مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

هیچ حربه‌ای به ضدّ شما موفق نخواهد شد

هیچ حربه‌ای به ضدّ شما موفق نخواهد شد

 هیچ حربه‌ای به ضدّ شما موفق نخواهد شد

‏«هر آلتی [حربه‌ای] که به ضدّ تو ساخته شود،‏ پیش نخواهد برد.‏» —‏ اِشَعْیا ۵۴:‏۱۷‏.‏

۱،‏ ۲.‏ شرح پایداری برادران در آلبانی چگونه صحّت اِشَعْیا ۵۴:‏۱۷ را نشان می‌دهد؟‏

چند دههٔ پیش در منطقهٔ کوهستانی جنوب شرقی اروپا،‏ در کشور کوچک آلبانی جمعی از مسیحیان تحت سخت‌ترین فشارهای دولت کمونیستِ وقت پایدار و استوار وفاداری خود را به یَهُوَه حفظ کردند.‏ دولت آلبانی تمام تلاش خود را برای سرکوب کردن این مسیحیان به خرج داد.‏ اما،‏ نه شکنجه و آزار کاری از پیش برد،‏ نه اردوگاه‌های کار اجباری و نه حملهٔ مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی.‏ واضح است که در چنین شرایطی گردهمایی‌های مسیحی و موعظه بسیار دشوار بود،‏ اما این برادران با پایداری در انجام این امورِ مهم طریق مسیح و نام خدا را جلال دادند.‏ سال گذشته در مراسم بازگشایی شعبهٔ بیت‌ئیل این کشور برادری که سالیان بسیار با وفاداری یَهُوَه را خدمت کرده بود چنین گفت:‏ «حتی وقتی شیطان تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد،‏ باز هم از یَهُوَه شکست می‌خورد.‏»‏

۲ تمام این‌ها گواهی بر صحّت این وعدهٔ یَهُوَه در اِشَعْیا ۵۴:‏۱۷ است که می‌گوید:‏ ‹هر آلتی [حربه‌ای] که به ضدّ تو ساخته شود،‏ پیش نخواهد برد و هر زبانی را که برای محاکمه به ضدّ تو برخیزد،‏ تکذیب خواهی نمود.‏› تاریخ نشان می‌دهد که دنیای شیطان هرگز نتوانسته است خادمان یَهُوَه را از پرستش او باز دارد.‏

تلاش‌های بی‌ثمر شیطان

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ شیطان از چه حربه‌هایی استفاده می‌کند؟‏ ب)‏ چگونه حربه‌های شیطان به شکست انجامیده است؟‏

۳ از جمله حربه‌هایی که شیطان علیه قوم خدا به کار می‌بندد،‏ ممنوع کردن اجتماعات مسیحی،‏ حملهٔ چماقداران،‏ زندان و «اختراع» یا تدوین قوانین جدید برای سرکوب خادمان یَهُوَه است.‏ (‏مزمور ۹۴:‏۱۹‏)‏ هم‌اکنون که این مقاله را مطالعه می‌کنیم در برخی از کشورها مسیحیان برای حفظ وفاداریشان به خدا با سختی‌ها و آزمایش‌های بسیاری مواجهند.‏ —‏ مکاشفه ۲:‏۱۰‏.‏

