مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

این محل پرستش ماست

این محل پرستش ماست

‏«غیرت برای خانهٔ تو مرا خواهد سوزاند.‏»—‏یو ۲:‏۱۷‏.‏

سرودهای:‏ ۱۲۷،‏ ۱۱۸

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ خادمان یَهُوَه در گذشته از چه محل‌هایی برای پرستش استفاده می‌کردند؟‏ ب)‏ عیسی چه احساسی به معبد یَهُوَه در اورشلیم داشت؟‏ پ)‏ هدف از این مقاله چیست؟‏

از ایّام قدیم،‏ خادمان یَهُوَه محلی مشخص برای پرستش پاک داشتند.‏ احتمالاً هابیل برای یَهُوَه خدا بر مذبحی قربانی گذراند.‏ (‏پیدا ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ نوح،‏ ابراهیم،‏ اسحاق،‏ یعقوب و موسی مذبح‌هایی ساختند.‏ (‏پیدا ۸:‏۲۰؛‏ ۱۲:‏۷؛‏ ۲۶:‏۲۵؛‏ ۳۵:‏۱؛‏ خرو ۱۷:‏۱۵‏)‏ همچنین طبق راهنمایی یَهُوَه خدا اسرائیلیان خیمه یا قدسی برپا کردند.‏ (‏خرو ۲۵:‏۸‏)‏ بعدها،‏ آنان معبدی برای پرستش یَهُوَه بنا کردند.‏ (‏۱پاد ۸:‏۲۷،‏ ۲۹‏)‏ پس از بازگشت یهودیان تبعیدی از بابل،‏ آنان مرتباً در کنیسه‌ها اجتماع می‌کردند.‏ (‏مر ۶:‏۲؛‏ یو ۱۸:‏۲۰؛‏ اعما ۱۵:‏۲۱‏)‏ مسیحیان نیز در ابتدا در خانه‌های اعضای جماعت گرد هم می‌آمدند.‏ (‏اعما ۱۲:‏۱۲؛‏ ۱قر ۱۶:‏۱۹‏)‏ امروزه،‏ قوم خدا در سراسر دنیا برای تعلیم و پرستش در ده‌ها هزار سالن جماعت جمع می‌شوند.‏

۲ محبت و قدرشناسی عیسی از معبد یَهُوَه در اورشلیم،‏ چنان بود که این گفتهٔ نبوی مزمورنویس را به یاد شاگردانش آورد:‏ «غیرت برای خانهٔ تو مرا سوزانده است.‏» (‏مز ۶۹:‏۹؛‏ یو ۲:‏۱۷‏)‏ عبارت «خانهٔ خداوند» را آن گونه که برای معبد اورشلیم به کار می‌رفت،‏ نمی‌توان امروزه برای سالن‌های جماعت به کار برد.‏ (‏۲توا ۵:‏۱۳؛‏ ۳۳:‏۴‏)‏ با این حال،‏ اصولی در کتاب مقدّس آمده است که نشان می‌دهد  حرمت نهادن به محل پرستشمان چه جنبه‌هایی را در بر می‌گیرد.‏ هدف از این مقاله مرور برخی از این اصول و بررسی این امر است که چه دیدی باید به سالن جماعتمان داشته باشیم،‏ چگونه هزینهٔ آن را تأمین کنیم و چگونه از آن نگهداری کنیم.‏ *

حفظ حرمت پرستش پاک

۳-‏۵.‏ سالن جماعت برای چه منظور استفاده می‌شود،‏ و باید چه دیدی نسبت به جلساتمان در آنجا داشته باشیم؟‏

