مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا خشونت و سنگدلی پایان خواهد یافت؟‏

آیا خشونت و سنگدلی پایان خواهد یافت؟‏

 آیا خشونت و سنگدلی پایان خواهد یافت؟‏

بسیاری دلیل اصلی خشونت و سنگدلی دنیای امروز را خودخواهی می‌دانند.‏ در جامعهٔ امروز اکثریت مردم در وهلهٔ اوّل خواسته‌های خود را در نظر می‌گیرند.‏ شیوع این خصوصیت به شکلی چنین گسترده از نسلی آغاز شد که تنها به خود فکر می‌کردند.‏ امروزه بسیاری برای این که به خواسته‌هایشان برسند حاضرند به هر کاری دست بزنند و اغلب با اِعمال خشونت به آن دست می‌یابند.‏ باید گفت که چنین رفتاری تنها به افراد و خواسته‌های فردی محدود نمی‌شود بلکه در مورد کل جامعه نیز صادق است.‏

زندگی و جان افراد دیگر بهایی ندارد.‏ حتی برای برخی قساوت و خشونت لذّت‌بخش و هیجان‌انگیز است.‏ برخی جنایتکاران اعتراف کرده‌اند که دیگران را رنج می‌دهند چون هیجان آن را دوست دارند.‏ امروزه بی‌رحمی و قساوت جزو تفریحات بسیاری شده است.‏ فیلم‌های خشونت‌آمیز و فجیع باب میل بسیاری از افراد است.‏ این امر شرکت‌های سازندهٔ فیلم را بر آن می‌دارد تا با ساختن چنین فیلم‌هایی سود خوبی کسب کنند.‏ عرضهٔ مداوم تفریحات آمیخته به خشونت و همین طور اخبار و گزارشات دنیای امروز دلسوزی و رقّت قلب را در بسیاری کشته است.‏

اغلب افرادی که طعم تلخ خشونت را چشیده‌اند دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند و گاه خود نیز رفتاری خشونت‌آمیز پیش می‌گیرند و این گردش همچنان ادامه می‌یابد.‏ دیاز ماروکویین استاد دانشگاه در مکزیک در اشاره به خشونتی که از چنین پیشینه‌ای ناشی می‌شود می‌گوید:‏ «خشونت اکتسابی است.‏ در واقع خشونت بخشی از فرهنگ است.‏ .‏ .‏ .‏ زمانی که جامعه به ما اجازه دهد و حتی ما را تشویق کند که رفتاری خشونت‌آمیز داشته باشیم ما نیز خشونت را می‌آموزیم.‏» پس می‌توان گفت به احتمال زیاد کسانی که قربانی رفتارهای خشونت‌آمیز شده‌اند خود نیز رفتاری خشونت‌آمیز پیش خواهند گرفت.‏ حتی شاید به دیگران صدماتی وارد کنند که خود قربانی آن بوده‌اند.‏

افرادی که معتاد به مواد مخدّرند و یا در مصرف مشروبات الکلی افراط می‌کنند گاه تا حد بی‌رحمی و سنگدلی پیش می‌روند.‏ گروهی دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت؛‏ افراد ناراضی و معترض به دولت‌ها.‏ آنان به دلیل کوتاهی دولت‌ها در رفع نیازهای مردم بر آن می‌شوند که نظرات خود را به همگان اعلام کنند.‏ برخی برای این منظور به اِعمال خشونت یا تروریسم متوسل می‌شوند که به از دست رفتن جان افراد بی‌گناه می‌انجامد.‏

شاید از خود بپرسید:‏ ‹آیا انسان‌ها خود خشونت و سنگدلی را آموخته‌اند؟‏ یا قدرتی دیگر در پس آن است؟‏›‏

چه کسی در پس خشونت است؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید شیطان ابلیس قدرت و تأثیر فراوانی بر دنیا دارد.‏ از این رو او را «خدای این جهان» می‌نامد.‏ (‏ ۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏)‏ شیطان خودخواه‌ترین و بی‌رحم‌ترین  موجود عالَم است.‏ عیسی او را «قاتل» و «پدر دروغ‌گویان» توصیف کرد و به حق که این صفات مناسب شخصیت این موجود پلید است.‏ —‏ یوحنّا ۸:‏۴۴‏.‏

