مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خدا تو را از دام صیّاد خواهد رهانید

خدا تو را از دام صیّاد خواهد رهانید

 خدا تو را از دام صیّاد خواهد رهانید

‏‹یَهُوَه تو را از دام صیّاد خواهد رهانید.‏› —‏ مزمور ۹۱:‏۳‏.‏

۱.‏ هویت «صیّاد» چیست و چرا دشمنی خطرناک محسوب می‌شود؟‏

همهٔ مسیحیان حقیقی باید با موجودی زیرک،‏ مکار و مافوق بشری مبارزه کنند.‏ این موجود در مزمور ۹۱ «صیّاد» نامیده شده است.‏ این دشمن چه کسی است؟‏ مجلّهٔ برج‌دیده‌بانی از شمارهٔ ۱ ژوئن ۱۸۸۳ شیطان را به عنوان همان صیّاد مکار معرفی کرده است.‏ درست همان طور که یک صیّاد پرنده‌ای را به دام می‌اندازد،‏ این دشمن سرسخت نیز مکّارانه قصد دارد قوم یَهُوَه را گمراه و به دام اندازد.‏

۲.‏ چرا شیطان به یک صیّاد تشبیه شده است؟‏

۲ در دوران باستان پرندگان را برای خوراک،‏ نغمهٔ خوششان،‏ زیبایی و برای قربانی کردن به دام می‌انداختند.‏ اما می‌دانیم که به دام انداختن پرندگان کار چندان آسانی نیست چون که جانورانی‌اند محتاط که به سرعت فرار می‌کنند.‏ از این رو،‏ صیّاد ماهر باید به خصوصیات و عادات نوع پرنده‌ای که می‌خواست شکار کند آشنایی کامل پیدا می‌کرد و بعد با چیرگی تمام دامی درست می‌کرد تا آن پرنده به تله افتد.‏ کتاب مقدّس با تشبیه کردن شیطان به یک صیّاد به ما کمک می‌کند دام‌های او را بشناسیم.‏ شیطان نیز تک‌تک ما را تماشا و بررسی می‌کند.‏ به عادات و خصلت‌های ما نگاه می‌کند و مثل یک صیّاد سعی می‌کند از دام‌های پنهانی استفاده کند و ما را زنده به تله اندازد.‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۲۶‏)‏ اگر در دام او بیفتیم روحانیت خود را از دست می‌دهیم که در نهایت به نابودی ما می‌انجامد.‏ پس باید قادر باشیم انواع گوناگون مکرهای شیطان را تشخیص دهیم تا از چنگ این «صیّاد» در امان بمانیم.‏

۳،‏ ۴.‏ چه زمانی ترفندهای شیطان را می‌توان به حملهٔ یک شیر تشبیه کرد و چه زمانی به حملهٔ یک مار افعی؟‏

۳ مزمورنویس ترفندهای شیطان را به حملهٔ شیر جوان و یا مار افعی تشبیه می‌کند.‏ (‏ مزمور ۹۱:‏۱۳‏)‏ شیطان ممکن است مانند شیر با حملهٔ مستقیم یا از طریق قانون به قوم یَهُوَه یورش آورد.‏ (‏ مزمور ۹۴:‏۱۹‏)‏ برخی ممکن است در مقابل چنین حملاتی زود تسلیم شوند.‏ اما این گونه حملات مستقیم اغلب به ناکامی می‌انجامد و قوم خدا را بیش از پیش با هم متحد می‌کند.‏ در اینجاست که شیطان به ترفندهای موذیانه و افعی‌مانند متوسل می‌شود.‏