۳ سالن جماعتِ هر منطقه،‏ مرکز پرستش پاک برای مردم آنجاست.‏ جلسات هفتگی در سالن جماعت،‏ از جمله تدارکاتی است که یَهُوَه برای تغذیهٔ روحانی ما دیده است.‏ در این مکان است که راهنمایی‌ها و خوراک روحانی نیروبخش را از طریق سازمان یَهُوَه دریافت می‌کنیم.‏ تمام آنانی که در جلسات جماعت شرکت می‌کنند در واقع دعوت یَهُوَه خدا و پسرش را پذیرفته‌اند.‏ با این که ما همواره برای صرف خوراک بر سر «سفرهٔ یَهُوَه» دعوت شده‌ایم،‏ هیچ گاه نباید این دعوت را کوچک بشماریم.‏—‏۱قر ۱۰:‏۲۱‏.‏

۴ این مناسبت‌ها به این منظور است که ما خدا را پرستش کرده،‏ یکدیگر را تشویق نماییم.‏ یَهُوَه خدا به این امر بسیار اهمیت می‌دهد،‏ طوری که پولُس تحت الهام او چنین تأکید کرد:‏ «از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم.‏» ‏(‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵ خوانده شود.‏)‏ اگر به دلایل غیرضروری از رفتن به جلسات کوتاهی کنیم،‏ آیا به یَهُوَه حرمت نشان داده‌ایم؟‏ مسلّماً اگر خود را برای جلسات آماده کنیم و با جان و دل در آن‌ها شرکت کنیم،‏ حاکی از قدردانی ما از یَهُوَه و این تدارک اوست.‏—‏مز ۲۲:‏۲۲‏.‏

۵ چگونگی نگهداری از سالن جماعت و رفتارمان در جلساتی که آنجا برگزار می‌شود،‏ حاکی از احترام و حرمتی است که برای یَهُوَه قائلیم.‏ معمولاً روی تابلوی سالن جماعت نوشته شده است «سالن جماعت شاهدان یَهُوَه.‏» ما می‌خواهیم با رفتارمان در آنجا،‏ نام خدا را که بر آن تابلو آمده است،‏ جلال دهیم.‏—‏با ۱پادشاهان ۸:‏۱۷ مقایسه شود.‏

۶.‏ دیدار از سالن جماعت یا شرکت در جلسات در این سالن بر برخی چه تأثیری داشته است؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۶ اغلب،‏ کسانی که شاهد یَهُوَه نیستند و به جلسات ما می‌آیند متوجه می‌شوند که ما حرمت بسیاری برای محل پرستشمان قائلیم.‏ برای مثال مردی در ترکیه گفت:‏ «پاکیزگی و نظمی که در آنجا دیدم،‏ مرا تحت تأثیر قرار داد.‏ آنجا مردم لباس خوب بر تن و لبخند بر چهره داشتند،‏ آنان با گرمی به من سلام کردند.‏ این واقعاً مرا جلب کرد.‏» از آن پس آن مرد مرتباً در جلسات شرکت کرد و کمی بعد تعمید گرفت.‏ برادران جماعتی در یکی از شهرهای اندونزی،‏ مقامات دولتی منطقه و همسایگانشان را برای دیدار از سالن جدید جماعتشان دعوت کردند.‏ شهردار نیز به آنجا رفت و تحت تأثیر کیفیت ساختمان،‏ طرح داخلی و باغ زیبای آن قرار گرفت.‏ او گفت:‏ «پاکیزگی این سالن بازتاب ایمان حقیقی شماست.‏»‏

رفتار ما می‌تواند بی‌حرمتی به خدا محسوب شود (‏بندهای ۷،‏ ۸ ملاحظه شود)‏

۷،‏ ۸.‏ کسانی که در جلسات مسیحی شرکت می‌کنند چه امر مهمی را باید مد نظر داشته باشند؟‏

