند که «مرگ ابدی» در انتظارشان است چه واکنشی خواهند داشت؟‏ آنان «از فرط اندوه بر سینهٔ خود خواهند زد.‏» (‏مت ۲۴:‏۳۰‏)‏ برادران مسیح و یاران وفادارشان چه واکنشی خواهند داشت؟‏ آنان با ایمان کامل به یَهُوَه خدا و پسرش،‏ عیسی مسیح،‏ این فرمان عیسی را به گوش خواهند گرفت:‏ «اما شما هنگام آغاز این وقایع،‏ راست بایستید و سرهای خود را بلند کنید؛‏ زیرا نجات شما نزدیک است.‏» (‏لو ۲۱:‏۲۸‏)‏ بلی،‏ ما با اطمینان خواهیم ایستاد،‏ چون می‌دانیم نجات نزدیک است.‏

 درخشیدن در پادشاهی خدا

۱۴،‏ ۱۵.‏ پس از حملهٔ جوج از ماجوج چه گردآوری‌ای انجام خواهد شد،‏ و این گردآوری چگونه صورت خواهد گرفت؟‏

۱۴ پس از شروع حملهٔ جوج از ماجوج به قوم خدا،‏ چه خواهد شد؟‏ در دو گزارشِ مَتّی و مَرقُس به یک رویداد اشاره شده است:‏ «او [پسر انسان] فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از چهار گوشهٔ زمین،‏ از کران زمین تا کران آسمان گرد خواهد آورد.‏» (‏مر ۱۳:‏۲۷؛‏ مت ۲۴:‏۳۱‏)‏ این گرد آوردن،‏ نه به جمع‌آوری مسح‌شدگان اشاره دارد و نه به مهر کردن باقی‌ماندهٔ آنان.‏ (‏مت ۱۳:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ مهر شدن مسح‌شدگان،‏ پیش از شروع مصیبت عظیم انجام خواهد شد.‏ (‏مکا ۷:‏۱-‏۴‏)‏ پس منظور از گردآوری‌ای که عیسی به آن اشاره کرد،‏ چیست؟‏ این زمانی است که باقیماندهٔ ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده به پاداش آسمانی‌شان خواهند رسید.‏ (‏۱تسا ۴:‏۱۵-‏۱۷؛‏ مکا ۱۴:‏۱‏)‏ این رویداد زمانی پس از شروع حملهٔ جوج از ماجوج روی خواهد داد.‏ (‏حز ۳۸:‏۱۱‏)‏ آنگاه این گفتهٔ عیسی به تحقق خواهد رسید:‏ «در آن زمان،‏ درستکاران در پادشاهی پدر خود،‏ به درخشندگی خورشید خواهند درخشید.‏»—‏مت ۱۳:‏۴۳‏.‏ *

۱۵ بسیاری در جهان مسیحیت بر این عقیده‌اند که بازگشت عیسی به این معنی است که او را خواهند دید که برای حکمرانی بر زمین بازمی‌گردد و مسیحیان نیز با بدنی جسمانی از زمین ربوده خواهند شد.‏ اما کتاب مقدّس به روشنی نشان می‌دهد که «نشانهٔ پسر انسان» در آسمان آشکار خواهد شد و عیسی «بر ابرهای آسمان» خواهد آمد.‏ (‏مت ۲۴:‏۳۰‏)‏ این دو عبارت به نامرئی بودن بازگشت مسیح اشاره دارد.‏ علاوه بر این  ‏«جسم و خون نمی‌تواند وارث پادشاهی خدا شود.‏» پس آنان که به آسمان برده می‌شوند لازم است که ابتدا ‹همگی تبدیل شوند› و این امر «در یک لحظه و در یک چشم به هم زدن،‏ هنگامی که شیپور آخر نواخته می‌شود،‏ رخ خواهد داد.‏»‏ * ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵۰-‏۵۳ خوانده شود.‏)‏ پس باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان وفادار در لحظه‌ای گرد آورده خواهند شد.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ پیش از عروسی برّه چه روی خواهد داد؟‏