۴ شیطان از هوش فوق انسانی‌اش سوءاستفاده کرده،‏ همچون افعی سمّی از مخفی‌گاه خود ناگهان به ما حمله‌ور می‌شود.‏ با این کار توانسته است افکار برخی از خادمان خدا را مسموم کند تا از انجام ارادهٔ یَهُوَه دست بکشند و تحت سلطهٔ او قرار بگیرند.‏ برای این عده جز عاقبتی تأثرانگیز چیزی دیگر در انتظارشان نیست.‏ پس باید بسیار سپاسگزار باشیم که خدا ما را از مکرها و ترفندهای شیطان آگاه کرده است.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱‏)‏ بگذارید با هم چهار تا از ترفندهای مهلک این «صیّاد» را که برای به دام انداختن ما استفاده می‌کند مورد بررسی قرار دهیم.‏

ترس از انسان

۵.‏ چرا «ترس از انسان» حربه‌ای بسیار مؤثر است؟‏

۵ این «صیّاد» با سرشت انسان‌ها آشناست و می‌داند که طبعاً مایلند مورد تأیید و پذیرش اطرافیانش قرار بگیرند.‏ مسیحیان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و دیدگاه و احساسات دیگران برایشان اهمیت دارد.‏ از آنجایی که شیطان کاملاً به این امر واقف است،‏ از حساسیت مسیحیان نسبت به افکار عمومی علیه خود ایشان سوءاستفاده می‌کند.‏ مثلاً می‌داند چگونه با استفاده از «ترس از انسان» برخی از مسیحیان را در دام انداخته،‏ آن‌ها را در ایمانشان لغزش دهد.‏ (‏ امثال ۲۹:‏۲۵‏)‏ اگر فردی مسیحی از روی ترس از انسان همشکل دیگران شده،‏ آنچه را خدا منع کرده است انجام می‌دهد یا از انجام دادن آنچه کلام خدا فرمان داده است امتناع می‌ورزد،‏ در دام «صیّاد» افتاده است.‏ —‏ حِزْقِیال ۳۳:‏۸؛‏ یعقوب ۴:‏۱۷‏.‏

۶.‏ چه وضعیتی ممکن است شخصی جوان را به دام این «صیّاد» بیندازد؟‏

۶ ترس از انسان ممکن است شخصی جوان را تسلیم فشارهای دوستانش کرده،‏ به سیگار کشیدن وادارد.‏ شاید صبح  روزی که خانه را به قصد مدرسه ترک می‌کرد هرگز فکر چنین کاری به ذهنش خطور نکرده بود.‏ اما دیری نپایید که تسلیم فشار دوستان شد و دست به کاری زد که هم سلامتی‌اش را به خطر می‌اندازد هم خدایش را ناراحت می‌کند.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۷:‏۱‏)‏ چطور شد که این جوان این گونه به وسوسه افتاد؟‏ شاید معاشرت با دوستان بد و ترس از این که مبادا دوستانش را از دست بدهد او را تسلیم خواست‌های ایشان کرد.‏ ای جوانان،‏ اجازه ندهید «صیّاد» با طعمه‌هایش شما را وسوسه کند و به تله بیندازد.‏ اگر از هر گونه سازش،‏ هر قدر نیز کوچک باشد،‏ خودداری کنید در دام او نخواهید افتاد.‏ به نصیحت کتاب مقدّس گوش کنید و از معاشران بد دوری کنید.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۳۳‏.‏