۷ یَهُوَه خداست که ما را به این جلسات مسیحی دعوت کرده است و حرمت و احترام ما به او باید در رفتار،‏ لباس و ظاهرمان نمایان باشد.‏ ما از افراط و تفریط پرهیز می‌کنیم.‏ در واقع،‏ رفتار مناسب در جلسات نه به این معنی است که بسیار سخت‌گیر باشیم و نه سهل‌انگار و بی‌ملاحظه.‏ بی‌گمان،‏ یَهُوَه خدا می‌خواهد که خادمان و دیگر مهمانانش احساس راحتی کنند.‏ در عین حال،‏ حضار باید در رفتارشان حرمت و  احترام جلسه را حفظ کنند،‏ لباس نامناسب نپوشند،‏ از فرستادن پیام،‏ صحبت کردن طی جلسه،‏ خوردن،‏ نوشیدن و یا کارهایی از این قبیل پرهیز کنند.‏ والدین باید به فرزندانشان آموزش دهند که سالن جماعت محل دویدن و بازی کردن نیست.‏—‏جا ۳:‏۱‏.‏

۸ عیسی خشمگین و برآشفته کسانی را که در معبد خدا تجارت می‌کردند،‏ بیرون انداخت.‏ (‏یو ۲:‏۱۳-‏۱۷‏)‏ سالن جماعت ما نیز مکانی برای پرستش پاک و فراگیری امور روحانی است.‏ از این رو باید در آنجا از هر گونه فعالیت تجاری پرهیز کرد.‏—‏با نِحِمیا ۱۳:‏۷،‏ ۸ مقایسه شود.‏

تأمین هزینه و بنای سالن‌های جماعت

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ سالن‌های جدید چگونه آماده و هزینهٔ آن تأمین می‌شود،‏ و نتیجه چه بوده است؟‏ ب)‏ از چه طریق هزینهٔ ساخت سالن جماعت برای جماعاتی که توانایی مالی آن را نداشته‌اند تأمین شده است؟‏

۹ سازمان یَهُوَه تلاش بسیار کرده است که بتواند هزینهٔ ساخت سالن‌هایی ساده را تأمین کرده،‏ آن‌ها را برای پرستش یهوه آماده کند.‏ طراحی،‏ ساخت یا بازسازی آن‌ها را داوطلبانی بدون دریافت مزد انجام می‌دهند.‏ نتیجه چه بوده است؟‏ از نوامبر ۱۹۹۹ بیش از ۲۸٬۰۰۰ مرکز جدید و زیبا به منظور پرستش پاک برای جماعات سراسر دنیا آماده شده است.‏ این بدین معنی است که در ۱۵ سال اخیر به طور متوسط هر روز پنج سالن جماعت جدید در دنیا ساخته شده است.‏

۱۰ هر کجا که نیاز به سالن جماعت است برای ساخت آن کوشش فراوان می‌شود.‏ در این خصوص این اصل کتاب مقدّس در نظر گرفته می‌شود که از مازاد یکی،‏ کمبود دیگران جبران شود تا ‹مساوات برقرار شود.‏› ‏(‏۲قُرِنتیان ۸:‏۱۳-‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ از این طریق،‏ برای جماعاتی که توانایی مالی ساخت سالن جماعت را نداشته‌اند،‏ مراکزی زیبا برای پرستش پاک بنا شده است.‏

۱۱.‏ برخی برادران در مورد سالن جدید جماعتشان چه گفته‌اند و این چه احساسی در شما ایجاد می‌کند؟‏

۱۱ جماعتی در کستاریکا که از این تدارک بهره برده،‏ چنین نوشته است:‏ «وقتی جلوی سالن جماعت ایستادیم گویی خواب می‌دیدیم!‏ باور کردنی نیست که این سالن زیبا تنها در هشت روز با تمام جزئیات ساخته شد!‏ تنها به برکت یَهُوَه،‏ تدارک سازمان او و حمایت برادرانمان چنین چیزی ممکن است.‏ این محل پرستش به راستی هدیه‌ای گرانقدر و گوهری گرانبهاست که یَهُوَه به ما بخشید.‏ ما واقعاً از بابت آن بسیار شادمانیم.‏» آیا شنیدن این کلماتِ سرشار از قدردانی و دانستن این که در سراسر دنیا در هزاران منطقهٔ دیگر بسیاری از برادرانمان نیز چنین احساسی دارند،‏ دل شما را شاد نمی‌سازد؟‏ بی‌تردید یَهُوَه است که این فعالیت را برکت می‌دهد،‏ زیرا این سالن‌های  جماعت به‌محض پایان ساخت از مردمی پر می‌شود که خواهان حقیقت و شناختِ آفریدگار مهربانمان هستند.‏—‏مز ۱۲۷:‏۱‏.‏