۴ برای مثال،‏ یکی از شعبه‌های بیت‌ئیل گزارش می‌دهد که طی یک سال در ۳۲ مورد خادمان خدا هنگام موعظه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.‏ همچنین پلیس ۵۹ شاهد یَهُوَه را دستگیر نمود؛‏ زنان و مردان پیر و جوان که در میان مردم موعظه می‌کردند.‏ از برخی انگشت‌نگاری و عکس‌برداری به  عمل آمد و آنان را مانند تبهکاران به زندان انداختند.‏ گروهی دیگر را نیز تهدید کردند.‏ در سایر کشورها بیش از ۱۱۰۰ پروندهٔ شاهدان یَهُوَه وجود دارد که گواه دستگیری،‏ محکومیت و ضرب و شتم آنان است.‏ بیش از ۲۰۰ مورد از این موارد هنگامی بوده است که آنان برای برگزاری مراسم یادبود مرگ مسیح گرد هم آمده بودند.‏ با این همه،‏ روح یَهُوَه خادمانش را قادر ساخت که علی‌رغم موقعیت‌های توان‌فرسا و گوناگون در چنین کشورهایی به خدمت خود ادامه دهند.‏ (‏زَکَرِیّا ۴:‏۶‏)‏ خشم و غضب این مخالفان مانعی برای جلال دادن یَهُوَه نخواهد بود.‏ بلی،‏ ما اطمینان داریم که هیچ حربه‌ای نمی‌تواند مقصود خدا را ناکام سازد.‏

تکذیب سخنان دروغین

۵.‏ در قرن اوّل چه سخنان دروغی علیه خادمان یَهُوَه پخش گردید؟‏

۵ اِشَعْیا در پیشگویی‌ای توضیح می‌دهد که خادمان خدا سخنان دروغ مخالفانشان را ‹تکذیب خواهند کرد.‏› در قرن اوّل مخالفان تصویری تحریف‌شده از مسیحیان ترویج دادند و آنان را مردمانی شریر و تبهکار خواندند.‏ نمونهٔ این سخنان را می‌توان در اَعمال ۱۶:‏۲۰،‏ ۲۱ خواند که دشمنان مسیحیان می‌گفتند:‏ «شهر ما را به شورش آورده‌اند .‏ .‏ .‏ و رسومی را اعلام می‌نمایند که پذیرفتن و به جا آوردن آن‌ها بر ما که رومیان هستیم،‏ جایز نیست.‏» در فرصت دیگری رهبران مذهبی سعی کردند که حاکمان شهر را بر ضدّ پیروان مسیح تحریک کنند.‏ آنان چنین مدعی شدند:‏ ‹ربع مسکون را شورانیده‌اند،‏ حال بدینجا نیز آمده‌اند.‏ .‏ .‏ .‏ همهٔ این‌ها بر خلاف احکام قیصر عمل می‌کنند.‏› (‏اَعمال ۱۷:‏۶،‏ ۷‏)‏ پولُس رسول را نیز شخصی «مفسد» قلمداد کردند و رهبر فرقه‌ای خواندند که تمامی «ربع مسکون» را به فتنه و آشوب تحریک می‌کند.‏ —‏ اَعمال ۲۴:‏۲-‏۵‏.‏

۶،‏ ۷.‏ از چه راهی مسیحیان حقیقی کاذبانه بودن سخنان مخالفانشان را ثابت می‌کنند؟‏

۶ از این رو امروزه ما مسیحیان حقیقی نیز اگر مورد افترا،‏ بدنامی،‏ تهمت و دروغ‌های بدخواهانه قرار می‌گیریم نباید تعجب کنیم.‏ حال چگونه می‌توان کاذبانه بودن چنین حملات لفظی‌ای را ثابت کرد؟‏ —‏ اِشَعْیا ۵۴:‏۱۷‏.‏

۷ رفتار و کردار شاهدان یَهُوَه نادرستی چنین اتهامات و تبلیغاتی را ثابت می‌کند.‏ (‏۱پِطْرُس ۲:‏۱۲‏)‏ برای مثال،‏ مسیحیان نشان داده‌اند که شهروندانی قانون‌شکن نیستند همچنین به رفاه و آسایش دیگران توجه دارند.‏ رفتار آنان گواهی است بر این که هر گونه اتهام بر ضدّ آنان نادرست است.‏ وقتی مردم به تلاش شاهدان یَهُوَه در انجام کارهای نیک توجه می‌کنند برانگیخته می‌شوند که یَهُوَه خدا را جلال دهند و اذعان می‌دارند که آنان از زندگی بهتری برخوردارند.‏ —‏ اِشَعْیا ۶۰:‏۱۴؛‏ متّیٰ ۵:‏۱۴-‏۱۶‏.‏