۷.‏ شیطان چگونه تعادل روحانی برخی از والدین مسیحی را به هم زده است؟‏

۷ مسیحیان دیگر نیز از این دام مصون نیستند.‏ والدین مسیحی را مثال بزنیم.‏ آن‌ها مسئولیتی را که خدا بر دوششان گذاشته است جدّی می‌گیرند و می‌کوشند مایحتاج زندگی خانواده‌شان را تأمین کنند.‏ (‏ ۱تیموتاؤس ۵:‏۸‏)‏ در این زمینه شیطان بسیار مصمم است تعادل این مسیحیان را به هم زند.‏ بعضی‌ها ممکن است به دفعات تسلیم خواسته‌های کارفرمای خود شده،‏ اضافه‌کاری می‌کنند و در نتیجه،‏ غیبت آن‌ها در جلسات عادت شده است.‏ یا شاید از ترس اینکه از صاحبکار خود اجازهٔ مرخصی بگیرند یک یا دو روز کنگره را از دست می‌دهند و با برادرانشان یَهُوَه را در چنین مناسبت‌هایی نمی‌پرستند.‏ راه اجتناب از این دام شیطان،‏ ‹توکّل به یَهُوَه› است.‏ (‏ امثال ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ در ضمن،‏ به یاد داشته باشیم که ما جزو اعضای خانوادهٔ یَهُوَه هستیم و او خود را مسئول می‌داند که نیازهای ما را رفع و از ما مراقبت کند.‏ به یاد داشتن این موضوع مهم باعث می‌شود تعادل خود را حفظ کنیم.‏ ای والدین،‏ آیا ایمان دارید که یَهُوَه به هر طریقی که شده نیازهای شما و خانواده‌تان را رفع می‌کند؟‏ یا از آنجایی که از انسان می‌ترسید،‏ اجازه می‌دهید ابلیس شما را زنده به دام اندازد تا اراده‌اش را انجام دهید؟‏ از همهٔ شما عزیزان خواهشمندیم که در پرتو دعا این سؤالات را به دقت در نظر بگیرید.‏

دام مادیات

۸.‏ شیطان چگونه از طعمهٔ مادیات برای به دام انداختن مردم استفاده می‌کند؟‏

۸ شیطان از مادیات نیز به عنوان طعمه برای به دام انداختن انسان‌ها استفاده می‌کند.‏ او با ترفندهای خود طوری آن‌ها را وسوسه می‌کند که گمان کنند در مدتی کوتاه قادرند ثروتی هنگفت به دست آورند.‏ با این کار حتی توانسته است افرادی را از میان قوم خدا گول زند.‏ بعضی‌ها چنین اصرار می‌ورزند:‏ «تا آنجایی که می‌توانی سخت کار کن.‏ وقتی موقعیت مالی‌ات را محکم کردی می‌توانی بازنشسته شوی و از زندگی‌ات لذّت ببری.‏ حتی می‌توانی پیشگامی کنی.‏» این گونه سخنان نشانهٔ استدلال نادرست عده‌ای است که از برادران مسیحی‌شان در جماعت سوءاستفاده می‌کنند.‏ مواظب باشید گول این گونه سخنان را نخورید.‏ آیا نظیر این سخنان را آن مرد دولتمند در تشبیه عیسی به زبان نیاورد که خدا او را «احمق» خواند؟‏ —‏ لوقا ۱۲:‏۱۶-‏۲۱‏.‏

۹.‏ چرا بعضی از مسیحیان در دام مادیات می‌افتند؟‏

۹ شیطان سیستم تجاری دنیای شریرش را طوری ساخته است که مردم را با گرایش به مادیات به دام خود بکشاند.‏ چنین گرایشی ممکن است در زندگی فرد مسیحی نیز رخنه،‏ ‹کلام را خفه کند و بی‌ثمر گرداند.‏› (‏ مَرقُس ۴:‏۱۹‏)‏ کتاب مقدّس توصیه می‌کند که با خوراک و پوشاک کافی قانع باشیم.‏ (‏ ۱تیموتاؤس ۶:‏۸‏)‏ متأسفانه بسیاری به آسانی در دام «صیّاد»  می‌افتند زیرا این توصیه را در مورد خود به کار نمی‌گیرند.‏ آیا این غرور ایشان نیست که سبب می‌شود در دام گرفتار شوند چون که فکر می‌کنند باید حتماً از یک سطح زندگی خاصّی برخوردار باشند؟‏ در مورد شخص ما چطور؟‏ آیا ممکن است که تمایل به مال‌اندوزی باعث شود که امور روحانی،‏ دیگر در صدر اولویت‌های زندگی‌مان نباشد؟‏ (‏ حج ۱:‏۲-‏۸‏)‏ جای تأسف است که بعضی‌ها حتی در این دوران سخت اقتصادی مصممند سطح زندگی خود را به هر قیمتی که شده مثل گذشته بالا نگه دارند حتی اگر به قیمت از دست دادن روحانیتشان تمام شود.‏ مطمئن باشید که این گونه طرز فکر و شیوهٔ زندگی هیچ کس را بیشتر از «صیّاد» خوشحال نمی‌کند!‏