از زمانی که آدم و حوّا به خدا پشت کردند انسان‌ها شدیداً تحت نفوذ شیطان قرار گرفتند.‏ (‏ پیدایش ۳:‏۱-‏۷،‏ ۱۶-‏۱۹‏)‏ حدود ۱۵ قرن پس از نافرمانی آدم و حوّا فرشتگان سرکش بدن جسمانی به خود گرفتند و با زنان روی زمین آمیزش کردند.‏ مشخصهٔ اصلی فرزندان آنان قدرت و خشونتشان بود به همین دلیل به «مردان تنومند» یا «زمین‌زنندگان» ملقّب شدند.‏ ظاهراً این موجودات شریر و قسی‌القلب خشونت و غیراخلاقیات را روی زمین به حدّی رساندند که تنها طوفانی جهانگیر که منشأیی الٰهی داشت توانست زمین را از شرارت آنان پاک سازد.‏ (‏ پیدایش ۶:‏۴،‏ ۵،‏ ۱۷‏)‏ با این که آن «مردان تنومند» در طوفان نابود شدند اما پدران آنان یعنی آن فرشتگان نافرمان یا دیوها به آسمان بازگشتند.‏ —‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

رفتار خشونت‌آمیز این دیوها یا فرشتگان نافرمان را به روشنی می‌توان در مورد پسری که در زمان عیسی دیوزده شده بود دید.‏ این دیو مرتباً سبب می‌شد که پسر تشنج داشته باشد حتی قصد نابودی او را داشت و او را در آب یا آتش می‌انداخت.‏ (‏ مَرقُس ۹:‏۱۷-‏۲۲‏)‏ بی‌شک این روح‌های شریر شخصیت بی‌رحم فرمانده‌شان شیطان را نشان می‌دهند.‏ —‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۲‏.‏

امروزه تأثیر این دیوها را می‌توان در رفتار خشونت‌آمیز انسان‌ها مشاهده کرد.‏ همان طور که کتاب مقدّس پیش‌گویی کرده است:‏ «در ایّام آخر زمان‌های سخت پدید خواهد آمد،‏ زیرا که مردمان،‏ خودپرست خواهند بود .‏ .‏ .‏ لاف‌زن و متکبّر .‏ .‏ .‏ و ناسپاس و ناپاک و بی‌الفت و کینه‌دل و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی و خیانت‌کار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند؛‏ که صورت دینداری دارند،‏ لیکن قوّت آن را انکار می‌کنند.‏» —‏ ۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵‏.‏

پیشگویی‌های کتاب مقدّس حاکی از این است که دوران ما دورانی عجیب و سخت است.‏ چون پس از این که در سال ۱۹۱۴ حکومت خدا به پادشاهی عیسی مسیح در آسمان شکل گرفت شیطان و تمام همراهانش از آسمان بیرون انداخته شدند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «وای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم،‏ چون می‌داند که زمانی قلیل دارد.‏» —‏ مکاشفه ۱۲:‏۵-‏۹،‏ ۱۲‏.‏

آیا این امر به این مفهوم است که دیگر امیدی وجود ندارد؟‏ دیاز ماروکویین که قبلاً از او نام بردیم می‌گوید:‏ «انسان‌ها قادرند رفتارهای نامطلوب خود را ترک کنند.‏» اما دنیای امروز شدیداً تحت نفوذ شیطان است.‏ انسان‌ها در چنین شرایطی قادر نیستند که خشونت و قساوت را کنار بگذارند.‏ مگر اجازه دهند که قدرتی فراتر و برتر از شیطان بر طرز فکر و اَعمال آنان اِعمال نفوذ کند.‏ این قدرت چیست؟‏

دگرگونی امکان‌پذیر است

روح خدا قوی‌ترین قدرت عالَم است و قادر است تأثیرات قدرت‌های شریر را خنثی کند.‏ این نیرو محبت و سعادت را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد.‏ هر کس که خواهان رضایت خداست و می‌خواهد که روح خدا بر او اثر کند باید خود را از هر گونه خشونت و هر رفتاری که رنگ و بویی از خشونت دارد دور سازد.‏ اما چگونه؟‏ این امر تنها با تغییر شخصیت و همساز و هماهنگ شدن با خواست الٰهی میسر می‌شود.‏ برای هماهنگ شدن با خواست خدا باید تا آنجا که ممکن است مانند خدا عمل کنیم.‏ پس باید دیگران را همان طور بنگریم که خدا می‌نگرد.‏ —‏ اَفَسُسیان ۵:‏۱،‏ ۲؛‏ کُولُسیان ۳:‏۷-‏۱۰‏.‏