۸.‏ الف)‏ در چه شرایطی باید از اعتقادات خود دفاع کنیم؟‏ ب)‏ با تقلید از عیسی چگونه می‌توانیم نادرستی سخنان مخالفان را ثابت کنیم؟‏

۸ به علاوه ممکن است ما شاهدان با شرایطی روبرو شویم که باید از موضع مسیحی خود با قاطعیت دفاع کنیم؛‏ برای مثال،‏ شاید لازم باشد با مراجعه به مراجع دولتی و دادگاه‌ها از حمایت‌های قانونی برخوردار شویم.‏ (‏اِسْتَر ۸:‏۳؛‏ اَعمال ۲۲:‏۲۵-‏۲۹؛‏ ۲۵:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ هنگامی که عیسی روی زمین بود گاه با مخالفانش استدلال می‌کرد و نادرستی اتهامات آنان را ثابت می‌نمود.‏ (‏متّیٰ ۱۲:‏۳۴-‏۳۷؛‏ ۱۵:‏۱-‏۱۱‏)‏ با تقلید از عیسی ما نیز می‌خواهیم در هر فرصتی با توضیحات روشن خود ایمان و اعتقادمان را نشان دهیم.‏ (‏۱پِطْرُس ۳:‏۱۵‏)‏ باشد که هیچ گاه اجازه ندهیم استهزاهای مخالفان در مدرسه،‏ محل کار و در میان بستگانمان ما را از پخش کلام خدا دلسرد سازد.‏ —‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۳،‏ ۴‏.‏

‏‹‏اورشلیم سنگی گرانبار›‏

۹.‏ منظور از اورشلیم در زَکَرِیّا ۱۲:‏۳ چیست و چه کسانی نمایندگان آن هستند؟‏

۹ نبوّت زَکَرِیّا روشن می‌سازد که چرا ملت‌ها با مسیحیان حقیقی مخالفت می‌کنند.‏ در زَکَرِیّا ۱۲:‏۳ آمده است:‏ «در آن روز،‏ اورشلیم را برای جمیع قوم‌ها سنگی گرانبار [سنگین] خواهم ساخت.‏» در اینجا منظور از اورشلیم چیست؟‏ پیشگویی زَکَرِیّا به «اورشلیم سماوی» اشاره دارد؛‏ یعنی حکومت آسمانی که مسیحیان مسح‌شده برای آن فرا خوانده شده‌اند.‏ (‏عبرانیان ۱۲:‏۲۲‏)‏  گروه کوچکی از مسح‌شدگان که با مسیح حکمرانی خواهند کرد هنوز روی زمین زندگی می‌کنند.‏ آنان همراه «گوسفندان دیگر» به مردم هشدار می‌دهند که تا وقت باقی است به حکومت خدا روی آورند.‏ (‏یوحنّا ۱۰:‏۱۶؛‏ مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏)‏ ملت‌ها چگونه به این دعوت پاسخ می‌دهند؟‏ امروزه،‏ یَهُوَه چگونه پرستندگانش را یاری و حمایت می‌کند؟‏ در ادامه با بررسی زَکَرِیّا باب ۱۲ پی می‌بریم که چرا هیچ حربه‌ای علیه مسح‌شدگان خدا و یاران آنان موفق نمی‌گردد.‏

۱۰.‏ الف)‏ چرا خادمان خدا مورد حمله قرار می‌گیرند؟‏ ب)‏ بر سر کسانی که می‌خواهند ‹سنگ گرانبار› را بردارند چه می‌آید؟‏