دام تفریحات و سرگرمی‌های ناسالم

۱۰.‏ چرا هر فرد مسیحی باید خود را بیازماید؟‏

۱۰ یکی دیگر از ترفندهای «صیّاد» این است که زیرکانه و تدریجاً قدرت تشخیص انسان‌ها را تضعیف می‌کند تا خوب و بد را تشخیص ندهند.‏ امروزه نگرش صنعت تجاری تفریحات و سرگرمی‌ها همچون نگرش اهالی شهرهای سُدُوم و غَمورَه بر مردم حاکم شده است.‏ حتی اخبار تلویزیون و نشریات هم مملوّ از موضوعات جنایی و غیراخلاقی شده است که بیشتر برای دامن زدن به امیال شهوانی تهیه می‌شوند.‏ اکثر برنامه‌هایی که در قالب برنامه‌های تفریحی و تفننی عرضه می‌شوند مردم را گمراه می‌کنند تا دیگر قادر نباشند «خوب را از بد تشخیص دهند.‏» (‏ عبرانیان ۵:‏۱۴‏،‏ هزارهٔ نو ‏)‏ فراموش نکنیم یَهُوَه به اِشَعْیا چه گفت:‏ «وای بر آنانی که بدی را نیکویی و نیکویی را بدی می‌نامند.‏» (‏ اِشَعْیا ۵:‏۲۰‏)‏ آیا این «صیّاد» طرز فکر ما را نیز با تفریحات ناسالم دنیایش آلوده کرده است؟‏ بسیار حیاتی است که خود را با صداقت تمام بیازماییم.‏ —‏ ۲قُرِنتیان ۱۳:‏۵‏.‏

۱۱.‏ در مجلّهٔ برج دیده‌بانی چه هشدارهایی در مورد سریال‌های تلویزیونی به چاپ رسیده است؟‏

۱۱ مجلّهٔ برج دیده‌بانی حدود ۲۵ سال پیش برای حفظ و مراقبت از اهل بیت ایمان هشدارهایی در مورد سریال‌های تلویزیونی به چاپ رساند.‏ * آن مجلّه با درایت تمام نکته‌ای درخور توجه را در مورد تأثیر نامحسوس سریال‌های تلویزیونی مطرح کرد:‏ «کامیابی در عشق بهانه‌ای است که هر گونه رفتاری را توجیه می‌کند.‏ مثلاً دختری جوان که به دلیل رابطهٔ نامشروع حامله شده است به دوستش می‌گوید:‏ ‹برایم اصلاً اهمیت نداره؛‏ من ویکتور را دوست دارم.‏ .‏ .‏ .‏ بچه‌دار شدن از او برای من از همه چیز دنیا باارزش‌تره!‏› آهنگ ملایمی که حین تماشای این صحنه پخش می‌شود چنان بیننده را نرم می‌کند که عمل او را دیگر امری قبیح نمی‌بیند.‏ کم‌کم بیننده نیز از ویکتور خوشش می‌آید.‏ دلش به حال آن دختر می‌سوزد و با او همدردی می‌کند.‏ خواهری که سابقاً به تماشای این سریال‌ها معتاد شده بود می‌گوید:‏ ‹عجیب است که چطور ذهن انسان عمل بد را توجیه می‌کند.‏ همه می‌دانیم که رابطهٔ نامشروع غلط است.‏ بعدها پی بردم که ندانسته در ذهنم با آن‌ها در کارهایشان شریک بودم.‏› »‏

۱۲.‏ امروزه چه وضعیتی هشدار مقاله‌ها را در مورد بعضی از برنامه‌های تلویزیونی صحّت می‌بخشد؟‏