مطالعهٔ رفتار و اَعمال یَهُوَه خدا در موقعیت‌های مختلف به شما این اطمینان را می‌دهد که او هیچ گاه کسی را نادیده نگرفته و یا با هیچ انسانی ناعادلانه رفتار نکرده است.‏ او حیوانات را نیز از نظر دور نداشته است.‏ * (‏ تثنیه ۲۲:‏۱۰؛‏ مزمور ۳۶:‏۷؛‏ امثال ۱۲:‏۱۰‏)‏ یَهُوَه خدا هر گونه خشونت را محکوم می‌کند و همین طور افرادی را که اَعمال خشونت‌آمیز انجام می‌دهند رد می‌کند.‏ (‏ امثال ۳:‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏ او از مسیحیان می‌خواهد که شخصیت جدیدی در خود پرورش دهند.‏ یاد بگیرند که به دیگران احترام بگذارند و آنان را از  خود بالاتر بدانند.‏ (‏ فیلِپّیان ۲:‏۲-‏۴‏)‏ برای به دست آوردن چنین شخصیتی باید خصوصیاتی مثل ‹رحمت،‏ مهربانی،‏ تواضع،‏ تحمّل و حلم› از خود نشان داد.‏ البته محبت نیز اساس این شخصیت جدید است.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید.‏» (‏ کُولُسیان ۳:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ آیا تصوّر نمی‌کنید که اگر مردم چنین خصوصیاتی از خود نشان می‌دادند اکنون زمین وضع دیگری داشت؟‏

شاید با خود فکر کنید آیا واقعاً چنین تغییری امکان‌پذیر است.‏ به یک نمونهٔ واقعی توجه کنید.‏ مارتین * با همسرش رفتار بدی داشت.‏ مرتباً بر سرش فریاد می‌کشید و او را شدیداً می‌زد.‏ یک‌بار این وضعیت چنان بد بود که بچه‌ها از همسایه‌شان کمک خواستند.‏ پس از چند سال خانوادهٔ مارتین به کمک شاهدان یَهُوَه شروع به یادگیری تعالیم کتاب مقدّس کردند.‏ مارتین آموخت که رفتارش با دیگران چگونه باید باشد و توانست خود را تغییر دهد.‏ همسرش می‌گوید:‏ «در گذشته شوهرم یکباره از کوره در می‌رفت از این بابت زندگی ما برای مدتی آشفته و نابسامان بود.‏ اما امروز کاملاً متفاوت است.‏ واقعاً نمی‌توانم آن طور که باید از یَهُوَه برای این که به مارتین یاری رساند تشکر کنم.‏ او اکنون پدری خوب و شوهری نمونه است.‏»‏

این فقط یک نمونه بود.‏ در سراسر زمین میلیون‌ها نفر از طریق شاهدان یَهُوَه با کتاب مقدّس آشنا شده‌اند و خشونت و تندی را کنار گذاشته‌اند.‏ بله تغییر شخصیت امکان‌پذیر است.‏

پایان قساوت و خشونت نزدیک است

ملکوت خدا هم‌اکنون در آسمان برقرار شده است؛‏ یعنی حکومتی به حکمرانی عیسی مسیح حاکمی دلسوز.‏ این حکومت در آینده‌ای نزدیک قدرتش را بر کل زمین اِعمال خواهد کرد.‏ هم‌اکنون آسمان از وجود دیوها و شیطان که منشأ قساوت و خشونت است پاک شده است.‏ به زودی ملکوت خدا عطش محبت و صلح تابعینش را بر روی زمین سیراب خواهد کرد.‏ (‏ مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ اِشَعْیا ۱۱:‏۲-‏۵‏)‏ این تنها راه حل برای مشکلات دنیاست.‏ اما اگر در این میان،‏ شما که منتظر این ملکوت هستید قربانی خشونت دنیا شوید چه؟‏

 مقابله به مثل در برابر خشونت تنها به خشونت دامن می‌زند و طبعاً صحیح نخواهد بود.‏ کتاب مقدّس از ما می‌خواهد که به یَهُوَه خدا توکّل کنیم کسی که در زمان مناسب ‹به هر کس برحسب راه‌هایش و بر وفق ثمرهٔ اَعمالش جزا می‌دهد.‏› (‏ اِرْمیا ۱۷:‏۱۰‏)‏ (‏ به کادر «عکس‌العمل در مقابل خشونت» مراجعه کنید.‏)‏ آری ممکن است ما امروزه از این که قربانی خشونت و بی‌رحمی شویم رنج بکشیم.‏ (‏ جامعه ۹:‏۱۱‏)‏ اما خدا می‌تواند ثمرات تلخ خشونت حتی مرگ را سامان بخشد.‏ بر طبق این وعده او کسانی را که جانشان را در مقابل اَعمال خشونت‌آمیز از دست داده‌اند به خاطر می‌آورد و به زندگی باز می‌گرداند.‏ —‏ یوحنّا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