۱۲.‏ چگونه می‌توانید در ساخت سالن‌های جماعت سهمی داشته باشید؟‏

۱۲ بسیاری از برادران و خواهران از شرکت در بنای سالن‌های جماعت شادی فراوان برده‌اند.‏ چه ما بتوانیم در این فعالیت ساختمان‌سازی شرکت داشته باشیم چه نتوانیم،‏ همهٔ ما این افتخار را داریم که با اعاناتمان از این فعالیت حمایت کنیم.‏ در کتاب مقدّس آمده است که غیرت خادمان خدا آنان را بر آن می‌داشت که با اعاناتشان هزینهٔ ساخت مکانی را برای پرستش پاک تأمین کنند.‏ ما نیز امروزه برای جلال یَهُوَه،‏ آنان را سرمشق قرار می‌دهیم.‏—‏خرو ۲۵:‏۲؛‏ ۲قر ۹:‏۷‏.‏

نظافت سالن جماعت

۱۳،‏ ۱۴.‏ چه اصولی به پاکیزه و مرتب نگاه داشتن سالن جماعت مربوط است؟‏

۱۳ سالن جماعت باید پاکیزه و مرتب بوده،‏ منعکس کنندهٔ شخصیت و خصوصیات خدایمان باشد؛‏ خدایی که خدای نظم است.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۴:‏۳۳،‏ ۴۰ خوانده شود.‏)‏ در واقع اگر می‌خواهیم مورد پذیرش یَهُوَه خدا باشیم،‏ نه تنها باید در حفظ پرستش پاک و پاکی فکر و اعمالمان بکوشیم،‏ بلکه باید به پاکیزگی ظاهرمان نیز توجه کنیم.‏—‏مکا ۱۹:‏۸‏.‏

۱۴ رعایت این اصول و پاکیزه و مرتب نگاه داشتن سالن جماعت باعث می‌شود که علاقه‌مندان را با آسودگی‌خاطر به جلساتمان دعوت کنیم.‏ همچنین خواهند دید که ما به‌راستی به آنچه در مورد دنیای  جدید و پاک موعظه می‌کنیم،‏ عمل می‌کنیم.‏ آنان می‌بینند که ما خدایی را می‌پرستیم که مقدّس است و به زودی زمین را به بهشتی زیبا مبدّل خواهد کرد.‏—‏اشع ۶:‏۱-‏۳؛‏ مکا ۱۱:‏۱۸‏.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ چرا پاکیزه نگاه داشتن سالن جماعت گاه مشکل است،‏ اما چرا ضروریست؟‏ ب)‏ چه تدارکی در هر جماعت برای پاکیزه نگاه داشتن سالن انجام می‌شود،‏ و هر یک از ما از چه امتیازی برخورداریم؟‏

۱۵ مردم نظرات متفاوتی در مورد پاکیزگی دارند.‏ این امر بستگی به این دارد که شخص در چه محیطی بزرگ شده است.‏ در برخی مناطق خاک و غبار بیشتر است یا جاده‌ها و خیابان‌ها کثیف و گِلی است.‏ مناطقی نیز وجود دارد که مردم دسترسی به آب کافی و محصولات پاک‌کننده ندارند.‏ در هر کجا که زندگی کنیم و قطع‌نظر از طرز فکر مردم منطقه‌مان در خصوص پاکیزگی،‏ باید سالن جماعتمان را پاکیزه و مرتب نگاه داریم.‏ آنجا مکان پرستش یَهُوَه است.‏—‏تث ۲۳:‏۱۴‏.‏