۱۲ از زمانی که آن مقاله‌ها به چاپ رسید برنامه‌های زیان‌آور  و فاسدکنندهٔ دل به مراتب افزایش یافته است.‏ در بسیاری از کشورها این گونه سریال‌ها ۲۴ ساعته پخش می‌شود.‏ تعداد زیادی از مردان و زنان و حتی نوجوانان مدام ذهن و دلشان را با این تفریحات و برنامه‌ها پر می‌کنند.‏ باید مراقب باشیم خود را گول نزنیم.‏ نباید فکر کنیم که آنچه در این برنامه‌ها می‌بینیم بهتر از زندگی واقعی است.‏ فرد مسیحی چگونه می‌تواند توجیه کند که با میل خود به تماشای رفتار و اَعمال کسانی بنشیند که در زندگی واقعی حتی فکر دعوت کردن آن‌ها به خانه‌اش نیز به ذهنش خطور نمی‌کند؟‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ بعضی از خوانندگان مجلّه برج دیده‌بانی از هشدارهای آن در مورد سریال‌های مبتذل و غیراخلاقی تلویزیونی چه فایده‌ای بردند؟‏

۱۳ خیلی‌ها که به هشدارهای «غلام امین و دانا» عمل کردند فایده بردند.‏ (‏ متّیٰ ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ عده‌ای نیز که از نصایح صریح و بی‌پرده به خود آمدند در نامه‌های خود از چاپ این مقالات ابراز تشکر کردند.‏ * خواهری اعتراف کرده،‏ گفت:‏ «سیزده سال بود که به این سریال‌ها معتاد بودم.‏ پیش خودم فکر می‌کردم که تا زمانی که به جلسات می‌روم و گاه‌گداری هم در موعظه شرکت می‌کنم در امان هستم.‏ ولی طرز فکر شخصیت‌های این سریال‌ها در من اثر کرده بود.‏ به جایی رسیده بود که فکر می‌کردم اگر رفتار شوهر با زنش خوب نیست و زن هم احساس کمبود محبت می‌کند،‏ حق دارد رابطهٔ نامشروع داشته باشد.‏ هر چی باشد تقصیر خود شوهر است که باعث شد این طور بشود.‏ وقتی من هم به این نتیجه رسیدم که ‹حق دارم،‏› دست به همان عمل بد زدم.‏ هم به یَهُوَه گناه کردم هم به همسرم.‏» این خواهر از جماعت اخراج شد.‏ اما بعدها که به خود آمد،‏ توبه کرد و مجدّداً در جماعت پذیرفته شد.‏ هشدارهای همان مقاله‌ها بود که به او قوّت داد تماشای سریال‌های مبتذل را کنار بگذارد و به خودش اجازه ندهد با آنچه یَهُوَه نفرت دارد سرگرم شود.‏ —‏ عاموس ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۴ یک خوانندهٔ دیگر که اسیر این سریال‌ها شده بود نوشت:‏ «وقتی این مقاله‌ها را خواندم خیلی گریه کردم چون که متوجه شدم که دیگر دلم با یَهُوَه نیست.‏ به خدایم وعده دادم که دیگر اسیر این سریال‌ها نباشم.‏» خواهری دیگر از خواندن این سری مقالات ابراز تشکر نمود و اعتراف کرد که او نیز به تماشای این سریال‌ها معتاد شده است.‏ سپس نوشت:‏ «به خودم گفتم که نکند رابطهٔ من نیز با یَهُوَه به خطر افتاده است.‏ چرا فکر می‌کردم که هم می‌توانم با شخصیت‌های سریال‌ها به اصطلاح دوستی کنم و هم با یَهُوَه؟‏» اگر این گونه سریال‌ها دل بسیاری را ۲۵ سال پیش فاسد کردند،‏ تصوّر کنید چه تأثیری امروز بر مردم دارند!‏ (‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱۳‏)‏ شیطان دام‌هایی به صورت تفریحات ناسالم مثل سریال‌های مبتذل و غیراخلاقی،‏ بازی‌های خشونت‌آمیز کامپیوتری و ویدیوهای غیراخلاقی می‌گسترد.‏ این دام‌ها را هرگز نباید دست کم گرفت.‏