۱۶ زمانی که تمامی ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده به آسمان برده شوند،‏ تدارکات نهایی برای عروسی برّه آغاز خواهد شد.‏ (‏مکا ۱۹:‏۹‏)‏ اما پیش از این رویدادِ شادی‌بخش،‏ رویداد دیگری روی خواهد داد.‏ همان طور که گفته شد،‏ اندکی پیش از این که باقی‌ماندهٔ ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده به آسمان برده شوند،‏ جوج به قوم خدا حمله خواهد کرد.‏ (‏حز ۳۸:‏۱۶‏)‏ نتیجهٔ این کار چه خواهد بود؟‏ واکنش قوم خدا بر زمین چه خواهد بود؟‏ آنان به نظر بی‌دفاع می‌رسند و به فرمانی که در روزهای یَهُوشافاتِ * پادشاه داده شد،‏ عمل خواهند کرد که گفته شد:‏ «بر شما نخواهد بود که در این جنگ نبرد کنید،‏ بلکه موضع خود را نگاه داشته،‏ استوار بایستید و نجاتِ خداوند را که با شما خواهد بود،‏ مشاهده کنید.‏ ای یهودا و ای اورشلیم،‏ ترسان و هراسان مباشید.‏» (‏۲توا ۲۰:‏۱۷‏)‏ اما در آسمان واکنش دیگری خواهد بود.‏ در مکاشفه ۱۷:‏۱۴ در رابطه با زمانی که تمامی مسح‌شدگان در آسمان هستند در مورد دشمنان قوم خدا چنین آمده است:‏ «اینان با برّه به نبرد خواهند پرداخت،‏ اما چون او سَرورِ سَروران و پادشاه پادشاهان است،‏ برّه بر آنان غالب خواهد آمد.‏ همچنین برای همراهان او نیز چنین خواهد بود،‏ یعنی برای کسانی که فراخوانده شده،‏ برگزیده شده و وفادار بوده‌اند.‏» عیسی با همراهان خود یعنی با ۱۴۴٬۰۰۰ مسح‌شده که با او حکمرانی می‌کنند،‏ به نجات قوم خدا بر زمین خواهد آمد.‏

۱۷ نتیجهٔ جنگ حارمَگِدّون به تکریم نام مقدّس خدا می‌انجامد.‏ (‏مکا ۱۶:‏۱۶‏)‏ در آن زمان تمامی آنان که به اصطلاح در ردهٔ بزها قرار گرفته‌اند،‏ ‹به مرگ ابدی خواهند رسید.‏› سرانجام زمین از هر شرارت پاک خواهد شد و گروه عظیم بخش نهایی مصیبت عظیم را پشت سر خواهد گذاشت.‏ پس از این تدارکات،‏ آنچه نقطهٔ اوج کتاب مکاشفه است انجام خواهد شد،‏ یعنی عروسی برّه.‏ (‏مکا ۲۱:‏۱-‏۴‏)‏ * تمام آنانی که بر زمینند و نجات می‌یابند مورد لطف خدا قرار خواهند گرفت و از محبت و سخاوت فراوان او بهره خواهند برد.‏ چه جشن عروسی‌ای خواهد بود!‏ آیا بی‌صبرانه مشتاق دیدن آن روز نیستید؟‏—‏۲پِطرُس ۳:‏۱۳ خوانده شود.‏

۱۸.‏ با توجه به رویدادهای هیجان‌انگیزی که در پیش داریم،‏ مصمم به چه کاری باید باشیم؟‏

۱۸ با توجه به این رویدادهای هیجان‌انگیزی که در انتظارمان است،‏ هر یک از ما اکنون چه باید بکند؟‏ پِطرُس رسول تحت الهام خدا چنین نوشت:‏ «پس حال که همهٔ این‌ها بدین طریق نابود خواهد شد،‏ دقت کنید که چگونه مردمانی باید باشید!‏ شما باید در رفتار خود مقدّس باشید و در اعمال خود نشان دهید که زندگی‌تان را به خدا وقف کرده‌اید.‏ همچنین برای آمدن روز یَهُوَه انتظار بکشید .‏ .‏ .‏ پس ای عزیزان،‏ چون برای این‌ها انتظار می‌کشید،‏ تمام سعی خود را بنمایید تا او شما را سرانجام بی‌لکه،‏ بی‌عیب و در صلح بیابد.‏» (‏۲پطر ۳:‏۱۱،‏ ۱۲،‏ ۱۴‏)‏ باشد که مصمم بوده پرستشمان را پاک نگاه داریم و از پادشاه صلح حمایت کنیم.‏

^ بند 15 مسح‌شدگانی که آن زمان بر زمین زندگی می‌کنند،‏ با بدن خود به آسمان برده نخواهند شد.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۴۸،‏ ۴۹‏)‏ احتمالاً همان گونه که بدن مسیح از میان رفت،‏ بدن آنان نیز خواهد شد.‏

^ بند 16 یا:‏ یِهوشافاط.‏

^ بند 17 در مزمور ۴۵ نیز به ترتیبِ وقوع رویدادها اشاراتی شده است.‏ پس از جنگ پادشاه،‏ جشن عروسی برگزار خواهد شد.‏