۱۰ زَکَرِیّا ۱۲:‏۳ نشان می‌دهد که ملت‌ها «سخت مجروح» می‌گردند.‏ چگونه؟‏ خدا فرمان داده است که مژدهٔ ملکوت خدا باید موعظه شود.‏ شاهدان یَهُوَه این وظیفه را جدّی تلقّی می‌کنند.‏ اما اعلام پادشاهی خدا یعنی تنها امید بشر،‏ مانند «سنگی گرانبار» برای ملت‌ها سنگین و کمرشکن است.‏ آنان با ممانعت از موعظهٔ ملکوت خدا سعی دارند به اصطلاح این سنگ را از میان راه بردارند و با دست زدن به چنین کاری خود را «سخت مجروح» می‌سازند و به خود صدمه می‌زنند.‏ در واقع با این کار خود را سرافکنده و بدنام می‌کنند.‏ چرا که نمی‌توانند پرستندگان حقیقی را ساکت سازند؛‏ پرستندگانی که برای اعلام «انجیل جاودانی» پادشاهی مسیح ارزش و احترام قائلند.‏ (‏مکاشفه ۱۴:‏۶‏)‏ در یکی از کشورهای آفریقایی خادمان خدا اذیت و آزار فراوانی می‌دیدند.‏ یکی از زندانبانان در مورد آنان چنین گفت:‏ ‹شما با اذیت و آزار این مردم وقت خود را تلف می‌کنید.‏ آنان هیچ گاه سازش نخواهند کرد و تعدادشان رو به افزایش است.‏›‏

۱۱.‏ یَهُوَه چگونه به وعدهٔ خود در زَکَرِیّا ۱۲:‏۴ عمل کرده است؟‏

۱۱ حال زَکَرِیّا ۱۲:‏۴ را بخوانید.‏ یَهُوَه وعده می‌دهد کسانی که با پیام‌آوران حکومت او مخالفت می‌ورزند به صورت مجازی کور می‌گردند و به «حیرت» و سرگردانی دچار می‌شوند.‏ یَهُوَه این وعدهٔ خود را عملی ساخته است.‏ برای مثال،‏ در یکی از سرزمین‌هایی که پرستش یَهُوَه ممنوع بود مخالفان نتوانستند مانع رسیدن غذای روحانی به قوم خدا شوند.‏ روزنامه‌ای حتی ادعا نمود که شاهدان یَهُوَه از راه هوا با بادکنک نشریات خود را وارد کشور می‌کنند!‏ خدا به قولی که به پرستندگان وفادارش داده بود عمل کرد که می‌گوید:‏ ‹چشمان خود را باز نموده،‏ همهٔ اسبانِ قوم‌ها را به کوری مبتلا خواهم کرد.‏› مخالفان حکومت خدا مجازاً به کوری مبتلا می‌شوند و نمی‌دانند که به کدام سو می‌روند.‏ اما ما اطمینان داریم که یَهُوَه از قومش به صورت گروهی حمایت می‌کند و به رفاه و سعادت آنان توجه دارد.‏ —‏ ۲پادشاهان ۶:‏۱۵-‏۱۹‏.‏

۱۲.‏ الف)‏ هنگامی که عیسی روی زمین بود چه آتشی بر پا کرد؟‏ ب)‏ باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان چطور تمام چیزها را به شکل مجازی مشتعل ساختند و نتیجهٔ آن چه بود؟‏