دام اختلافات شخصی

۱۵.‏ چگونه بعضی افراد زنده در دام شیطان افتاده‌اند؟‏

۱۵ شیطان از اختلافات شخصی که بین اعضای قوم خدا پیش می‌آید سوءاستفاده کرده،‏ میان آنان تفرقه می‌اندازد.‏ هیچ یک از ما،‏ هر چند که در سازمان خدا مسئولیت‌های سنگین  داشته باشد،‏ از این دام مصون نیست.‏ بعضی اجازه داده‌اند اختلافات شخصی چنان بالا بگیرد که صلح و اتحاد و شادی روحانی که یَهُوَه در چهارچوب سازمانش پدید آورده است مختل شود.‏ شاید این عده آگاه نیستند که با این کار،‏ زنده در دام شیطان افتاده‌اند.‏ —‏ مزمور ۱۳۳:‏۱-‏۳‏.‏

۱۶.‏ شیطان از چه راهی موذیانه تلاش می‌کند اتحاد ما را از هم بپاشد؟‏

۱۶ طی سال‌های بحرانی جنگ جهانی اوّل شیطان کوشید بخش زمینی سازمان یَهُوَه را با حملات مستقیم خود نابود کند اما موفق نشد.‏ (‏ مکاشفه ۱۱:‏۷-‏۱۳‏)‏ از آن زمان به بعد موذیانه تلاش می‌کند اتحاد ما را از هم بپاشد.‏ وقتی اجازه می‌دهیم اختلافات شخصی اتحاد ما را متزلزل کند،‏ راه را برای این «صیّاد» باز می‌کنیم.‏ این وضعیت ممکن است مانع عملکرد روح‌القدس در ما و در جماعت شود.‏ اگر چنین چیزی در جماعت اتفاق بیفتد شیطان بسیار خوشحال می‌شود زیرا اختلال در صلح و اتحاد جماعت یعنی اختلال در فعالیت موعظه.‏ —‏ اَفَسُسیان ۴:‏۲۷،‏ ۳۰-‏۳۲‏.‏

۱۷.‏ چه نصیحتی می‌تواند در حل و فصل اختلافات شخصی مؤثر باشد؟‏

۱۷ حال اگر با یکی از هم‌ایمانان مسیحی‌مان اختلاف شخصی پیدا کردیم چه باید بکنیم؟‏ البته هر موردی منحصربه‌فرد است.‏ ممکن است عوامل و دلایل فراوانی برای به وجود آمدن و گسترش مشکلات وجود داشته باشد.‏ اما دلیلی وجود ندارد که به مشکلات رسیدگی نشود و لاینحل و معلق بمانند.‏ (‏ متّیٰ ۵:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ ۱۸:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ نصیحت کلام خدا از الهام خدا و در نتیجه کامل و بی‌عیب است.‏ اگر اصول آن کلام مقدّس به اجرا گذاشته شود هیچ گاه شکست نمی‌خورد.‏ توصیه‌های آن همیشه مؤثر واقع می‌شود!‏

۱۸.‏ چرا تقلید از یَهُوَه به ما کمک می‌کند اختلافات شخصی با برادرمان را آسان‌تر رفع کنیم؟‏