۱۶ نمی‌توان نظافت سالن جماعت را تنها هر وقت که پیش آمد انجام داد.‏ هیئت پیران هر جماعت لازم است برنامه‌ای برای نظافت جماعت تنظیم کرده،‏ وسایل و مواد لازم را نیز برای این منظور تهیه کند تا سالن جماعت برای پرستش کاملاً مناسب باشد.‏ نظافت سالن جماعت نیاز به نظارت و برنامه‌ریزی دارد،‏ چون برخی امورِ مربوط به نظافت باید هر بار پس از هر جلسه انجام شود و برخی دیگر چنین نیست.‏ تمامی اعضای جماعت این امتیاز را دارند که در این امر همکاری کنند.‏

نگهداری از محل پرستشمان

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ در کتاب مقدّس چه نکاتی در مورد نگهداری از محل پرستش پاک آمده است؟‏ ب)‏ چرا نباید در نگهداری از سالن‌های جماعت کوتاهی کرد؟‏

۱۷ خادمان یَهُوَه از محل پرستش خود نگهداری و آن را تعمیر نیز می‌کنند.‏ یُوآش،‏ پادشاه یهودا از کاهنان خواست که اعانات را برای «مرمت هر خرابی که در معبد یافت شود،‏ به کار ببرند.‏» (‏۲پاد ۱۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ بیش از ۲۰۰ سال بعد،‏ یوشیای پادشاه از اعانات معبد برای تعمیرات لازم استفاده کرد.‏—‏ ۲تواریخ ۳۴:‏۹-‏۱۱ خوانده شود.‏

۱۸ گزارش‌های دفاتر شعبه نشان می‌دهد که در برخی کشورها به نگهداری و تعمیر سالن‌های جماعت توجه لازم نمی‌شود.‏ شاید به این دلیل که افراد کمی در آن کشورها در این خصوص سررشته دارند یا تأمین هزینهٔ تعمیر و نگهداری مشکل است.‏ واضح است که اگر در نگهداری سالن‌ها کوتاهی شود،‏ سالن‌ها زودتر فرسوده خواهد شد و طبعاً شهادت خوبی برای مردم آن منطقه نخواهد بود.‏ از سوی دیگر،‏ اگر اعضای جماعت هر آنچه قادرند برای نگهداری از سالن‌ها انجام دهند،‏ یَهُوَه را جلال می‌دهند و در مصرف اعانات برادران نیز صرفه‌جویی می‌شود.‏

نباید در نظافت و نگهداری از سالن جماعت کوتاهی شود (‏بندهای ۱۶،‏ ۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۹.‏ چگونه می‌توانید نشان دهید که برای مکانی که در آن یَهُوَه را پرستش می‌کنید حرمت قائلید؟‏

۱۹ سالن جماعت ساختمانی وقف‌شده به یَهُوَه خداست و به شخص یا جماعتی خاص تعلّق ندارد هر چند که شاید از لحاظ قانونی چنین باشد.‏ همان طور که در این مقاله بررسی کردیم،‏ اصول کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند که طرز فکری صحیح نسبت به محل پرستش یَهُوَه خدایمان داشته باشیم.‏ ما یَهُوَه را حرمت می‌نهیم از این رو برای جلسات و سالن‌های جماعت نیز حرمت قائلیم.‏ ما خادمان یَهُوَه با میل و رغبت برای ساخت سالن‌های جدید اعانه می‌دهیم و سخت تلاش می‌کنیم که از آن‌ها مراقبت کرده،‏ آن‌ها را پاکیزه نگاه داریم.‏ اگر چنین کنیم،‏ همچون عیسی برای محل پرستش پاکِ یَهُوَه غیرت نشان داده‌ایم.‏—‏یو ۲:‏۱۷‏.‏

^ بند 2 در این مقاله اغلب به سالن‌های جماعت اشاره شده است،‏ با این حال اصول ذکرشده برای سالن‌های مجمع و دیگر ساختمان‌هایی که برای پرستش پاک استفاده می‌شود،‏ صدق می‌کند.‏