۱۲ حال زَکَرِیّا ۱۲:‏۵،‏ ۶ را بخوانید.‏ ‏«سَروَران یهودا» در آیهٔ فوق به کسانی اشاره دارد که مسئول نظارت بر قوم خدا هستند.‏ یَهُوَه خادمانش را از اشتیاق و غیرتی آتشین  لبریز می‌سازد تا مقاصد او را روی زمین به انجام رسانند.‏ یک بار عیسی به رسولانش گفت:‏ «من آمدم تا آتشی در زمین افروزم.‏» (‏لوقا ۱۲:‏۴۹‏)‏ اعلام ملکوت یا پادشاهی خدا مهم‌ترین موضوعی بود که عیسی مشتاقانه و با غیرت تمام به مردم موعظه می‌کرد.‏ عیسی آتشی بر پا کرد؛‏ آتش بحث و گفتگو در میان قوم یهود.‏ (‏متّیٰ ۴:‏۱۷،‏ ۲۵؛‏ ۱۰:‏۵-‏۷،‏ ۱۷-‏۲۰‏)‏ امروزه پیروان مسیح نیز «مثل آتشدانی در میان هیزم و مانند شعلهٔ آتش در میان بافه‌ها [دستهٔ محصول درو شده]» خواهند بود که همه چیز را به شکل مجازی مشتعل می‌سازند.‏ در سال ۱۹۱۷ کتاب «راز پایان‌یافته» (‏انگل‍.‏)‏ * ریاکاری جهان مسیحیت را به وضوح آشکار نمود و بدین شکل آتش خشم رهبران مذهبی را شعله‌ور ساخت.‏ همچنین در سال ۲۰۰۶ اخبار ملکوتی شمارهٔ ۳۷ با عنوان «زمان نابودی دین کاذب فرارسیده است!‏» بسیاری از مردم را وا داشت که موضع خود را در برابر حکومت خدا مشخص سازند.‏

‏«خیمه‌های یهودا» محفوظ می‌ماند

۱۳.‏ عبارت «خیمه‌های یهودا» به چه چیز اشاره دارد و چرا یَهُوَه آنان را حفاظت می‌کند؟‏

۱۳ حال زَکَرِیّا ۱۲:‏۷،‏ ۸ را بخوانید.‏ در گذشته در سرزمین اسرائیل خارج از شهرها،‏ چادر یکی از مشخصه‌های آن منطقه بود و برخی اوقات کشاورزان و چوپانان از آن استفاده می‌کردند.‏ هنگام حملات دشمنان به  شهر اورشلیم،‏ چادرها اوّلین مکان‌هایی بودند که مورد حمله قرار می‌گرفتند.‏ از این رو کسانی که در آن‌ها زندگی می‌کردند احتیاج به کمک و حمایت داشتند.‏ عبارت «خیمه‌های یهودا» نشان می‌دهد که باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان در زمان ما در منطقه‌ای بی‌حفاظ به سر می‌برند،‏ نه در شهری حصاردار.‏ آنان بدون هیچ ترسی از ملکوت خدا دفاع می‌کنند.‏ یَهُوَه خدای لشکرها اوّل «خیمه‌های یهودا» یعنی مسح‌شدگان را رهایی می‌دهد زیرا که هدف اصلی حملات شیطان‌اند.‏

۱۴.‏ یَهُوَه چگونه از آنانی که در «خیمه‌های یهودا» هستند دفاع می‌کند؟‏

۱۴ تاریخ نشان می‌دهد که یَهُوَه از نمایندگان مسح‌شدهٔ حکومتش در ‹خیمه‌ها› که خارج شهر در منطقه‌ای بی‌حفاظ هستند دفاع می‌کند.‏ * او ضعیف‌ترین آنان را نیز نیرو می‌بخشد و همانند داود پادشاه قوی و شجاع می‌سازد.‏

۱۵.‏ چرا یَهُوَه قصد دارد که ‹جمیع امّت‌ها› را نابود سازد و چه وقت دست به انجام آن خواهد زد؟‏

۱۵ حال زَکَرِیّا ۱۲:‏۹ را بخوانید.‏ چرا یَهُوَه قصد دارد که ‹جمیع امّت‌ها› را نابود سازد؟‏ زیرا که آنان سرسختانه با حکومت مسیح مخالفت می‌ورزند و با اذیت و آزارهای مکرّر خود به قوم خدا حمله‌ور می‌شوند.‏ به این دلیل آنان باید داوری شوند.‏ شیطان به زودی با استفاده از کارگزاران زمینی خود حملهٔ نهایی علیه قوم خدا را آغاز خواهد کرد.‏ این حمله همان گونه که در کتاب مقدّس توصیف شده است به جنگ حارمَجِدّون ختم می‌گردد.‏ (‏مکاشفه ۱۶:‏۱۳-‏۱۶‏)‏ داور متعال به حملات شیطان پاسخ می‌دهد و خادمان خود را محفوظ می‌دارد و نام خود را در میان امّت‌ها مقدّس می‌سازد.‏ —‏ حِزْقِیال ۳۸:‏۱۴-‏۱۸،‏ ۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ «نصیب بندگان» یَهُوَه چیست؟‏ ب)‏ صبر و تحمّل ما در مقابل حملات شیطان چه چیز را ثابت می‌کند؟‏