۱۸ یَهُوَه «نیکو و غفّار» است یعنی آمادهٔ بخشودن گناهان است چون که «مغفرت» حقیقی دارد.‏ (‏ مزمور ۸۶:‏۵؛‏ ۱۳۰:‏۴‏)‏ با تقلید از یَهُوَه ثابت می‌کنیم که فرزندان او هستیم.‏ (‏ اَفَسُسیان ۵:‏۱‏)‏ همهٔ ما انسان‌ها به گناه آلوده‌ایم و به مغفرت و بخشایش یَهُوَه نیاز داریم.‏ پس اگر احساس کردیم که بخشودن دیگران برای ما آسان نیست باید مواظب باشیم.‏ اگر مواظب نباشیم ممکن است مانند آن غلام حکایت عیسی شویم که آقایش قرض هنگفت او را به او بخشید اما آن غلام راضی نبود قرض ناچیز همقطارش را که او نیز غلام بود ببخشد.‏ وقتی این قضیه به گوش آقایش رسید آن غلام را که راضی به بخشودن همقطارش نبود به زندان انداخت.‏ عیسی حکایت خود را با این سخنان هشدارآمیز تمام کرد:‏ «به همین طور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود،‏ اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد.‏» (‏ متّیٰ ۱۸:‏۲۱-‏۳۵‏)‏ این حکایت باید ما را به فکر اندازد.‏ اگر در نظر داشته باشیم که یَهُوَه نیز به دفعات گناهان ما را بخشیده است،‏ رفع اختلافات شخصی با برادرمان برایمان آسان‌تر می‌شود!‏ —‏ مزمور ۱۹:‏۱۴‏.‏

امنیت در زیر چتر «حضرت اعلیٰ»‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ در این روزهای بحرانی «سِتر حضرت اعلیٰ» و «سایهٔ قادر مطلق» را باید با چه چشمی بنگریم؟‏

۱۹ امروزه در دورانی بسیار بحرانی به سر می‌بریم.‏ اگر مراقبت و محافظت پرمهر یَهُوَه نبود شیطان به حتم همهٔ ما را به هلاکت رسانده بود.‏ برای اجتناب از دام «صیّاد» باید زیر چتر یا «در سِتر حضرت اعلیٰ» پنهان شویم و ‹زیر سایهٔ قادر مطلق ساکن شویم.‏› —‏ مزمور ۹۱:‏۱‏.‏

۲۰ خوب است اوامر و نصایح یَهُوَه را هرگز دست و پا گیر محسوب نکنیم بلکه آن‌ها را به چشم حصار ایمنی ببینیم.‏ ما با هم با موجودی زیرک،‏ مکار و مافوق بشری در حال مبارزه هستیم.‏ بدون کمک یَهُوَه هیچ کدام از ما نمی‌تواند از دام و تلهٔ شیطان بگریزد.‏ (‏ مزمور ۱۲۴:‏۷،‏ ۸‏)‏ پس بیایید همواره دعا کنیم تا خدا ما را از دام‌ها و وسوسه‌های این «صیّاد» شریر رهایی دهد!‏ —‏ متّیٰ ۶:‏۱۳‏.‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 11 برج دیده‌بانی ‏(‏ انگل‍.‏)‏،‏ ۱ دسامبر ۱۹۸۲،‏ صفحات ۳-‏۷.‏

^ بند 13 برج دیده‌بانی ‏(‏ انگل‍.‏)‏،‏ ۱ دسامبر ۱۹۸۳،‏ صفحهٔ ۲۳.‏

جواب را به یاد می‌آورید؟‏

‏• چرا «ترس از انسان» دامی مهلک است؟‏

‏• ابلیس چگونه از مادیات به عنوان طعمه برای به دام انداختن مردم استفاده می‌کند؟‏

‏• شیطان چگونه بعضی را با تفریحات و فیلم‌های ناسالم به دام خود انداخته است؟‏

‏• ابلیس چگونه از اختلافات شخصی سوءاستفاده کرده،‏ ما را به دام می‌اندازد؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۲۹]‏

بعضی در دام «ترس از انسان» افتاده‌اند

‏[تصویر در صفحهٔ ۳۰]‏

آیا اجازه می‌دهیم آنچه مورد نفرت یَهُوَه است موجب تفریح ما شود؟‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۳۱]‏

اگر با یک هم‌ایمان مسیحی اختلاف شخصی داریم برای حل و فصل آن چه می‌توانیم بکنیم؟‏