با این که در دنیای امروز هنوز این امکان وجود دارد که قربانی خشونت و بی‌عدالتی شویم اما می‌توانیم با داشتن رابطه‌ای نزدیک با خدا و ایمان به وعده‌های او تسلّی یابیم.‏ سارا دو پسرش را به تنهایی بزرگ کرد.‏ از آنان مراقبت کرد تا بتوانند تحصیلات خوبی داشته باشند.‏ اکنون که سنی از او گذشته پسرانش او را به حال خود رها کرده‌اند.‏ نه کمک مالی به او می‌کنند و نه هنگام بیماری به او توجهی نشان می‌دهند.‏ سارا که اکنون یک شاهد یَهُوَه است می‌گوید:‏ «گرچه از بی‌وفایی پسرانم ناراحتم،‏ اما می‌دانم که یَهُوَه مرا ترک نکرده است.‏ پشتیبانی او را از طریق برادران و خواهران روحانی‌ام احساس می‌کنم آنان همیشه از من مراقبت می‌کنند.‏ مطمئن هستم که یَهُوَه به زودی نه تنها مشکل من بلکه مشکل تمام کسانی که به او توکّل دارند و احکام او را به جا می‌آورند رسیدگی خواهد کرد.‏»‏

این برادران و خواهرانی که سارا از آن‌ها نام برد چه کسانی هستند؟‏ آنان هم‌ایمانان او هستند.‏ شاهدان یَهُوَه در سراسر دنیا رابطه‌ای برادرانه با هم دارند.‏ آنان اطمینان دارند که به زودی یَهُوَه خدا به خشونت و ظلم روی زمین پایان خواهد داد.‏ (‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۱۷‏)‏ نه تنها شیطان که مسئول اصلی ظلم و بی‌رحمی روی زمین است بلکه تمام کسانی که مانند او عمل می‌کنند نابود خواهند شد.‏ نویسنده‌ای دوران ما را «عصر خشونت» نامیده است.‏ این عصر پایان خواهد یافت.‏ آیا نمی‌خواهید با گفتگو با شاهدان یَهُوَه با این امید آشنا شوید؟‏

‏[پاورقی‌ها]‏

^ بند 16 برای بررسی دقیق خصوصیات و شخصیت خدا به کتاب به یَهُوَه نزدیک شویم چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏

^ بند 17 برخی اسامی تغییر کرده است.‏

‏[کادر در صفحهٔ ۶]‏

عکس‌العمل در مقابل خشونت

کلام خدا پندهای عملی‌ای در خصوص برخورد با خشونت می‌دهد.‏ به آن‌ها توجه کنید و در مورد این که چگونه می‌توانید این کلمات حکیمانه را به کار بندید تأمّل کنید.‏

‹مگو که از بدی انتقام خواهم کشید،‏ بلکه بر یَهُوَه توکّل نما و تو را نجات خواهد داد.‏› —‏ امثال ۲۰:‏۲۲‏.‏

«اگر ظلم را بر فقیران و برکندن انصاف و عدالت را در کشوری بینی،‏ از این امر مشوّش مباش زیرا آن که بالاتر از بالا است ملاحظه می‌کند.‏» —‏ جامعه ۵:‏۸‏.‏

«خوشا به حال نرم‌خویان،‏ زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد.‏» —‏ متّیٰ ۵:‏۵‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

«آنچه خواهید که مردم به شما کنند،‏ شما نیز بدیشان همچنان کنید.‏» —‏ متّیٰ ۷:‏۱۲‏.‏

‹هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید.‏ پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید.‏ اگر ممکن است به قدر قوّهٔ خود با جمیع خلق به صلح بکوشید.‏ ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید،‏ زیرا مکتوب است «یَهُوَه می‌گوید که انتقام از آن من است من جزا خواهم داد.‏»› —‏ رومیان ۱۲:‏۱۷-‏۱۹‏.‏

«مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید،‏ .‏ .‏ .‏ چون او را دشنام می‌دادند،‏ دشنام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود،‏ بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد.‏» —‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲۱-‏۲۳‏.‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۷]‏

یَهُوَه خدا بسیاری را یاری کرده است که خشونت را کنار بگذارند