۱۶ هیچ یک از حربه‌های شیطان نمی‌تواند ایمان خادمان خدا را تضعیف کند و شوق و غیرت آنان را خاموش سازد.‏ ما اطمینان داریم که یَهُوَه با قدرت نجات‌بخشش ما را یاری می‌کند.‏ این امر به ما آرامشی درونی می‌بخشد؛‏ آرامشی که «نصیب بندگان» یَهُوَه می‌گردد.‏ (‏اِشَعْیا ۵۴:‏۱۷‏)‏ هیچ کس نمی‌تواند ما را از آرامش و رفاه روحانی که خادمان خدا از آن برخوردارند محروم سازد.‏ (‏مزمور ۱۱۸:‏۶‏)‏ شیطان به مخالفت علیه خادمان خدا ادامه می‌دهد و سعی دارد درد و سختی زندگی آنان را بیشتر کند.‏ اگر وفادارنه سختی‌ها را متحمّل شویم نشان داده‌ایم که روح خدا در ما اثر می‌گذارد.‏ (‏۱پِطْرُس ۴:‏۱۴‏)‏ مخالفان با پرتاب «سنگ‌های فلاخن» یعنی با استفاده از حربه‌های بازدارنده و گیج‌کننده علیه خادمان خدا دست به اقدام می‌زنند.‏ اما این حربه‌ها بر پرستندگان یَهُوَه اثری نخواهد داشت و آنان با نیرو و قدرت یَهُوَه بر آن پیروز می‌گردند.‏ (‏زَکَرِیّا ۹:‏۱۵‏)‏ باقی‌ماندهٔ مسح‌شدگان و یاران وفادار آن‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و خبر خوش برقراری حکومت یَهُوَه در سراسر جهان اعلام می‌گردد.‏

۱۷ ما با اشتیاق در انتظار روزی هستیم که از حملات شیطان به طور کامل آزاد شویم.‏ کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که «هر آلتی [حربه‌ای] که به ضدّ تو ساخته شود،‏ پیش نخواهد برد و هر زبانی را که برای محاکمه به ضدّ تو برخیزد،‏ تکذیب خواهی نمود.‏» به راستی چه وعدهٔ آرامش‌دهنده‌ای!‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 12 چاپ شاهدان یَهُوَه که در حال حاضر به چاپ نمی‌رسد.‏

^ بند 14 برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب «شاهدان یَهُوَه —‏ اعلام‌کنندگان ملکوت خدا» (‏انگل‍.‏)‏ صفحات ۶۷۵-‏۶۷۶ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏

مرور مقاله

‏• چه چیز نشان می‌دهد که حربه‌های شیطان موفق نبوده است؟‏

‏• اورشلیم سماوی چگونه «سنگی گرانبار» گردید؟‏

‏• یَهُوَه چگونه «خیمه‌های یهودا» را نجات می‌بخشد؟‏

‏• همچنان که به حارمَجِدّون نزدیک می‌شویم چه اطمینانی داریم؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۳]‏

علی‌رغم حملات شیطان شاهدان یَهُوَه در آلبانی وفادار باقی ماندند

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۵]‏

عیسی نادرستی اتهامات مخالفانش را نشان داد

‏[تصاویر در صفحهٔ ۲۶]‏

هیچ حربه‌ای نمی‌تواند علیه کسانی که مژدهٔ ملکوت خدا را اعلام می‌کنند پیروز گردد